Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Slovník
Poezie
Vyd. 1.
Praha : Eurolex Bohemia, 2003
320 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-86432-38-6 (brož.)
Učebnice pro SZŠ a VZŠ
Doporučeno Českou pediatrickou společností
Obsahuje rejstřík, obrázky, fotografie
Pediatrie - učebnice středošk.
000076292
Kapitola 1 // 1 Úvod do pediatrie 17 // 1.1 Historie dětského lékařství a ošetřovatelství 17 // 1.2 Pediatrie a její podíl na celospolečenské péči o dítě 18 // 1.2.1 Péče o zdraví 18 // 1.2.2 Zdraví a nemoc 18 // 1.2.3 Zdravý vývoj jedince 18 // 1.3 Současný systém péče o dítě 21 // 1.3.1 Ambulantní primární péče 21 // 1.3.2 Lůžková péče 22 // 1.3.3 Vývoj preventivního zaměření pediatrie 23 // 1.4 Základní demografické údaje 24 // Kapitola 2 // 2 Rodina 27 // 2.1 Rodina a její funkce 27 // 2.2 Poruchy rodiny 28 // 2.3 Náhradní rodinná péče 29 // Kapitola 3 // 3 Růst a vývoj zdravého dítěte 31 // 3.1 Rozdělení dětského věku 31 // 3.2 Charakteristika jednotlivých období 31 // 3.2.1 Prenatální období 31 // 3.2.2 Novorozenecké období 32 // 3.2.3 Kojenecké období 32 // 3.2.4 Batolecí období 34 // 3.2.5 Předškolní věk 35 // 3.2.6 Školní věk 36 // 3.2.7 Adolescence 37 // 3.3 Denní režim dítěte 40 // 3.3.1 Spánek 40 // 3.3.2 Jídlo 40 // 3.3.3 Aktivita a pobyt na čerstvém vzduchu 40 // 3.4 Hygiena dítěte 41 // 3.4.1 Vlastní hygienické návyky 41 // 3.4.2 Hygienické předpoklady správné péče o dítě 42 // 3.5 Úrazy a otravy v dětském věku 42 // 3.5.1 Úrazy 42 // 3.5.2 Otravy 43 // Kapitola 4 // 4 Výživa zdravého dítěte 44 // 4.1 Základní složky výživy 44 // 4.1.1 Bílkoviny 44 // 4.1.2 Cukry 45 // 4.1.3 Tuky 45 // 4.1.4 Voda 45 // 4.2 Další složky výživy 46 // 4.2.1 Minerály a stopové prvky 46 // 4.2.2 Vitaminy 49 // 4.3 Výživa novorozence a kojence 54 // 4.3.1 Přirozená výživa — kojení 54 // 4.3.2 Umělá výživa 57 // 4.4 Strava batolat a předškolních dětí 60 // 4.5 Strava školních dětí a dospívajících 61 // 4.6 Alternativní výživa 61 // Kapitola 5 // 5 Vývoj imunity u dětí 63 // 5.1 Imunitní systém člověka 63 //
5.2 Imunita plodu a novorozence 64 // 5.2.1 Aktivní tvorba protilátek plodem 64 // 5.2.2 Pasivní přenos protilátek od matky 64 // 5.2.3 Tvorba protilátek po narození 64 // 5.3 Očkování 66 // 5.3.1 Zásady očkování 66 // 5.3.2 Základní očkování 66 // 5.3.3 Nepovinná očkování 67 // 5.4 Prevence 68 // 5.4.1 Primární prevence 68 // 5.4.2 Sekundární prevence 69 // 5.4.3 Terciární prevence 69 // Kapitola 6 // 6 Základy klinické genetiky 71 // 6.1 Vývoj genetiky 71 // 6.2 Genetická výbava člověka 71 // 6.3 Typy dědičnosti 72 // 6.4 Genetické riziko faktorů zevního prostředí 74 // 6.5 Prenatální diagnostika a genetické poradenství 74 // Kapitola 7 // 7 Vyšetření dítěte 77 // 7.1 Anamnéza dětského pacienta 77 // 7.1.1 Rodinná anamnéza 78 // 7.1.2 Osobní anamnéza 78 // 7.1.3 Nynější onemocnění 79 // 7.2 Objektivní vyšetření dítěte 81 // 7.2.1 Hodnocení celkového stavu chování dítěte 81 // 7.2.2 Vlastní fyzikální vyšetření dítěte 83 // 7.2.3 Stanovení pracovní diagnózy 83 // 7.3 Poznámky k vyšetřování dětských pacientů 83 // Kapitola 8 // 8 Farmakologie dětského věku 85 // 8.1 Podávání léků u dětí 85 // 8.2 Dávka léků v dětském věku 86 // 8.3 Farmakokinetika dětského věku 86 // 8.4 Podávání léků v těhotenství 87 // Kapitola 9 // 9 Neonatologie 89 // 9.1 Základní definice a statistické pojmy 89 // 9.2 Zralý fyziologický novorozenec 89 // 9.2.1 Známky zralosti 90 // 9.2.2 Adaptace novorozence 90 // 9.2.3 Zásady ošetřování novorozence na porodním sále 91 // 9.2.4 Péče o dítě v prvních dnech po porodu 94 // 9.3 Rizikový novorozenec 94 // 9.4 Vrozené vývojové vady 94 // 9.5 Porodní poranění 95 // 9.6 Časný asfyktický syndrom (ČAS) 97 // 9.7 Žloutenky novorozeneckého věku 99 // 9.7.1 Patofyziologie 99 // 9.7.2 Diagnostika 100 //
9.7.3 Terapie 100 // 9.8 Krvácivá nemoc novorozence 102 // 9.9 Infekce novorozence 102 // 9.9.1 Intrauterinní infekce 102 // 9.9.2 Intranatální infekce 102 // 9.9.3 Postnatální infekce 102 // 9.9.4 Některé perinatální infekce 103 // Kapitola 10 // 10 Novorozenec s nízkou porodní hmotností 106 // 10.1 Nedonošené dítě 106 // 10.1.1 Příčiny nedonošenosti 106 // 10.1.2 Známky nezralosti 106 // 10.2 Péče o nezralé dítě 107 // 10.2.1 Předporodní péče 107 // 10.2.2 Poporodní péče 107 // 10.3 Pozdní asfytický syndrom 108 // 10.4 Hypotrofický plod 109 // Kapitola 11 // 11 Nemoci dýchací soustavy 111l // 11.1 Anatomie a fyziologie 111l // 11.1.1 Horní dýchací cesty 111 // 11.1.2 Dolní dýchací cesty 112 // 11.1.3 Cévní zásobení 112 // 11.2 Fyziologie 113 // 11.2.1 Ventilace 113 // 11.2.2 Difúze 113 // 11.2.3 Perfuze 113 // 11.2.4 Kontrola dýchání 113 // 11.3 Anatomické a fyziologické odlišnosti v dětském věku 115 // 11.3.1 Anatomické odlišnosti 115 // 11.3.2 Fyziologické odlišnosti 115 // 11.4 Příznaky nemocí dýchací soustavy 115 // 11.4.1 Kašel 115 // 11.4.2 Dušnost 115 // 11.4.3 Hemoptýza 115 // 11.4.4 Stridor 116 // 11.4.5 Cyanóza 116 // 11.4.6 Paličkovité prsty 116 // 11.5 Vyšetřovací metody 116 // 11.5.1 Anamnéza 116 // 11.5.2 Fyzikální vyšetření 116 // 11.5.3 Zobrazovací metody 117 // 11.5.3.1 RTG vyšetření 117 // 11.5.3.2 Izotopová vyšetření 118 // 11.5.4 Endoskopická vyšetření 118 // 11.5.5 Funkční vyšetření plic 118 // 11.6 Vrozené vývojové vady 121 // 11.6.1 Vrozené vady dýchacích cest 121 // 11.6.2 Vrozené vady plic 122 // 11.6.3 Vrozené vady plicních cév 122 // 11.6.4 Vrozené vady bránice 122 // 11.7 Zánětlivá onemocnění dýchacího systému 124 // 11.7.1 Zánětlivá onemocnění dýchacích cest 124 // 11.7.1.1 Akutní rýma (rinitida) L . 124 //
11.7.1.2 Zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida) 124 // 11.7.1.3 Angína (akutní tonzilitida) 124 // 11.7.1.4 Akutní epiglotitida 125 // 11.7.1.5 Akutní laryngitida a tracheitida 125 // 11.7.1.6 Akutní bronchitída 125 // 11.7.1.7 Bronchiolitida 126 // 11.7.2 Zánětlivá onemocnění plic (pneumonie) 126 // 11.7.2.1 Bakteriální pneumonie 126 // 11.7.2.2 Mykoplazmová pneumonie 127 // 11.7.2.3 Mykotické pneumonie 127 // 11.7.2.4 Aspirační pneumonie 128 // 11.8 Astma bronchiale 129 // 11.9 Tuberkulóza 131 // 11.9.1 Primárni tuberkulóza 131 // 11.9.2 Postprimární tuberkulóza 131 // 11.10 Geneticky podmíněné nemoci dýchacího systému 133 // 11.10.1 Cystická fibróza (mukoviscidóza) 133 // 11.10.2 Kartagenerův syndrom 133 // Kapitola 12 // 12 Nemoci trávicího ústrojí u dětí 134 // 12.1 Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí 134 // 12.2 Odlišnosti trávicího ústrojí v dětském věku 135 // 12.3 Příznaky poruch trávicího ústrojí 136 // 12.3.1 Zvracení 136 // 12.3.2 Nechutenství 136 // 12.3.3 Poruchy pasáže - průjem a zácpa 136 // 12.3.4 Bolesti břicha 137 // 12.3.5 Prospívání 137 // 12.4 Vyšetřovací metody 138 // 12.4.1 Anamnéza 138 // 12.4.2 Fyzikální vyšetření 138 // 12.4.3 Zobrazovací metody 138 // 12.5 Vrozené vývojové vady 139 // 12.5.1 Rozštěpové vady 139 // 12.5.2 Atrézie a stenózy 139 // 12.5.3 Meckelův divertikl 139 // 12.5.4 Pylorostenóza 140 // 12.5.5 Vrozený megakolon (Hirschprungova choroba) 140 // 12.5.6 Mukoviscidóza (cystická fibróza) 140 // 12.6 Onemocnění trávicího ústrojí 141 // 12.6.1 Dutina ústní 141 // 12.6.1.1 Základní stomatologické pojmy 141 // 12.6.1.2 Záněty dutiny ústní 141 // 12.6.1.3 Poranění dutiny ústní 142 // 12.6.2 Jícen 143 // 12.6.3 Žaludek 143 // 12.6.4 Střevo i 143 // 12.6.5 Kojenecké průjmy 144 //
12.6.6 Maloabsorpční syndrom (MAS) 147 // 12.6.7 Náhlé příhody břišní v dětském věku 148 // 12.7 Onemocnění jater, žlučníku a pankreatu 151 // 12.7.1 Nemoci jater a žlučníku 151 // 12.7.2 Onemocnění pankreatu 151 // Kapitola 13 // 13 Nemoci srdce a cév v dětském věku 153 // 13.1 Anatomické a funkční odlišnosti v dětském věku 153 // 13.1.1 Fetální oběh 153 // Systémová cirkulace (velký oběh) // Plicní cirkulace (malý oběh) // Nejěastější příznaky onemocnění oběhového systému // Cyanóza // Dyspnoe // Změny srdečního rytmu // Nepravidelná srdeční akce // Otoky // Vyšetřovací metody v dětské kardiológii // Fyzikální vyšetření // Elektrokardiografie (EKG) // Rentgenové vyšetření srdce // Echokardiografie // Srdeční katetrizace a angiografie // Radioangiokardiografie a radiokardiografie // Holterovo monitorování EKG 24-hodinové // Ambulantní monitorování krevního tlaku 24-hodinové // Vrozené srdeční vady // VSV s levopravým zkratem (bez cyanózy) // VSV s pravolevým zkratem (cyanotické) // VSV bez zkratu // Onemocnění srdce // Kardiomyopatie // Zánět srdečního svalu (myokarditida) // Zánět nitroblány srdeční (infekční endokarditida) // Zánět osrdečníku (perikarditida) // Poruchy srdečního rytmu // Onemocnění periferních cév // Onemocnění periferních tepen // Onemocnění periferních žil // Onemocnění lymfatického systému // Nádory cév // Arteriální hypertenze // Primární hypertenze // Sekundární hypertenze // Městnavá srdeční slabost // Kapitola 14 // Nemoci krve v dětském věku // Anatomie a fyziologie // Červené krvinky - erytrocyty // Bílé krvinky - leukocyty // Krevní destičky - trombocyty // Plazma // Vyšetřovací metody // Základní vyšetření krve // Hemokoagulační vyšetření //
Choroby krve // 14.3.1 Choroby červené krevní řady 172 // 14.3.2 Choroby bílé krevní řady 176 // 14.3.3 Krvácivé choroby 178 // Kapitola 15 // 15 Dětská onkologie 181 // 15.1 Výskyt nádorů u dětí 181 // 15.2 Nejčastější nádory dětského věku 181 // 15.2.1 Nádory CNS 181 // 15.2.2 Maligní lymfomy 182 // 15.2.3 Neuroblastom 182 // 15.2.4 Nádory měkkých tkání 183 // 15.2.5 Nádory ledvin 183 // 15.2.6 Další nádory dětského věku 183 // 15.3 Odlišnosti přístupu k dětským nádorům 183 // Kapitola 16 // 16 Nemoci ledvin a močových cest u dětí 185 // 16.1 Anatomie 185 // 16.1.1 Ledviny 185 // 16.1.2 Močové cesty 186 // 16.2 Fyziologie 186 // 16.3 Příznaky a projevy onemocnění ledvin 188 // 16.4 Vyšetřovací metody 188 // 16.4.1 Anamnéza 188 // 16.4.2 Fyzikální vyšetření 189 // 16.4.3 Vyšetření moči 189 // 16.4.4 Vyšetření krve 190 // 16.4.5 Zobrazovací metody 190 // 16.4.6 Urologické vyšetření 191 // 16.4.7 Ledvinná biopsie 191 // 16.4.8 Punkční techniky 191 // 16.4.9 Cystoskopie 191 // 16.5 Vrozené vývojové vady 192 // 16.5.1 Anomálie počtu ledvin 192 // 16.5.2 Anomálie velikosti ledvin 192 // 16.5.3 Anomálie tvaru a umístění ledvin 192 // 16.5.4 Cystická onemocnění ledvin, ojedinělé (solitární) cysty 193 // 16.5.5 Cévní anomálie 193 // 16.5.6 Anomálie pánvičky a močovodu 193 // 16.5.7 Anomálie močového měchýře 194 // 16.5.8 Anomálie uretry a zevního genitalu 194 // 16.5.9 Dědičné poruchy funkce a struktury ledvin (hereditámí nefropatie) 194 //
16.6 Nemoci močového ústrojí 195 // 16.6.1 Infekce močových cest 195 // 16.6.2 Nemoci ledvinných glomerulů (glomerulonefritida) 196 // 16.6.2.1 Akutní zánět ledvinných glomerulů (glomerulonefritis acuta) 197 // 16.6.2.2 Chronický zánět ledvinných glomerulů (glomerulonefritis chronica) 197 // Nefrotický syndrom // Nádory ledvin // Močové kameny (urolitiáza) // Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) // Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) // Akutní selhání ledvin // Chronické ledvinné selhání // Kapitola 17 // Nemoci žláz s vnitřní sekrecí v dětském věku (endokrinológie) // Poruchy růstu // Diagnostika poruchy růstu // Nanismus - malý vzrůst // Velký vzrůst (gigantismus) // Poruchy puberty // Předčasná puberta (pubertas praecox) // Opožděná puberta (pubertas tarda) // Podvěsek mozkový (hypofýza) // Přední lalok (adenohypofýza) // Zadní lalok (neurohypofýza) // Šťítná žláza (glandula thyreoidea) // Hypotyreóza // Hypertyreóza (tyreotoxikóza, Gravesova-Basedowova nemoc) // Struma // Nedostatek jódu // Nadledviny (glandulae suprarenales) // Nedostatek glukokortikoidů a mineralokortikoidů // Nadbytek glukokortikoidů a mineralokortikoidů // Pohlavní žlázy (gonády) // Hypofunkce gonád (hypogonadismus) // Hyperfunkce gonád // Diabetes mellitus // Komplikace diabetů // Obezita //
Kapitola 18 // Imunoalterační choroby v dětském věku // Složky imunitního systému a fyziologická imunitní reakce // Patologické imunitní reakce // Imunodeficientní stavy // Alergická onemocnění (choroby z přecitlivělosti) // Příčiny alergických chorob // Výskyt alergóz // Diagnostika v alergologii // Léčba alergií // Přehled běžných alergických nemocí // Autoimunitní choroby // Autoimunitní reakce a choroby // 18.5.2 Výskyt, etiologie a patogeneze 239 // 18.5.3 Diagnostika 239 // 18.5.4 Průběh a prognóza 240 // 18.5.5 Terapie 240 // 18.5.6 Přehled systémových imunopatologických chorob 240 // Kapitola 19 // 19 Nemoci centrálního nervového systému v dětském věku 244 // 19.1 Centrální nervový systém dítěte (CNS) 244 // 19.2 Vyšetrovací metody 244 // 19.2.1 Neurologické vyšetření dítěte 244 // 19.2.2 Zobrazovací metody (RTG, CT, MR, SONO) 245 // 19.2.3 Elektroencefalogram (EEG) 245 // 19.2.4 Elektromyogram (EMG) 245 // 19.3 Příznaky nemocí CNS 245 // 19.4 Vrozené vývojové vady CNS 248 // 19.5. Onemocnění CNS 250 // 19.5.1 Zánětlivá onemocnění 250 // 19.5.1.1 Serózní meningitidy (aseptické) 250 // 19.5.1.2 Bakteriální meningitidy (hnisavé) 250 // 19.5.1.3 Encefalitidy 251 // 19.5.2 Záchvatovitá onemocnění 252 // 19.5.2.1 Febrilní křeče 252 // 19.5.2.2 Epilepsie 253 // 19.5.2.3 Westův syndrom 254 // 19.5.2.4 Afektivní záchvaty 255 // 19.5.3 Dětská mozková obrna (DMO) 255 // 19.5.4 Syndrom ADHD = poruchy koncentrace pozornosti s hyperaktivitou . 255 // 19.6 Nádory CNS 257 // 19.7 Úrazy CNS 257 // Kapitola 20 // 20 Infekční nemoci dětského věku 259 // 20.1 Infekční nemoci 259 // 20.2 Virové hepatitídy 261 // 20.2.1 Hepatitída A 261 // 20.2.2 Hepatitída K 261 // 20.2.3 Hepatitída K 262 // 20.2.4 Hepatitída D 262 // 20.3 Infekční mononukleóza 263 //
20.4 Cytomegalovirová infekce 264 // 20.5 Syndrom získaného imunodeficitu - AIDS 264 // 20.6 Exantémové choroby v dětském věku 265 // 20.6.1 Spalničky (morbili) 265 // 20.6.2 Zarděnky (rubeola) 266 // 20.6.3 Spála (scarlatina) 266 // 20.6.4 Plané neštovice (varicella) 266 // 20.6.5 Exanthema subitum 267 // Borrelióza (lymeská nemoc) // Parazitární onemocnění // Roup dětský (enterobius vermicularis - oxyuris) // Škrkavka dětská (askarióza) // Tasemnice (teniázy) // Kapitola 21 // Nemoci oční v dětském věku // Vývoj zraku u dětí // Vyšetření očí a zraku // Vrozené vývojové vady očí // Oční nemoci // Zánětlivá onemocnění // Úrazy oka // Oční vady // Kapitola 22 // Nemoci ušní, nosní, krční v dětském věku // Vyšetřovací metody // Vady a nemoci uší u dětí // Dětská ušní onemocnění // Záněty // Poranění ucha // Cizí tělesa v uchu // Nemoci vestibulámího ústrojí // Kapitola 23 // Kožní nemoci v dětském věku // Vyšetření kůže // Dětské kožní choroby // Dětské ekzémy (atopický ekzém) // Seboroická dermatitída // Kopřivka (urticaria) // Lupenka (psoriasis vulgaris) // Ery témy // Akné (acne vulgaris) // Kožní infekce // Hnisavá kožní onemocnění // Virová kožní onemocnění // Parazitární onemocnění kůže // Nemoci vlasů // Obecná pravidla ošetřování dětské kůže // Kapitola 24 // Poruchy vnitřního prostředí // Vodní hospodářství // Úloha a rozdělení vody v organismu // Příjem a výdej vody // Poruchy hospodaření s vodou // Minerálové hospodářství // Minerály a jejich rozdělení // Nárazníkový systém // Úloha plic a ledvin při řízení acidobazické rovnováhy. Nárazníkový systém v tělních tekutinách // Kapitola 25 // Stavy ohrožující život // Neodkladná kardio-pulmo-cerebrální resuscitace //
Rozšířená resuscitace // Akutní stavy dusnosti // Aspirace (vdechnutí) // Laryngitis acuta - pseudokrup // Epiglotitis acuta // Bronchitis obstructiva , bronchiolitis, pneumonie // Akutní astmatický záchvat // Otravy // Tepelný úraz // Závažné alergické reakce // Křeče v dětském věku // Slovníček cizích výrazů. Rejstřík
(OCoLC)85086149
cnb001248619

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC