Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1959
357 s. : 2 mapy ; 8°

objednat
Studie a prameny ; sv. 15
Práce ČSAV. Sekce historická
Obsahuje bibliografii a rejstříky
Práce se zabývá historickým vývojem římské provincie Pannonie v 2. a první polovině 3. století v době posledního rozkvětu a v první fázi krize římského impéria, jejíž podstatou byla krize otrokářské ekonomiky. Po úvodních kapitolách o pramenech a literatuře je další kapitola věnována počátkům krize římského impéria, další kapitoly pak vlastní historii Pannonie a jejímu hospodářsko-politickému vývoji před markomanskými válkami a za těchto válek a změnám, ke kterým došlo v tomto období ve společenských a hospodářských poměrech Pannonie..
Německé a ruské resumé
000075743
Předmluva ...5 // Úvod ...7 // Кapitola první: PRAMENE ...11 // Prameny vyprávěcí ...11 // Nápisy // Mince ...26 // Prameny archeologické ...28 // Kapitola druhá: LITERATURA ...35 // Kapitola třetí: poCátky krize Římského imperia ...57 // Časové určení krise a její podstata ...57 // Změny ve výrobních vztazích ...61 // Finační krise ...72 // Zostření třídního boje ...80 // Útoky „barbarských“ kmenů ...84 // Kapitola čtvrtá: Pannonii: v dobé rozkvětu Římského // IMPERIA ...89 // Uzemní vývoj Pannonie ...89 // Organisace původního obyvatelstva a počátky romanisacc ...93 // Zemědělství ...115 // Doly a řemeslná výroba ...128 // Obchodní styky ...156 // Charakteristické rysy pannonských měst ...173 // Společenské poměry ...180 // Kapitola pátá: PANNONIE A T: ZV. MARKOMANSKÉ VÁLKY ...194 // Chronologie a příčiny vzniku markomanských válek ...194 // Boje Římanů s „barbary“ ve středním Podunají před markomanskými válkami ...201 // „Barbarské“ kmeny na území římského imperia ...2?1 // Protiofensiva Římanů ...223 // Commodův mír a výsledky markoniaiiských válek ...229 // Dozvuky markomanských válek ...235 // Kapitola Šestá: PANNONIE NA SKLONKU II. A NA POČÁTKU // III. STOLETÍ N. L ...240 // Zemědělství ...240 // Řemeslná výroba ......247 // Obchodní styky ...261 // Města ...265 // Společenské poměry ...269 // Boje na dunajské hranici ...275 // Závěr ...284 // Seznam vyobrazení ...288 // Seznam zkratek ...293 // Seznam použité literatury ...297 // Резюме ...319 // Zusammenfassung ...330 // Rejstřík ...341
(OCoLC)85323709
cnb000514451

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC