Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Grada, 1996
978 s.

objednat
ISBN 80-7169-178-X (váz.)
Profesionál
Dodatek A: Seznam výrobců.
Dodatek B: Stručný přehledo hexadecimálních číslech.
Dodatek C: Stručné charakteristiky dostupných diskových jednotek.
Počítače - hardware - průvodce
000076035
Obsah // Úvod... // Proč jsem napsal tuto knihu?... // Komu je určena tato kniha?... // Terminologie... // Struktura knihy... // Bezpečnostní poznámky a upozornění... // 1. Modely PC: Čím se liší a čím se podobají... // Klasifikace PC: čipy a busy... // CPU určuje software... // Bus určuje hardware... // Další vlastnosti PC... // 2. Demontáž PC... // Zvolte si zbraně: Nářadí pro opravy PC... // Šroubováky... // Antistatický náramek... // Bateriová svítilna... // Extraktory... // Hemostatické kleště... // Kleště... // Vytahovače čipů (PLCC nebo PGA)... // Nástroje, kterým se raději vyhněte... // Nástroje pro vkládání čipů... // Vytahovače čipů (DIP)... // Obecné rady pro demontáž PC... // Ujistěte se, že demontáž je nezbytná... // Zajistěte si potřebný prostor... // Udržujte v pořádku drobné součástky... // Zálohujte konfigurační soubor... // Chraňte pevný disk... // Vypněte PC a připojená přídavná zařízení... // Sundejte monitor z počítače a postavte ho na stranu... // Sundejte opatrně horní kryt, ale nechte napájecí zdroj zapojený do zásuvky // Zakreslujte... // Vytahujte desky správně... // Demontáž jednotek přídavných zařízení... // Demontáž napájecího zdroje... // Demontáž základní desky... // Demontáž počítačů PS/2... // Pokyny pro zpětnou montáž... // Propojování kabelů s konektory desek: pravidlo vývodu č. 1... // Omyly, které se při zpětné montáži
často vyskytují... // Zvláštnosti jednotlivých modelů... // Provedení „Backplane“... // Skryté základní desky... // „Pracovité“ základní desky... // Rychlé opakování... // Shrnutí pokynů pro demontáž... // 25 // 26 // 27 // 28 // 28 // 29 // 31 // 33 // 33 // 34 // 34 // 39 // 41 // 41 // 43 // 43 // 44 // 44 // 44 // 44 // 45 // 45 // 45 // 46 // 46 // 46 // 46 // 47 // 48 // 48 // 48 // 48 // 51 // 53 // 55 // 60 // 64 // 66 // 74 // 74 // 76 // 78 // 78 // 79 // 79 // 79 // 79 // 3. Uvnitř PC: Jednotlivé části...81 // Systémová čili základní deska...85 // Centrální jednotka (CPU)...89 // Rychlost CPU (Megahertzy)...89 // Ještě jednou megahertzy: Horké čipy, zdvojovače a ztrojovače hodin a něco mezi tím...90 // Efektivnost mikroprogramů a počet kanálů (pipelines)...93 // Šířka slova...94 // Šířka přenosu dat...95 // Interní vyrovnávací paměť (cache)...96 // Numerické koprocesory...98 // Numerické koprocesory, 80486DX a 80486SX...99 // Superskalár a instrukční kanály (pipelines): Přejděme ? Pentiu...100 // Paměť adresovatelná procesorem...101 // Podrobněji o mikroprocesorech (čipech CPU)...102 // Soupeři Pentia: M1, Nx586 ? K5...107 // Mikroprocesor P6 firmy Intel...109 // Hlavní paměť PC...110 // Typy pamětí...111 // Návrh paměti počítače: Rozdělení prvního megabajtu...112 // Konvenční paměť...113 // Vektory přerušení a DOS...114 // Ovladače zařízení...114 // Command Shell...
115 // Programy TSR čili rezidentní programy...115 // Programy uživatele...116 // Videopaměť (video RAM)...116 // Rezervovaná oblast systému...119 // Rozšířená paměť (extended memory)...122 // EMS, LIM, stránkovaná, přídavná, překryvná paměť...128 // Sběrnice (busy)...132 // Co je to sběrnice čili bus?...132 // První sběrnice „PC“...133 // Sběrnice AT (ISA)...135 // Počátek nové sběrnice: „Druhohorní“ lokální bus...139 // Sběrnice počítačů PS/2: MCA (Micro Channel Architecture - mikrokanál)...139 // EISA (Extended Industry Standard Architecture - architektura rozšířeného // průmyslového standardu)...141 // Lokální bus...142 // Lokální bus VESA...142 // PCI: Vysoce výkonný bus od Intelu...143 // PC Card (PCMCIA): Sběrnice pro přenosné počítače...145 // Systémové hodiny...147 // Napájecí zdroj...147 // Klávesnice...148 // Myš...148 // Řadiče v počítači...148 // Co je to řadič?...149 // Řadiče nejsou vždy na samostatných deskách...150 // Videoadaptér...150 // Host - adaptér SCSI...152 // Řadič pružného disku a disketové jednotky...153 // Jednotka CD-ROM...153 // Pevný disk a rozhraní pevného disku...154 // Páskové jednotky...155 // Paralelní rozhraní...155 // Modemy a komunikační porty...156 // Systémové hodiny/kalendář a konfigurační čip (CMOS)...157 // Adaptéry lokálních sítí (LAN)...158 // Zvukové karty...158 // Jiné obvyklé desky...159 // Několik rad, jak rozeznat
části PC...159 // Nalezení snadných věcí...180 // Vyhledání součástek na základní desce...160 // Identifikace přídavných desek elektronických obvodů...161 // Desky a konektory...164 // 4. Jak se vyhnout opravám: Preventivní péče...171 // Teplo a tepelné šoky...173 // Odvod tepla pomocí ventilátoru...173 // Dobré a špatné návrhy skříní počítače...174 // „Odešlé“ ventilátory...175 // Zařízení s teplotními čidly...175 // Rozsah teplot bezpečných pro PC...176 // Pracovní cykly...176 // Tepelný šok...177 // Sluneční záření...177 // Prach...177 // Magnetické pole...178 // Rozptýlená elektromagnetická pole...180 // Elektromagnetické rušení...180 // Rušení v rozvodné síti...183 // Elektrostatické výboje...186 // Nevystavujte počítač působení vody a tekutin...190 // Koroze...191 // Vytvořte pro PC příznivé prostředí...192 // Příklad programu preventivní údržby...192 // 5. Hledání a odstraňování poruch... 195 // Základní pravidla hledání a odstraňování poruch... 198 // Pravidlo „Nepodléhejte panice“ a „Zvítězím“...198 // Všechno si zapisujte...198 // Dělejte nejprve jednoduché věci...199 // Zaveďte znovu systém a zkuste to ještě jednou... 199 // Zjednodušte systém, jak jen to lze...199 // Nakreslete si obrázek, rozdělte systém na části a testujte...200 // Nikdy nepředpokládejte, že je něco dobré...201 // Buďte připraveni uvěřit, že dokumentace lže...201
// Pozorujte jako Sherlock Holmes...202 // Sedm kroků vedoucích ? úspěchu... 202 // Kontrola chyb obsluhy...203 // Všechno je zapojeno?... 205 // Kontrola softwaru...207 // Knihovny DLL a ovladače virtuálních zařízení...:...207 // Problémy s rezidentními programy (TSR)...209 // Špatně ukončené programy...211 // Programové chyby závislé na technickém vybavení počítače...211 // Vadné programové vybavení...212 // Co dělám jinak?...213 // Kontrola vnějších příznaků...214 // Diagnostické programy...214 // Interpretace chybových kódů IBM...215 // Automatický test po zapnutí počítače (POST)...215 // Zlepšený POST: Diagnostika na bázi ROM...217 // Diagnostické chybové kódy IBM...217 // Diagnostické programy třetích stran...224 // Pod krytem počítače: Krok č. 7...226 // 6. Jak instalovat nové desky elektronických obvodů...229 // Konfigurace nových desek...231 // Příklady řešení skutečných konfliktních situací...232 // Řešení konfliktů zařízení...235 // Nástroje pro konfiguraci: Pár slov o přepínačích DIP...236 // Anomálie konfigurace paralelních portů...237 // Další krok: Adresy I/O, DMA, IRQ, adresy RAM a ROM...237 // Adresy vstupu/výstupu (I/O)...238 // Kanály DMA...244 // Sdílené řízení sběrnice (bus mastering)...249 // Úrovně žádostí o přerušení (IRQ)...250 // Adresy ROM a buffery RAM...256 // Konfigurace desek pro rozhraní PC Card...258 // Řešení konfliktů při instalaci:
Příklad...259 // Příklady konfigurace...261 // Podpora nových desek: Modernizace BIOSu...285 // Instalace desek...285 // Který slot použít? Neobvyklé sloty v některých počítačích...286 // Požadavky na napájení...287 // Testování desek...287 // Zahořování...287 // Kde naleznete diagnostické programy?...288 // Instalace základních desek s přepínači...289 // Základní desky počítačů PC a XT...289 // Nastavení přepínačů DIP na systémové desce PC...290 // Konfigurace počítače AT a pozdějších: Softwarové nastavení...292 // Konfigurační paměť PC: Čip CMOS...292 // Modifikace konfigurační paměti programem SETUP...294 // Nastavení přepínače DIP u počítačů AT...294 // Spouštění konfiguračních programů...295 // Výměna baterie konfigurační paměti CMOS...298 // Můj počítač žádnou baterii nemá!...298 // Nastavování počítačů se sběrnicí Micro Channel...298 // Nastavování počítačů se sběrnicí EISA...303 // Nastavování počítačů se sběrnicí PCI...303 // Technologie „Plug-and-Play"...304 // Zavádění systému na počítačích P&P...305 // Jak P&P pracuje se staršími deskami...306 // Plug-and-Play u počítačů, které nemají sběrnici PCI...306 // Jak se systém dozví, zda je „P&P kompatibilní“?...306 // 7. Opravy desek elektronických obvodů...309 // Opravovat či vyměňovat desky?...311 // Poznámky ? údržbě počítačů s integrovanými základními deskami...313 // Jak
najít vadnou desku?...313 // Oživení „mrtvého“ počítače...314 // Identifikace vadné desky pomocí dvou počítačů...314 // Fantom v počítači (aneb „nakažlivé“ součásti)...315 // Nalezení vadné desky pouze s jedním počítačem...315 // Jak se do počítače zavádí systém...317 // Další problémy a jejich řešení...326 // Co způsobuje poruchy desek?...327 // Nalezení a výměna vadného čipu... // „Stažení“ čipu... // Programové testování čipů... // Teplotní testování čipů... // Identifikace čipů... // Pájení... // Pätice na čipy a vkládání a vyjímání čipů // Cvičení ke kapitole 7... // Výpis „podpisu“ BIOSu... // 327 // 328 328 // 328 // 329 // 330 // 331 // 332 332 // 8. Polovodičová paměť... // Velikost, rychlost a uspořádání paměti... // Typy paměťových obvodů... // Statické versus dynamické paměti... // Statické paměti RAM... // Dynamické paměti RAM... // Sestavení počítače s rychlou pamětí... // Počítačové systémy jen s pamětí DRAM a doby čekání... // Statická vyrovnávací paměť - cache... // Systémy s rychlým stránkovým režimem... // Prokládání... // Paměťové bloky a šířka toku dat... // Bloky (banky) paměti u počítačů 8088... // Paměťové bloky (banky) u 16bitových počítačů... // Paměťové bloky u 32bitových počítačů... // Paměťové bloky u 32bitových počítačů... // Dávejte si pozor na osmibitové SIMMy!... // Jak číst
značení na paměťových čipech... // Chybová hlášení paměti u starších počítačů... // Dekódování chybových hlášení IBM PC a XT... // Význam chybových hlášení u klonů na bázi 8088... // Význam chybových hlášení u počítačů na bázi 8086-80386... // Význam chybových hlášení paměti počítače AT... // Příčiny falešných chyb paměti... // Napájecí síť způsobuje falešné chyby... // Nepřizpůsobené rychlosti čipů a chyby způsobené čipy od různých výrobců // Testování paměti... // Chyby typu „putující bit“... // Testy typu „kopec/údolí“ a „šachovnice“... // Tipy pro instalaci paměťových čipů... // 333 // 335 // 335 // 337 // 337 .337 . 338 .338 .339 . 340 .341 .341 . 342 . 346 .348 . 349 . 349 .350 .352 .353 . 357 . 358 .359 .362 .362 .363 .364 .364 . 364 .365 // 9. Napájecí zdroje a ochrana napájení // Součásti napájecího zdroje... // Připojení napájecího zdroje... // Údržba napájecího zdroje... // Úspory energie... // Vypínají obvody, když je nepotřebují. // Snižují rychlost... // Používají obvody na nižší napětí.. // Zelená upozornění... // Modernizace napájecího zdroje... // Opravy napájecích zdrojů... // Jak odstraňovat závady zdrojů... // Výměna napájecího zdroje... // 369 // 372 // 372 // 374 // 375 375 375 // 375 // 376 376 378 378 378 // Ochrana počítače před síťovým napětím...378 // Máte problémy se sítí?...379 // Kontrola zapojení
zásuvky...379 // Kontrola ostatních spotřebičů na síťovém přívodu...380 // Zajištění společné země mezi zařízeními...380 // Ochrana proti poruchám v síti...381 // Řešení problémů napájecí sítě...382 // Zařízení pro nápravu problémů s elektronikou...383 // Co si tedy koupit?...388 // Prapředek poruch napájení - blesk...388 // 10. Pevný disk: Přehled a terminologie...391 // Jednotky pevných disků a jejich rozhraní...393 // Geometrie disku: Hlavy, stopy, cylindry a sektory...395 // Hlavy disků...396 // Stopy disků...396 // Cylindry...397 // Sektory...398 // Zonální zápis (ZBR - Zone Bit Recording)...400 // Jak získat informace o disku: CORETEST...401 // Meze velikosti disků...402 // Kódování sektorů a adresování logických bloků (LBA)...404 // Výkonové charakteristiky diskové jednotky...406 // Doba vystavení a doba čekání...406 // Typické doby vystavení...407 // Rotační doba čekání...408 // Diskové jednotky s krokovým motorem a s motorem s kmitací cívkou...408 // Rychlosti přenosu dat a faktor prokládání...412 // Posunutí sektorů (Sector skew)...418 // Maximální opravitelná chybová délka a ECC...419 // Jak dosáhnout dobré rychlosti přenosu dat u moderních systémů...420 // Vyrovnávací paměti cache v diskových podsystémech...421 // Rychlost kroku hlavy...423 // Charakteristiky instalace disků...423 // Typy kódování: FM, MFM, RLL...423 // Rozhraní diskových jednotek: ST506, ESDI,
SCSI, IDE, EIDE...426 // Řadič XT versus řadič AT: Poznámka...433 // Předkompenzace zápisu a snížený zápisový proud...434 // Cvičení ke kapitole 10...436 // Jaká je geometrie vašeho disku?...436 // 11. Instalace pevných disků... 439 // Varování a omluvy... 441 // Postup při instalaci pevných disků...441 // Opatření kompatibilního hardwaru...442 // Sežeňte si všechny potřebné informace pro konfiguraci...442 // Zakončovací členy...443 // Adresní propojky na diskových jednotkách...444 // Propojky Master/Slave...445 // Tabulka vadných stop...446 // Zapojování kabelů, propojek a zakončovacích členů...447 // Konfigurace IDE/EIDE...447 // Zapojování a konfigurace SCSI...450 // Konfigurace ST506 a ESDI...450 // Konfigurace systémové paměti CMOS... // Jak se do počítačů ukládají charakteristiky disků... // Ale XT žádnou CMOS nemá... // Vývoj tabulky disků v CMOS... // Strategie při přizpůsobování konfigurace počítače diskové jednotce // Softwarová instalace pevného disku... // Fyzické formátování... // Kdy provádět fyzické formátování pevného disku?... // Kdy neprovádět fyzické formátování: IDE, EIDE, SCSI... // Jak se dělá fyzické formátování diskové jednotky?... // Rozdělení disku na oblasti (partitioning)... // Možnosti voleb při dělení na oblasti... // Efektivní rozdělení na oblasti: Clustery a disky... // Jak rozdělit disk na oblasti... // Jak DOS pojmenovává oblasti...
Rozdělení velkých disků pomocí ovladačů... // Pro pokročilé: Používání ovladačů zařízení a DOSu společně... // Zálohování informací o rozdělení disku... // Formátování DOSu... // Poznámka o vadných oblastech... // Návod ? nastavení diskové jednotky EIDE... // Krok 1: Opatřete si hardware... // Krok 2: Instalace hardwaru... // Krok 3: Nastavení hodnot CMOS... // Nastavení CMOS pro sekundární jednotku... // Krok 4: Rozdělení disku na oblasti a jeho formátování... // Návod pro práci s řadiči XT... // Konfigurace řadičů Western Digital typu XT... // Podrobnosti o instalaci některých řadičů WD 1002... // Konfigurace řadičů Seagate... // Konfigurace řadičů IBM typu Xebec... // Návod ke konfiguraci systémů ESDI... // 454 // 454 // 455 // 455 // 456 461 // 461 // 462 // 463 // 464 467 // 467 // 468 // 469 // 475 // 476 // 477 // 478 // 478 // 479 // 480 480 482 482 484 // 484 // 485 485 488 // 490 // 491 // 492 // 12. Jak DOS organizuje disky... // Jak DOS organizuje oblasti disku: Přehled... // Absolutní sektory a sektory DOSu... // Clustery... // Zaváděcí záznam DOSu... // Tabulka FAT a adresář... // Podadresáře... // Struktura logické jednotky... // Cvičení ke kapitole 12... // Použití MTF.BAS pro vytvoření souboru, který je možno snadno prohlížet pomocí // programu Norton DiskEdit... // Jak si pomocí programu DiskEdit pohrát v DOS s normálním souborem... // Kolik clusterů by tyto soubory zabraly
na odlišných discích?... // 495 // 498 // 498 // 501 // 502 // 503 // 507 // 508 511 // 511 // 512 514 // 13. Preventivní údržba pevného disku...517 // Základy preventivní údržby pevného disku...520 // Správná montáž a formátování diskové jednotky...520 // Nemůžete ji opravit, proto ji musíte chránit...521 // Pomůcka při přenášení disků: Uzavírací plastový sáček...522 // Parkování hlav disku...523 // Vražedný SHIPDISK a další parkovací programy, kterým je třeba se vyhnout...524 // Bezpečné parkování hlav... // Když to jinak nejde: Zaparkujte ručně ...525 // Programy pro diskovou paměť cache (Disk-Caching Programs)...527 // Programy cache a čtení z disku...527 // Programy pro diskovou cache a zápis na disk...529 // Pískající diskové jednotky...531 // Preventivní ochrana dat...532 // Zálohování typu diskové jednotky...533 // Zálohování hlavního zaváděcího záznamu MBR...533 // Zálohování DBR...534 // Zálohování adresáře a tabulky FAT...534 // Jak zabránit uživatelům, aby omylem naformátovali pevný disk...535 // Zálohování uživatelských dat...537 // Zálohování založené na programovém vybavení...537 // Hardware pro zálohování...538 // Příprava disket pro zavádění systému...540 // Na discích ESDI/ST506 každoročně obnovujte data a identifikátory sektorů...540 // Jednou za rok proveďte test média...541 // Jak programy „vyčmuchají“ problémy s disky...543 // Testování
pomocí datových vzorků...543 // Problémy s novějšími řadiči...544 // Označování vadných oblastí...544 // Programy pro defragmentaci souborů...544 // Používejte ověřování souborů...546 // Počítačové viry...547 // Co je to počítačový virus?... 548 // Červi, trojští koně a bomby: Komponenty virů...548 // Parazitické viry versus viry v zaváděcím sektoru...550 // Jak viry působí?...551 // Kde viry přebývají?...552 // Jak velkou hrozbu představují viry?...554 // Které jsou nejběžnější viry?...555 // Příklad viru: Novozélandský virus ?...560 // Ukázky výsledků působení virů...562 // Koho je třeba podezřívat v případě infekce?...564 // Doporučená antivirová prevence...564 // Antivirová prevence po lžičkách...566 // Jak pracují antivirové programy?...568 // Používání antivirových programů...568 // Jednoduchý antivirový program...570 // Minimalizujte ztráty tím, že se na ně připravíte...571 // Jak se zachovat, je-li váš PC infikován...573 // Jak se viry maskují?...574 // Kde se kód viru ukrývá?...574 // Používání antivirových programů firmy Microsoft (v DOSu a Windows)...576 // MSAV...576 // VSAFE...581 // Kontrola na přítomnost virů pomocí MWAV...583 // Instalace Windows po zavedení antivirové ochrany...584 // Varovná hlášení a podezřelé projevy...584 // Chyba kontroly neporušenosti souboru...584 // Hlášení vadných sektorů na disketé...585 // Nelze spustit XXXX...585
// Obrazovka se chová velmi podivně!...585 // Světelná indikace disketové mechaniky se rozsvěcuje...585 // Postup při napadení virem...585 // Po infekci...586 // Další poznámky ? zotavení se po útoku viru...587 // Dobře připraven, dobře vyzbrojen...587 // Jak udržet krok s novými viry...588 // Co nás čeká?...588 // Cvičení ke kapitole 13...589 // Parkování hlav disku...589 // Zálohování a obnova MBR pomocí DOSu 5...589 // Zálohování a obnova MBR pomocí DEBUGu...591 // Zálohování a obnova MBR pomocí DiskEditu...593 // Zálohování a obnova DBR pomocí programu DEBUG...596 // Testování doby ověřování pod systémem DOS...597 // 14. Obnova porušených dat na pevném disku...599 // Rychlý start pro ty, kteří podlehli panice...601 // Obnova zrušeného souboru, odformátování a hlášení CHKDSK: Obnova tabulky FAT...602 // Co dělá CHKDSK...602 // Co se stane, když se soubor zruší...604 // Základní obnova zrušeného souboru...605 // Obnova částečně přepsaných souborů...606 // Obnova omylem naformátovaných pevných disků...608 // Ztracené clustery...610 // Jak opravit ztracené clustery...611 // Neplatné podadresáře...613 // Hlášení chyby alokace...614 // Hlášení, že soubor má neplatný cluster (Invalid Cluster)...615 // Překřížené clustery...616 // Jak chápat a opravovat chyby médií...618 // Chybová hlášení Sektor nenalezen (Sector Not Found) nebo Chyba dat (Data Error) // při čtení diskové
jednotky...619 // Vzkříšení mrtvé diskové jednotky...628 // Pamatujte na své priority...628 // Sledování poruchy disku...628 // Obnova diskové jednotky, krok 1 : Zaveďte systém z diskety...630 // Obnova diskové jednotky, krok 2: Zkuste přečíst MBR...630 // Obnova diskové jednotky, krok 3: Je tabulka oblastí disku prázdná?...634 // Obnova diskové jednotky, krok 4: Analýza tabulky rozdělení disku...640 // Obnova diskové jednotky, krok 5: Prohlídka DBR a BPB...641 // Průvodce po hlášeních pevných disků...648 // Poslední krok: Pošlete disk na kliniku...650 // Cvičení ke kapitole 14... 650 // Prohlížení vymazaného souboru...650 // Diskové techniky: Obnova vymazaného souboru pro pokročilé...653 // Práce se ztracenými clustery... 655 // Obnova dat z vadného média...655 // Technika obnovy parametrů disku na počítači, který ztratil konfigurační informace CMOS...656 // Oprava poškozeného MBR...657 // Co se stane, když je poškozený DBR?...658 // 15. Disketové jednotky...659 // Než přišly diskety...661 // Podisketová éra...661 // Dnešní disketové jednotky...662 // Podsystém pružného disku...662 // Část 1 : Disketa (pružný disk, floppy disk)...662 // Část 2: Disketová jednotka...664 // Část 3: Deska řadiče disků...665 // Část 4: Kabel...666 // Jednoduchá preventivní údržba disketových jednotek...667 // Čistit nebo nečistit hlavy?...667 // Ochrana hlav...668 // Ochrana disket...669 // Testování diskových
jednotek...669 // Demontáž, konfigurace a instalace disketových jednotek...670 // Demontáž disketové jednotky...670 // Instalace disketových jednotek...670 // ? čemu slouží ostatní propojky?...674 // Záměna hustoty disket: 1,2 MB a 360 KB, 720 KB a 1,44 MB...675 // Mají se diskety 720 nebo 360 KB formátovat na kapacitu 1,44 nebo 1,2 MB?...676 // Odstraňování závad disketového podsystému...677 // Disketu nelze přečíst...678 // Disketa je špinavá...678 // Disketová jednotka odmítá pracovat...679 // Oprava vadné jednotky... 680 // Jednotka občas špatně čte nebo zapisuje...682 // Disketová jednotka je hlučná...683 // Jednotka zobrazuje adresáře - přeludy...683 // Testování pružných disků...685 // Citlivost hlavy...686 // Budoucnost disket... 688 // Disketová jednotka Toshiba 2,88 MB...688 // Superdiskety... 688 // Cvičení ke kapitole 15...689 // Konfigurace disketové jednotky...689 // Nastavení optimálního kroku hlavy...690 // Testování disketové jednotky programem TestDrive...690 // 16. Zařízení SCSI a jejich instalace...693 // Přehled o rozhraní SCSI...695 // Přednosti SCSI...696 // Základní pojmy SCSI...697 // Definice konfigurace SCSI...698 // Fyzická instalace SCSI...700 // Přehled instalace...700 // Výběr host-adaptéru SCSI...700 // Instalace host-adaptéru SCSI...701 // Přiřazení identifikátoru SCSI ID přídavnému zařízení...702 // Povolení/zablokování parity SCSI...704 // Zapojování zařízení
SCSI do oběžníku...704 // Zakončování oběžníku SCSI...710 // Poznámky ? řešení problémů při instalaci...718 // Instalace softwaru SCSI...720 // U disků pro zavádění systému nepotřebujete software SCSI...721 // Instalace softwaru SCSI...721 // O normách SCSI...722 // SCSI bez ovladačů: BIOS na desce (On-board BIOS)...724 // Na co dávat pozor u sdíleného řízení sběrnice...725 // V současnosti a v budoucnu: SCSI-1, SCSI-2 a zbytek...725 // SCSI-1: Začátek dobrého nápadu...725 // SCSI-2 zlepšuje dobrou věc...726 // SCSI-3...727 // J // 17. Opravy tiskáren... // Součásti... // Paralelní porty... // Údržba... // Tiskárny s typovým kolečkem... // Jehličkové tiskárny... // Laserové tiskárny... // Běžné závady a jejich odstraňování... // Oddělení poruchy... // Délka kabelu... // Problémy s nastavením přepínačů DIP // Problémy s porty... // Softwarové potíže... // Záhadná čekací doba... // Počasí... // 731 // 733 // 733 // 734 // 735 // 735 // 736 // 737 // 737 // 738 // 738 // 739 // 740 // 740 // 741 // 18. Laserové tiskárny... // Části laserové tiskárny... // Datové rozhraní... // Řadič rozhraní... // Vstupní rozhraní... // CPU... // Paměť RAM laserové tiskárny... // Systémová sběrnice... // Jak tiskne laserová tiskárna... // Vstup dat... // Příprava bubnu... // Posuv papíru... // Vyvolání obrazu... // Přenos obrazu... // Vypálení obrazu do papíru... // Návaznost jednotlivých
částí při demontáži tiskárny // Běžné příznaky poruch a jejich odstranění... // Vertikální bílé pruhy na stránce... // Skvrny na papíře... // Horizontální pruhy na stránce... // Špinavá a vybledlá místa v tisku... // Černá čára podél bočního okraje stránky... // LJ hlásí chybu 20... // Chyba 55 při zapínání... // Netisknou se fonty... // Tiskárna bere několik stránek najednou... // Zmačkaný a vzpříčený papír... // Základní testování... // Přívod proudu do tiskárny... // Vynulování..:... // Kabely a porty... // Nové požadavky programů... // Otázky životního prostředí... // Otázky papíru a tiskových médií... // Testování pro pokročilé... // Testování napětí... // Testování rozhraní hostitelského počítače... // Zakreslování poruch tisku... // Diagnostický software... // Význam chybových hlášení a opravy poruch tiskárny... // 743 // 746 // 746 // 746 // 747 // 748 748 748 // 748 // 749 // 750 // 753 // 754 // 755 // 756 758 758 758 760 760 // 760 // 761 761 // 761 // 762 762 // 762 // 763 763 // 763 // 764 // 765 765 767 769 // 769 // 770 770 770 772 // Další náměty ? zamyšlení... 777 // Kazeta s tonerem...777 // Závady v tisku obrazů...777 // Vrzání a skřípání tiskárny...778 // Údržba...778 // Zatoulaný toner...778 // Čištění...779 // Zlepšení kvality tisku...780 // Koncentrace toneru při RET a hustota tisku...781 // Kvalita papíru a jeho plynulý průchod tiskárnou...781
// Vytvoření obrazu...781 // Pověry a pravda o laserové tiskárně...782 // 19. Modemy a sériová rozhraní...785 // Jednotlivé části...787 // Asynchronní port...787 // DART...788 // Kabel...789 // Modem...790 // Komunikační software... 791 // Údržba...791 // Odstraňování závad...792 // Nejprve software: Obvyklé problémy s komunikačním programovým vybavením...792 // Jednoduché hardwarové problémy...794 // Šum na lince a problémy s kvalitou...794 // Odstraňování závad na portu a kabelu: Popis RS-232...795 // Port...,...800 // Jak otestujete sériový port, i když toho o RS-232 moc nevíte...802 // Další závady na kabelu...803 // Modem...803 // Telefonní vedení...804 // Druhá strana... 804 // Jedeme dál...804 // Běžné kabely: Konfigurační kuchařka...805 // 20. Klávesnice a myši... 807 // Jednotlivé součásti klávesnice...809 // Rozhraní klávesnic...809 // Spínačové a bezkontaktní klávesnice...810 // Rozhraní klávesnice na systémové desce...810 // Konektor na klávesnici...811 // Údržba...811 // Odstraňování poruch...812 // Je klávesnice zapojená?...812 // Je to jedna klávesa nebo všechny?...812 // Prověření neporušenosti kabelu...812 // Úplné rozebrání klávesnice...f...812 // Náhradní klávesnice...813 // Myši...814 // Typy myší...814 // Čistění a údržba myši...814 // Odstraňování závad myši...815 // 21. Displejové adaptéry a monitory...817 // Jak pracuje zobrazovací deska...819
CPU a elektronické obrazy...820 // Systémová sběrnice...820 // Videopaměť...821 // Zobrazovací čip...823 // Charakteristiky grafických desek...825 // Rozlišovací schopnost a barvy...825 // Frekvence vertikálního rozkladu: Prokládání a 72 Hz... 826 // Charakteristiky monitoru...828 // Monitorová hantýrka: Frekvence horizontálního rozkladu... 829 // Rozteč obrazových bodů... 829 // Multifrekvenční monitory...829 // Změna velikosti obrazu u monitorů s multisynchronizací...830 // Odstraňování poruch...831 // Referenční část: Starší typy displejů...832 // 22. Pěkně nahlas: Zvukové karty...835 // Zvuková syntéza... 837 // Vlastnosti zvuku... 837 // Převod signálů na bity: vzorkování... 841 // Syntéza FM...845 // Tabulky vlnového průběhu... 845 // Charakteristiky zvukových karet...846 // 8, 16 nebo 32bitový zvuk?...846 // Vzorkování, syntéza nebo obojí?...846 // Záznam zvuku využívající IRQ nebo DMA...846 // Průběžné rozhraní nebo rozhraní pro CD-ROM?...847 // Reproduktorové soustavy...847 // Rady pro instalaci...848 // 23. Zahrejte si ve filmu: Zpracování videa...849 // Přehled problematiky zpracování videa...852 // Součásti systému pro zpracování videa...853 // Kamera...*...853 // Kabely... 865 // Karta pro zpracování videa...865 // CPU, sběrnice a diskové systémy při zpracování videa...868 // Instalace karty pro zpracování videa...869 // Práce s programy pro zpracování videa...870 // Začněte
od známého zdroje videosignálu...870 // Používejte na PC správný videorežim...870 // Seřiďte kontrast, jas a barevnou sytost...870 // Velikost snímku a počet snímků...871 // Nezahazujte snímky: Záznam do paměti nebo na disk?...872 // Jaký kompresní formát/kodek používat při záznamu?...874 // Komprese off-line...878 // Volba kodeku: Neprovádějte rekompresi, dokud jste neskončili!...878 // Nastavení klíčových snímků...879 // Nastavení rychlosti dat a kvality komprese...880 // Doplňování dat pro CD-ROM...881 // Jak si poradit s chybami v programu pro zpracování videa...882 // 24. Přehled o jednotkách CD-ROM...885 // Typy jednotek CD-ROM...887 // Interaktivní CD (CD-i)...888 // Televizní CD-přehrávače...888 // Přehrávače foto-CD... 888 // CD-r...889 // Počítačové jednotky CD-ROM... // Vzájemná kompatibilita formátů... // Jak se na CD ukládají data... // Anatomie kompaktního disku... // Datové mody CD... // Čtení z CD a zápis na CD... // Normy - záruka kompatibility... // Vývoj norem... // Červená kniha... // Žlutá kniha... // CD-ROM/XA - rozšíření Žluté knihy... // High Sierra a ISO 9660... // Normy, které byste měli používat... // Charakteristiky počítačových jednotek CD-ROM // Multimediální soupravy (kity)... // Mechanické charakteristiky... // Výkonnost jednotek CD-ROM... // Typ rozhraní... // Zvukové karty a CD-ROM... // Instalace... // Dokumentace o systémových zdrojích... // Fyzická
instalace... // Software... // Hledání a odstraňování poruch... // Obvyklé důvody obtížnosti instalace... // Obvyklá chybová hlášení... // Údržba... // Co dělat a co nedělat při práci s CD... // Servis a technická podpora... // 889 // 889 // 890 890 // 890 // 891 893 // 893 // 894 894 // 894 // 895 // 896 896 // 896 // 897 897 900 903 // 903 // 904 // 905 905 907 // 907 // 908 910 910 910 // 25. Jak nakupovat PC... // Části typického počítače... Problémy s atypickými PC // Výběr dodavatele... // Výběr součástí počítače... Od koho nakupovat?... // 911 // 913 // 914 // 915 // 916 919 // Dodatek A: Seznam výrobců... // Výrobci užitečných pomůcek pro údržbu a opravy // Výrobci zlepšených BIOSů...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC