Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2003
185 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-217-X (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, úvod
Bibliografie: s. 181-185
Antidiabetika perorální - cukrovka (nemoc) - léčení - pojednání
Cukrovka (nemoc) - farmakoterapie - pojednání
000076965
5 // Obsah // Pred m I u va // 1. ÚVOD // (Jindřiška Perušičová) // Pandemický nárůst incidence a prevalence DM 2. typu // Epidemiologie diabetes mellitus 2. typu ve světě. // Epidemiologie diabetes mellitus 2. typu v České republice... // 13 // 14 14 // 16 // 2. PATOGENETICKÉ POZNÁMKY ? LÉČBĚ DIABETŮ 2. TYPU PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIK...27 // {Štěpán Svačina) // Inzulínová rezistence a inzulínová deficience ... // 2.1.1. Reverzibilní děje... // 2.1.2. Ireverzibilní děje... // 2.1.3. Diabetes 2. typu jako složka Reavenova // metabolického syndromu... // 2.1.4. Patofyziologické mechanismy // účinku antidiabetik... // 27 // 27 // 28 // 33 // 3. SULFONYLUREOVÁ ANTIDIABETIKA... // (Alena Šmahelová) // 3.1. Historie léčby sulfonylureovými antidiabetiky... // 3.2. Sekrece inzulínu - poznámky ? léčbě // sulfonylureovými antidiabetiky... // 3.3. Současnost léčby sulfonylureovými antidiabetiky... // 3.3.1. Mechanismus účinku sulťonylureových antidiabetik.. // 3.3.2. Klinická farmakologie sulťonylureových antidiabetik // 3.3.3 Dávkování... // 37 // 37 // 39 // 41 // 43 // 50 // 53 // 6 // Obsah // 3.3.4. Limitace úspěšnosti léčby sulfonylureovými antidiabetiky... // Kontraindikace... // Nežádoucí účinky... // Selhání léčby sulfonylureovými antidiabetiky... // Interakce léků se sulfonylureovými antidiabetiky... // 3.3.5. Přehled sulťonylureových antidiabetik... // 3.3.6. Léčebná strategie... // Taktika
léčby sulfonylureovými antidiabetiky... // Rozhodnutí o vhodném sulfonylureovém antidiabetiku... // Použití sulfonylureového antidiabetika // u starších diabetiků ... // 3.3.7. Kombinovaná léčba sulfonylureovými antidiabetiky // a inzulínem... // Budoucnost léčby sulfonylureovými antidiabetiky... // 54 // 54 // 55 57 // 59 // 60 64 66 68 // 69 // 72 // 74 // 4. METFORMIN A AOSTATNÍ PERORÁLNÍ // ANTIDIABETIKA... // (Milan Kvapil) // 4.1. Biguanidy - metformin ... // Metformin... // Klinický efekt... // Nežádoucí účinky... // Kombinace s ostatními antidiabetiky... // Kontraindikace... // Indikace... // Metformin v UKPDS... // Metformin v prevenci rozvoje diabetů 2. typu... // Metformin a diabetická kardiomyopatie... // 4.2. Inhibitory a-glukosidáz... // Akarbóza... // Klinický efekt... // Nežádoucí účinky... // Kombinace s ostatními antidiabetiky... // Kontraindikace... // Indikace ... // Význam akarbózy v prevenci rozvoje diabetů 2. typu // 4.3. Rychlá inzulínová sekretagoga. glinidy, regulátory // prandiální glykémie... // Poznámky ? fyziologii... // Postprandiální hyperglykémie ... // Mechanismus účinku a farmakologie... // Klinické studie... // Klinický efekt ... // 77 // 77 // 78 // 79 // 80 81 83 // 83 // 84 // 84 // 85 // 85 // 86 86 87 87 87 // 87 // 88 // 88 // 89 // 90 // 90 // 91 91 // 7 // Nežádoucí účinky ... // Kombinace s ostatními perorálními antidiabetiky // Indikace... // Fixní kombinace perorálních
antidiabetik... // 92 // 92 // 93 93 // 5. DERIVÁTY THIAZOLIDINDIONU... // (Jindřiška Perušičová) // 5.1. Nová třída PAD... // Mechanismus účinku thiazolidindionú... // PPAR-y... // Vliv derivátů TZD na inzulínovou rezistenci // a hyperglykémii ... // Deriváty TZD pro léčbu DM 2. typu ... // Vedlejší (nežádoucí) účinky glitazonů... // Indikace léčby TZD (glitazony)... // 5.2. První zkušenosti českých diabetologů // s léčbou rosiglitazonem ... // 99 // .99 // 99 // 100 // 101 // 101 // 103 // 104 // 105 // 6. ANTIOBEZITIKA V DIABETOLÓGII... 1 11 // (Štěpán Svačina) // 6.1. Vztah obezity ? diabetů...111 // 6.2. Postavení antiobezitik v léčbě obezity diabetiků... 1 15 // 6.3. Historie farmakoterapie obezity...117 // Katecholaminergní anorektika...118 // Anorektika ovlivňující dostupnost serotoninu... 1 18 // 6.4. Orlistat v léčbě diabetů...1 19 // Orlistat v České republice... 122 // Je u diabetů 2. typu důležitější porucha // metabolismu cukrů, či tuků?... 123 // Souhrn indikačních možností orlistatu... 123 // 6.5 Sibutramin v léčbě diabetů... 127 // 6.6 Obezita a prevence diabetů 2. typu... 132 // 6.7 Závěr...134 // 7. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY LÉČBY PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY... // (Simona Perušičová) // 7.1. Úvod... // 7.2. Zapomínání... // 7.3. Vytěsňování... // 7.4. Model psychiky... // 7.5. Z diabetologické ordinace... // 135 // 135 // 137 // 139 // 140 145 // 8 // Obsah // Pacient spontánně
hovoří o důvodu, // proč neužívá lék předepsaným způsobem... 147 // Pacient s pomocí lékaře hovoří o důvodu, proč // neužívá lék předepsaným způsobem... 150 // Volba optimálních léčebných strategií... 154 // Shrnutí... 157 // S. KAZUISTIKY... // (Stepán Svačina, Alena Šmahelová, Milan Kvapil) // 8.1. Kazuistiky s užitím sulťonylureových antidiabetik... // Sulfonylureové antidiabetikum v úvodu léčby // u nově zjištěného diabetů 2. typu... // Kombinovaná léčba sulfonylureovým antidiabetikem a thiazolidinem... // 8.2. Kazuistika s užitím metforminu... // 8.3. Kazuistiky s užitím antiobezitik... // Delší kazuistika obézní diabetický... // Krátká kazuistika obézního diabetika... // Závěr ke kapitolám obézních diabetik... // 159 // 159 // 159 // 160 161 162 162 // 163 // 164 // 9. SHRNUTÍ - ALGORITMUS LÉČBY PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY... // f Jindřiška Perušičová) // Cíle léčby DM 2. typu... // Strategie léčby DM 2. typu... // Jak se rozhodovat při výběru // perorálních antidiabetik... // Intenzifikovaná léčba DM 2. typu Algoritmus - definice... // 165 // 166 169 // 172 // 175 // 176 // 10. ZÁVĚR ... // (J in dhška Pe n i šičo \ á ) // 179 // Literatura // 181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC