Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Eurolex Bohemia, 2003
320 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-86432-38-6 (brož,)
Učebnice pro SZŠ a VZŠ
Doporučeno Českou pediatrickou společností
Obsahuje rejstřík, obrázky, fotografie
Pediatrie - učebnice středošk.
000076292
Kapitola 1 // 1 Úvod do pediatrie...17 // 1.1 Historie dětského lékařství a ošetřovatelství...17 // 1.2 Pediatrie a její podíl na celospolečenské péči o dítě...18 // 1.2.1 Péče o zdraví...18 // 1.2.2 Zdraví a nemoc...18 // 1.2.3 Zdravý vývoj jedince...18 // 1.3 Současný systém péče o dítě...21 // 1.3.1 Ambulantní primární péče...21 // 1.3.2 Lůžková péče...22 // 1.3.3 Vývoj preventivního zaměření pediatrie...23 // 1.4 Základní demografické údaje...24 // Kapitola 2 // 2 Rodina...27 // 2.1 Rodina a její funkce...27 // 2.2 Poruchy rodiny...28 // 2.3 Náhradní rodinná péče...29 // Kapitola 3 // 3 Růst a vývoj zdravého dítěte...31 // 3.1 Rozdělení dětského věku...31 // 3.2 Charakteristika jednotlivých období...31 // 3.2.1 Prenatální období...31 // 3.2.2 Novorozenecké období...32 // 3.2.3 Kojenecké období...32 // 3.2.4 Batolecí období...34 // 3.2.5 Předškolní věk...35 // 3.2.6 Školní věk...36 // 3.2.7 Adolescence...37 // 3.3 Denní režim dítěte...40 // 3.3.1 Spánek...40 // 3.3.2 Jídlo...40 // 3.3.3 Aktivita a pobyt na čerstvém vzduchu...40 // 3.4 Hygiena dítěte...41 // 3.4.1 Vlastní hygienické návyky...41 // 3.4.2 Hygienické předpoklady správné péče o dítě...42 // 3.5 Úrazy a otravy v dětském věku...42 // 3.5.1 Úrazy...42 // 3.5.2 Otravy...43 //
Kapitola 4 // 4 Výživa zdravého dítěte...44 // 4.1 Základní složky výživy...44 // 4.1.1 Bílkoviny...44 // 4.1.2 Cukry...45 // 4.1.3 Tuky...45 // 4.1.4 Voda...45 // 4.2 Další složky výživy...46 // 4.2.1 Minerály a stopové prvky...46 // 4.2.2 Vitaminy...49 // 4.3 Výživa novorozence a kojence...54 // 4.3.1 Přirozená výživa — kojení...54 // 4.3.2 Umělá výživa...57 // 4.4 Strava batolat a předškolních dětí...60 // 4.5 Strava školních dětí a dospívajících...61 // 4.6 Alternativní výživa...61 // Kapitola 5 // 5 Vývoj imunity u dětí...63 // 5.1 Imunitní systém člověka...63 // 5.2 Imunita plodu a novorozence...64 // 5.2.1 Aktivní tvorba protilátek plodem...64 // 5.2.2 Pasivní přenos protilátek od matky...64 // 5.2.3 Tvorba protilátek po narození...64 // 5.3 Očkování...66 // 5.3.1 Zásady očkování...66 // 5.3.2 Základní očkování...66 // 5.3.3 Nepovinná očkování...67 // 5.4 Prevence...68 // 5.4.1 Primární prevence...68 // 5.4.2 Sekundární prevence...69 // 5.4.3 Terciární prevence...69 // Kapitola 6 // 6 Základy klinické genetiky...71 // 6.1 Vývoj genetiky...71 // 6.2 Genetická výbava člověka...71 // 6.3 Typy dědičnosti...72 // 6.4 Genetické riziko faktorů zevního prostředí...74 // 6.5 Prenatální diagnostika a genetické poradenství...74 // Kapitola 7 //
7 Vyšetření dítěte...77 // 7.1 Anamnéza dětského pacienta...77 // 7.1.1 Rodinná anamnéza...78 // 7.1.2 Osobní anamnéza...78 // 7.1.3 Nynější onemocnění...79 // 7.2 Objektivní vyšetření dítěte...81 // 7.2.1 Hodnocení celkového stavu chování dítěte...81 // 7.2.2 Vlastní fyzikální vyšetření dítěte...83 // 7.2.3 Stanovení pracovní diagnózy...83 // 7.3 Poznámky k vyšetřování dětských pacientů...83 // Kapitola 8 // 8 Farmakologie dětského věku...85 // 8.1 Podávání léků u dětí...85 // 8.2 Dávka léků v dětském věku...86 // 8.3 Farmakokinetika dětského věku...86 // 8.4 Podávání léků v těhotenství...87 // Kapitola 9 // 9 Neonatologie...89 // 9.1 Základní definice a statistické pojmy...89 // 9.2 Zralý fyziologický novorozenec...89 // 9.2.1 Známky zralosti...90 // 9.2.2 Adaptace novorozence...90 // 9.2.3 Zásady ošetřování novorozence na porodním sále...91 // 9.2.4 Péče o dítě v prvních dnech po porodu...94 // 9.3 Rizikový novorozenec...94 // 9.4 Vrozené vývojové vady...94 // 9.5 Porodní poranění...95 // 9.6 Časný asfyktický syndrom (ČAS)...97 // 9.7 Žloutenky novorozeneckého věku...99 // 9.7.1 Patofyziologie...99 // 9.7.2 Diagnostika...100 // 9.7.3 Terapie...100 // 9.8 Krvácivá nemoc novorozence...102 // 9.9 Infekce novorozence...102 // 9.9.1 Intrauterinní infekce...102 // 9.9.2 Intranatální infekce...102 // 9.9.3 Postnatální infekce...102 // 9.9.4 Některé perinatální infekce...103 //
Kapitola 10 // 10 Novorozenec s nízkou porodní hmotností...106 // 10.1 Nedonošené dítě...106 // 10.1.1 Příčiny nedonošenosti...106 // 10.1.2 Známky nezralosti...106 // 10.2 Péče o nezralé dítě...107 // 10.2.1 Předporodní péče...107 // 10.2.2 Poporodní péče...107 // 10.3 Pozdní asfytický syndrom...108 // 10.4 Hypotrofický plod...109 // Kapitola 11 // 11 Nemoci dýchací soustavy...111l // 11.1 Anatomie a fyziologie...111l // 11.1.1 Horní dýchací cesty...111 // 11.1.2 Dolní dýchací cesty...112 // 11.1.3 Cévní zásobení...112 // 11.2 Fyziologie...113 // 11.2.1 Ventilace...113 // 11.2.2 Difúze...113 // 11.2.3 Perfuze...113 // 11.2.4 Kontrola dýchání...113 // 11.3 Anatomické a fyziologické odlišnosti v dětském věku...115 // 11.3.1 Anatomické odlišnosti...115 // 11.3.2 Fyziologické odlišnosti...115 // 11.4 Příznaky nemocí dýchací soustavy...115 // 11.4.1 Kašel...115 // 11.4.2 Dušnost...115 // 11.4.3 Hemoptýza...115 // 11.4.4 Stridor...116 // 11.4.5 Cyanóza...116 // 11.4.6 Paličkovité prsty...116 // 11.5 Vyšetřovací metody...116 // 11.5.1 Anamnéza...116 // 11.5.2 Fyzikální vyšetření...116 // 11.5.3 Zobrazovací metody...117 // 11.5.3.1 RTG vyšetření...117 // 11.5.3.2 Izotopová vyšetření...118 // 11.5.4 Endoskopická vyšetření...118 // 11.5.5 Funkční vyšetření plic...118 // 11.6 Vrozené vývojové vady...121 // 11.6.1 Vrozené vady dýchacích cest...121 // 11.6.2 Vrozené vady plic...122 // 11.6.3 Vrozené vady plicních cév...122 // 11.6.4 Vrozené vady bránice...122 // 11.7 Zánětlivá onemocnění dýchacího systému...124 //
11.7.1 Zánětlivá onemocnění dýchacích cest...124 // 11.7.1.1 Akutní rýma (rinitida)...L . 124 // 11.7.1.2 Zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida)...124 // 11.7.1.3 Angína (akutní tonzilitida)...124 // 11.7.1.4 Akutní epiglotitida...125 // 11.7.1.5 Akutní laryngitida a tracheitida...125 // 11.7.1.6 Akutní bronchitída...125 // 11.7.1.7 Bronchiolitida...126 // 11.7.2 Zánětlivá onemocnění plic (pneumonie)...126 // 11.7.2.1 Bakteriální pneumonie...126 // 11.7.2.2 Mykoplazmová pneumonie...127 // 11.7.2.3 Mykotické pneumonie...127 // 11.7.2.4 Aspirační pneumonie...128 // 11.8 Astma bronchiale...129 // 11.9 Tuberkulóza...131 // 11.9.1 Primárni tuberkulóza...131 // 11.9.2 Postprimární tuberkulóza...131 // 11.10 Geneticky podmíněné nemoci dýchacího systému...133 // 11.10.1 Cystická fibróza (mukoviscidóza)...133 // 11.10.2 Kartagenerův syndrom...133 // Kapitola 12 // 12 Nemoci trávicího ústrojí u dětí...134 // 12.1 Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí...134 // 12.2 Odlišnosti trávicího ústrojí v dětském věku...135 // 12.3 Příznaky poruch trávicího ústrojí...136 // 12.3.1 Zvracení...136 // 12.3.2 Nechutenství...136 // 12.3.3 Poruchy pasáže - průjem a zácpa...136 // 12.3.4 Bolesti břicha...137 // 12.3.5 Prospívání ...137 // 12.4 Vyšetřovací metody...138 // 12.4.1 Anamnéza...138 // 12.4.2 Fyzikální vyšetření...138 // 12.4.3 Zobrazovací metody...138 //
12.5 Vrozené vývojové vady...139 // 12.5.1 Rozštěpové vady...139 // 12.5.2 Atrézie a stenózy...139 // 12.5.3 Meckelův divertikl...139 // 12.5.4 Pylorostenóza...140 // 12.5.5 Vrozený megakolon (Hirschprungova choroba)...140 // 12.5.6 Mukoviscidóza (cystická fibróza)...140 // 12.6 Onemocnění trávicího ústrojí...141 // 12.6.1 Dutina ústní...141 // 12.6.1.1 Základní stomatologické pojmy...141 // 12.6.1.2 Záněty dutiny ústní...141 // 12.6.1.3 Poranění dutiny ústní...142 // 12.6.2 Jícen...143 // 12.6.3 Žaludek...143 // 12.6.4 Střevo i...143 // 12.6.5 Kojenecké průjmy...144 // 12.6.6 Maloabsorpční syndrom (MAS)...147 // 12.6.7 Náhlé příhody břišní v dětském věku...148 // 12.7 Onemocnění jater, žlučníku a pankreatu...151 // 12.7.1 Nemoci jater a žlučníku...151 // 12.7.2 Onemocnění pankreatu...151 // Kapitola 13 // 13 Nemoci srdce a cév v dětském věku...153 // 13.1 Anatomické a funkční odlišnosti v dětském věku...153 // 13.1.1 Fetální oběh...153 // Systémová cirkulace (velký oběh) // Plicní cirkulace (malý oběh) // Nejěastější příznaky onemocnění oběhového systému // Cyanóza // Dyspnoe // Změny srdečního rytmu // Nepravidelná srdeční akce // Otoky //
Vyšetřovací metody v dětské kardiológii // Fyzikální vyšetření // Elektrokardiografie (EKG) // Rentgenové vyšetření srdce // Echokardiografie // Srdeční katetrizace a angiografie // Radioangiokardiografie a radiokardiografie // Holterovo monitorování EKG 24-hodinové // Ambulantní monitorování krevního tlaku 24-hodinové // Vrozené srdeční vady // VSV s levopravým zkratem (bez cyanózy) // VSV s pravolevým zkratem (cyanotické) // VSV bez zkratu // Onemocnění srdce // Kardiomyopatie // Zánět srdečního svalu (myokarditida) // Zánět nitroblány srdeční (infekční endokarditida) // Zánět osrdečníku (perikarditida) // Poruchy srdečního rytmu // Onemocnění periferních cév // Onemocnění periferních tepen // Onemocnění periferních žil // Onemocnění lymfatického systému // Nádory cév // Arteriální hypertenze // Primární hypertenze // Sekundární hypertenze // Městnavá srdeční slabost // Kapitola 14 // Nemoci krve v dětském věku // Anatomie a fyziologie // Červené krvinky - erytrocyty // Bílé krvinky - leukocyty // Krevní destičky - trombocyty // Plazma // Vyšetřovací metody // Základní vyšetření krve // Hemokoagulační vyšetření // Choroby krve // 14.3.1 Choroby červené krevní řady...172 // 14.3.2 Choroby bílé krevní řady...176 // 14.3.3 Krvácivé choroby...178 //
Kapitola 15 // 15 Dětská onkologie...181 // 15.1 Výskyt nádorů u dětí...181 // 15.2 Nejčastější nádory dětského věku...181 // 15.2.1 Nádory CNS...181 // 15.2.2 Maligní lymfomy...182 // 15.2.3 Neuroblastom...182 // 15.2.4 Nádory měkkých tkání...183 // 15.2.5 Nádory ledvin...183 // 15.2.6 Další nádory dětského věku...183 // 15.3 Odlišnosti přístupu k dětským nádorům...183 // Kapitola 16 // 16 Nemoci ledvin a močových cest u dětí...185 // 16.1 Anatomie...185 // 16.1.1 Ledviny...185 // 16.1.2 Močové cesty...186 // 16.2 Fyziologie...186 // 16.3 Příznaky a projevy onemocnění ledvin...188 // 16.4 Vyšetřovací metody...188 // 16.4.1 Anamnéza...188 // 16.4.2 Fyzikální vyšetření...189 // 16.4.3 Vyšetření moči...189 // 16.4.4 Vyšetření krve...190 // 16.4.5 Zobrazovací metody...190 // 16.4.6 Urologické vyšetření...191 // 16.4.7 Ledvinná biopsie...191 // 16.4.8 Punkční techniky...191 // 16.4.9 Cystoskopie...191 // 16.5 Vrozené vývojové vady...192 // 16.5.1 Anomálie počtu ledvin...192 // 16.5.2 Anomálie velikosti ledvin...192 // 16.5.3 Anomálie tvaru a umístění ledvin... 192 // 16.5.4 Cystická onemocnění ledvin, ojedinělé (solitární) cysty...193 // 16.5.5 Cévní anomálie...193 // 16.5.6 Anomálie pánvičky a močovodu...193 // 16.5.7 Anomálie močového měchýře...194 // 16.5.8 Anomálie uretry a zevního genitalu ...194 // 16.5.9 Dědičné poruchy funkce a struktury ledvin (hereditámí nefropatie) ...194 //
16.6 Nemoci močového ústrojí...195 // 16.6.1 Infekce močových cest...195 // 16.6.2 Nemoci ledvinných glomerulů (glomerulonefritida)...196 // 16.6.2.1 Akutní zánět ledvinných glomerulů (glomerulonefritis acuta)...197 // 16.6.2.2 Chronický zánět ledvinných glomerulů (glomerulonefritis chronica) ...197 // Nefrotický syndrom // Nádory ledvin // Močové kameny (urolitiáza) // Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) // Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) // Akutní selhání ledvin // Chronické ledvinné selhání // Kapitola 17 // Nemoci žláz s vnitřní sekrecí v dětském věku (endokrinológie) // Poruchy růstu // Diagnostika poruchy růstu // Nanismus - malý vzrůst // Velký vzrůst (gigantismus) // Poruchy puberty // Předčasná puberta (pubertas praecox) // Opožděná puberta (pubertas tarda) // Podvěsek mozkový (hypofýza) // Přední lalok (adenohypofýza) // Zadní lalok (neurohypofýza) // Šťítná žláza (glandula thyreoidea) // Hypotyreóza // Hypertyreóza (tyreotoxikóza, Gravesova-Basedowova nemoc) // Struma // Nedostatek jódu // Nadledviny (glandulae suprarenales) // Nedostatek glukokortikoidů a mineralokortikoidů // Nadbytek glukokortikoidů a mineralokortikoidů // Pohlavní žlázy (gonády) // Hypofunkce gonád (hypogonadismus) // Hyperfunkce gonád // Diabetes mellitus // Komplikace diabetů // Obezita //
Kapitola 18 // Imunoalterační choroby v dětském věku // Složky imunitního systému a fyziologická imunitní reakce // Patologické imunitní reakce // Imunodeficientní stavy // Alergická onemocnění (choroby z přecitlivělosti) // Příčiny alergických chorob // Výskyt alergóz // Diagnostika v alergologii // Léčba alergií // Přehled běžných alergických nemocí // Autoimunitní choroby // Autoimunitní reakce a choroby // 18.5.2 Výskyt, etiologie a patogeneze...239 // 18.5.3 Diagnostika...239 // 18.5.4 Průběh a prognóza...240 // 18.5.5 Terapie...240 // 18.5.6 Přehled systémových imunopatologických chorob...240 // Kapitola 19 // 19 Nemoci centrálního nervového systému v dětském věku...244 // 19.1 Centrální nervový systém dítěte (CNS)...244 // 19.2 Vyšetrovací metody...244 // 19.2.1 Neurologické vyšetření dítěte...244 // 19.2.2 Zobrazovací metody (RTG, CT, MR, SONO)...245 // 19.2.3 Elektroencefalogram (EEG)...245 // 19.2.4 Elektromyogram (EMG)...245 // 19.3 Příznaky nemocí CNS...245 // 19.4 Vrozené vývojové vady CNS...248 // 19.5. Onemocnění CNS...250 // 19.5.1 Zánětlivá onemocnění...250 //
19.5.1.1 Serózní meningitidy (aseptické)...250 // 19.5.1.2 Bakteriální meningitidy (hnisavé)...250 // 19.5.1.3 Encefalitidy...251 // 19.5.2 Záchvatovitá onemocnění...252 // 19.5.2.1 Febrilní křeče...252 // 19.5.2.2 Epilepsie...253 // 19.5.2.3 Westův syndrom...254 // 19.5.2.4 Afektivní záchvaty...255 // 19.5.3 Dětská mozková obrna (DMO)...255 // 19.5.4 Syndrom ADHD = poruchy koncentrace pozornosti s hyperaktivitou . 255 // 19.6 Nádory CNS...257 // 19.7 Úrazy CNS...257 // Kapitola 20 // 20 Infekční nemoci dětského věku...259 // 20.1 Infekční nemoci...259 // 20.2 Virové hepatitídy...261 // 20.2.1 Hepatitída A...261 // 20.2.2 Hepatitída K...261 // 20.2.3 Hepatitída K...262 // 20.2.4 Hepatitída D...262 // 20.3 Infekční mononukleóza...263 // 20.4 Cytomegalovirová infekce...264 // 20.5 Syndrom získaného imunodeficitu - AIDS...264 // 20.6 Exantémové choroby v dětském věku...265 // 20.6.1 Spalničky (morbili)...265 // 20.6.2 Zarděnky (rubeola)...266 // 20.6.3 Spála (scarlatina)...266 // 20.6.4 Plané neštovice (varicella)...266 // 20.6.5 Exanthema subitum...267 // Borrelióza (lymeská nemoc) // Parazitární onemocnění // Roup dětský (enterobius vermicularis - oxyuris) // Škrkavka dětská (askarióza) // Tasemnice (teniázy) //
Kapitola 21 // Nemoci oční v dětském věku // Vývoj zraku u dětí // Vyšetření očí a zraku // Vrozené vývojové vady očí // Oční nemoci // Zánětlivá onemocnění // Úrazy oka // Oční vady // Kapitola 22 // Nemoci ušní, nosní, krční v dětském věku // Vyšetřovací metody // Vady a nemoci uší u dětí // Dětská ušní onemocnění // Záněty // Poranění ucha // Cizí tělesa v uchu // Nemoci vestibulámího ústrojí // Kapitola 23 // Kožní nemoci v dětském věku // Vyšetření kůže // Dětské kožní choroby // Dětské ekzémy (atopický ekzém) // Seboroická dermatitída // Kopřivka (urticaria) // Lupenka (psoriasis vulgaris) // Ery témy // Akné (acne vulgaris) // Kožní infekce // Hnisavá kožní onemocnění // Virová kožní onemocnění // Parazitární onemocnění kůže // Nemoci vlasů // Obecná pravidla ošetřování dětské kůže // Kapitola 24 // Poruchy vnitřního prostředí // Vodní hospodářství // Úloha a rozdělení vody v organismu // Příjem a výdej vody // Poruchy hospodaření s vodou // Minerálové hospodářství // Minerály a jejich rozdělení // Nárazníkový systém // Úloha plic a ledvin při řízení acidobazické rovnováhy. Nárazníkový systém v tělních tekutinách // Kapitola 25 // Stavy ohrožující život // Neodkladná kardio-pulmo-cerebrální resuscitace // Rozšířená resuscitace // Akutní stavy dusnosti // Aspirace (vdechnutí) // Laryngitis acuta - pseudokrup // Epiglotitis acuta // Bronchitis obstructiva , bronchiolitis, pneumonie // Akutní astmatický záchvat // Otravy // Tepelný úraz // Závažné alergické reakce // Křeče v dětském věku // Slovníček cizích výrazů. Rejstřík
(OCoLC)85086149
cnb001248619

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC