Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Linde, 2002
296 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7201-325-4 (brož.)
Obsahuje fotografie, tabulky, grafy, diagramy, předmluvu, rejstřík
Parlament České republiky, Praha : Poslanecká sněmovna - r.1993-2001 - rozbory - pojednání
Parlament České republiky, Praha : Senát - r.1993-2001 - rozbory - pojednání
000076834
I. OBECNÝ ÚVOD // 1. Parlamentarismus v České republice // 2. Novodobý vývoj parlamentarismu v českých zemích // 3. Politické strany // A. Obecně o úloze politických stran ve společnosti // B. Obnovení politických stran v ČR // C. Zákon o politických stranách // a. Zákon o politických stranách z roku 1990 // b. Platná právní úprava politických stran // aa. Změny v zákoně o politických stranách z roku 1991 oproti předchozí právní úpravě // bb. Zánik, zrušení a pozastavení činnosti politické strany a hnutí // D. Financování politických stran // a. Regulace financování politických stran // b. Právní vymezení financování politických stran v České republice // aa. Refundace volebních nákladů // bb. Zákon o politických stranách // 4. Volební systém // A. Tradice poměrného zastoupení v české politice // B. Systém poměrného zastoupení po roce 1989 // a. Základní principy poměrného systému podle české právní úpravy // aa. Uzavírací klauzule... 57 // bb. Volební formule do roku 2000 ... 62 // cc. Volební formule v novele volebního zákona z roku 2000... 64 // dd. Dělitel 1,42... 64 // ??. Volební kauce... 67 // C. Organizace voleb... 69 // a. Volební orgány... 69 // b. Volební kampaň... 70 // II. POSLANEC, SENÁTOR A PARLAMENT... 73 // 1. Mandát poslance a senátora... 73 // A. Účel úpravy mandátu... 73 // B. Volný mandát a individuální nezávislost člena // Parlamentu ČR... 74 // C. Vznik a zánik mandátu... 80 // D. Jednotlivá práva a povinnosti člena Parlamentu... 82 // a. Poslanecká imunita... 83 // b. Práva poslance související s odpovědností vlády // vůči Poslanecké sněmovně... 90 // c. Účast v orgánech a klubech... 94 // d. Neslučitelnost funkcí a konflikt zájmů... 94 // e. Poslanecký plat a další zabezpečení poslanecké práce 99 //
2. Organizace Parlamentu... 102 // A. Bikameralismus... 102 // B. Zákonná úprava jednání Parlamentu... 103 // a. Jednací řád Poslanecké sněmovny... 105 // b. Jednací řád Senátu... 111 // C. Orgány a funkcionáři Parlamentu... 114 // a. Předsedové a místopředsedové komor... 114 // b. Parlamentní výbory... 117 // aa. Struktura výborů Poslanecké sněmovny... 117 // bb. Podvýbory PSP ČR... 123 // cc. Struktura výborů Senátu... 124 // c. Delegace, komise... 125 // 10 // aa. Komise Poslanecké sněmovny PČR... 126 // bb. Komise Senátu PČR... 127 // cc. Vyšetřovací komise PSP ČR... 128 // dd. Delegace Parlamentu ČR... 129 // D. Poslanecké a senátorské kluby... 130 // a. Poslanecké kluby... 131 // b. Senátorské kluby... 133 // E. Politické grémium... 134 // F. Kanceláře komor Parlamentu... 135 // a. Kancelář Poslanecké sněmovny PČR... 135 // b. Kancelář Senátu PČR... 136 // III. FUNKCE PARLAMENTU... 139 // 1. Legislativní činnost... 139 // A. Zákonodárná funkce Parlamentu ČR... 139 // B. Zákonodárná procedura... 142 // C. Zákonodárný proces při přijímání běžných návrhů zákonů... 144 // a. Zákonodárná iniciativa... 144 // b. Prvé čtení návrhu zákona... 150 // c. Projednávání zákona ve výboru... 151 // d. Druhé čtení návrhu zákona... 154 // e. Třetí čtení návrhu zákona... 155 // f. Zvláštní jednání a zkrácená jednání... 155 // aa. Procedura schválení zákona v prvém čtení... 156 // bb. Jednání o návrhu zákona, se kterým spojila vláda žádost o vyslovení důvěry... 157 // cc. Legislativní nouze... 157 // dd. Provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN... 159 // ee. Zkrácené jednání podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR... 159 // g. Projednávání návrhu zákona v Senátu... 159 //
h. Legislativní proces v Poslanecké sněmovně po vrácení návrhu zákona Senátem... 163 // D. Ústavodárný proces a přijímání zákonů podle čl. 40 // Ústavy... 164 // E. Přijímání zákona o státním rozpočtu... 169 // F. Veto prezidenta republiky... 169 // G. Jednání o návrzích zákonných opatření Senátu... 171 // H. Jednání o mezinárodních smlouvách... 172 // I. Vyhlašování zákonů a mezinárodních smluv... 175 // J. Podíl Ústavního soudu na legislativní činnosti... 176 // 2. Další funkce Parlamentu...179 // A. Parlament a vláda... 179 // a. Vztah Parlamentu a výkonné moci ... 179 // b. Charakteristika vlád ČR od roku 1992... 179 // c. Doporučení vládě a zprávy vlády... 185 // d. Schvalování státního rozpočtu... 187 // B. Parlament a prezident... 191 // a. Volba prezidenta republiky... 191 // b. Pravomoci prezidenta vůči Parlamentu... 192 // c. Pravomoci Parlamentu vůči prezidentovi... 193 // C. Kontrolní funkce Parlamentu... 195 // a. Komise, vyšetřovací komise... 195 // b. Pravomoci Parlamentu týkající se bezpečnosti státu... 195 // D. Další kreační pravomoci Parlamentu... 199 // 3. Parlament a veřejnost... 202 // A. Petice... 202 // B. Důvěra veřejnosti v Parlament... 205 // Literatura... 209 // Přílohy... 211 // Rejstřík... 293
(OCoLC)50721007
cnb001120887

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC