Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.5) Půjčeno:70x 
BK
Vyd. 1. české
Praha : Grada, 2003
586 s. : il. ;

objednat
ISBN 80-247-0319-X (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
V pub. též logo Avicenum
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000076828
Obsah // Autorský kolektiv ...12 // Překladatelský kolektiv ...15 // Vysvětlivky...16 // Předmluva ? německému vydání ...17 // Předmluva ? českému vydání ...18 // 1 Patofyziologie základů lidské genetiky (H. Höhn - přel. R Sobotka) ...19 // 1.1 Od genu ? nemoci...19 // 1.2 Mutace chromosomů a jejich působení ...22 // 1.3 Mutace genů a jejich účinek ...27 // 1.4 Ztráta funkce, zisk funkce nebo změna funkce jako patogenetický princip změny genu ... 31 // 1.5 Literatura...32 // 2 Nádory (K. Hübel, A. Engert, V. Diehl - přel. V. Rychterová) ...33 // 2.1 Znaky maligních nádorových buněk...33 // 2.2 Etiologie maligních nádorů... 34 // 2.3 Mechanismy vzniku a šíření nádorů ...35 // 2.4 Příznaky maligního bujení ...40 // 2.5 Mechanismy obrany proti nádorům ...t...41 // 2.6 Literatura...43 // 3 Imunitní systém, infekce a obrana (R. E. Schmidt - přel. F. Vožeh) ...45 // 3.1 Obecná patofyziologie imunitního systému ...\...45 // 3.2 Vrozené defekty imunity...55 // 3.3 Získané defekty imunity ...57 // 3.4 Literatura...58 // 4 Receptorové a postreceptorové defekty jakQ áklad humánních onemocnění // (U. Walter - přel. J. Mareš) ... // 4.1 Receptory a transmembránový přenos signálu... // 4.2 Receptorové, postreceptorové účinky (intracelulámí přenos signálu) a onemocnění...63 // 4.3 Onemocnění s podílem receptom spojených s G-proteiny a G-proteiny samotnými...63 // 4.4 Onemocnění spojená s adhezními receptory
a jejich extracelulámími a intracelulámími ligandy ... 65 // 4.5 Onemocněni podmíněná onkogeny a antionkogeny...66 // 4.6 Literatura... 68 // ?? 40 // Patofyziologie nocicepce a bolesti (H.-G. Shaible, R. F Schmidt - přel. R. Roky ta) ...69 // 5.1 Rozlišení tří typů bolesti podle etiologických a patologických hledisek ...69 // 5.2 Neuronální základy klinicky důležitých bolestivých stavů...72 // 5.3 Buněčné mechanismy, periferní a centrální senzitizace a tvorba ektopických vzruchů // v primárních aferentních vláknech ...76 // 5.4 Literatura... // Poruchv tvorby a vedení vzruchu v srdci (P. Barthel, G. Schmidt - přel. B. Ošťádal) ...83 // Poruchy tvorby vzruchu ...84 // Poruchy vedení vzruchu ... • - ??? ???...85 // Speciální poruchy rytmu... ’ ’—* " --- // 6.4 Klinické symptomy... *...91 // 6.5 Literatura...*...98 // 7 Onemocnění endokardu, myokardu a perikardu // (B. Maisch, M. Herzum, G. Hufnagel - přel. B. Ošťádal) ...101 // Infekční endokarditida...?1 // 7.2 Vady (vitia) ...104 // Revmatická horečka s postižením srdce...107 // 7.4 Kardiomyopatie...- *...?9 // 7.5 Onemocnění perikardu ...118 // 7.6 Literatura...122 // 8 Poruchy koronárního průtoku (G. Erti-přel. B. Ošťádah ...123 // 8.1 Regulace koronárního průtoku ... *-...124 // 8.2 Stabilní koronární choroba ...125 // 8.3 Nestabilní koronární léze ...128 // 8.4 Vznik infarktu myokardu ...-5-»* -...128 // 8.5 Ischemická insuficience srdečního
svalu...129 // 8.6 Poruchy koronární mikrocirkulace ...131 // 9 Poruchy regulace krevního tlaku (T. Philipp - přel. B. Ošťádal) ...135 // 9.1 Fyziologické základy regulace krevního tlaku... 135 // 9.2 Arteriální hypertenze...2...138 // 9.3 Esenciální hypertenze ... 139 // 9.4 Sekundární hypertenze ...143 // 9.5 Literatura... - - ...146 // 10 Šok a poruchy mikrocirkulace (K. Werdan - přel. K. Šulc) ...149 // 10.1 Formy šoku, společné a odlišné znaky... 149 // 10.2 Mechanismy šoku - poškození cirkulace ...153 // 10.3 Mechanismy šoku - poškození látkové přeměny v buňce ...156 // 10.4 Zprostředkování vzniku šoku ...157 // 10.5 Neurohumorální a parakrinní/autokrinní adaptace při šoku: svépomoc pro první minuty // až hodiny, eskalace při dysregulaci...160 // 10.6 Literatura...1 1 // 11 Krevní oběh mozku, hematoencefalická bariéra, mozkomíšní mok // (W. Kuschinsky - přel. P. Sobotka) ...1 3 // 11.1 Funkce mozku při ischemii... 1 3 // 11.2 Změněné parametry při ischemickém poškození ...165 // 11.3 Ischemický edém mozku...169 // 11.4 Neischemické změny funkce hematoencefalické bariéry...171 // 11.5 Likvor, nitrolební tlak...>...171 // 11.6 Literatura...172 // 12 Krev a krvetvorné orgány (H. Heinpel, A. Raghavachar - přel. E. Nečas) ...173 // 12.1 Všeobecná patofyziologie systému krevních buněk...173 // 12.2 Anemie ...175 // 12.3 Polycytemie...182 // 12.4 Trombocytopenie a trombocytemie...183 // 12.5 Neutropenic...184
// 12.6 Neutrofilní leukocytózy...186 // 12.7 Poruchy buněčné produkce a buněčného obratu v lymfatickém buněčném systému...187 // 12.8 Kvantitativní poruchy několika buněčných systémů ...190 // 12.9 Literatura...191 // 13 Patofyziologie hemostatického systému (H. D. Bruhn - přel. E. Trávníčková) ...193 // 13.1 Krvácívé a trombofilní stavy...193 // 13.2 Krvácí vé stavy z cévních příčin ...196 // 13.3 Krvácivé stavy z destičkových příčin...197 // 13.4 Krvácivé stavy způsobené deficitem nebo inhibicí koagulačních faktorů ...198 // 13.5 Krvácivý stav při hyperfibrinolýze ...201 // 13.6 Trombofilní stavy ...202 // 13.7 Literatura...204 // 14 Patofyziologie plic (C. Kroegel, M. Mohorn, P. R. Grahmann - přel. P. Sobotka) ...205 // 14.1 Centrální regulace dýchání ...206 // 14.2 Mechanika dýchání...209 // 14.3 Ventilace ...212 // 14.4 Vztahy ventilace/perfuze...214 // 14.5 Difúze ...?...217 // 14.6 Transport plynů krví ...1...221 // 14.7 Literatura ...223 // 15 Ledviny a vývodné cesty močové (W. H. Hörl - přel. E. Trávníčková) ...225 // 15.1 Progredující onemocnění ledvin - vývoj chronické ledvinové insuficience...226 // 15.2 Tubulointersticiální změny ...228 // 15.3 Klinické příznaky a symptomy chronické insuficience ledvin...229 // 15.4 Hypertenze ...)...231 // Terminálni stadium chronické insuficiencejeclvin: uremie...232 // Nemoci glomerulů...7*’ ?...233 // Tubulointersticiální onemocnění...236
// 15.8 Léková intersticiální nefritida...238 // 15.9 Intratubulámí a postrenální obstrukce, tvorba cyst...238 // 15.10 Akutní selhání ledvin ...239 // 15.11 Literatura ...242 // 16 Hospodaření solemi a vodou a acidobazická rovnováha // tC. Grupp. G A. Müller - přel. E. Trávníčková) ...243 // 16.1 Poruchy hospodaření vodou ... 243 // 16.2 Poruchy bilance sodíku...246 // 16.3 Edémy... // 16.4 Důsledky poruch systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAA) // 16.5 Poruchy bilance draslíku... // 16.6 Acidobazická rovnováha... // 16.7 Literatura... // 248 // 249 251 255 259 // 17 // 17.1 // 17.2 // 17.3 // 17.4 // Patofyziologie jícnu (S. Katsoulis // Poruchy motility jícnu... // Refluxní choroba j ícnu ... // Jícnové divertikly ... // Literatura... // - přel. J. Záhlava) // 261 // 261 // 264 // 267 // 267 // 18 Žaludek (W. E. Schmidt - přel. J. Mareš) ... // 18.1 Poruchy motility a vyprazdňování žaludku... // 18.2 Poruchy sekrece kyseliny ... // 18.3 Gastritída... • • ... // 18.4 Peptická vředová choroba: ulcus duodeni, ulcus ventriculi ... // 18.5 Zollingerův-Ellisonův syndrom, mnohočetná endokrinní neoplazie (MEN I) // 18.6 Maligní onemocnění žaludku: MALT-lymfom, karcinom žaludku...:. // 18.7 Onemocnění v důsledku operací žaludku... // 18.8 Literatura... // 269 // 269 // 270 272 274 278 // 278 // 279 // 280 // 19 // 19.1 // 19.2 // 19.3 // 19.4 // 19.5 // 19.6 // Chronická zánětlivá onemocnění střev (S. Schreiber,
A. Schottelius - přel. J. Mareš) // Klinické projevy, epidemiologie a etiologie... // Epitelové buňky a funkce střevní sliznice jako bariéry... // T-lymfocyty a B-lymfocyty ve střevní lamina propria... // Buňky endotelu... // Monocyty, makrofágy a granulocyty... // Literatura... // 281 // 281 // 284 // 285 288 289 293 // 20 Poruchy trávení a motility střev (W. F. Caspari, T Wehrmann -přel. J. Mareš) // 20.1 Poruchy trávení a resorpce - malasimilace... // 20.2 Maldigestivní syndromy ... // 20.3 Primární malabsorpční syndromy... // 20.4 Sekundární malabsorpční syndromy... // 20.5 Osmotické a sekretorické průjmy ... • // 20.6 Motilita tenkého a tlustého střeva... üte // 20.7 Literatura ... // 295 // 295 // 299 // 301 // 302 305 308 310 // 21 // 21.1 // 21.2 // 21.3 // 21.4 // 21.5 // 21.6 // 21.7 // 21.8 // 21.9 // 21.10 // Nádory gastrointestinálního traktu (S. A. Hahn, W. Schmiegel - přel. V Rychterová) // Obecná pozorování... -...• • * // Nádory jícnu ... // Nádory žaludku...* • w L w -... // Nádory tenkého střeva...- - - *... // Nádory tlustého střeva a konečníku ... // Familiární adenomatózní polypóza (FAP) ... // Hereditámí nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC) ... // Karcinom pankreatu ... // Karcinoid...• -... // Literatura... // , 313 // . 313 . 314 . 315 . 316 . 316 . 319 . 321 .322 . 323 . 323 // Játra a žluč (P. R. Galle, M. Müller - přel. J. Mareš) ... // 22.1 Poruchy metabolismu při
jatemích onemocněních... // 22.2 Metabolismus žlučových kyselin a bilirubinu... // 22.3 Detoxikace, odbourání a vyloučení tělu vlastních a cizorodých látek // 22.4 Hemodynamika perfuze jater ... // 22.5 Metabolická onemocnění jater ... // 22.6 Akutní a chronická jatemí insuficience a její systémové následky . . // 22.7 Hepatocelulámí karcinom... // 22.8 Literatura... // 325 // 325 // 330 // 333 // 335 // 338 // 338 // 340 // 340 // 23 Exokrinní pankreas (T. Arendt, M. M. Lerch, U. R. Fälsch-přel. J. Mareš) // 23.1 Akutní pankreatitida ... // 23.2 Chronická pankreatitida ... // 23.3 Mukoviscidóza ... // 23.4 Literatura... // 343 // 343 // 347 // 350 // 351 // 24 Diabetes mellitus a jiné poruchy metabolismu sacharidů (M. A. Nauck-přel. J. Veselý) ...353 // 24.1 Homeostáza glukózy a hormony pankreatických ostrůvků... 353 // 24.2 Účinky inzulínu, citlivost ? inzulínu a inzulínová rezistence...355 // 24.3 Definice diabetes mellitus, diabetes 1. typu ...358 // 24.4 Diabetes 2. typu a jiné formy diabetů... 360 // 24.5 Akutní metabolické komplikace diabetů a chronické následky diabetů...363 // 24.6 Hypoglykemie... 367 // 24.7 Vrozené poruchy metabolismu sacharidů...371 // 24.8 Literatura... // Poruchy metabolismu tuků a purinů (E. Windier, B. S. Gathof-přel. E. Nečas, O. Pšenák) ... 377 // 25.1 Poruchy tvorby lipoproteinú bohatých na triacylglyceroly...378 // 25.2 Nadprodukce VLDL ... 3gQ // 25.3 Poruchy intraplazmatického
katabolismu lipoproteinú bohatých na triacyglyceroly...381 // 25.4 Poruchy jatemího příjmu triacylglycerolových lipoproteinú ...382 // 25.5 Porušený katabolismus „low-density“ lipoproteinú (LDL) ...384 // 25.6 HDL a zpětný transport cholesterolu... 337 // 25.7 Hyperurikemie a dna... 3gg // 25.8 Literatura... ??, // 26 // 26.1 // 26J2 // 263 // 26.4 // 26.5 // 26.6 // 26.7 // 26.8 26.9 // 27 // 27.1 // 27.2 // 27.3 // Endokrinní poruchy (C. Dodt, H. L. Fehm-přel. V. Rokytová, J. Veselý, E. Trávníčková) ...393 // Základy endokrinních poruch... 393 // Poruchy hypotalamo-hypofyzámího systému...395 // Poruchy předního laloku hypofýzy ... ...399 // Poruchy zadního laloku hypofýzy... .V. . í... 402 // Onemocnění kůry nadledvin... 404 // ? oruchy štítné žlázy ... 4 j q // P : ~chy funkce varlat... 4 j 9 // Poruchy funkce ovarií... 42 j // Literatúra... // R. märičku onemocnění (G.-R. Burmester, F. Buttgereit, T. Dorner-přel. R. Rokyta) ...425 // Schéma paiořyziologických reakcí pojivových tkání... 425 // Zánětlivá kkxibm onemocněm ... 429 // Systémová autoimunitni onemocnění... 434 // 27.4 Degenerativní onemocnění kloubů...440 // 27.5 Důležitá vrozená onemocnění pojivových tkání...441 // 27.6 Literatura... 442 // 28 Kosti a vápník (R. Ziegler - přel. O. Kittnar) ...445 // 28.1 Generalizovaná osteopatie... 445 // 28.2 Hyperparatyreoidismus . . Y?>. 450 // 28.3 Rachitída a osteomalacic...452 // 28.4 Nádorové
osteopatie ...454 // 28.5 Snížená a zvýšená tvorba kostí...455 // 28.6 Lokalizované osteopatie ... 456 // 28.7 Literatura... 457 // 29 Kosterní sval (R. Riidel - přel Z. Wünsch) ...459 // 29.1 Rozdělení svalových onemocnění...459 // 29.2 Klinické vyšetřovací metody...*, v »...461 // 29.3 Patologické změny kosterního svalu následkem porušené funkce motoneuronu...462 // 29.4 Poruchy nervosvalového přenosu vzruchu ...462 // 29.5 Svalové dystrofie... 464 // 29.6 Nedystrofické myotonie a periodické paralýzy - dědičné choroby iontových kanálů...466 // 29.7 Metabolická onemocnění svalů... 469 // 29.8 Myozitidy ...472 // 29.9 Svalová patologie u endokrinopatií...473 // 29.10 Literatura... 475 // 30 Patofyziologie vegetativního nervového systému (W. Jänig - přel. R. Rokyta) ...All // 30.1 Poruchy vegetativních regulací, neuronálních integračních úrovní // a funkcí vegetativního systému...477 // 30.2 Klasifikace vegetativních poruch regulace...480 // 30.3 Reakce vegetativních efektorových orgánů po denervaci a výpadku aktivity // vegetativních neuronů...482 // 30.4 Patofyziologie vegetativního transverzálního syndromu ...483 // 30.5 Sympatický nervový systém a bolest ...487 // 30.6 Literatura...1É?...489 // 31 Záchvatová onemocnění (C. E. Elger, H. Beck-přel. P. Mareš) ...491 // 31.1 Epileptické záchvaty, epilepsie a epileptické syndromy...491 // 31.2 Morfologické substráty fokálních epilepsií...493
// 31.3 Mechanismy zvýšené dráždivosti a schopnosti synchronizace u chronické epilepsie...494 // 31.4 Patogeneze a mechanismy přechodu fokálních epilepsií do chronického stadia ...500 // 31.5 Literatura...» w’(fpll. ...501 // 32 Centrální a periferní motorické poruchy (J. Noth. W. Nacimiento - přel. S. Trojan) ...503 // 32.1 Všeobecná patofyziologie centrální a periferní motoriky...503 // 32.2 Motorické poruchy po lézích periferních nervů ...506 // 32.3 Motorické poruchy při lézích sestupných drah: spinální šok a spasticita...509 // 32.4 Onemocnění bazálních ganglii ...511 // 32.5 Onemocnění mozečku...514 // 32.6 Tremor... 516 // 32.7 Literatura...- X*- 517 // 33 Vertigo (V. Hem - přel. ?. Kuba) ... 519 // 33.1 Vertigo - mnohoznačný symptom...519 // 33.2 Závrať a patologický nystagmus jako důsledek akutního labyrintového dráždění...520 // 33.3 Kompenzace po akutním výpadku labyrintu...521 // 33.4 Pomalu se rozvíjející poškození labyrintů nebo vestibulámích nervů ...522 // 33.5 Účast dalších hlavových nervů a mozečku při centrálních vestibulámích poruchách ...523 // 33.6 Korová vestibulámí projekce ...524 // 33.7 Diagnostické principy u vestibulámí patologie...525 // 33.8 Syntéza, adaptace a poruchy vnímání polohy a pohybu...528 // 33.9 Literatura... 529 // 34 Endogenní psychózy (H. Beckmann - přel. M. Langmeier) ...531 // 34.1 Pomšený vývoj mozku při psychózách...531 // 34.2 Poruchy
migrace v regio entorhinalis...534 // 34.3 Exogénni vlivy ...536 // 34.4 Literatura...538 // 35 Poruchy spánku (J Zulley, P. Geisler - přel. R. Rokyta) ...541 // 35.1 Regulace spánku a poruchy spánku ...542 // 35.2 Pomchy cirkadiánních rytmů ...544 // 35.3 Insomnie ...545 // 35.4 Narkolepsie a hypersomnie...547 // 35.5 Pomchy regulace dýchání vázané na spánek ...548 // 35.6 Periodické pohyby ve spánku a „restless-leg“ syndrom (syndrom neklidných nohou) ...550 // 35.7 Zevní a sekundární pomchy spánku ...550 // 35.8 Parasomnie ...551 // 35.9 Literatura...552 // Rejstřík...553 // t

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC