Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1961
359 s., [9] s. obr. příl. : il., portréty

objednat
Práce ČSAV. Sekce jazyka a literatury
Obsahuje bibliografii, jmenný rejstřík a seznam prací P.J. Šafaříka
Široce pojatá monografie seznamuje s životními osudy, literární, vědeckou i veřejnou činností badatele-slavisty, buditele a představitele českého a slovenského obrození. Ukazuje mnohostrannost jeho vědeckých zájmů, rozsáhlost styků i ohlas a význam jeho myšlenek a vědeckých závěrů pro další vývoj slovanských narodů.
000076167
Rekat.
OBSAH // * // Předmluva... 7 // Úvod ...  // I. ŠAFAŘÍKŮV ŽIVOT A ČINNOST AŽ DO JEHO PŘÍCHODU DO PRAHY (1795-1833) // 1. Původ Šafaříkova rodu — Jméno — Předkové — Rodiče — Kobeliarovo — Sourozenci — Nevlastní matka a její děti...-í«? // 2. Šafaříkovo dětství a mládí — Prvé nauky školní — Na gymnasiu v Rožnavě // a Dobšiné... // 3. Na evangelickém lyceu v Kežmarku... // 4. Šafařík básníkem...22 // 5. Na studiích v Jeně...20—39 // Na universitě... 20 // Studia vlastní — Styky s Dobrovským, Palackým, Blahoslavem a Hromádkou — Odklon od poesie a lidová píseň...25 // Odchod z Jeny a návrat na Slovensko...28 // 6. Dva roky v Bratislavě (1817 —1819)...29 // 7. Úsilí zavést časomíru do slovanského básnictví...44 // 8. V Novém Sadě (1819-1833)... 47—74 // Prvým ředitelem a profesorem srbského pravoslavného gymnasia ... 47 // Ve stycích s řediteli srbského gymnasia v Sremských Karlovcích — Odnětí // úřadu ředitelského v Novém Sadě...49 // Styky se Srby a občany jiných národností...53 // Poměr ? pravoslavnému duchovenstvu...53 // Styky s ostatními Srby, Bulhary, Armény a jinými...56 // Šafařík a Slováci...58 // Palacký a Kollár...60 // Šafaříkův poměr ? Rusům a Polákům — Setkání s Koeppenem ... 63 // Šafaříkovy obavy z rusofilství a poměr ? ostatním Slovanům — Jeho vztah // ? Johnu Bowringovi...65 // Šafaříkův vztah ? Bart. Kopitarovi do
r. 1833 68 // Slovanská vzájemnost a Herder...69 // Nabídky míst na Slovensku, Německu, Rusku a Srbsku — Vztah Šafaříkův ? srbskému knížeti Miloši Obrenovičovi...71 // 9. Potíže s vědeckou prací a Šafaříkův odchod do Prahy...75 // 357 // II. VĚDECKÁ ČINNOST V NOVÉM SADĚ // 1. Jazykové a pravopisné problémy...gg___jgg // Preslův Krok a československý spor... gg // Šafařík a latinská grafika... gg // Reformy Vuka St. Karadžiče — Serbische Lesekörner a Matice srbská . . 87 // Církevní slovanština — Josef Dobrovský a Bart. Kopitar...93 // Lidová píseň... gy // 2. Slovanské literatury... jgg___224 // Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten (1826) 105 // Druhé vydání Geschichte — Geschichte der südslawischen Literatur . . . 111 // Slovanské literatury v Šafaříkově Slovanském národopisu . . . . . 112 // Články o slovanských literaturách — Přehled nejnovější literatury ilyrských // Slovanů po r. 1833 ... 213 // Šafaříkova sbírka starosrbských památek...221 // 3. Počátky Šafaříkových bádání o slovanských starožitnostech a jeho spis Uber die // Abkunft der Slawen nach Lorenz Surowiecki... 124 // III. P. J. ŠAFAŘÍK V PRAZE (1833-1861) // 1. Příchod do Prahy — Finanční situace...132 // 2. Šafaříkovy funkce soukromé a veřejné...134___145 // Redaktor Světozora... 234 // Tlumočník... 235 // Censor 236 // Redaktor Časopisu českého musea... . 13g
// Kustodem a ředitelem universitní knihovny v Praze ...141 // 3. Slovanské stolice v Rakousku a v cizině... 145 // 4. Šafaříkova činnost politická — Slovanský sjezd v Praze...156 // 5. Šafařík-pedagog — Komise pro právnickou terminologii slovanskou a názvosloví pro české střední školy... I66 // 6. Šafaříkův odklon od politického života... 169 // 7. Šafařík v soukromém životě... 169 // 8. Poslední léta Šafaříkova života... 17g // 9. Pozůstalost P. J. Šafaříka...175 // IV. VĚDECKÁ ČINNOST V PRAZE // 1. Slovanské starožitnosti... 2 77___202 // Ukázky v Časopisu Českého musea...177 // Vydání Slovanských starožitností...Ig2 // Šafařík a jiní badatelé v oboru starožitností...186 // Posudky Slovanských starožitností...192 // Překlady Slovanských starožitností...199 // Historická mapa ? Slovanským starožitnostem a příprava jejich druhého dílu . 201 // 2. Rozpravy vztahující se obsahově ? druhému nevydanému dílu Slovanských starožitností ... 202—206 // Otázka slovanských run a různých jiných nápisů...202 // Články z oboru slovanské mythologie...203 // Slovanské právo... 204 // 358 // . 3. Slovanský národopis... 206—219 // Příprava materiálu a jeho zpracování... 2qq // Slovanský zeměvid... 212 // Vydáni Slovanského národopisu... 213 // Překlady a posudky... 215 // 4. O původu církevněslovanského jazyka a obou slovanských abeced — O Bart. // Kopitarovi... 219
5. P. J. Šafařík, bratří Grimmové a jiní němečtí filologové... 225 // 6. Poměr Šafaříkův, Kopitarův a jiných badatelů k remešskému evangeliu, rajhrad- // ským glosám a Hankovým padělkům... 232 // 7. Šafaříkovy práce z oboru slovanské srovnávací filologie... 23 9—245 // Etymologická pojednání z let 1845 — 1848 ... . 239 // Přípravy k etymologickému slovníku... 240 // Srovnávací mluvnice slovanských jazyků...241 // O polských jazykozpytcích a J. Kollárovi... 243 // 8. Ilyrismus a československá otázka... 245—263 // B. Kopitar a Kollárovo učení o čtyřech hlavních slovanských nářečích . 245 // Účast P. J. Šafaříka v Gajově ilyrském hnutí... 248 // Šafařík a Štúrovci... 260 // 9. Český jazyk a literatura...263—273 // Šafaříkovy studie staročeského jazyka a literatury... 263 // Šafaříkova mluvnice staročeského jazyka . . ... .267 // Šafařík, spolupracovník Jungmannův ... 269 // Nová reforma českého pravopisu a Purkyňův článek o latinské abecedě jako základu pro pravopis slovanských jazyků... 271 // 10. Staré pomátky hlaholské a cyrilské — O původu a stáří obou slovanských // abeced... 273—286 // Vydání starosrbských památek — Monumenta illyrica — Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův ...273 // Šafaříkovy názory na vydávání starých slovanských písemných památek . . 276 // Šafaříkovy typy písma cyrilského a hlaholského...277
. Článek o staroslovanských tiskárnách...278 // O hlaholici a hlaholském písemnictví... 279 // 11. Šafařík členem učených společností a přispěvatelem do českých a jiných časopisů ...286 // Poznámky... 288 // Důležitější literatura o činnosti P. J. Šafaříka... 311 // Seznam prací P. J. Šafaříka... 32Q // ?. ?. ??? — ??? ? ??? (???)... 323 // P. J. Šafařík — sa vie et son oeuvre (résumé)... 329 // Rejstřík... - 336 // Seznam obrazových príloh... 555 // Přílohy // i // 359
(OCoLC)85465411
cnb000602992

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC