Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:64x 
BK
Příručka
1st pub.
Oxford : Oxford University Press, 2006
150 s. : il. ; 28 cm + 1 CD

objednat
ISBN 0-19-442266-6 (brož.)
Slovníček pojmů
Obsahuje bibliografii na s. [141]-142 a rejstřík
000076215
Úvod - 1 // Úvod pro školitele učitelů ve vzdělávacích kurzech - 7 // Učení dětí mladšího školního věku - 10 // Poslouchej a udělej to - 20 // L1 Mateřskýjazyk - cizí jazyk - 10 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Opatrovnická mluva - 11 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Slabiky - 12 // Hlásky /tf/ a /s/ - 12 // L.2 Zahajování hodiny v angličtině - 12 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Pozdravy a způsoby oslovení - 13 // Kontrola docházky - 13 // Způsoby zahajování hodiny - 14 // 1.3 Uspořádání učebny - 14 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Jednoduché pokyny - uspořádání učebny // Vaše třída - 15 // 14 Zakončování hodin - 16 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Zakončování hodiny - 16 // Fráze s else - 17 // Slovní kvíz - 17 // L5 Malé a větší děti - 17 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Říkejte žákům, co děláte - 18 // Otázky - 18 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Představujeme se - 19 // Úvod - 20 // 2.1 Udílení pokynů v angličtině - 20 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Vstávání a sedání - 21 // Pohyb po třídě - 21 // 2.2 Poslech s určováním - 21 // Poslech pro rozvoj slovní zásoby - 21 // Poslech pro rozvoj gramatického citu - 22 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Dobré chování - kladný přístup ke kázni - 23 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Hlásky /s/, /k/, a /5/ - 23 // 2.3 Poslouchej a udělej to - Total Physical Response // (TPR = tzn. úplná fyzická reakce) - 23 // Následuj vůdce - 24 // Tematicky zaměřené TPR - 24 // TPR rutiny - 24 // TPR při uspořádání třídy - 25 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Připomenutí rutiny:co děláme, když... - 25 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Sport a koníčky - 26 // 2.4 Poslouchej a předveď - pantomima - 27 // Opakování a upevnění učiva - předvádíme slova // z tematické skupit y - 27 // Pantomima s rýmy a říkankami - 27 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Vyvolávání žáků - 28 // 2.5 Hry s poslechem a reakcí - 29 //
ZAOSTŘENO NA JAZYK // Pokyny pro aktivity (true/false) - 29 // Simon říká/Simon Says - 29 // KONVERZACE NA DANÉTÉMA // Oblečení - 31 // Poslouchej a vyrob podle návodu - 32 // Úvod - 32 // 3.1 Poslouchej a vybarvi - 32 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Vysvětlení a názorné předvedení - 34 // Získávání pomocníků a rozdávání pomůcek - 34 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // CirkuS - 35 // 3.2 Poslouchej a nakresli - 35 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Fráze k popisu umístění - 36 // Hravé kreslení - 36 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Užitečné fráze - 37 // Kdo je na řadě? Otázky při hrách a aktivitách - 37 // 3.3 Poslouchej a vyrob podle návodu - 38 // Vyrábíme přáníčka - 38 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Jak mluvit při předvádění - 39 // Vyrábíme velikonoční přáníčka - 39 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Vystřihování - 39 // Co kde máme,co kam dáme? - 40 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Hlásky /9/ a /0/ - 40 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Svátky a oslavy - 41 // Mluvený projev s oporou - 42 // Úvod - 42 // 4.1 Fráze pro komunikaci ve třídě - 42 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Co chtějí žáci říct a na co se chtějí zeptat - 44 // 4.2 Rýmovačky a písničky k procvičení výslovnosti, // přízvuku a intonace - 44 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Nahlas nebo potichu? - 46 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Pavouci, brouci a jiní malí tvorové - 46 // 4.3 Procvičování nové slovní zásoby - 47 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Pět způsobů,jak naznačit, které slovo chcete // slyšet - 48 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Hlásky /f/ a /d3/ - 49 // 4.4 Hry k procvičení slovní zásoby - 49 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Zadáváme pravida hry - 50 // Co všechno umíte s kartami? - 51 // 4.5 Procvičujeme výslovnost nových hlásek - 52 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Zvířata - 53 // Volnější mluvený projev - 54 // Úvod - 54 // 5.1 Vývoj poznání a učení se jazyku - 54 //
Jak se děti učí - 54 // Jak se děti učí jazyk - 55 // 5.2 Začínáme svolnějším projevem - mluvíme o sobě - 56 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Průběh interakce - iniciace a následné fáze - 57 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Rodina - 58 // 5.3 Hry k rozvoji mluveného projevu - 58 // Pošli míč dál - 58 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Pokyny ke hře "pošli míč dál" - 59 // Další fráze k míčovým hrám - 60 // Hádej podle pantomimy - 60 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // "Kdo ví...?" - zjišťujeme, co si děti pamatují - 61 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Popiš pokoj podle obrázku - 61 // 5.4 Děti mluví ve skupinách - 62 // Mluvíme o sobě - 63 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Rozdělení do dvojic a do skupin - 64 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Souvislá řeč - 65 // Hlásky/â–ˇ/ a/A/ - 65 // Obsah // Čtení v angličtině - 66 // Úvod - 66 // 6.1 Začínáme se čtením - 67 // "Podívej se a řekni" - 67 // Písmena - grafická realizace hlásek - 68 // Malé děti - 68 // Aktivity zaměřené na spojování hlásek // a písmen - 69 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Poznáváme písmena a slova - 70 // 6.2 Od mluvení ke čtení - rozvíjíme poznávání // hlásek a slov - 72 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Motivujeme žáky ke spolupráci - 73 // Hádáme slova - 73 // Shrnutí aktivit užívaných před vlastní // četbou - 75 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Prázdniny - 76 // 6.3 Učíme děti rozeznávat fráze - 77 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Tvoření frází a vět - 78 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Hlásky /o:/ a /3:/ - 79 // 6.4 Samostatné čtení - vyhledání informace - 79 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Frázování; kde jsme skončili? - 80 // Psanív angličtině - 82 // Úvod - 82 // 7.1 Procvičujeme abecedu - 83 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Zdvořilostní fráze - 83 // Závod v psaní - 84 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Intonace a přízvuk jako nositelé významu - 84 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Hláska /a/ - 85 //
Hlásky /i:/ a /1/ - 85 // 7.2 Od mluvení k psaní a od čtení k psaní - 86 // Od mluvení k psaní: tvorba her a kvízů - 86 // Od čtení k psaní: seznamy a výčty - 87 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Čteme a mluvíme živě a přirozeně - 87 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Užitečné fráze - zadáváme psaní ve skupinách - 88 // Spelling (hláskování) - 88 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Fráze obsahující spell - 88 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Večírky a oslavy - 89 // 7.3 Děti píší společně - 90 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Otázky k příběhu - 90 // Shrnutí příběhu - 90 // 7.4 Volný písemný projev - 91 // Píšeme o lidech - 91 // Píšeme pro zábavu - píšeme knihu - 92 // Dopisujeme si s kamarády - 93 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Jídlo - 95 // Čtení a vyprávění příběhů - 96 // Úvod - 96 // Význam příběhů pro výuku angličtiny - 96 // 8.1 Vyprávíme nový příběh - 97 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Intonace a činnost - 98 // Otázky a nápověda k příběhu - 98 // Vyprávíme a sehráváme příběh s malými dětmi - 99 // 8.2 Čteme příběh malým dětem - 101 // Posloucháme příběh a sledujeme ho podle // obrázků - 101 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Otázky a nápověda k příběhu - 102 // Rozvíjení práce s textem - 102 // Mluvíme o ději příběhu - 102 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Vyprávění a povídání - 103 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Hlásky /t/,/d/,a skupina /id/ - 103 // Obsah // Čtení v angličtině - 66 // Úvod - 66 // 6.1 Začínáme se čtením - 67 // "Podívej se a řekni" - 67 // Písmena - grafická realizace hlásek - 68 // Malé děti - 68 // Aktivity zaměřené na spojování hlásek // a písmen - 69 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Poznáváme písmena a slova - 70 // 6.2 Od mluvení ke čtení - rozvíjíme poznávání hlásek a slov - 72 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Motivujeme žáky ke spolupráci - 73 // Hádáme slova - 73 //
Shrnutí aktivit užívaných před vlastní // četbou - 75 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Prázdniny - 76 // 7.2 Od mluvení k psaní a od čtení k psaní - 86 // Od mluvení k psaní: tvorba her a kvízů - 86 // Od čtení k psaní: seznamy a výčty - 87 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Čteme a mluvíme živě a přirozeně - 87 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Užitečné fráze - zadáváme psaní ve skupinách - 88 // Spelling (hláskování) - 88 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Fráze obsahující spell - 88 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Večírky a oslavy - 89 // 7.3 Děti píší společně - 90 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Otázky k příběhu - 90 // Shrnutí příběhu - 90 // 7.4 Volný písemný projev - 91 // Píšeme o lidech - 91 // Píšeme pro zábavu - píšeme knihu - 92 // Dopisujeme si s kamarády - 93 // KONVERZACE NA DANÉ TÉMA // Jídlo - 95 // 6.3 Učíme děti rozeznávat fráze - 77 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Tvoření frází a vět - 78 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Hlásky /o:/ a /3:/ - 79 // 6.4 Samostatné čtení - vyhledání informace - 79 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Frázování; kdejsme skončili? - 80 // Čtení a vyprávění příběhů - 96 // Úvod - 96 // Význam příběhů pro výuku angličtiny - 96 // Vyprávíme nový příběh - 97 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Psaní v angličtině - 82 // Úvod - 82 // 7.1 Procvičujeme abecedu - 83 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Zdvořilostní fráze - 83 // Závod v psaní - 84 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Intonace a přízvuk jako nositelé význa mu - 84 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Hláska /a/ - 8s // Hlásky/i:/ a /1/ - 85 // Intonace a činnost - 98 // Otázky a nápověda k příběhu - 98 // Vyprávíme a sehráváme příběh s malými dětmi - 99 // 8.2 Čteme příběh malým dětem - 101 // Posloucháme příběh a sledujeme ho podle obrázků - 101 //
ZAOSTŘENO NA JAZYK // Otázky a nápověda k příběhu - 102 // Rozvíjení práce s textem - 102 // Mluvíme o ději příběhu - 102 // ZAOSTŘENO NA JAZYK // Vyprávění a povídání - 103 // VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ // Hlásky /t/,/d/,a skupina /id/ - 103

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC