Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:25x 
BK
EB
Vyd. 4., V Portálu 1.
Praha : Portál, 2009
375 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-548-6 (vázáno)
ISBN 978-80-262-0239-4 (e-kniha)
Částečně tištěno napříč
Obsahuje bibliografii na s. 351-366, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000075615
ÚVOD 9 // KAPITOLA I // VOLEBNÍ PRÁVO A KLASIFIKACE VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ 13 // 1 Úvod 13 // 2 Volební právo 14 // 3 Klasifikace volebních systému 20 // 3.1 Většinové volební systémy 26 // 3.2 Semiproporční volební systémy 30 // 3.3 Poměrné volební systémy 33 // 3.4 Smíšené volební systémy 42 // 4. Shrnutí klasifikace 47 // KAPITOLA II // ZKOUMÁNÍ VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ // 1 Zkoumání volebních systému jako politologická disciplína // 2 Les Partis Politiques Maurice Duvergera // 3 Reflexe Duvergerových zákonů - volební systémy jako závislá nebo nezávislá proměnná? // 4. Empirické zkoumání volebních systémů // 5 Pět směrů v současných volebních studiích // 6 Závěrem 69 // KAPITOLA III // KVANTITATIVNÍ VÝZKUM ÚČINKŮ VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ 71 // 1 Duvergerovská agenda v kvantitativním výzkumu 71 // 1.1 Indexy koncentrace, fragmentace, efektivního počtu stran a rovnováhy 72 // 1.2 Makroduvergerovská agenda 75 // 1.3 Mikroduvergerovská agenda 77 // 2 Proporcionalita 79 // 3 Výzkum volatility 89 // KAPITOLA IV // VOLEBNÍ INŽENÝRSTVÍ A VOLEBNÍ REFORMY 95 // 1 Který volební systém je nejlepší? 95 // 2 Volební inženýrství v demokratizujících se zemích a rozdělených // společnostech 99 // 3 Volební reformy a politika volebního designu 103 // 3.1 Anatomie volebních reforem 104 // // 3.2 Empirický výzkum volebních reforem 107 // 3.3 Volební reformy v 21. století - pátá vlna? 110 // KAPITOLA V // VĚTŠINOVÉ VOLEBNÍ SYSTÉMY 111 // 1 Systém prvního v cíli 111 // 1.1 Účinky systému prvního v cíli 113 // 2 Alternativní hlasování 125 // 2.1 Historie alternativního hlasování 126 // 2.2 Mechanika alternativního hlasování 127 // 2.3 Alternativní hlasování a jeho alternativy 129 // 2.4 Účinky alternativního hlasování 130 // 2.5 Účinky na stranický systém 133 //
3 Dvoukolové a vícekolové volební procedury 141 // 3.1 Proměnné vícekolových procedur 142 // 3.2 Historie vícekolového hlasování 144 // 6 // OBSAH // 3.3 Užití vícekolového hlasování a diskuse o jeho efektech 147 // 3.4 Empirický výzkum efektu vícekolového hlasování 151 // 4 Méně obvyklé většinové techniky 158 // 4.1 Doplnkové hlasování (supplementary vote) 158 // 4.2 Blokové (stranické) hlasování (block vote, party block vote).163 // KAPITOLA VI // SEMIPROPORČNÍ VOLEBNÍ SYSTÉMY 167 // 1 Bordovo hlasování 167 // 2 Schvalování 170 // 3 Neomezené hlasování 172 // 4 Omezené hlasování 175 // 5 Jeden nepřenosný hlas (SNTV) 176 // 6 Kumulované hlasování 180 // KAPITOLA VII // POMĚRNÉ VOLEBNÍ SYSTÉMY 183 // 1 Listinné poměrné volební systémy 183 // 1.1 Velikost obvodů 185 // 1.2 Volební formule 189 // 1.3 Uzavírací klauzule, kvorum 200 // 1.4 Počet úrovní volebních obvodů, počet skrutínií a jejich charakter 204 // 1.5 Charakteristika kandidátní listiny 209 // 2 Personalizované poměrné systémy 212 // 3 Systém jednoho přenosného hlasu 220 // 3.1 Základní varianty systému jednoho přenosného hlasu 223 // 3.2 Účinky STV 227 // 3.3 Hodnocení STV 228 // KAPITOLA VIII // SMÍŠENÉ VOLEBNÍ SYSTÉMY 231 // 1 Základní proměnné 233 // 2 Typologie smíšených systémů 237 // 3 Koexistenční systémy (coexistence) 242 // 7 // VOLEBNÍ systémy // 4 Navrstvení (superposition) 243 // 5 Fúzní systémy (fusion) 246 // 6 Korekce (correction) 247 // 7 Podmíněné systémy (conditional) 250 // 8 Supersmíšené systémy (supermixed) 254 // 9 Hodnocení smíšených systémů 256 // KAPITOLA IX // VÝVOJ VOLEBNÍHO SYSTÉMU V ČESKÝCH ZEMÍCH 259 // 1 Volby a české země před rokem 1848 259 // 2 Volební systémy v letech 1848-1918 261 // 2.1 Volební systém do Říšské rady 262 //
2.2 Volební systém na zemské a obecní úrovni 269 // 3 Volební systém v období první republiky (1918-1938) 273 // 3.1 Vývoj volebního systému do Národního shromáždění 274 // 3.2 Volební systém na ostatních úrovních 283 // 4 Vývoj volebního systému v letech 1938-1948 285 // 5 Volební systém komunistického Československa (1948-1989) 287 // 5.1 Volební systém v letech 1948-1954 287 // 5.2 Změna volebního systému v roce 1954 288 5.3 Federalizace ČSSR a související změny volebního systému 290 // 6 Vývoj volebního systému od roku 1989 do současnosti 292 // 6.1 Vývoj volebního systému do vzniku samostatné České republiky 293 // 6.2 Vývoj volebního systému pro volby Parlamentu ČR 301 // 6.3 Volební systémy na ostatních úrovních 315 // PŘÍLOHA // VOLEBNÍ SYSTÉMY DO (DOLNÍCH KOMOR) PARLAMENTŮ 319 // LITERATURA 353 // REJSTŘÍK 367
(OCoLC)403668376
cnb001863518

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC