Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1996
340 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7042-106-1 (brož.)
Konference konaná ve dnech 20.-22. září 1995 v Ostravě
Obsahuje bibliografie na konci příspěvků
Český, slovenský a polský text
Diagnostika pedagogická - sborníky
000076082
ÚVOD 3 // HLAVNÍ REFERÁTY, moderátor: Gabriela Bolkova // Některé nestatistické metody analýzy a syntézy pedagogických šetření ...5 - Zdeněk Půlpán // Validita a reliabilita testů sluchu pro harmonii ...8 - Jiří Luska // Úloha diagnostiky v poznání rodiny ...14 - Zenon Jasinski // Tvorba vzdělávacích standardů v kontextu transformace českého školství ...21 - Vladimíra Spilková // Vzdělávání dospělých a diagnostika ...28 - Josef Mrhač // Srovnávací výzkum žáků základní školy (se zaměřením na specializované třídy) ...39 - Zdeněk Macek // Jak dál v diagnostice a terapii specifických poruch učení ...46 - Jana Swierkoszová // Ideální inlerpersonální chování učitele ...50 - Zdeněk Mlčák // Profesionální satisfakce učitelů ...55 - Karel Paulík // SEKCE I: DIAGNOSTIKA V PRÁCI UČITELE, VYCHOVALTELE, ŘÍDÍCÍHO PRACOVNÍKA, moderátor: Milena Kurelová // Některé aspekty psychické zátěže učitelů ...59 - Vladimír Indra // Selektívne aspekty diagnostických činností učiteľa ...68 - Pavol Kompolt // Diagnostika v práci vychovávateľa ...71 - Mária Gondová // Ako ďalej v diagnostike a hodnotení hudobnosti žiakov ZŠ? ...76 - Eleonóra Baranová // Komparace školních tříd gymnázii a středních odborných učilišť z hlediska jejich klimatu ...79 - Julius Sekera, Klára Svobodová, Radka Čánková // Diagnostika poslechu ve výuce cizích jazyků ...84 - Marta Panušová // Vzdělávací evaluační standardy v přírodovědě ...88 - Eva Trnová, Josef Trna // Diagnostika profesní orientace a odborné zaměřeni gymnaziálního studia v Polsku a Česku ...93 - Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz, Josef Trna // Výzkumy procesu profesní orientace ve škole ...98 - Eryk Holona // Město očima pedagoga ...102 - Edward Nycz // Provádění výzkumu na školách a ve třídách ...107 - Jiří Prokop //
Diagnostikovanie motivácie žiakov k učeniu na základnej škole ...111 - Irena Lokšová, Jozef Lokša // Praktická diagnostika v práci ředitele školy ...114 - Leoš Tesárek // Diagnoza aktywności poznawczej uczniów w pracy nauczyciela ...119 - Maria Grzybowa // Diagnostické a jiné vyučovací metody v práci zlínského učitele ...125 - Gabriela Bolková // Cílové a evaluační standardy jako součást výuky pedagogické diagnostiky v přípravě studentů učitelství na Ostravské univerzitě ...125 - Milena Kurelová // SEKCE 2: PORADENSKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA, moderátor: Jana Swierkoszová // Možnosti rozvoje mentálně postižených dětí ...131 - Petr Franiok // Příspěvek k diagnostice specificých vývojových poruch učení ...133 - Olga Zelinková // Etopedická diagnostika a její pomocné disciplíny ...138 - Vladimir Spousta // Vývojová dyskalkuliě - její diagnostika a korekce ...153 - Josef Novák // Několik poznámek ke zkouškám čteni s porozuměním ...157 - Jana Swierkoszová // Tréningový program na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku ...158 - Yveta Heyrovská // Videoprogram: Pedagogická terapie SPU na 2. stupni ZŠ ...159 - Jana Swierkoszová // Využití počítačového programu Písmohrátky ...160 - Yveta Heyrovská // Rizikový novorozenec ...161 - Jana Švandová // Jak učitelé čtou posudky z pedagogicko-psychologické poradný ...161 - Šárka Mytniková // Současná práce speciálně pedagogického centra v Ostravě-Kunčicích 170 - Milena Patočková // Relaxační plavání pro děti s lehkou mozkovou dysfunkci ...172 - Yveta Heyrovská // SEKCE 3: DIAGNOSTICKÉ PROBLÉMY PRIMÁRNÍ ŠKOLY, moderátor: Miluše Císařová // Vybrané diagnostické problémy primární pedagogiky ve výuce psaní ...173 - Miluše Císařová //
K problematice nápravy některých poruch psychomotorického vývoje ...176 - Miroslava Dvořáková // Možnosti posuzování některých znaků písma na 1 stupni ZŠ ...179 - Jana Doležalová, Ladislava Křišťanová // K možnostem časové posloupnosti diagnostiky pedagogické způsobilosti u budoucích učitelů 1. stupně ZŠ ...182 - Alena Nelešovská // Systém hodnocení školních výsledků v pojetí žáků, rodičů, učitelů ...185 - Gabriela Kapica // Standardy vědomostí a pedagogická situace školy ...188 - Ladislav Langr // SEKCE 4: MOTODIAGNOSTIKA, moderátor: Vojtěch Gajda // Kwestionariusz do badania postaw nauczycieli wychowania fizycznego wobec zawodu ...191 - Monika Marszołek, Stanisław Strzyżewski // O potrzebie i możliwościach poszerzenia obszaru diagnozownania procesu wychowania fizycznego ...197 - Lech Powolny // Diagnostika - základ optimalizace TV procesu ...201 - Danuše Vandrotová // Diagnostické prostředky jako motivačni činitelé ve školní tělesné výchově ...203 - Vladimír Horkél // Diagnostika pohybové aktivity a jejích determinant u souboru 15-ti leté mládeže ...205 - Jiří Novosad, Karel Frömel, Josef Hřebíček // Drogy a pohybové aktivity mládeže na středních školách ...213 - Petr Jansa, Irena Slepičková // Tělesná zdatnost a vztah dětí k tělesné výchově ...217 - Zdeněk Havel // Diagnostika tělocvičných a sportovních zájmů středoškolské mládeže ...224 - Pavel Ludva // Diagnostika vyučovacích jednotek tělesné výchovy vedených praktikanty ...228 - Zbyněk Svozil // Dva přístupy ke konstrukci testů a jejich aplikace při odvozování norem a standardů UNIFITTESTu ...233 - Karel Měkota // Diagnostika vyučovací jednotky tělesné výchovy ...243 - Karel Frömel // Diagnostika faktorovej štruktúry pohybového profilu ...248 - Milan Turek //
Využití modelu ANOVY při standardizaci motirických testů ...255 - Vojtěch Gajda // Diagnostika rovnováhových schopností ...260 - Renata Klárová, Josef Kopřiva // Zkušenosti z aplikace Eurofit-testu u 10-14 letých dětí ...268 - Josef Pavlík // Ke standardizaci legerova testu v České republice (validita a výkonová motivace u vysokoškolských studentů) ...272 - Vojtěch Soulek, Blahoslav Komeštík // Hodnocení zatížení při pohybové aktivitě 15-ti leté mládeže ...275 - Michal Lehnert // Normy EUROFIT-TESTU pre 14 ročnú mládež ...278 - Michal Belej // Analýza motorických a psychologických spôsobilosti u atlétov a ich predikčná validita vo vzťahu k ďalšej športovej činnosti ...282 - Tatjana Bugelava // Úroveň a variabilita motorických předpokladů kandidátů studia tělesné výchovy ...287 - Jiří Zháněl, Karel Měkota // Rôzne prístupy k hodnoteniu všeobecnej pohybovej výkonnosti žiačok ZŠ ...292 - Ladislav Bence, Július Kasa // Využití motorických testů při vyhledáváni chlapců pro sportovní trénink ve fotbalu ...296 - Zdeněk Fajfer // Štruktúra kinantropologie v SR ...300 - Július Kasa // Analýza techniky pohybu na bradlách mladých a vrcholových gymnastov ...306 - Jozef Baláž, Július Kasa // SEKCE 5: VYSOKOŠKOLSKÁ DIAGNOSTIKA, moderátor Jaroslav Galičák // Kreditní systém a požadavky kladené na studenta učitelství fyziky ...312 - Erika Mechlová // Diagnostika vědomostní úrovně uchazečů o studium na vysoké školy technické ...315 - Eva Hradilová // Vysokoškolská příprava učitelů a jejich uplatnění na trhu práce ...318 - Jaroslav Galičák // Možnosti využití dramatické výchovy pří zjišťování předpokladů k učitelství ...321 - Hana Cisovská, Eva Pokerová //
Diagnostické testy v souvislosti se zjišťováním úrovně vědomostí z chemie u žáků středních škol ...323 - Milan Soldán // Úskalí počítačové diagnostiky ...326 - Milena Hanzálková // Historie vývoje způsobů kontroly a hodnocení studia na Technickém učení v Praze v 19. století ...328 - Rudolf Grepl // Problemy w postępowamu interwencyjnym wobec ofiar nadużyć seksualnych ...332 - Aleksander Manka, Adam Rour, Ewa Wysocka // Aspirace žen na vzdělání (na příkladu diagnostických výzkumů) ...336 - Eleonora Sapia - Drewniak // SEZNAM ÚČASTNÍKU KONFERENCE ...340
(OCoLC)85006130
cnb000976954

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC