Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.4) Půjčeno:67x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
69 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-600-0 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií
Obsahuje bibliografické odkazy
000076277
1 Imunologie úvod do problematiky -- 2 Imunoglobuliny -- 2. 1 Imunoglobuliny třídy IGG a IGM -- 3 Komplement -- 4 Imunohematologie bílých krvinek -- 4. 1 Systém HLA -- 4. 1. 1 HLA antigeny I. třídy -- 4. 1. 2 HLA antigeny II. třídy -- 4. 1. 3 Význam HLA antigenů -- 4. 1. 4 Dědičnost HLA systému -- 4. 1. 5 Vyšetření HLA antigenů/alel -- 4. 1. 5. 1 Sérologické techniky -- 4. 1. 5. 2 PCR techniky -- 4. 2 HLA protilátky -- 4. 2. 1 Vyšetření HLA protilátek -- 4. 2. 2 Klinický význam HLA znaků a HLA protilátek -- 4. 2. 2. 1 Význam pro transplantace solidních orgánů -- 4. 2. 2. 2 HLA a transplantace kostní dřeně -- 4. 2. 2. 3 Význam HLA znaků a HLA protilátek u příjemců transfuzních přípravků -- 4. 3 HLA a nemoci -- 4. 4 Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce (FNHTR) -- 4. 5 Antigeny přítomné na granulocytech -- 4. 5. 1 Granulocytární protilátky a jejich klinický význam -- 4. 5. 2 Transfuzí vyvolané akutní poškození plic (TRALI) -- 4. 5. 3 Autoimunní neutropenie -- 4. 5. 4 Neonatální aloimunní Neutropenie -- 4. 5. 5 Metody vyšetření granulocytárních protilátek -- 5 Imunohematologie krevních destiček -- 5. 1 Trombocytární antigeny -- 5. 2 význam ABO, Rh antigenů na povrchu trombocytů -- 5. 3 HLA antigeny I. třídy -- 5. 4 HP A antigeny -- 5. 4. 1 dědičnost a nomenklatura HPA systému -- 5. 4. 2 Vyšetření HPA systémů -- 5. 5 Trombocytární protilátky -- 5. 5. 1 Aloprotilátky -- 5. 5. 2 HPA protilátky
-- 5. 5. 3 Klinický význam HPA protilátek -- 5. 5. 3. 1 potransfuzní trombocytopenická purpura -- 5. 5. 3. 2 Refrakternost na podání trombocytů -- 5. 5. 4 Fetomaternální aloimunní trombocytopenie (FMAIT) -- 5. 5. 5 Pasivní aloimunní trombocytopenie -- 5. 5. 6 s transplantací asociovaná aloimunní trombocytopenie -- 5. 6 autoprotilátky -- 5. 6. 1 Trombocytopenie indukovaná léky -- 5. 6. 2 Vyšetření trombocytárních protilátek -- 6. imunohematologie červených krvinek -- 6. 1 ABO systém -- 6. 1. 1 Protilátky systému ABO -- 6. 2 Rh systém -- 6. 2. 1 Zvláštní formy Rh fenotypů -- 6. 2. 2 Protilátky systému Rh -- 6. 3 Další krevní skupinové systémy -- 6. 3. 1 Kell systém -- 6. 3. 2 duffy systém -- 6. 3. 3 KIDD systém -- 6. 3. 4 MNS systém -- 6. 3. 5 Lewis systém -- 6. 3. 6 Klinický význam antigenů nezařazených do krevních skupinových -- systémů -- 6. 4 Vyšetření erytrocytárních antigenů -- 6. 5 Vyšetření nepravidelných erytrocytárních protilátek -- rejstřík -- Seznam zkratek

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC