Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

raslerová (@@20121010-12:34:04@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:286x 
BK
EB
Vyd. 2., přeprac. a dopl., V Grada Publishing 1.
Praha : Grada, 2008
435 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2329-7 (váz.)
ISBN 978-80-247-7016-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8142-6 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje poznámky a tabulky
Obsahuje bibliografii na s. 415-427 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000076576
UMĚNÍ A PSYCHOLOGIE -- 1. PODSTATA UMĚNÍ A JEHO DRUHY -- 2. FUNKCE UMĚNÍ -- 3. UMĚLECKÉ DÍLO -- 4. UMĚNÍ JAKO PŘEDMĚT PSYCHOLOGICKÉHO POZNÁNÍ -- 5. PSYCHOLOGIE UMĚNÍ (MINULOST A DNEŠEK) -- SOUHRN -- II. METODY PSYCHOLOGIE UMĚNÍ -- 1. METODY PSYCHOLOGICKÉHO POZNÁVÁNÍ -- 1.1 Pozorování a posuzování -- 1.2 Analýza dokumentů a produktů činnosti -- 1.3 Experiment -- 1.4 Rozhovor, anketa a dotazník -- 1.5 Psychologické testy -- 1.6 Analýza snů -- 1.7 Biografie -- 2. METODY PSYCHOLOGICKÉHO OVLIVŇOVÁNÍ -- 2.1 Demonstrace a příklady, objasňování, přesvědčování -- 2.2 Cvičení -- 2.3 Sugesce a autosugesce -- 2.4 Autogenní trénink (AT) -- 2.5 Hypnóza -- 2.6 Psychohry -- 2.7 Společenské hry s psychologickým dopadem -- 3. METODY PSYCHOLOGICKÉHO LÉČENÍ -- 3.1 Arteterapie -- 3.2 Muzikoterapie -- 3.3 Psychogymnastika a psychopantomima, choreoterapie -- 3.4 Biblioterapie -- 3.5 Psychodrama a dramaterapie -- 3.6 Filmoterapie, terapie pomocí digitálního umění -- SOUHRN -- III. OSOBNOST, ČINNOST A SPOLEČENSKY STYK -- 1. PSYCHICKÁ REGULACE A ŘÍZENÍ ČINNOSTI -- 2. STRUKTURA OSOBNOSTI -- 3. ČINNOST A SPOLEČENSKÝ STYK -- SOUHRN -- IV VIDĚNÍ -- 1. MECHANISMUS VIDĚNÍ -- 1.1 Vizuální pole a jeho strukturace -- 1.2 Figura a pozadí -- 2. SVĚTLO, BARVY A TVARY -- 2.1 Soustava barev -- 2.2 Míchání barev -- 2.3 Psychofyzická polarita barev -- 2.4 Vizuální konstanty a kontrasty -- 2.5 Expresívnost a symbolika barev, preference
-- 2.6 Linie a tvary -- 2.7 Podnětové kompozice -- 3. OSVĚTLENÍ -- 4. POHYB, PROSTOR A ČAS -- 5. CHÁPÁNÍ VIDĚNÉHO -- 6. OBSERVAČNÍ STRATEGIE -- SOUHRN -- V. SLYŠENÍ -- 1. MECHANISMUS SLYŠENÍ -- 1.1 Sluchové pole a jeho strukturace -- 1.2 Figura a pozadí -- 2. INTERAKCE ZVUKŮ -- 3. POHYB, PROSTOR A ČAS -- 4. CHÁPÁNÍ SLYŠENÉHO -- SOUHRN -- VI. MOTORIKA -- 1. SLOŽKY HYBNÉHO SYSTÉMU -- 2. LIDSKÉ TĚLO A PSYCHICKÉ ŘÍZENÍ POHYBU -- 3. PARAMETRY POHYBU A MOTORICKÉ SCHOPNOSTI SOUHRN -- VII. KOMUNIKACE -- 1. OBECNÝ MODEL MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE -- 2. KOMUNIKACE UMĚNÍM -- 3. ZNAK -- 4. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE -- 5. NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE -- SOUHRN -- VIII. VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY UMĚNÍ -- 1. ZNAKOVÁ STRUKTURA UMĚLECKÉHO DÍLA -- 2. ŘEČ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ -- 2.1 Bod a linie -- 2.2 Plocha -- 2.3 Objem -- 2.4 Barva -- 2.5 Tvar -- 2.6 Těleso -- 2.7 Prostor -- 2.8 Světlo -- 2.9 Kompozice -- 3. ŘEČ HUDEBNÍHO UMĚNÍ -- 3.1 Tón -- 3.2 Interval -- 3.3 Melos -- 3.4 Akord -- 3.5 Rytmus -- 3.6 Metrum -- 3.7 Tempo -- 3.8 Melodie -- 3.9 Harmonie -- 3.10 Polyfonie -- 3.11 Barva -- 3.12 Dynamika -- 3.13 Tektonika a forma -- 4. ŘEČ TANEČNÍHO UMĚNÍ -- 4.1 Držení těla -- 4.2 Dolní končetiny -- 4.3 Trup -- 4.4 Horní končetiny -- 4.5 Hlava -- 4.6 Pózy -- 4.7 Otáčení -- 4.8 Kroky a skoky -- 4.9 Časové průběhové, dynamické a tvarové stránky -- 4.10 Kompozice -- 5. ŘEČ LITERÁRNÍHO UMĚNÍ -- 5.1 Poezie -- 5.2 Beletrie -- 6. ŘEČ
DRAMATICKÉHO UMĚNÍ -- 6.1 Divadlo -- 6.2 Film -- 7. ŘEČ ARCHITEKTURY -- SOUHRN -- IX. VNÍMÁNÍ UMĚLECKÉHO DÍLA -- 1. STRUKTURA ESTETICKÉHO VNÍMÁNÍ -- 1.1 Motivace a receptivní záměr -- 1.2 Percepce -- 1.3 Dekódování -- 1.4 Interpretace -- 1.5 Estetická responze -- 2. TYPY ESTETICKÉHO VNÍMÁNÍ -- 3. PROBLÉM POCHOPENÍ -- 4. ESTETICKO-PSYCHOLOGICKÉ OTÁZKY PŘÍPRAVY UMĚLECKÉHO ZÁŽITKU -- SOUHRN -- X. TVORBA UMĚLECKÉHO DÍLA -- 1. STRUKTURA UMĚLECKÉ TVORBY -- 1.1 PREPARACE (příprava) -- 1.2 INKUBACE (zrání) -- 1.3 INSPIRACE (vnuknutí) -- 1.4 ILUMINACE (osvícení) -- 1.5 ELABORACE (vypracování) -- 1.6 EVALUACE (hodnocení) -- 1.7 KOREKCE (oprava) -- 2. OSOBNOST A TVORBA -- SOUHRN -- SYSTEMATICKÝ PŘEHLED KLÍČOVÝCH POJMŮ -- PŘÍLOHA I DĚVČÁTKO S FLÉTNOU: PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA -- PŘÍLOHA II NA MODRÉM KMITOČTU: PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA -- PŘÍLOHA III ŘAZENÍ BAREV -- SEZNAM RÁMEČKŮ -- LITERATURA -- POZNÁMKY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC