Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

případová studie jako součást (@@20121005-13:02:03@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(13.8) Půjčeno:83x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
174 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2333-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-6901-1 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000075685
1. Případová studie záměrně se poškozující pacientky -- 1.1 Události v historii -- 1.2 Aktuální stav -- 1.3 Úryvek Gillina dopisu noční službě v komunitě -- 2. Definice záměrného sebepoškozování a terminologická nejednotnost -- 2.1 Definice záměrného sebepoškozování -- 2.2 Koncepční a terminologická nejednotnost sebepoškozujícího chování -- Klasifikace sebepoškozujícího chování v anglicky psané -- literatuře -- Nejednotnost v odlišování sebepoškozování a suicidálního -- chování -- Klasifikace sebepoškozujícího chování v česky psané -- literatuře -- Recentní přístupy k rozlišování jednotlivých způsobů sebepoškozujícího chování -- 2.3 Diskuze nad přívlastkem „záměrné" -- 2.4 Literatura -- 3. Diagnostika záměrného sebepoškozování -- 3.1 Hraniční typ emočně nestabilní osobnosti -- 3.2 Posttraumatická stresová porucha -- 3.3 Poruchy kontroly impulzů -- 3.4 Záměrné sebepoškozování jako samostatně diagnostikovatelná duševní porucha -- 3.5 Koncept Trauma-reenactment syndromu -- 3.6 Diagnostické nástroje -- 3.7 Literatura -- 4. Demografie a epidemiologie záměrného sebepoškozování -- 4.1 Pohlaví -- Genderové rozdíly v prevalenci záměrného -- sebepoškozování -- Genderové rozdíly v závažnosti záměrného sebepoškození -- 4.2 Věk -- 4.3 Prevalence jevu záměrného sebepoškozování -- 4.4 Literatura -- 5. Obecné charakteristiky záměrného sebepoškozování
-- 5.1 Metody záměrného sebepoškozování -- 5.2 Nejčastěji využívané nástroje a substance -- 5.3 Nejvíce postižené tělesné partie a důvody jejich výběru -- 5.4 Trvání problému -- 5.5 Literatura -- 6. Etiologie záměrného sebepoškozování -- 6.1 Hodnocení vulnerability -- 6.2 Seznam možných kauzálních faktorů -- 6.3 Sociální a environmentální faktory -- Interakce požadavků běžného života s internalizovanými -- rodinnými pravidly, hodnotami a normami -- Emocionální klima v rodině -- Chronicky invalidizující prostředí -- Traumatická událost -- Expozice záměrnému sebepoškozování -- 6.4 Faktory vyplývající z osobnosti jedince -- Koncept psychologických charakteristik -- Vztah impulzivity a záměrného sebepoškozování -- Profil chronicky se poškozujícího jedince -- 6.5 Záměrné sebepoškozování a přítomnost duševní poruchy -- 6.6 Genetické predispozice a neurochemické odlišnosti CNS u poškozujících se jedinců -- Endogenní opiátový systém endorfinová teorie -- analgezie -- Dysregulace serotonergního a dopaminergního systému -- 6.7 Výzkumy prevalence jednotlivých faktorů -- 6.8 Literatura -- 7. Psychiatrická komorbidita -- 7.1 Disociační poruchy -- 7.2 Poruchy příjmu potravy -- 7.3 Obsedantně-kompulzivní porucha -- 7.4 Afektivní poruchy -- 7.5 Alexithymie -- 7.6 Záměrné sebepoškozování a suicidální chování -- 7.7 Literatura -- 8. Motivace jedince a individuální funkce záměrného
sebepoškozování -- 8.1 Nekategorizovaný seznam motivací a funkcí záměrného sebepoškozování -- 8.2 Základní funkce záměrného sebepoškozování -- Model „Osmi C záměrného sebepoškozování" podle -- Jan Suttonové -- Jednotlivé funkce záměrného sebepoškozování -- 8.3 Funkční modely záměrného sebepoškozování -- Shrnutí funkčních modelů podle Karen L. Suyemotové. Jednotlivé funkční modely záměrného sebepoškozování -- 8.4 Literatura -- 9. První epizoda a repetitivní povaha -- 9.1 O začátcích záměrného sebepoškozování v historii jedince -- 9.2 Opakující se záměrné sebepoškozování -- 9.3 Zpovědi poškozujících se dívek -- 9.4 Literatura -- 10. Průběh aktu záměrného sebepoškození -- 10.1 Akt záměrného sebepoškození -- 10.2 Cyklus myšlenek a emocí -- 10.3 Literatura -- 11. Léčba záměrného sebepoškozování -- 11.1 Odborná intervence -- Časté obavy poškozujícího se jedince při kontaktu -- s odborníkem -- Motivační interview -- Význam terapeutického nebo poradenského kontraktu -- 11.2 Specifické psychoterapeutické přístupy a metody využívané v zahraničí -- 11.3 Farmakoterapie -- 11.4 Obecné psychoterapeutické strategie v přístupu k záměrnému sebepoškozování -- 11.5 Riziko relapsu a sebeobviňování -- 11.6 Riziko protipřenosu v psychoterapii záměrného sebepoškozování -- 11.7 Supervize a jak se o sebe dobře starat -- 11.8 Literatura -- 12. Tělomodifikující
techniky a body-art -- 12.1 Dekorativní tělesné modifikace a záměrné sebepoškozování -- 12.2 Záměrné sebepoškozování v uměleckém směru body-art -- 12.3 Literatura -- 13. Specifické subkultury mládeže a záměrné sebepoškozování -- 13.1 Literatura -- 14. Vliv médií na záměrné sebepoškozování -- 14.1 Literatura -- Závěr -- Sebeřezání smlouva sama se sebou -- Vaše první setkání se záměrným sebepoškozováním? -- Literatura -- Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC