Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
2. doplněné vyd.
Vlašim : Český svaz ochránců přírody, 2003
261,l.xxii s.,[4] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-86327-36-1 (váz.)
Metodika Českého svazu ochránců přírody ; [vol.] 5
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, tabulky, barevné fotografie na příloze, předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie na s. vi-xvii
Dendrologie - příručky
Krajina - stromy - péče - příručky
Stromy - péče - příručky
000076370
Obsah // Obsah 5 // 1 Předmluva 13 // 2 Úvod 15 // 3 Historie arboristiky 16 // 4 Péče o dřeviny rostoucí mimo les v ČR 23 // 4.1 Počátky péče o dřeviny v ČR 23 // 4.2 Péče o dřeviny od druhé poloviny 19. století 24 // 4.3 Rozvoj péče o dřeviny ve druhé polovině 20. století 25 // 4.4 Program ČSOP „Péče o dřeviny rostoucí mimo les“ 27 // 5 Základy morfologie a nomenklatury dřevin 28 // 5.1 Morfologie dřevin 28 // 5.1.1 Pojem dřevina 28 // 5.1.2 Růstové formy 28 // 5.1.3 Větvení dřevin 29 // 5.1.4 Architektura dřevin 30 // 5.2 Základy nomenklatury dřevin 30 // 5.2.1 Vazba botanické nomenklatury a taxonomie 32 // 5.2.2 Používání botanických jmen rostlin 34 // 5.2.3 Kultivary 38 // 5.2.4 Česká jména rostlin 39 // 6 Dřeviny j ako biotop 41 // 6.1 Nej významnější organizmy osidlující strom a jejich vztahy 45 // 6.1.1 Houby [Fungi) 45 // 6.1.2 Lišejníky (Lichenes) 49 // 6.1.3 Mechorosty (Bryophyta) 50 // 6.1.4 Bezobratlí (Evertebrata) 50 // 6.1.5 Obratlovci (Vertebrata) 60 // 6.2 Faktory ovlivňující kvalitu stromového biotopu 62 // )5 ( // 7 Dřeviny v prostředí měst 6 // 7.1 Základní pojmy 6 // 7.2 Hlavní stresové faktory městského prostředí 6 // 7.2.1 Vodní režim půdy 6 // 7.2.2 Skladba půd a pH 6 // 7.2.3 Kontaminace půdy 6 // 7.2.3.1 Zasolení půd 6 // 7.2.3.2 Únik plynu 7 // 7.2.3.3 Vliv psích výkalů 7 // 7.2.4 Pozměněné klimatické poměry 7 // 7.2.4.1 Kolísání teplot vzduchu 7 // 7.2.4.2 Relativní
vzdušná vlhkost vzduchu 7 // 7.2.4.3 Prašnost prostředí 7 // 7.2.4.4 Plynné složení atmosféry 7 // 7.2.5 Ostatní vlivy 7 // 7.2.5.1 Zemní práce 7 // 7.2.5.2 Vandalismus 7 // 7.2.5.3 Vliv motorismu 7 // 7.3 Ovlivňování prostředí vegetací 7 // 7.3.1 Pozitivní vlivy 7 // 7.3.1.1 Ovlivňování mikroklimatu 7 // 7.3.1.2 Snižování prašnosti 7 // 7.3.1.3 Ovlivňování větrného proudění 8 // 7.3.1.4 Snižování hlučnosti 8 // 7.3.1.5 Uvolňování biologicky aktivních látek 8 // 7.3.1.6 Estetická funkce 8 // 7.3.2 Negativní působení stromů 8 // 7.3.2.1 Poruchy staveb 8 // 7.3.2.2 Produkce alergenního pylu 8 // 7.3.2.3 Ohrožení provozní bezpečnosti 8 // 7.3.2.4 Znečišťování okolí 8 // 7.4 Shrnutí 8’ // 8 Dřeviny ve volné krajině 8 // 8.1 Základní pojmy 8 // 8.2 Význam a funkce dřevin 8 // 8.2.1 Biologická funkce 8< // 8.2.2 Meliorační funkce 8! // 8.2.3 Izolační funkce 8! // 8.2.4 Asanační funkce 8! // 8.2.5 Kulturní funkce 8! // 8.2.6 Estetická funkce 8! // 8.2.7 Naučná funkce 8! // )6 ( // 8.2.8 Rekreační funkce 90 // 8.2.9 Produkční funkce 90 // 8.3 Typologie porostů 90 // 8.4 Pěstební úprava stávajících dřevin a porostů 92 // 8.5 Výsadba nových dřevin a porostů 94 // 8.6 Pěstování porostů v krajině 95 // 8.6.1 Období výchovy 95 // 8.6.2 Období dospívání a dospělosti 96 // 8.6.3 Období stárnutí a stáří 96 // 9 Výběr dřevin pro výsadbu a zabezpečení jejich stanovištních podmínek 98
// 9.1 Úvod 98 // 9.2 Kritéria výběru dřevin pro výsadbu 98 // 9.2.1 Výběr vhodných dřevin pro výsadbu na konkrétní stanoviště 99 // 9.2.1.1 Raj onizace dřevin 100 // 9.2.2 Výběr kvalitního výsadbového materiálu 102 // 9.2.2.1 Typ a kvalita výsadbového materiálu (sazenic) 102 // 9.2.2.2 Keře 104 // 9.2.2.3 Špičáky 104 // 9.2.2.4 Vysokokmeny 105 // 9.2.2.5 Jehličnaté dřeviny 106 // 9.3 Příprava stanoviště pro výsadby dřevin 106 // 9.3.1 Dostatečný prostor pro nadzemní část 106 // 9.3.2 Dostatečný prostor pro růst kořenů 108 // 9.3.3 Příznivé biologické, fyzikální a chemické vlastnosti půdy 110 // 9.3.4 Vodní a vzdušný režim v půdě 111 // 9.3.4.1 Nedostatek vody 111 // 9.3.4.2 Nedostatek vzduchu (zhutnění půdy) 112 // 9.3.5 Mechanické poškození kořenů a kmene 113 // 1 ľ Technika výsadby dřevin na trvalá stanoviště 115 // 10.1 Úvod 115 // 10.1.1 Výsadba semenáčů (náletů) a kořenových výmladků 116 // 10.1.2 Výsadba části dřevin (hole, pruty, řízky) 116 // 10.1.3 Přímé výsevy semen 117 // 10.1.4 Pokládka proutí 117 // 10.2 Přípravné práce před výsadbou 118 // 10.2.1 Dodávka výsadbového materiálu 118 // 10.2.2 Přeprava rostlin 118 // 10.2.3 Zakládka rostlin před výsadbou 118 // 10.2.4 Příprava stanoviště pro výsadbu 119 // 10.2.5 Příprava stanoviště 119 // 10.3 Termín výsadby 120 // 10.4 Místo výsadby 121 // ) 7 ( // 10.5 Výsadbové práce 122 // 10.5.1 Výsadbové
jámy a rýhy pro výsadbu 122 // 10.5.2 Ošetření kořenů před výsadbou 124 // 10.5.3 Postup sázení 125 // 10.5.4 Závlahová mísa 126 // 10.5.5 Kotvení 126 // 10.5.6 Ochrana kmene stromu před korní spálou 129 // 10.5.7 Řez dřevin při výsadbě 130 // 10.5.8 Zálivka a hnojení 131 // 10.6 Povýsadbová péče 131 // 10.6.1 Zálivka a hnojení 132 // 10.6.2 Výchovný řez 133 // 10.6.3 Mulčování 133 // 10.6.4 Kypření a odplevelování výsadeb 134 // 10.6.5 Ochrana vysazených rostlin 135 // 11 Řez stromů 138 // 11.1 Úvod 138 // 11.1.2 Základní pojmy 139 // 11.2 Defektní větvení stromu 140 // 11.2.1 Tlakové větvení 140 // 11.2.2 Kodominantní výhony 141 // 11.2.3 Mechanicky poraněná větvení 142 // 11.3 Technika řezu 142 // 11.3.1 Vedení řezu 142 // 11.3.1.1 Řez živých větví 142 // 11.3.1.2 Řez mrtvých větví 143 // 11.3.1.3 Typy vedení řezu 144 // 11.3.2 Velikost rány 145 // 11.3.3 Termín řezu 146 // 11.3.4 Ošetření řezných ran 147 // 11.4 Technologie řezu 149 // 11.4.1 Zakládací řezy 149 // 11.4.1.1 Založení koruny stromu 149 // 11.4.1.2 Srovnávací (komparativní) řez 150 // 11.4.1.3 Výchovný řez 150 // 11.4.2 Udržovací řezy 152 // 11.4.2.1 Zdravotní řez 152 // 11.4.2.2 Bezpečnostní řez 154 // 11.4.2.3 Redukční řezy 156 // 11.4.2.4 Speciální řezy 160 // 11.4.3 „Přírodě blízký“ řez 163 // 11.4.4 Kácení (likvidační řez) 165 // ) 8 ( // 12 Řez keřů a popínavých dřevin 166
12.1 Vymezení a typy keřů 166 // 12.1.1 Specifika řezu keřů 168 // 12.2 Systém řezu keřů 169 // 12.2.1 Rez ve školce 169 // 12.2.2 Řez při výsadbě 169 // 12.2.3 Výchovný řez 170 // 12.2.3.1 Tvarované živé ploty 170 // 12.2.3.2 Vistárie 171 // 12.2.4 Udržovací řez 171 // 12.2.4.1 Základní (zdravotní) řez 172 // 12.2.4.2 Odlamování květenství 173 // 12.2.4.3 Řez odkvetlých výhonů 173 // 12.2.4.4 Mírný zpětný řez (zkracování nevyzr. a odkv. výhonů) 173 // 12.2.4.5 Silný zpětný řez 174 // 12.2.4.6 Řez u země 174 // 12.2.4.7 Řez pnoucích dřevin 175 // 12.2.4.8 Speciální řezy 177 // 12.2.5 Zmlazovací řez 178 // 13 Konzervační ošetření 180 // 13.1 Základní pojmy 180 // 13.2 Vývoj pohledu na konzervační ošetření 181 // 13.3 Fyziologické a íytopatologické souvislosti 182 // 13.3.1 Drevokazné houby 182 // 13.3.2 Model CODIT 183 // 13.3.2.1 Reakční zóna 184 // 13.3.2.2 Bariérová zóna 184 // 13.3.3 Proces stárnutí 185 // 13.4 Postup při návrhu technologie konzervačního ošetření 187 // 13.4.1 Zhodnocení efektu ošetření 187 // 13.4.2 Aktuální stav stromu 187 // 13.4.3 Posouzení statických poměrů po zásahu 188 // 13.4.4 Volba technologie ošetření 188 // 13.5 Ošetření mechanických poranění 189 // 13.5.1 Ošetření čerstvých ran 189 // 13.5.2 Ošetření starých ran 189 // 13.5.3 Speciální typy ošetření ran 190 // 13.6 Sanace dutin 190 // 13.6.1 Ošetření mechanické 191
13.6.2 Ošetření chemické 192 // 13.6.3 Speciální zásahy 193 // \2>.6.2>.\ Pomocně konstrukce 193 // ) 9 ( // 13.6.3.2 Plombování dutin 194 // 13.6.3.3 Instalace vzpěr 196 // 13.6.3.4 Odvětrávací (odvodňovací) otvory 196 // 13.6.3.5 Ochrana proti úderu blesku 196 // 13.6.3.6 Sochařská úprava torz 197 // 14 Zajištění korun stromů 198 // 14.1 Typy bezpečnostních vazeb 198 // 14.1.1 Jařmové vázání 199 // 14.1.2 Opornicové vázání 199 // 14.1.3 Vázání korun kovovými objímkami a obručemi 199 // 14.1.4 Vázání korun lanovými objímkami s podkladnicemi 201 // 14.1.5 Vrtané vázání 201 // 14.1.6 Bezpečnostní popruhy 202 // 14.1.7 Dvojitý popruh „Systém Osnabrück“ 203 // 14.1.8 Duté lano GEFA 204 // 14.1.9 Systém COBRA 205 // 14.1.10 Kombinované systémy Florapas a Areo 206 // 14.2 Podmínky založení vázání 207 // 14.3 Dimenzování vazby 208 // 14.4 Způsoby zvýšení efektu vazby 209 // 14.4.1 Múnchenhausenský efekt 209 // 14.4.2 Samostabilizace 209 // 14.4.3 Propojení korun sousedících stromů 209 // 14.4.4 Zajištění rozlomené koruny 210 // 14.4.5 Zvýšení odolnosti stromů proti vyvrácení 211 // 14.5 Podpěrné konstrukce 212 // 14.5.1 Podpěra ve tvaru písmene A 212 // 14.5.2 Obdélníkové podpěry 213 // 15 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 214 // 15.1 Obecné zásady 214 // 15.2 Zajištění ve fázi projekční přípravy stavby 215 // 15.3 Ochranná opatření 216
// 15.3.1 Ochrana kořen, zóny dřevin či celých ploch jejich vymezením 216 // 15.3.2 Ochrana před chemickým znečištěním 217 // 15.3.3 Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji 217 // 15.3.4 Ochrana před zamokrením a zaplavením 217 // 15.3.5 Ochrana stromů před mechanickým poškozením 217 // 15.3.6 Ochrana stromů při prostorovém uvolnění 217 // 15.3.7 Ochrana kořenové zóny při navážce půdy 219 // 15.3.8 Ochrana kořenového prostoru při snižování terénu 220 // 15.3.9 Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam // a jiných hloubených výkopů 221 // ) io ( // 15.3.9.1 Všeobecně 221 // 15.3.9.2 Kořenová clona 223 // 16 Techniky výškových prací pro ošetřování stromů 224 // 16.1 Možné způsoby práce ve výškách vyjma stromolezeckých technik 224 // 16.1.1 Speciální nástroje pro práci na dálku 224 // 16.1.1.1 Pilka na násadě (pinoha) 224 // 16.1.1.2 Houseník 225 // 16.1.1.3 Motorové řezací stroje pro práci na dálku 225 // 16.1.2 Žebříky 225 // 16.1.3 Manipulační plošiny 226 // 16.1.4 Mechanizace okrajového významu 227 // 16.2 Stromolezectví 228 // 16.2.1 Vymezení pojmu stromolezectví 228 // 16.2.2. Výchozí situace stromolezectví v ČR 228 // 16.2.2.1 Výhody stromolezeckých technik 229 // 16.2.2.2 Úskalí stromolezectví v porovnání s použitím // manipulačních plošin 230 // 16.2.3. Vybavení 231 // 16.2.3.1 Lana 232 // 16.2.3.2 Bezpečnostní polohovací pásy 233 // 16.2.3.3 Sedací
úvazy (zachytávači postroje, pracovní // polohovací systémy) 233 // 16.2.3.4 Karabiny 234 // 16.2.3.5 Kmenová smyčka (polohovací bezpečnostní úvazek) 235 // 16.2.3.6 Nekonečné smyčky 235 // 16.2.3.7 Zkracovače lana a blokanty 236 // 16.2.3.8 Chránič kambia (cambiumsaver) 236 // 16.2.3.9 Prostředky pro instalaci lan do korun stromů 237 // 16.2.3.10 Doplňkové zajišfovací prostředky 237 // 16.2.3.11 Pracovní přenosné žebříky 237 // 16.2.4 Hrotové stupačky 238 // 16.2.5 Stromolezecké techniky 238 // 16.3 Postupné kácení stromů stromolezeckou technikou 239 // 16.3.1 Vybavení 241 // 16.3.1.1 Pracovní lana 241 // 16.3.1.2 Speciální zařízení pro spouštění 214 // 16.3.1.3 Spoj ovací články 243 // 16.3.1.4 Kladky 243 // 16.3.1.5 Lanové smyčky 244 // 16.3.2 Základní techniky spouštění 244 // 16.3.3 Technika špalkování do lana 246 // 16.3.4 Lanovky 247 // ) ? ( // 16.3.4.1 Volná lanovka 248 // 16.3.4.2 Řízená lanovka 248 // 16.3.5 Usměrnění pádu stromu pří kácení 250 // 17 Památné stromy 251 // 17.1 Ochrana dřevin rostoucích mimo les 251 // 17.2 Definice památného stromu jako kategorie ochrany přírody 252 // 17.3 Vyhlašování a evidence památných stromů 252 // 17.3.1 Vyhlašování památných stromů 252 // 17.3.2 Evidence památných stromů 253 // 17.4 Péče o památné stromy 258 // 17.5 Význam památných stromů 259 // 17.6 Specifika ošetřování památných stromů 261 // PŘÍLOHY 1 // Příloha
1/ Tabulkový přehled specifik řezů vybraných skupin keřů II // Příloha 2/ Rez sadovnícky významných rodů stromů VII // Příloha 3/ Popis stromolezeckého systému PIVUS XXI // Příloha 4/ Bezpečnost práce v korunách stromů XXXV // Příloha 5/ Základní přehled technických norem - Osobní ochranné // prostředky proti pádům z výšky XLIV // Příloha 6/ Základní přehled technických norem - Horolezecká výzbroj XLVII // Příloha 7/ Základní přehled technických norem - Další normy // vztahující se ? činnostem ve výškách ? ? záchranným pracím XLIX // VYSVĚTLIVKY ü // REJSTŘÍK iv // LITERATURA vi // ) 12 (

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC