Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3., dopl. vyd.
Praha : Informatorium, 2003
112 s. : il.

objednat
ISBN 80-7333-021-0 (brož.)
Obsahuje fotografie, ilustrace a grafy
Bibliografie na s. 112
Pediatrie - učebnice středošk.
000076504
OBSAH // 1 Úvodem // 1.1 Pediatrie a její podíl v celospolečenské péči o dítě ... // Výuka lékařů a zdravotních sester... // 1.2 Organizace preventivní a léčebné péče v ambulantních // a lůžkových zařízeních ... // Ambulance ... // Hospitalizace ... // Pobyt v léčebných zařízeních ... // 1.3 Rodina a její význam ... // 1.4 Náhradní rodinná péče ... // 1.5 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte // Kontrolní otázky ... // 9 // 9 // 9 // 10 // 11 // 12 // 13 // 14 // 15 // 16 17 // 2 Růst a vývoj zdravého dítěte... 18 // 2.1 Rozdělení dětského věku ... 18 // 2.2 Názory na růst a vývoj dítěte ...21 // 2.3 Růst dítěte a jeho hodnocení ...21 // Výška a hmotnost dítěte ...26 // Velikost hlavy dítěte ...28 // Velikost hrudníku dítěte ...29 // Růst zubů ...29 // Proporcionalita růstu...30 // 2.4 Vývoj dítěte a jeho hodnocení... 30 // Psychomotorický vývoj ...30 // Vývoj imunity...39 // Očkování a j eho význam...41 // 2.5 Výživa dítěte a význam jednotlivých složek potravy ...46 // Základní látky ...47 // Voda ...47 // Minerální látky a stopové prvky ...48 // 5 // Vitaminy ...49 // Výživa novorozenců a kojenců ... 54 // Výživa a stravování batolat a a starších dětí ...66 // 2.6 Denní režim v jednotlivých věkových obdobích ...67 // 2.7 Výchova ? základním hygienickým návykům ...68 // 2.8 Tělesná výchova a otužování ...68 // 2.9 Úrazovost
dětí...69 // Kontrolní otázky ...70 // 3 Základy klinické genetiky v pediatrii...71 // 3.1 Základní pojmy ...71 // 3.2 Typy přenosu dědičných nemocí ...73 // 3.3 Vrozené vývojové vady způsobené anomáliemi tvaru // nebo počtu chromozomů ...77 // Anomálie pohlavních chromozomů (gonozomů) ...78 // Anomálie somatických chromozomů (autozomů) ...79 // 3.4 Genetické poradenství... 80 // Kontrolní otázky ...82 // 4 Fyziologie a patologie novorozeneckého období ...83 // 4.1 Adaptační změny organismu novorozence po porodu ...83 // 4.2 Ošetření novorozence po narození...86 // 4.3 Vrozené vývojové vady... 87 // 4.4 Rizikový novorozenec ...89 // Porodní poranění...89 // Asfyktický novorozenec ...91 // Novorozenecká žloutenka ... 95 // Infekce plodu a novorozence...99 // Kontrolní otázky ... 103 // 5 Novorozenec s nízkou porodní hmotností ... 104 // 5.1 Vymezení pojmu nezralého a hypotrofického novorozence ... 104 // 5.2 Morfologické a funkční známky nezralosti ... 105 // 5.3* Ošetřování nedonošených dětí ... 106 // Inkubátory ... 106 // Jednotky intenzivní péče pro nedonošence ... 106 // Výživa nedonošence ... 107 // 6 // 5.4 ??potrofický novorozenec ... 108 // 5.5 Prevence nozokomiálních infekcí ... 108 // Kontrolní otázky ... 109 // Slovníček cizích výrazů ... 110 // Prameny ilustrací... 112 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC