Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

psychologie (@@20121023-19:45:13@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:37x 
BK
EB
Vyd. 2., přeprac. a dopl., V Grada Publishing 1.
Praha : Grada, 2008
239 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2594-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-6862-5 (online ; pdf)
Sociologie
Obsahuje bibliografii na s. 235-239
000076186
1 Společnost a příroda // 1. 1 Pojem společnost // 1. 2 Společnost a přírodní vlivy // 1. 2. 1 Biologické faktory // 1. 2. 2 Geografické faktory // 1. 2. 3 Demografické faktory // 1. 2. 4 Shrnutí // 1. 3 Vývojové typy společností // 1. 3. 1 Společnosti tradiční a moderní // 1. 3. 2 Společnosti postmoderni // 1. 3. 3 Jiná členění vývoje společností // 2 Sociologie jako věda o společnosti // 2. 1 Vznik a vývoj sociologie // 2. 2 Základní rysy a funkce sociologie // 2. 2. 1 Sociologie věda multiparadigmatická // 2. 2. 2 Úhly sociologického pohledu // 2. 2. 3 Vztah teorie a empirie v sociologii // 2. 2. 4 Systém sociologických disciplín // 2. 2. 5 Funkce sociologie // 2. 3 Předmět sociologie // 3. Plurality // 3. 1 Sociální kategorie // 3. 2 Sociální agregáty // 3. 2. 1 Sociální agregáty náhodné // 3. 2. 2 Sociální agregáty aktivní davy // 3. 2. 3 Sociální agregáty receptivní publika // 3. 3 Komunity // 3. 3. 1 Komunity profesní // 3. 3. 2 Komunity zájmové // 3. 3. 3 Komunity lokální // 4 Sociální skupiny // 4. 1 Vymezení sociálních skupin // 4. 2 Třídění sociálních skupin // 4. 2. 1 Velikost: skupiny malé a velké // 4. 2. 2 Způsob vzniku: skupiny neformální a formální // 4. 2. 3 Charakter vnitřních vztahů: skupiny primární // a sekundární // 4. 2. 4 Další třídicí znaky // 4. 3 Členství v sociálních skupinách // 4. 3. 1 Struktury // 4. 3. 2 Role // 4. 3. 3 Hodnoty a normy // 4. 3. 4 Kontrola a sankce // 5 Proces socializace // 5. 1 Sféry socializace // 5. 2 Etapy socializace // 5. 3 Mechanismy socializace // 5. 4 Resocializace // 6 Rodina // 6. 1 Rodina jako specifická sociální skupina // 6. 2 Rodina jako významný socializační činitel // 6. 3 Základní funkce rodiny // 6. 4 Podoby rodiny // 7 Sociální komunikace // 7. 1 Anatomie komunikační situace //
7. 2 Komunikátor a komunikant // 7. 3 Směr komunikace // 7. 4 Obsah komunikace // 7. 5 Forma komunikace // 7. 6 Komunikační záměr // 7. 7 Komunikační efekt a zpětná vazba // 7. 8 Poznámky k verbální a neverbální komunikaci // 7. 9 Poznámky k masové komunikaci

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC