Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

disman (@@20120527-22:03:50@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:529x 
BK
Vyd. 2., upr.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1999
167 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7042-156-8 (brož.)
Dotisk 2001, 2004
Nad názvem: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 162-163
000076162
OBSAH // Strana // ÚVOD M. Kurelová...3 // 1. POJETÍ VÝUKY H. Kantorková - M. Kurelová...5 // Výuka z hlediska vzájemného vztahu učitel - žáci...7 // Výuka z hlediska pedagogické interakce a komunikace...8 // Výuka z hlediska pedagogické součinnosti...12 // Výuka z hlediska didaktického spektra lidského vztahu učitel - žák...13 // Modely výuky...19 // Typy výuky...19 // Fáze výuky...20 // Základní principy výuky v alternativních školách se zaměřením na humanizaci vzdělávání... 21 // Vliv vědy a umění na výuku...22 // Úkoly pro studenty...24 // Literatura...25 // 2. SEBEPOJETÍ UČITELE VE VÝUCE H. Kantorková...26 // Jak žáka vnímám...26 // Jak žáka prožívám...27 // Jak o žácích přemýšlím... 28 // Jak rozhoduji o žácích...30 // Jaké plním poslání vůči žákům ve výuce...32 // Úkoly pro studenty...34 // Literatura...35 // 3. POJETÍ ŽÁKA VE VÝUCE H. Kantorková...36 // Ovlivňování somatického růstu a zrání ve výuce...36 // Ovlivňování psychického vývoje a sociálního rozvoje ve výuce...38 // Rozvoj kvalit žákovského JÁ a seberozvoj ve výuce...42 // Úkoly pro studenty...43 // Literatura...44 // 4. DIDAKTICKÉ ZÁSADY M. Kurelová...45 // Pojem a historický vývoj didaktických zásad...45 // Analýza didaktických zásad a metodické pokyny pro jejich využití...49 // Úkoly pro studenty...61 // Literatura...61 // 5. CÍLE VÝUKY M. Kurelová...62 // Pojem cíl výuky...62 // Klasifikace
výukových cílů...63 // Požadavky na správné vytyčování cílů...67 // Vymezování výukových cílů...67 // Úkoly pro studenty...72 // Literatura...73 // 6. OBSAH VZDĚLÁNÍ A VÝUKY M. Kurelová...74 // Pojmy vzdělání, vzdělávání, výchova...74 // Druhy vzdělání...76 // 165 // Funkce vzdělání a jejich proměny...77 // Strana // Obsah vzdělání žáků - učivo...77 // Způsoby osvojování prvků učiva...78 // Názory na komponenty vzdělávání a jejich priority v současné době...79 // Kurikulární strategie ...80 // Teorie učebních plánů, učebních osnov a učebnic v současném pojetí...81 // Žákovo pojetí učiva...86 // Obsah pedagogické komunikace...88 // Úkoly pro studenty...88 // Literatura...89 // 7. ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Z. Kozelská...91 // Pohled do historie organizačních forem vyučování...91 // Třídění organizačních forem vyučování ...94 // Stručná charakteristika některých organizačních forem...95 // Úkoly pro studenty...98 // Literatura...98 // 8. METODY VÝUKY M. Kurelová - R. Jurdin...99 // Pojem metoda výuky...99 // Historický vývoj vyučovacích metod...100 // Nový přístup ? metodám výuky...101 // Klasifikace metod výuky...101 // Volba metod výuky...104 // Stručná charakteristika některých metod výuky...i...105 // PROGRAMOVANÉ UČENÍ R. Jurdin...113 // PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ R. Jurdin...116 // Úkoly pro studenty...119 // Literatura...120 // 9. MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ
PROSTŘEDKY J. Malach...122 // Pojem a charakteristika MDP a jejich místo v didaktickém systému...122 // Funkce MDP v heterodidakci a autodidakci...123 // MDP a didaktické zásady...125 // Klasifikace MDP a jejich didaktické možnosti...126 // Příprava učitele na práci s MDP...133 // Úkoly pro studenty...134 // Literatura...134 // 10. PŘÍPRAVA UČITELE NA VÝUKU M. Kurelová - J. Malach...135 // VSTUPNÍ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA J. Malach...136 // Literatura...138 // DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČIVA M. Kurelová...138 // Cíl výuky a didaktická analýza učiva...139 // Úloha motivace při didaktické analýze učiva...141 // Analýza obsahu výuky...142 // Volba forem výuky, metod a výuky a materiálních didaktických prostředků // při didaktické analýze učiva...144 // Formulace učebních úkolů...145 // 166 // Úkoly pro studenty // ... 147 Strana // Literatura...148 // 11. DIAGNOSTIKA VÝSLEDKŮ J. Malach...149 // Funkce didaktické diagnostiky...149 // Zásady diagnostikování a chyby při diagnostikování...150 // Etapizace diagnostických procedur...152 // Metody hodnocení a klasifikace...154 // Normativy pro hodnocení klasifikací...158 // Úkoly pro studenty...160 // Literatura...160 // 12. NEJNOVĚJŠÍ LITERATURA PRO SAMOSTATNÉ STUDIUM...162 // 167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC