Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. aktualizované a rozšířené vydání
Brno : CP Books, 2005
375 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-251-0509-1 (brož.)
Obsahuje rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie na s. 365-
C++ (jazyk) - příručky
000076770
Obsah // O pastech a propastech ... 15 // Druhé vydání...15 // Co v této knize je a co v ní není...15 // Ukázky ...16 // Jazyk C++...17 // Překladače ...17 // Jak tato kniha vznikla ...17 // Terminologie ...18 // Pasti, propasti a Tussmanův zákon ...18 // Poděkování...18 // Kapitola 1 // Zahřívací kolo...19 // 1.1 Příkazy ... // Příkaz switch... // Zatoulané else ... // 1.2 Operátory ... // Rovnost není přiřazení ... // Hodnota přiřazovacího výrazu... // && není &, I I není I ... // Úplné vyhodnocení logického výrazu... // Ne každý operátor má takovou prioritu, jakou bychom právě potřebovali // Matematická zkratka v Céčku?... // Není dělení jako dělení... // Asociativita operátorů... // Pořadí, ve kterém se vyhodnocují operandy ... // Co se změní dříve?... // Sekvenční body ... // 1.3 Důsledky lexikální konvence ... // 1.4 Syntaxe... // Jen středník... // 1.5 Funkce ... // 19 // 19 // 20 21 21 22 22 23 // 23 // 24 // 24 // 25 // 25 // 26 // 27 // 28 29 29 31 31 31 // Volání funkce ... // Prototyp? ? čemu to je? // 3 // Obsah // 1.6 Sestavování a proměnné...32 // Různé tváře jedné proměnné...32 // Dvě proměnné se stejným jménem...33 // 1.7 Překlad a sestavení...34 // Jeden soubor...34 // Několik souborů ...35 // Projekt ...36 // Kapitola 2 // Makra... 37 // 2.1 Jedna závorka, žádná závorka...37 // 2.2 Jednou stačí ...38 // 2.3 Makra mohou být zatraceně dlouhá ...39 // Muže makro
nahradit deklaraci typu?...39 // 2.4 Středník v makru ...39 // 2.5 Makro jako příkaz: asserto...40 // 2.6 Aha mezera ...44 // 2.7 Preprocesor pracuje se symboly...45 // 2.8 Nedělejme z Céčka Pascal ...45 // Kapitola 3 // Pole a ukazatele...47 // 3.1 Pole nejsou ukazatele a ukazatele nejsou pole ...47 // Ukazatele ... 47 // Pole ...48 // Pole podrobněji...48 // Jednorozměrná pole...48 // Vícerozměrná pole...49 // Ukazatel na ukazatel...50 // Co je špatně v úvodním příkladu...51 // Jak to mělo být správně ...52 // Jednou ukazatel, podruhé pole ...52 // U funkcí je to jedno...*...52 // 3.2 Pole...53 // Počítáme prvky pole...53 // Ukazatel na prvek za posledním ...54 // 4 // Obsah // 3.3 Ukazatele ...54 // Toulavé ukazatele...54 // Ukazatel na objekt, který již neexistuje...55 // Kapitola 4 // Funkce v C++ ... 59 // 4.1 Předávání parametrů odkazem...59 // Předávání ukazatelů ...59 // Pozor na pole ...60 // Řetězcová konstanta...60 // Předávání odkazem v C++...60 // Kdy je předávání odkazem nezbytné ...61 // Abstraktní třída jako parametr ...63 // Reference na konstanty ...63 // 4.2 Výsledek...64 // Ukazatel na neexistující objekt... 64 // Vracíme výsledek odkazem... 64 // Odkaz na neexistující objekt ...65 // Dereferencovaný ukazatel...66 // 4.3 Jak vrátit z funkce řetězec...66 // Doporučené způsoby ...66 // Nedoporučené způsoby ...67 // 4.4 Standardní konverze ...68 // 4.5 Výpustka...68 // 4.6 Funkce podle
Kernighana a Ritchieho ...69 // 4.7 Pryč s konstantou NULL ...70 // 4.8 Kterou funkci vlastně voláme? ...70 // Shoda deklarací...71 // Volání funkce ...71 // Standardní konverze nemusí být přenositelné ... 75 // Kapitola 5 // Vstupy a výstupy ...77 // 5.1 Nejběžnější chyby na úvod...77 // 5.2 Čtení souboru ...78 // Binární soubor...78 // Textový soubor ...79 // 5 // Obsah // Čtení řetězců ...81 // 5.3 Znaky a jiná data...83 // getcharO vrací int...84 // 5.4 Aktualizace souboru...85 // 5.5 Vlastní výstupní operátor ...86 // Šířka pole ...86 // Definice vstupních a výstupních operátorů ... 88 // Staré paměťové proudy...89 // 5.6 Proč nepíše?...90 // Textové a binární soubory...90 // Binární soubor...91 // Textový soubor ...91 // Otevření souboru...92 // Režim připisování...92 // Otevření souboru v nesprávném režimu...93 // Formátovaný výstup v binárním režimu ...94 // Neformátovaný vstup a výstup v textovém režimu...94 // 5.7 Konzola...95 // Přesměrování...93 // Je konzola textový soubor? ...95 // Kapitola 6 // Trocha počítání... 97 // 6.1 Problémy s celými čísly ...97 // Celočíselné dělení ...97 // Celočíselné přetečení ...98 // Pokud víme, co děláme...101 // Celočíselné konverze ...102 // Platí asociativní zákon? ...103 // Problémy s reálnými čísly . . . 104 // Knihovní funkce...107 // Není arkustangens jako ařkustangens ...108 // Kapitola 7 // Zapouzdření, metody
...111 // 7.1 Zapouzdření má být vodotěsné ...111 // Dočasné proměnné...113 // 6 // Obsah // 7.2 Volání metod ... 114 // Třída je oblast viditelnosti ...?5 // Dominance ...?5 // 7.3 Metody, které volá překladač automaticky ...117 // Další automaticky volané metody...119 // 7.4 Konstantní objekty...119 // Metody konstantních objektu...120 // Dvé verze jedné metody ...121 // Když konstanty nejsou konstantní...121 // Měnitelné složky konstant ...122 // Kapitola 8 // Dědění ...123 // 8.1 Přetypování mezi předkem a potomkem...123 // 8.2 Adresa objektu...124 // Nula se nezmění... 127 // Přetypování v novém stylu...127 // Operátor dynamic_cast ...128 // Shrnutí...134 // Kapitola 9 // Konstruktory a destruktory ... 135 // 9.1 Inicializace předků a atributů .._...135 // Konstruktor by měl inicializovat všechny složky instance ...135 // Inicializační část konstruktoru ...137 // Konstruktory virtuálních předků...138 // Inicializace nepřímého virtuálního předka...139 // Explicitní volání jiného konstruktoru...141 // 9.2 Konstruktor volá konstruktory předků a destruktor volá destruktory předků..142 // 9.3 Kopírovací konstruktory ...144 // Parametry kopírovacího konstruktoru ...144 // Když nestačí implicitní kopírovací konstruktor...145 // Přiřazovací operátor nenahradí kopírovací konstruktor...146 // Implicitní volání konstruktoru ...147 // Deklarace s rovnítkem...150 // 7 // Obsah // Kapitola 10
// Virtuální metody ... 151 // 10.1 Kdy použít virtuální metody...151 // Rozhraní musí být stejné ...153 // Implicitní hodnoty parametrů... 154 // 10.2 Virtuální metody a vícenásobná dědičnost ...155 // 10.3 Virtuální destruktor...157 // 10.4 Konstruktory, destruktory a virtuální metody...158 // 10.5 Zbytečné virtuální metody...160 // 10.6 Deklarace patří do hlavičkových souborů ...161 // 10.7 Čistě virtuální destruktor...162 // Jak se vyhnout pozdní vazbě...163 // 10.8 Shrnutí...163 // Kapitola 11 // Správa paměti ... 165 // 11.1 Operátory new a delete ...165 // Operátor new nemusí uspět...165 // Napíšeme-li new, musíme napsat i delete ...166 // delete musí mít své new ...166 // Operátor new vrací ukazatel správného typu...167 // Zapomeňme na mallocO a freeO ...167 // Nekonečný cyklus v new...167 // Operátor deleted...1?8 // 11.2 Vývoj operátoru new ...169 // Kapitola 12 // Přetěžování operátorů ... 171 // 12.1 Pravidla slušného chování...171 // Aritmetické operátory a %...171 // Přiřazovací operátor =...172 // Globální operátor new ...172 // Operátory Na, ...173 // Jen konvence, nic víc ...173 // 12.2 Zřetězené operátory...173 // 12.3 Kdy nevracet výsledek odkazem ...175 // 12.4 Přiřazovací operátor = 177 // 8 // Obsah // Když nestačí implicitní přiřazovací operátor...]77 // Přiřazovací operátor se nededí...I79 // Přiřazovací operátor nemůže zastoupit kopírovací konstruktor...179
// Shodné objekty a přiřazování...179 // Přiřazovací operátor a výjimky...182 // Paměť jen tak okopírovaná ...185 // Když nedodržíme pravidla slušného chování...187 // 12.5 Složené přiřazovací operátory ...187 // Když opravdu záleží na efektivitě...189 // 12.6 Operátory new a delete ...191 // Operátory new a delete lze předefinovat...192 // new má mít své delete ...194 // Operátor new a pole... 195 // Co vrací přetížený operátor new[]? ...196 // Když new volá jiné new ...197 // Které delete se zavolá? ...198 // 12.7 Operátor-> ...200 // 12.8 Operátory II, && a , (čárka) ...200 // 12.9 Operátory ++ a --...201 // Kapitola 13 // Výjimky ... 205 // 13.1 Pozor na terminologii...205 // 13.2 Výjimku je třeba zachytit...205 // Výjimky a dědění...205 // Standardní třídy výjimek ...206 // Žádné jiné konverze...207 // Černá díra na výjimky...208 // Výjimky chytáme odkazem ...209 // Jednosměrná ulice ... 210 // Pošli to dál...212 // 13.3 Zdánlivé bezpečí ...213 // Únik prostředků při výjimce...213 // Automatické ukazatele a vlastnictví objektu...215 // Automatické ukazatele ve standardní knihovně ...217 // Výjimky v destruktoru...218 // Funkce uncaught_exception() ...219 // Výjimky v konstruktoru...219 // Výjimky v inicializační části konstruktoru ...221 // 9 // Obsah // 13.4 Prvky v kontejneru...223 // Třída Zásobník...224 // V čem je problém? ...225 // Co s tím? ...225 // 13.5 Závazky
je třeba dodržovat ...226 // Specifikace výjimek a šablony ...227 // Funkce volaná z unexpectedO...228 // Výjimky by měly zůstat výjimečné ...228 // 13.6 Test na závěr...230 // Různé cesty ...230 // Kapitola 14 // Prostory jmen...233 // 14.1 using ...233 // Direktiva using je tranzitivní...233 // Deklarace using vnáší jméno do oboru...234 // 14.2 Koenigovo vyhledávání ...235 // Princip rozhraní ...237 // Kapitola 15 // Šablony ...239 // 15.1 Syntaktické chytáky...239 // Lexikální nedorozumění ...239 // Šablonové parametry šablon ...240 // Dvojí čtení...241 // Koenigovo vyhledávání...244 // Kvalifikace this-> ...244 // Řetězec jako skutečný parametr šablony ...245 // 15.2 Přátelé...246 // Přátelé, které se nedaří najít...247 // Souhrnný příklad ...248 // Definice spřátelené funkce v těle šablony třídy ...248 // 15.3 Co se podle šablony nevytvoří...250 // 15.4 Různé parametry, různé třídy...252 // 15.5 To není chyba ...254 // Základní typy...254 // Nepodařené dosazení ...255 // 10 // Obsah // Kapitola 16 // Standardní knihovna jazyka ?-??... 257 // 16.1 Struktura knihoven jazyka C++...257 // Kontejnery...258 // Iterátory...258 // Algoritmy...260 // Příklad: filtr SORT...260 // 16.2 Vkládání prvků do kontejneru...262 // Indexovat lze jen existující prvky...262 // Efektivita ...262 // Požadavky na ukládané hodnoty ...263 // Typ uloženého prvku ...264 // Dynamicky alokované objekty je třeba
zrušit...266 // auto_ptr nepatří do kontejneru...267 // 16.3 Odstraňování prvků z kontejnerů ...267 // Vlastní odstraňování ...269 // Velikost kontejneru...270 // 16.4 SIL a dědění...271 // 16.5 Diagnostika v SIL...272 // Může být hůř...274 // Kapitola 17 // Chyby objektového návrhu ...275 // 17.1 Nejběžnější problémy s děděním ...275 // Adaptér...275 // „Technické“ dědéní...277 // Test je-má...279 // „Logické“ dědéní...280 // 17.2 Kolik tříd potřebujeme? ...284 // Hejno much (mnoho drobných tříd)...284 // Slepenec ...285 // Je ta datová složka nezbytná?...287 // 17.3 Dědění a zapouzdření ...288 // Lepší návrh ...290 // 17.4 Shrnutí...293 // 11 // Obsah // Kapitola 18 // Závěrečné kolo ... 295 // 18.1 ermo ...295 // 18.2 Proměnné operačního systému ...296 // 18.3 Optimalizace ...297 // Optimalizace vracené hodnoty...297 // 18.4 Přetěžováním ? efektivitě...298 // Inicializace globálních proměnných ...299 // 18.5 Není exit jako exit...301 // Kapitola 19 // Složité deklarace ... 305 // 19.1 Začneme od začátku ...305 // 19.2 Jak je tedy číst...306 // 19.3 Několik příkladů...306 // 19.4 Označení typu ...308 // Kapitola 20 // Národní prostředí v C++... 311 // 20.1 O co jde...311 // Identifikátory ...,...312 // Lokalizace a internacionalizace...312 // 20.2 Lokální nastavení a jeho jméno ...313 // Jméno lokálního nastavení...313 // Zjišťujeme jméno lokálního nastavení
...313 // Používání lokálního nastavení ...314 // 20.3 Fazety lokálního nastavení...315 // Deklarace třídy locale ...315 // Třída locale jako kontejner na fazety ...316 // Přístup ? fazetám ...317 // 20.4 Znaky národních abeced ...318 // Úzké a široké proudy ...319 // Výstup textu...319 // Vstup textu ...322 // Konverze řetězců ...323 // Neformátované proudy ...324 // 12 // Obsah // Jak zapsat Unicode do souboru ...325 // Unicode a malý a velký endián ...325 // Národní prostředí a datové proudy...326 // 20.5 Znaky a jejich klasifikace ...326 // Převod mezi malými a velkými písmeny...326 // Klasifikace znaků ...328 // 20.6 Abecední řazení...328 // Třídění, nebo řazeni?...328 // Porovnávání slov ...329 // Abecední řazení v C++ ...331 // Řadíme vektor řetězců podle abecedy...332 // Není všechno zlato...335 // Ještě jednou filtr SORT ...335 // 20.7 Formátování čísel...336 // Národní zvyklosti ...336 // Fazety pro formátování čísel ...337 // Implicitní nastavení...337 // Fazeta numpunct ...338 // Skupiny číslic...339 // 20.8 Vlastní fazeta...342 // Fazeta Obd_vv...342 // O čem jsme nehovořili ...346 // Upozornění ...346 // Kapitola 21 // Rozdíly mezi C a C++ ...349 // 21.1 Co v C++ chybí ...349 // Deklarace funkce ...349 // Deklarace proměnných ...351 // Konstanty... 352 // 21.2 Datové typy...352 // Výčtové typy ...352 // Kompatibilní typy...353 // Jméno použité v deklaraci typedef...353
// 21.3 Struktura je obor viditelnosti...353 // 21.4 Otevřená pole ...354 // 21.5 Typ void* ...355 // 21.6 Kopírování nestálých objektů ...355 // 13 // Obsah // 21.7 Když totéž neznamená totéž ...356 // Deklarace funkcí...356 // Konstanty...356 // Znaky ...356 // Jména struktur ...357 // Makra ...357 // Knihovní funkce...358 // 21.8 Kompatibilita ...358 // Virtuální metody...358 // Destruktory ...359 // Přístupová práva...359 // Operátory ...36? // Výjimky, dynamická identifikace typu...36l // Šablony...361 // 21.9 Konverze...362 // 21.10 Novinky C99, které nejsou součástí C++ ...363 // 21.11 ANSI? ...363 // Literatura ... 365 // Rejstřík ... 367 // 14
(OCoLC)85138300

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC