Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xiii,434 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-300-5 (brož.)
Učebnice pro pokročilé
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstřík
MS Office 2000 (software) - příručky
000075560
r // Úvod 1 // Členění knihy 3 // 1. Instalace Windows 98 3 // 1.1 Nová instalace 4 // 1.2 Inovace systému Windows 3.1 a 3.11 4 // 1.3 Inovace systému Windows 95 4 // 2. Instalace Office 2000 5 // 2.1 Nová instalace 5 // 2.2 Oprava aplikací Office 7 // 2.3 Inovace starších verzí sady Office 7 // 3. Panel zástupcu „Microsoft Office 2000“ 8 // 3.1 Otevření a uzavření panelu zástupců 8 // 3.2 Součásti panelu zástupců j 9 // 3.4 Úpravy panelů zástupců 9 // KNIHA I // Microsoft® Windows 98 // r // Úvod 12 // 1.1 Základní pojmy 13 // 1.2 Ovládání Windows 14 // 1.2.1 Myš 14 // 1.2.2 Klávesnice 15 // 1.3 Základy práce ve Windows 16 // 1.3.1 Spuštění a ukončení Windows 16 // 1.3.2 Pracovní plocha 18 // 1.3.3 Hlavní panel 27 // 1.3.4 Okna 32 // 1.3.5 Přepínání mezi otevřenými okny 40 // 1.3.6 Uspořádávání otevřených oken 40 // 1.3.7 Složky a soubory 41 // 1.3.8 Koš 59 // 1.3.9 Zástupci objektů, jejich použití a tvorba 62 // 1.3.10 Spouštění aplikací v prostředí Windows 63 // 1.3.11 Prohlížení počítače 63 // 1.3.12 Schránka Windows 68 // Učebnice Microsoft® Office 2000 // t/// // 1.3.13 Přidávání, odebírání aplikací a komponent Windows, // spouštěcí disketa 71 // 1.4 Základní nastavení Windows 74 // 1.4.1 Datum a čas 76 // 1.4.2 Klávesnice 76 // 1.4.3 Myš 78 // 1.4.4 Obrazovka 79 // 1.4.7 Tiskárna 83 // 1.4.8 Písma 86 // 1.5 Tisk 88 // 1.6 Aplikace dodávané
s Windows 90 // 1.6.1 Mapa znaků 91 // 1.6.2 Kalkulačka 92 // 1.6.3 Poznámkový blok 93 // 1.6.4 WordPad 94 // 1.6.5 Malování 95 // 1.7 Údržba systému 96 // 1.7.1 Detekce a oprava chyb na discích 96 // 1.7.2 Defragmentace disku 97 // 1.7.3 Odstranění dočasných souborů 98 // 1.7.4 Průvodce údržbou Windows 100 // 1.8 Síť 101 // 1.8.1 Přihlášení do sítě 101 // 1.8.2 Práce v síti 102 // 1.8.3 Sdílení složek, souborů a tiskáren 103 // 1.8.4 Tisk v síti 103 // 1.9 Internet 104 // 1.9.1 Adresy internetových stránek 104 // 1.9.3 Internet Explorer 105 // 1.10 Nápověda 106 // 1.10.1 Hlavní nápověda 106 // 1.10.2 Místní nápověda 109 // i // Vlil // Obsah // KNIHA II // Microsoft® Word 2000___ // Úvod 112 // 11.1 Prostředí aplikace Word 112 // 11.1.1 Spuštění a ukončení aplikace Word 112 // 11.1.2 Standardní okno dokumentu 115 // 11.1.3 Výchozí nastavení parametrů 122 // 11.1.4 Práce se soubory 130 // 11.1.5 Nápověda 134 // 11.2 Psaní textu 138 // 11.2.1 Prosté psaní textu 138 // 11.2.2 Karta „Úpravy“ 139 // 11.2.3 Výběr a práce s textem 141 // 11.2.4 Pohyb v dokumentu 145 // 11.2.5 Záložka 145 // 11.2.6 Najít a nahradit 145 // 11.2.7 Automatické úpravy při psaní 146 // 11.2.8 Automatické opravy při psaní 148 // 11.2.9 Automatický text 150 // 11.2.10 Vložení symbolů 151 // 11.2.11 Vložení data a času 152 // 11.2.12 Kontrola pravopisu 154 // 11.2.13 Tezaurus 157 // 11.3 Formátování
textu 158 // 11.3.1 Formátování písma 158 // 11.3.2 Formátování odstavce 160 // 11.3.3 Formátování dokumentu 166 // 11.3.4 Styl odstavce a styl písma 178 // 11.3.5 Šablony a průvodci 187 // 11.3.6 Motivy 190 // 11.3.7 Galerie stylů 192 // 11.3.8 Tisk dokumentu 193 // 11.4 Pomocné funkce 195 // 11.4.1 Kreslení 196 // 11.4.2 Galerie WordArt 204 // 11.4.3 Psaní matematických vzorců 205 // 11.4.4 Tabulky 206 // Učebnice Microsoft® Office 2000 // IX // 11.4.5 Hromadná korespondence // 11.4.6 Automatizace pomocí maker // 11.4.7 Ostatní funkce // 217 // 225 // 229 // KNIHA III // Microsoft® Excel 2000 ___ // Úvod 234 // 111.1. Pracovní prostředí 234 // 111.1.1 Postup spuštění a ukončení aplikace Excel 234 // 111.1.2 Okno aplikace Excel a způsoby ovládání 235 // III. 1.3 Pomocníci Office a nápověda Excel 237 // 111.2. Buňka v elektronické tabulce 239 // N1.2.1 Sešit a list 239 // N1.2.2 Obsah buňky - vkládání, editace a výmaz údajů 240 // N1.2.3 Vzorec v buňce 243 // N1.2.4 Adresování buněk 245 // N1.2.5 Manipulace s buňkami a výběr oblasti buněk 247 // N1.2.6 Formát buněk 250 // 111.3. Tvorba a úprava tabulek 251 // N1.3.1 Sešit a soubor 252 // N1.3.2 Tvorba a úprava tabulky 254 // N1.3.3 Úpravy a formátování tabulky 258 // N1.3.4 Co potřebujete ještě vědět ? práci s tabulkou? 262 // N1.3.5 Příklad „Evidence provozu vozidel“ 266 // N1.3.6 Styly a šablony; kopírování formátu 268 // N1.3.7 Přepočet sešitu 272
// III.4 Prezentace informací 274 // N1.4.1 Tisk 274 // N1.4.2 Grafy 279 // N1.4.3 Pohledy 290 // N1.4.4 Publikování dat aplikace Excel v síti WWW 291 // III.5. Seznamy (databázové tabulky) 296 // N1.5.1 Tabulka v podobě seznamu (databázová tabulka) 296 // N1.5.2 Řazení dat v seznamu 297 // N1.5.3 Vyhledání dat v seznamu filtrováním 298 // N1.5.4 Datové formuláře 303 // N1.5.5 Souhrny - seskupování 305 // x // Obsah // III.5.6 Kontingenční tabulka 309 // 111.6 Analytické nástroje 314 // 111.6.1 Obsah a použití doplňku „Analytické nástroje“ 314 // 111.6.2 Tabulka dat 317 // 111.6.3 Scénáře 319 // 111.6.4 Hledání řešení 321 // 111.6.5 Řešitel 323 // 111.7 Export a import dat, // sdílení dat mezi aplikacemi 326 // 111.7.1 Export a import souborů dat 326 // 111.7.2 Sdílení dat aplikace Excel 329 // 111.8 Další pracovní postupy 335 // 111.8.1 Ochrana sešitů před změnami a nepovolaným přístupem 335 // 111.8.2 Současná práce více uživatelů ve společném sešitu 338 // 111.8.3 Ověření zadávaných dat do buněk 341 // 111.8.4 Analogické pracovní postupy s aplikací Word 344 // 111.9 Nastavení aplikace // - úprava pracovního prostředí 345 // 111.9.1 Režimy zobrazení 345 // 111.9.2 Nastavení aplikace v dialogovém okně „Možnosti“ 346 // 111.9.3 Aktivace „Doplňků“ a jejich vliv na nastavení aplikace 349 // III. 10 Makra - automatizace // často prováděných úkolů 350 // 111.10.1 Zaznamenání makra 350
// 111.10.2 Spuštění a úprava makra 352 // III. 11 Novinky Excel 2000; technické parametry 353 // 111.11.1 Novinky Excel 2000 353 // 111.11.2 Základní technické údaje 354 // KNIHA IV // Microsoft® Outlook 2000___ // Úvod 356 // IV. 1 Prostředí aplikace Outlook 356 // IV.l.l Pracovní okno programu 357 // IV. 1.2 Uživatelský profil 359 // Učebnice Microsoft® Office 2000 // IV.2 Elektronická pošta 364 // IV.2.1 Poštovní složky 364 // IV.2.2 Výchozí nastavení 367 // IV.2.3 Výchozí formát zpráv 369 // IV.2.4 Práce se zprávou 372 // IV.2.5 Organizace zpráv 381 // IV.2.6 Tisk pošty 385 // IV.2.7 Automatizace práce 386 // IV.2.8 Bezpečnost 389 // IV.3 kontakty 391 // IV.3.1 Použití kontaktu 392 // IV.3.2 Vytvoření kontaktu 393 // IV.3.3 Úprava a odstranění kontaktu 394 // IV.3.4 Tisk kontaktů 395 // IV.4 Kalendář 395 // IV.4.1 Událost 397 // IV.4.2 Zvláštní událost 398 // IV.4.3 Schůzka 399 // IV.4.4 Opakovaná událost 400 // IV.4.5 Tisk kalendáře 400 // IV.5 Úkoly 401 // IV.5.1 Jednorázový úkol 402 // IV.5.2 Opakovaný úkol 403 // IV.5.3 Přidělování úkolů 404 // IV.5.4 Tisk úkolů 404 // IV.6 Deník 405 // IV.6.1 Automatický záznam položek 406 // IV.6.2 Ruční záznam 406 // IV.6.3 Tisk záznamů 408 // IV.7 Poznámky 408 // IV.7.1 Práce s poznámkou 409 // IV.7.2 Tisk poznámek 410 // IV.8 Archivace 410 // IV.8.1 Automatická archivace 411 // IV.8.2 Export a archivace 412 // IV.8.3 Ruční archivace 412 // IV.8.4
Obnova archivovaných položek 413 // IV.8.5 Automatické odstraňování starých položek 413 // XII // Obsah // Klávesové zkratky ve Windows 98 415 // Všeobecné klávesové zkratky 415 // Klávesové zkratky pro vybraný objekt 415 // Práce se schránkou 415 // Klávesové zkratky v dialogových oknech 415 // Práce se složkami 416 // Použití klávesy Windows 416 // Klávesové zkratky v aplikaci WORD 2000 416 // Pohyb v dokumentu 416 // Pohyb v tabulce 417 // Výběr textu 417 // Práce s dokumentem 418 // Práce se schránkou 418 // Vkládání polí (aktualizuje se podle dokumentu) 418 // Formátování textu 418 // Formátování odstavců 418 // Klávesové zkratky v aplikaci EXCEL 2000 419 // Klávesy pro pohyb a posun v listu nebo sešitu 419 // Klávesy pro pohyb v listu v režimu klávesy END 420 // Klávesy pro zadávání dat v listu 420 // Klávesy pro práci v buňkách nebo v řádku vzorců 421 // Klávesy pro úpravu dat 421 // Klávesy pro vložení, odstranění a kopírování výběru 422 // Klávesy pro výběr buněk, sloupců nebo řádků 422 // Klávesové zkratky v aplikaci Outlook 2000 423 // Práce se zprávou 423 // Nové položky 423 // Práce se složkami 423 // Použité zkratky 424 // Rejstřík 427 // Učebnice Microsoft® Office 2000

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC