Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Příručka
Vyd. 2., přepracované a doplněné
Praha : Grada, 2004
537 s., [4] s. barev. obr. příl. : il.; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-0279-7 (váz.)
ISBN 978-80-247-6761-1 (online ; pdf)
Obsahuje tabulky, barevné fotografie na příloze, bibliografické odkazy, seznam autorů, rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
Lékařství paliativní - příručky
Nádory zhoubné - lékařství paliativní - příručky
000075830
1 Úvod do problematiky paliativní medicíny (J. Vorlíček) 19 // 1.1 Historické poznámky 19 // 1.2 Definice paliativní medicíny 24 // 1.3 Paliativní péče a utrpení 25 // 1.4 Multidisciplinární přístup k paliativní léčbě 27 // 1.5 Integrace paliativní léčby do klinické praxe 27 // 1.5.1 Paliativní péče je aktivní léčba 27 // 1.5.2 Důležitost a kvalita paliativní medicíny, výhledy // do budoucnosti. Standardy a nákladnost paliativní medicíny 28 // 2 Základní principy diagnostiky a léčby jednotlivých symptomů f7. Vorlíček) 29 // 3 Bolest a možnosti jejího léčení (P. Ševčík, J. Vorlíček) recenze O. Sláma a Z. Bystřičky 31 // 3.1 Příčiny bolestí u onkologických nemocných 31 // 3.1.1 Bolesti způsobené vlastním nádorem 31 // 3.1.2 Bolesti způsobené léčbou a diagnostikou 32 // 3.1.3 Bolesti způsobené celkovým oslabením nemocného 33 // 3.1.4 Bolesti bez vztahu k nádorovému onemocnění 33 // 3.2 Příznaky bolestí souvisejících s nádorovou chorobou 33 // 3.2.1 Kostní a periostální bolesti 33 // 3.2.2 Viscerální bolesti břicha 34 // 3.2.3 Bolesti měkkých tkání 34 // 3.2.4 Ischemické bolesti 34 // 3.2.5 Povrchové bolesti 34 // 3.2.6 Zánět sliznice dutiny ústní 34 // 3.2.7 Neuropatické bolesti 35 // 3.2.8 Postmastektomický syndrom 35 // 3.3 Klinické hodnocení bolestivých stavů 35 // 3.3.1 Obecné poznámky 35 // 3.3.2 Anamnéza 36 // 3.3.3 Fyzikální vyšetření 37 // 3.3.4 Laboratorní a přístrojová diagnostika 38 // 3.4 Léčba 38 // 3.4.1 Obecné poznámky 38 // 3.4.2 Paliativní onkologická léčba 39 // 3.4.3 Symptomatická analgetická léčba 40 // 3.4.4 Psychoterapeutický přístup 41 // 3.4.5 Invazivní postupy při léčbě bolesti 54 // 3.5 Další aspekty léčby 58 // 3.5.1 Monitorování léčby 58 // 3.5.2 Písemný plán léčby 59 //
3.5.3 Zvláštní opatření pro nemocné v terminálním stavu 59 // 3.6 Organizace léčby onkologické bolesti 59 // Příloha 1: Stručný klíč k řešení bolestí u pokročilé nádorové nemoci 61 // Příloha 2: Platné právní normy pro práci s opioidy 66 // 4 Horečka způsobená nádorovou nemocí (Z. Fojtík) recenze P. Vodvářka 69 // 4.1 Základní informace o tělesné teplotě 69 // 4.2 Patogeneze zvýšené tělesné teploty 69 // 4.3 Diferenciální diagnostika febrilních stavů 70 // 4.4 Léčba zvýšené teploty u onkologických nemocných 70 // 4.5 Závěr 71 // 5 Nevolnost a zvracení v paliativní péči (M. Tomíška, J. Vorlíček) recenze W. Stronzola 73 // 5.1 Charakteristika a výskyt 73 // 5.2 Příčiny nevolnosti a zvracení 73 // 5.3 Charakteristika jednotlivých typů nevolnosti a zvracení 75 // 5.3.1 Nevolnost a zvracení při střevní obstrukci 75 // 5.3.2 Zvracení po paliativní protinádorové chemoterapii 75 // 5.3.3 Zvracení při paliativní radioterapii 76 // 5.3.4 Nevolnost a zvracení při podávání opioidů 77 // 5.4 Léčba nevolnosti a zvracení v paliativní péči 77 // 5.4.1 Principy léčby 77 // 5.4.2 Nefarmakologické postupy 77 // 5.4.3 Přehled farmak s antiemetickým účinkem v paliativní léčbě 78 // 5.4.4 Doplňková terapie 80 // 5.4.5 Léčba zvracení při střevní obstrukci 81 // 5.4.6 Prevence a léčba zvracení po paliativní chemoterapii 82 // 5.4.7 Prevence a léčba zvracení po paliativní radioterapii 83 // 5.4.8 Léčba zvracení po opioidech 83 // 5.4.9 Léčba chronické nevolnosti u nemocných s pokročilým nádorem 84 // 5.5 Výhledy do budoucna 84 // 6 Výživa v pokročilé fázi chronického onemocnění (M. Tomíška) recenze Z. Bystřičky 87 // 6.1 Nádorová malnutrice, její charakteristika, výskyt a význam 87 // 6.2 Nutriční podpora v paliativní péči 87 //
6.2.1 Dietní intervence 88 // 6.2.2 Farmakologické ovlivnění anorexie 90 // 6.2.3 Sondová enterální výživa v paliativní péči 90 // 6.2.4 Parenterální výživa u pokročilého nádorového onemocnění 91 // 6.2.5 Otázky výživy v terminálni fázi onemocnění 92 // 6.3 Etické otázky týkající se výživy v terminálni fázi onemocnění 92 // 7 Zácpa v paliativní péči (M. Tomíška) recenze Z. Bystřičky 95 // 7.1 Příčiny zácpy 95 // 7.2 Klinické projevy zácpy 95 // 7.3 Diagnóza zácpy 96 // 7.4 Obstrukce střeva při zácpě 97 // 7.5 Profylaxe zácpy 98 // 7.6 Medikamentózni léčba zácpy 98 // 7.6.1 Změkčující projímadla 99 // 7.6.2 Dráždivá projímadla 100 // 7.6.3 Rektální formy projímadel 101 // 7.7 Obecná strategie léčby zácpy 102 // 8 Péče o dutinu ústní (R. Vyzula, M. Doležalová) recenze O. Sláma 105 // 8.1 Mukozitida 105 // 8.1.1 Profylaxe mukozitidy 106 // 8.1.2 Léčba mukozitidy 106 // 8.2 Xerostomie 108 // 8.2.1 Léčba xerostomie 108 // 8.3 Péče o ústní dutinu u terminálně nemocných pacientů 109 // 9 Hydratace v paliativní péči (M. Tomíška) recenze Z Bystřičky 111 // 9.1 Problém dehydratace v terminálni fázi onkologického onemocnění 111 // 9.2 Diagnóza deficitu tekutin 113 // 9.3 Způsoby hydratace paliativně léčeného pacienta 114 // 9.3.1 Hypodermoklýza 114 // 9.3.2 Proktoklýza 115 // 9.4 Současný přístup k hydrataci terminálně nemocného pacienta 115 // 10 Maligní ascites (T. Skřička) recenze A. Hep 117 // 10.1 Klasifikace 118 // 10.1.1 Centrální forma 118 // 10.1.2 Periferní forma 118 // 10.1.3 Smíšená forma 119 // 10.1.4 Chylózní forma 119 // 10.2 Diferenciální diagnóza 119 // 10.3 Diagnostika 119 // 10.3.1 Anamnéza 119 // 10.3.2 Klinické příznaky 119 // 10.3.3 Radiodiagnostika 119 // 10.3.4 Sonografické vyšetření 120 //
10.3.5 Punkce dutiny břišní 120 // 10.3.6 Vyšetření punktátu dutiny břišní 120 // 10.4 Léčba maligního ascitu 121 // 10.4.1 Farmakoterapie 121 // 10.4.2 Terapeutická punkce dutiny břišní 121 // 10.4.3 Peritoneovenózní shunty (zkraty) 121 // 10.4.4 Chirurgické výkony 122 // 10.4.5 Radioizotopy 122 // 10.4.6 Další látky 122 // 11 Maligní perikardiální výpotek (S. Janoušek) recenze J. Vítovec 125 // 11.1 Diferenciální diagnostika 126 // 11.2 Neodkladná léčba při tamponádě 126 // 11.3 Léčba chronická 126 // 11.3.1 Léčba potlačující tvorbu výpotku 127 // 11.3.2 Léčba uvolňující perikardiální prostor 127 // 12 Respirační symptomy (J. Skřičková, L. Babičková) recenze M. Marel 129 // 12.1 Dusnost 129 // 12.1.1 Příčiny dusnosti 129 // 12.1.2 Léčba dusnosti 130 // 12.2 Kašel 135 // 12.2.1 Příčiny kašle 135 // 12.2.2 Léčba kašle 136 // 12.3 Škytavka 136 // 12.3.1 Příčiny škytavky 136 // 12.3.2 Léčba škytavky 136 // 12.4 Hemoptýza 137 // 12.4.1 Příčiny hemoptýzy 137 // 12.4.2 Léčba hemoptýzy 137 // 12.5 Pleurální bolest 138 // 12.5.1 Příčiny pleurální bolesti 138 // 12.5.2 Léčba pleurální bolesti 139 // 12.6 Pneumotorax 139 // 12.6.1 Příčiny pneumotoraxu 139 // 12.6.2 Léčba pneumotoraxu 139 // 12.7 Pleurální výpotek 140 // 12.7.1 Příčiny, příznaky a diagnostika maligního pleurálního výpotku . 140 // 12.7.2 Léčba maligního pleurálního výpotku 146 // 12.8 Nádorová obstrukce dýchacích cest 150 // 12.8.1 Příčiny obstrukce dýchacích cest 151 // 12.8.2 Léčba nádorové obstrukce dýchacích cest 151 // 12.9 Syndrom horní duté žíly 157 // 12.9.1 Příčiny vzniku syndromu horní duté žíly 157 // 12.9.2 Léčba syndromu horní duté žíly 157 // 12.10 Principy léčby respiračních symptomů v terminálním stadiu nádorového onemocnění 158 //
13 Kožní projevy u paliativně léčených nemocných (A. Pospíšilová) recenze K. Pirochtová 161 // 13.1 Primární kožní maligní tumory 161 // 13.2 Kožní metastázy a maligní rány 162 // 13.2.1 Metastatické maligní tumory 162 // 13.2.2 Maligní rány 164 // 13.3 Nemetastatické kožní manifestace maligního onemocnění 165 // 13.3.1 Genetické syndromy 165 // 13.3.2 Paraneoplastické dermatózy 166 // 13.3.3 Nespecifické kožní změny 171 // 13.4 Kožní infekce 175 // 13.4.1 Virové infekce 175 // 13.4.2 Bakteriální infekce „c 175 // 13.4.3 Plísňové infekce 176 // 13.5 Exacerbace kožních onemocnění při maligních nemocech 176 // 13.6 Změny vlasů, nehtů a potních žlaz 176 // 13.7 Nežádoucí kožní projevy léčby maligního onemocnění 177 // 13.8 Proleženiny a změny vy volané tlakem 179 // 14 Lymfedém (R. Vyzula) recenze K. Benda 181 // 15 Chirurgie v paliativní onkologické léčbě (J. Žaloudík) recenze P. Vedra 187 // 15.1 Vymezení paliativní chirurgické léčby nádorů 187 // 15.2 Cytoredukční a sanační výkony 188 // 15.3 Chirurgická léčba metastáz 189 // 15.4 Chirurgická léčba nádorových obstrukci 193 // 15.5 Nádorové píštěle 200 // 15.6 Chirurgický přístup k řešení krvácivých stavů onkologicky nemocných 201 // 15.7 Chirurgie v léčbě nádorové bolesti 202 // 15.8 Závěr 202 // 16 Urogynekologické problémy v paliativní medicíne (P. Krahulec) recenze P. Vedra a A. Čermák 205 // 16.1 Základní pojmy 205 // 16.2 Etiologie a patofyziologie inkontinence moče u žen 206 // 16.3 Vyšetřovací možnosti u inkontinence moče u žen 207 // 16.4 Terapie inkontinence moče 207 // 16.4.1 Konzervativní terapie 207 // 16.4.2 Operační terapie 209 // 16.5 Pomůcky pro pacientky s inkontinencí moče 209 // 16.6 Sociální faktory a prevence 210 // 16.7 Ekonomické aspekty 211 //
17 Péče o stomie (T. Skřička) recenze J. Wechsler 213 // 17.1 Historické poznámky 213 // 17.2 Vývoj péče o stomie 213 // 17.3 Indikace střevních vývodů 214 // 17.3.1 Nádory 214 // 17.3.2 Traumata 214 // 17.3.3 Záněty 214 // 17.3.4 Vrozené vady 214 // 17.4 Ideální střevní vývod 215 // 17.4.1 Terminální ileostomie 215 // 17.4.2 Dvouhlavňová ileostomie 215 // 17.4.3 Terminálni sigmoideostomie 216 // 17.4.4 Dvouhlavňová sigmoideostomie 216 // 17.5 Základní typy stomických pomůcek 216 // 17.5.1 Pomůcky jednodílné 216 // 17.5.2 Pomůcky dvoudílné 217 // 17.5.3 Kosmetické přípravky k ošetřování stomií 217 // 17.5.4 Další pomůcky pro stomiky 217 // 17.6 Komplikace a jejich řešení 217 // 17.6.1 Chybné uložení 217 // 17.6.2 Časné komplikace 217 // 17.6.3 Pozdní komplikace 218 // 17.7 Organizace péče o stomiky 219 // 17.7.1 Nemocniční péče 219 // 17.7.2 Domácí péče a ambulantní péče 219 // 17.7.3 Stomakluby 219 // 18 Paliativní radioterapie (K. V odvárka, V. Spurný) recenze J. Petera 221 // 18.1 Základní pojmy v radioterapii 221 // 18.1.1 Zdroje záření 221 // 18.1.2 Druh záření 221 // 18.1.3 Energie záření 222 // 18.1.4 Účinky záření 222 // 18.1.5 Terapeutický poměr 228 // 18.2 Záměr podání radioterapie 228 // 18.2.1 Kurativní radioterapie 228 // 18.2.2 Paliativní radioterapie 228 // 18.2.3 Hodnocení účinku radioterapie 230 // 18.3 Paliativní radioterapie primárních nádorů 230 // 18.3.1 Nádory centrálního nervového systému 230 // 18.3.2 Nádory hlavy a krku 231 // 18.3.3 Nádory v oblasti hrudníku 233 // 18.3.4 Nádory v oblasti břicha 233 // 18.3.5 Nádory v oblasti pánve 234 // 18.3.6 Dávky záření při paliativním ozařování primárních nádorů 234 // 18.4 Paliativní radioterapie metastatické nemoci 234 // 18.4.1 Kostní metastázy 235 //
18.4.2 Mozkové metastázy 236 // 18.4.3 Metastázy v míšním kanále 237 // 18.4.4 Metastázy do jater 237 // 18.4.5 Metastázy do plic 237 // 18.4.6 Metastázy do uzlin 238 // 19 Protinádorová farmakologická léčba v paliativní medicíně // fZ. Adam, J. Vorlíček, A. Čermák, J. Skřičková, I. Kiss, I. Crha) recenze O. Sláma 241 // 19.1 Základní pojmy týkající se chemoterapie 241 // 19.1.1 Záměr podání chemoterapie 241 // 19.2 Faktory ovlivňující účinnost paliativní chemoterapie 245 // 19.3 Délka terapie a rozhodování o jejím pokračování 247 // 19.4 Kritické poznámky k záplavě literárních údajů o chemoterapii // a cesta z tohoto bludiště 249 // 19.5 Přínos chemoterapie u jednotlivých vybraných solidních nádorů 251 // 19.5.1 Nádory plic 251 // 19.5.2 Mezoteliom 252 // 19.5.3 Thymom 253 // 19.5.4 Tumory měkkých částí hlavy a krku (otorinolaryngeální oblasti) 253 // 19.5.5 Karcinom štítné žlázy 254 // 19.5.6 Karcinom jícnu 254 // 19.5.7 Karcinom žaludku 255 // 19.5.8 Karcinom konečníku a tlustého střeva 255 // 19.5.9 Karcinom slinivky břišní 260 // 19.5.10 Karcinom jater a karcinom žlučových cest 260 // 19.5. II Karcinom prsu 261 // 19.5.12 Karcinom vaječníků 262 // 19.5.13 Karcinom děložního těla 262 // 19.5.14 Karcinom děložního čípku 262 // 19.5.15 Melanom 263 // 19.5.16 Sarkomy měkkých tkání 263 // 19.5.17 Karcinom prostaty (KP) 263 // 19.5.18 Karcinom ledviny 265 // 19.5.19 Karcinom varlat 266 // 19.5.20 Karcinom močového měchýře 267 // 19.6 Hematologické maligní nemoci 268 // 19.6.1 Maligní lymfomy 268 // 19.6.2 Leukemie 269 // 20 Metabolické a endokrinní komplikace (Y. Pospíšilová) recenze M. Anděl 271 // 20.1 Poruchy metabolismu kalcia, fosforu a magnézia 271 // 20.1.1 Hyperkalcemie 271 // 20.1.2 Hypokalcemie 273 // 20.1.3 Hypomagnezemie 273 //
20.1.4 Hyperfosfatemie 274 // 20.1.5 Hypofosfatemie 274 // 20.2 Poruchy metabolismu natria. kalia a glukózy 274 // 20.2.1 Hypematremie a diabetes insipidus 274 // 20.2.2 Hyperkalemie 274 // 20.2.3 Hypokalemie 275 // 20.2.4 Hyponatremie a syndrom neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu 275 // 20.2.5 Hypoglykemie 276 // 20.2.6 Hyperglykemie 277 // 20.3 Poruchy metabolismu kyseliny močové 277 // 20.4 Enteropankreatické hormonální syndromy 277 // 20.5 Ektopická tvorba hormomů 279 // 20.5.1 Ektopická sekrece ACTH 279 // 20.5.2 Ektopická sekrece pohlavních hormonů 280 // 20.6 Syndrom nedostatečné funkce nadledvin 280 // 21 Péče o nemocné s hemoragickou nebo trombotickou diatézou // (K. Penka) recenze P. Salaj 283 // 21.1 Krvácivá diatéza 283 // 21.1.1 Krvácení způsobené nedostatkem trombocytů nebo // poruchou jejich funkce 283 // 21.1.2 Polákové koagulopatie 286 // 21.1.3 Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) a primární // hyperfibrinolýza 286 // 21.1.4 Mikroangiopatické hemolytické syndromy 288 // 21.1.5 Cirkulující inhibitory koagulace a antikoagulancia 289 // 21.2 Trombotická diatéza u onkologicky nemocných 290 // 21.3 Závěr 293 // 22 Paliativní léčba v infekčním lékařství (P. Husa) recenze M. Staňková 295 // 22.1 Paliativní péče o pacienty s AIDS 296 // 22.1.1 Nejčastější symptomy u HI V-pozitivních nemocných // a jejich léčba 297 // 22.1.2 Zásady péče o pacienty v pokročilých stadiích AIDS 303 // 22.1.3 Kdy zastavit antiretrovirovou terapii u AIDS 304 // 22.1.4 Rozdíly v paliativní terapii pacientů s AIDS // a onkologických pacientů 304 // 22.2 Paliativní terapie u některých jiných infekčních chorob 305 // 22.3 Závěr 306 // 23 Nervové komplikace extracerebrálních a extramedulárních // maligních nádorů (Z. Kadaňka) recenze I. Černý 309 // 23.1 Mozkové metastázy 309 //
23.1.1 Diagnostika 311 // 23.1.2 Terapie 311 // 23.1.3 Terminálni péče 312 // 23.2 Spinální metastázy 312 // 23.2.1 Klinická Symptomatologie 313 // 23.2.2 Diagnostika 314 // 23.2.3 Léčba 314 // 23.2.4 Terminálni péče 315 // 23.3 Karcinomatóza plen 315 // 23.3.1 Klinická Symptomatologie 315 // 23.3.2 Diagnostika 315 // 23.3.3 Léčba 316 // 23.4 Metastázy do periferního nervového systému 316 // 23.4.1 Brachiální plexus 316 // 23.4.2 Lumbosakrální plexus 316 // 23.5 Recidivující mozkové nádory 317 // 23.6 Paraneoplastické syndromy 317 // 23.7 Závažné symptomy a syndromy nervového systému provázející // maligní onemocnění 321 // 23.7.1 Epileptické záchvaty 321 // 23.7.2 Kvalitativní poruchy vědomí 322 // 23.7.3 Terminálni amence a delirium 323 // 23.7.4 Demence 323 // 23.7.5 Nespavost 323 // 23.8 Nežádoucí účinky cytostatik na nervový systém 323 // 23.8.1 Vliv na periferní nervový systém 323 // 23.8.2 Vliv na centrální nervový systém 325 // 23.9 Neurotoxicita u imunosupresiv 325 // 23.10 Postižení nervového systému суtokiny 325 // 23.11 Poradiační encefalopatie, myelopatie a plexopatie 326 // 23.11.1 Poradiační encefalopatie 326 // 23.11.2 Poradiační demence r 327 // 23.11.3 Chronická progresivní radiační myelopatie 327 // 23.11.4 Poradiační postižení hlavových nervů 327 // 23.11.5 Poradiační plexopatie a neuropatie 327 // 23.11.6 Poradiační nádory centrálního a periferního // nervového systému 328 // 24 Rehabilitace v paliativní medicíně (J. Siegelová) recenze V. Hradil 331 // 24.1 Definice 331 // 24.2 Součásti rehabilitačního procesu 331 // 24.3 Zvláštnosti rehabilitace a její účinnosti 333 // 24.3.1 Rehabilitace a kvalita života 333 // 24.3.2 Psychologická podpora rehabilitace 333 // 24.3.3 Naděje a pozitivní přístup nemocného 334 //
24.3.4 Působení tělesné aktivity na rehabilitaci a kvalitu života 334 // 24.3.5 Časový faktor v rehabilitaci u nemocných v terminální fázi nemoci 335 // 24.3.6 Členové terapeutických týmů 335 // 24.3.7 Rehabilitace na jednotce intenzivní péče 335 // 24.3.8 Rehabilitace na lůžkovém onkologickém oddělení 335 // 24.3.9 Rehabilitace v denním centru onkologicky nemocných 336 // 24.4 Význam umění v rehabilitaci 336 // 24.4.1 Hudba jako součást rehabilitace 336 // 24.4.2 Krásná literatura 337 // 24.4.3 Výtvarné umění 337 // 24.5 Závěry 338 // 25 Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní péči (Z. Boleloucký) recenze O. Vinař a M. Dostálová 339 // 25.1 Úvod 339 // 25.1.1 Psychiatrická konziliárni služba 339 // 25.1.2 Liaison psychiatry 340 // 25.1.3 Consultation-liaison psychiatry 340 // 25.2 Neuropsychiatrické symptomy a syndromy v paliativní péči 340 // 25.2.1 Afektivní poruchy 341 // 25.2.2 Kognitivní poruchy 350 // Delirium 351 // 25.3 Psychosociální aspekty v paliativní péči 352 // 25.3.1 Psychické příčiny zátěže nemocných v terminálni fázi nemoci 352 // 25.3.2 Faktory ovlivňující adaptaci 354 // 25.3.3 Psychosociální podpora v paliativní péči 356 // 25.4 Interakce mezi lékařem a pacientem 357 // 25.4.1 Modely komunikace 358 // 25.4.2 Nedirektivní setkání 359 // 25.4.3 Zacházení s nemocnými v paliativní péči 359 // 25.4.4 Interakce zdravotníka a nevyléčitelně nemocného 360 // 25.5 Psychiatricko-psychosociální intervence 361 // 25.5.1 Edukace 361 // 25.5.2 Behaviorální trénink 362 // 25.5.3 Individuální psychoterapeuticky orientovaná intervence 365 // 25.5.4 Skupinové intervence 367 // 25.5.5 Závěr 369 // 25.6 Lékař a terminálni fáze 370 // 25.6.1 Sdělení diagnózy 370 // 25.6.2 Zacházení s nejistotou pacienta 373 // 25.6.3 Práce s příbuznými pacienta 374 //
25.7 Farmakoterapie 375 // 25.7.1 Tišení psychomotorického neklidu 375 // 25.7.2 Úprava narušeného spánku 379 // 25.8 Psychofyziologická reakce zdravotníků na zvýšenou profesionální zátěž 382 // 25.8.1 Dopad vyčerpání a další zátěže na organismus 382 // 25.8.2 Zdroje emočních problému a zátěže zdravotníků 384 // 25.8.3 Syndrom vyhasnutí 386 // 25.9 Závěr 388 // 26 Únava při onemocněních zhoubnými nádory (P. Vodvářka) recenze Z. Boleloucký a O. Vinař 397 // 26.1 Terminologie 397 // 26.2 Definice únavy 397 // 26.2.1 Fyziologická únava 397 // 26.2.2 Patologická únava při některých chronických onemocněních 397 // 26.2.3 Chronický únavový syndrom 397 // 26.2.4 Únava při nádorovém onemocnění 398 // 26.2.5 Kritéria stanovení diagnózy 398 // 26.2.6 Únava jako kritérium toxicity 399 // 26.2.7 Kritéria pro definici únavy 399 // 26.3 Výskyt únavy u onkologicky nemocných 400 // 26.4 Příčiny únavy 400 // 26.4.1 Predisponující faktory 400 // 26.4.2 Patofyziologie únavy 400 // 26.4.3 Modely vzniku únavy 401 // 26.4.4 Faktory přispívající k únavě 402 // 26.5 Teorie vzniku únavy 403 // 26.5.1 Metabolity 403 // 26.5.2 Hormony 404 // 26.5.3 Energie 404 // 26.6 Patogeneze únavy 405 // 26.7 Hypotézy vzniku únavy 406 // 26.8 Vyšetření a zhodnocení únavy 407 // 26.8.1 Sebehodnotící nástroje únavy - dotazníky 408 // 26.8.2 Fyzikální vyšetření únavy 410 // 26.8.3 Úloha sestry při vyšetřování únavy 411 // 26.9 Jak pociťují virtuální patologickou únavu zdraví lidé 412 // 26.10 Léčebné strategie únavy 412 // 26.10.1 Rozhovor 412 // 26.10.2 Léčba známých příčin únavy 414 // 26.10.3 Symptomatologické přístupy 416 // 26.11 Závěry 420 // 27 Etické problémy paliativní medicíny (H. Haškovcová) recenze O. Sláma 423 // 27.1 Paliativní léčba a postoje umírajících 425 //
27.2 Informovaný souhlas 426 // 27.3 Práva pacientů 427 // 27.4 Paliativní léčba a postoje lékařů 429 // 27.5 Etické komise 430 // 27.6 Paliativní léčba a postoje příbuzných, případně veřejnosti 431 // 27.7 Kvalita života 432 // 27.8 Důstojné umírání a důstojná smrt 432 // 28 Umírání a smrt (H. Haškovcová) recenze O. Sláma 435 // 28.1 Ritualizace smrti 437 // 28.2 Domácí model umírání 437 // 28.3 Institucionální model umírání 438 // 28.4 Praktické přístupy k umírajícím 440 // 28.5 Eutanazie 444 // 29 Duchovní aspekty paliativní medicíny (A. Slabý) recenze O. Sláma 449 // 29.1 Spirituální dimenze lidské osoby 449 // 29.2 Duchovní nouze v terminálni fázi nemoci 451 // 30 Emoční problémy v paliativní medicíně (O. Dostálová) recenze Z. Boleloucký 457 // 30.1 Výklad pojmů 457 // 30.2 Emoční obraz pacienta v paliativní péči 461 // 30.2.1 Emocionální stav před zahájením paliativní léčby 461 // 30.2.2 Emoční problémy v průběhu paliativní léčby 464 // 30.2.3 Reakce organismu na psychické a somatické úrovni 465 // 30.3 Pomoc při zvládání emocí 468 // 30.3.1 Pomoc bez psychoterapeutického výcviku 468 // 30.3.2 Odborná pomoc - psychoterapie 473 // 30.4 Emocionální problémy v sociálním prostředí pacienta 477 // 30.5 Emocionální problémy zdravotníků 478 // 30.6 Závěr 480 // 31 Sociální práce v paliativní medicíně (O. Dostálová. J. Siklová). recenze M. Přidalová 485 // 31.1 Obecná charakteristika sociální práce 485 // 31.1.1 Pojem „sociální fungování“ 485 // 31.1.2 Předmět sociální práce 485 // 31.1.3 Rozsah činnosti sociální práce 486 // 31.1.4 Vymezení sociální práce proti jiným oborům 486 // 31.2 Organizace sociální práce v ČR 487 // 31.2.1 Vliv politického klimatu a současná reforma sociální práce 487 //
31.2.2 Sociální práce a zdravotnictví 487 // 31.3 Sociální práce v paliativní medicíně 488 // 31.3.1 Sociální práce v paliativní medicíně v zahraničí 489 // 31.3.2 Sociální práce v oblasti paliativní medicíny v ČR 490 // 31.4 Pracovní postupy sociálního pracovníka užívané ve zdravotnictví 494 // 31.4.1 Případová studie 494 // 31.4.2 Další vybrané metody vhodné pro sociální práci v paliativní medicíně 498 // 31.5 Nevládní občanské iniciativy s působností v oblasti paliativní medicíny 500 // 31.5.1 Obecná charakteristika 500 // 31.5.2 Některé současné neziskové organizace u nás působící v oblasti paliativní medicíny 500 // 31.6 Závěr 502 // 32 Domácí paliativní péče (L. Hakl. O. Sláma) recenze R. Slámová 505 // 32.1 Úvod 505 // 32.2 Specifika péče o pokročile nemocného pacienta v domácím prostředí 505 // 32.3 Při zvažování možnosti domácí péče si je vhodné odpovědět na základní otázky 506 // 32.4 Postup při zavedení domácí péče 507 // 32.5 Závěr 508 // 33 Hospicové hnutí ve světě a u nás (M. Svalošová) recenze O. Sláma 511 // 33.1 Hospice - historie a vymezení pojmů 511 // 33.1.1 Vznik a vývoj hospicového hnutí 511 // 33.1.2 Pokus o definici hospice 511 // 33.1.3 Hospic z hlediska časového 512 // 33.1.4 Indikace lůžkové formy hospice 512 // 33.2 Zkušenosti hospiců v českých podmínkách 512 // 33.2.1 Ze statistiky 512 // 33.2.2 Důvody žádostí o lůžko v hospici a spektrum diagnóz 513 // 33.2.3 Žádost a svobodný informovaný souhlas 513 // 33.2.4 Výběr personálu 513 // 33.2.5 Ošetřovatelský proces a ošetřovatelská dokumentace 513 // 33.2.6 Kontrola a kontinuální léčba bolesti 514 // 33.2.7 Týmová spolupráce a nedirektivní přístup 514 // 33.2.8 Spiritualita a autonomie nemocného 514 // 33.2.9 Režim dne v hospici 514 //
33.2.10 Pravda z hlediska potřeb nemocného 515 // 33.2.11 Spolupráce s rodinou a péče o pozůstalé 516 // 33.2.12 Úloha a význam dobrovolníků v hospici 516 // 33.2.13 Spousta zbytečného utrpení 516 // 33.2.14 Prevence syndromu vyhoření 517 // 33.3 Nejbližší úkoly hospicového hnutí v ČR 517 // 33.3.1 Zlepšit dostupnost paliativní péče 517 // 33.3.2 Systémově vyřešit financování 518 // 33.3.3 Vzdělávání a výchova nejen odborníků 518 // 33.4 Adresář českých a moravských lůžkových hospiců 519 // 34 Vzdělávání v paliativní péči (A. Mellanová) recenze O. Sláma 521 // 34.1 Cíle vzdělávání v paliativní péči 521 // 34.2 Obsah vzdělávání v paliativní péči 522 // Teoretické znalosti 7 523 // 34.3 Metody používané při vzdělávání v paliativní péči 524 // 34.4 Hodnocení výsledků vzdělávacího procesu 528 // Rejstřík 531
(OCoLC)65194996
cnb001413302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC