Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:25x 
BK
EB
Vyd. 4., V Portálu 1.
Praha : Portál, 2009
375 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-548-6 (váz.)
ISBN 9788026202394 (ebook)
ISBN 8026202392 (ebook)
Část. tištěno napříč
Obsahuje bibliografii na s. 351-366, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000075615
KAPITOLA I -- VOLEBNÍ PRÁVO A KLASIFIKACE VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ -- Úvod -- Volební právo -- Klasifikace volebních systémů -- Většinové volební systémy -- Semiproporční volební systémy -- Poměrné volební systémy -- Smíšené volební systémy -- Shrnutí klasifikace -- KAPITOLA II -- ZKOUMÁNÍ VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ -- Zkoumání volebních systémů jako politologická disciplína -- Les Partis Politiques Maurice Duvergera -- Reflexe Duvergerových zákonů volební systémy jako závislá nebo nezávislá proměnná? -- Empirické zkoumání volebních systémů -- Pět směrů v současných volebních studiích -- Závěrem -- KAPITOLA III -- KVANTITATIVNÍ VÝZKUM ÚČINKŮ VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ -- Duvergerovská agenda v kvantitativním výzkumu -- Indexy koncentrace, fragmentace, efektivního počtu stran a rovnováhy -- Makroduvergerovská agenda -- Mikroduvergerovská agenda -- Proporcionalita -- Výzkum volatility -- KAPITOLA IV ---
VOLEBNÍ INŽENÝRSTVÍ A VOLEBNÍ REFORMY -- Který volební systém je nejlepší? -- Volební inženýrství v demokratizujících se zemích a rozdělených společnostech -- Volební reformy a politika volebního designu -- Anatomie volebních reforem -- Empirický výzkum volebních reforem -- Volební reformy v 21. století pátá vlna? -- KAPITOLA V -- VĚTŠINOVÉ VOLEBNÍ SYSTÉMY -- Systém prvního v cíli -- Účinky systému prvního v cíli -- Alternativní hlasování -- Historie alternativního hlasování -- Mechanika alternativního hlasování -- Alternativní hlasování a jeho alternativy -- Účinky alternativního hlasování -- Účinky na stranický systém -- Dvoukolové a vícekolové volební procedury -- Proměnné vícekolových procedur -- Historie vícekolového hlasování -- Užití vícekolového hlasovaní a diskuse o jeho efektech -- Empirický výzkum efektů vícekolového hlasovaní -- Méně obvyklé většinové techniky ---
Doplňkové hlasovaní (supplementary vote) -- Blokové (stranické) hlasovaní (block vote, party block vote) -- KAPITOLA VI -- SEMIPROPORČNÍ VOLEBNÍ SYSTÉMY -- Bordovo hlasovaní -- Schvalování -- Neomezené hlasovaní -- Omezené hlasovaní -- Jeden nepřenosný hlas (SNTV) -- Kumulované hlasovaní -- KAPITOLA VII -- POMĚRNÉ VOLEBNÍ SYSTÉMY -- Listinné poměrné volební systémy -- Velikost obvodů -- Volební formule -- Uzavírací klauzule, kvórum -- Počet úrovní volebních obvodů, počet skrutinií a jejich charakter -- Charakteristika kandidátni listiny -- Personalizované poměrné systémy -- Systém jednoho přenosného hlasu -- Základní varianty systému jednoho přenosného hlasu -- Účinky STV -- Hodnocení STV -- KAPITOLA VIII -- SMÍŠENÉ VOLEBNÍ SYSTÉMY -- Základní proměnné -- Typologie smíšených systémů -- Koexistenční systémy (coexistence) -- Navrstvení (superposition) -- Fúzní systémy (fusion) -- Korekce (correction) ---
Podmíněné systémy (conditional) -- Supersmíšené systémy (supermixed) -- Hodnocení smíšených systémů -- KAPITOLA IX -- VÝVOJ VOLEBNÍHO SYSTÉMU V ČESKÝCH ZEMÍCH -- Volby a české země před rokem 1848 -- Volební systémy v letech 1848-1918 -- Volební systém do Říšské rady -- Volební systém na zemské a obecní úrovni -- Volební systém v období první republiky (1918-1938) -- Vývoj volebního systému do Národního shromáždění -- Volební systém na ostatních úrovních -- Vývoj volebního systému v letech 1938-1948 -- Volební systém komunistického Československa (1948-1989) -- Volební systém v letech 1948-1954 -- Změna volebního systému v roce 1954 -- Federalizace ČSSR a související změny volebního systému -- Vývoj volebního systému od roku 1989 do současnosti -- Vývoj volebního systému do vzniku samostatné České republiky -- Vývoj volebního systému pro volby Parlamentu ČR ---
Volební systémy na ostatních úrovních -- PŘÍLOHA -- VOLEBNÍ SYSTÉMY DO (DOLNÍCH KOMOR) PARLAMENTŮ -- LITERATURA REJSTŘÍK
(OCoLC)403668376
cnb001863518

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC