Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990
238 s.

objednat
ISBN 80-04-23976-5 (váz.)
Učebnice pro vysoké školy
Výkladový slovník s. 221-223
Česko-slovenský slovník s. 224-229
Obsahuje rejstřík
Pěstitelství - učebnice pro zákl. školy
000077002
Předmluva 9 // 1 Úvod k pěstitelským pracím // 1.1 Současný stav a perspektivy zemědělství v ČSFR (J. Vodákové) // 1.2 Význam pěstování rostlin pro člověka a pro jeho životní prostředí (S. Koupil) // 1.3 Výchova k tvorbě a ochraně životního prostředí jako součást pěstitelských prací // 2 Základy agroekologie (S. Koupil) 16 // 2.1 Půda jako prostředí pro pěstování rostlin 16 // 2.1.1 Vznik půdy a její složení 16 // 2.1.2 Vlastnosti půdy důležité pro její úrodnost 17 // 2.1.3 Půdní druhy a typy 17 // 2.1.4 Systém zpracování půdy 18 // 2.1.5 Ochrana půdy a zvyšování její úrodnosti 19 // 2.2 Výživa rostlin a hnojení 22 // 2.2.1 Rostlinné živiny 22 // 2.2.2 Hnojiva 22 // 2.2.3 Systém racionálního hnojení 23 // 2.3 Základy zemědělské meteorologie a klimatologie 26 // 2.3.1 Meteorologické prvky významné pro pěstování rostlin 26 // 2.3.2 Klimatologie a výrobní zemědělské oblasti 28 // 2.3.3 Fenologie a fenologická pozorování 28 // 3 Základy rostlinné výroby (J. Vodákové) 30 // 3.1 Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin 30 // 3.1.1 Vnitřní faktory růstu 30 // 3.1.2 Vnější faktory růstu 30 // 3.1.3 Podmínky nutné pro vývojové změny 32 // 3.2 Klasifikace rostlin ve vztahu k rostlinné výrobě 33 // 3.2.1 Rozdělení rostlin podle délky vegetace 33 // 3.2.2 Rozdělení rostlin podle výživy a způsobu rozmnožování 33 // 3.2.3 Rozdělení rostlin podle významu pro člověka 34 // 3.2.4 Rozdělení kulturních rostlin podle způsobu pěstování 35 // 3.3 Škodliví činitelé rostlin a ochrana proti nim 35 // 3.3.1 Choroby rostlin 35 // 3.3.2 Živočišní škůdci 37 // 3.3.3 Plevele 37 // 3.3.4 Ochranná opatření proti škodlivým činitelům 38 // 3.4 Šlechtění rostlin 41 // 3.4.1 Šlechtitelský cíl 42 // 3.4.2 Šlechtitelské metody 42 //
3.4.3 Výchozí materiál pro šlechtění 44 // 4 Okrasné rostliny (K. Podoláková) 45 // 4.1 Význam okrasných rostlin a jejich klasifikace 45 // 4.2 Venkovní okrasné rostliny // 4.2.1 Letničky // 4.2.2 Dvouleté rostliny // 4.2.3 Trvalky // 4.2.4 Cibulnaté a hlíznaté rostliny // 4.2.5 Okrasné dřeviny // 4.3 Pokojové rostliny // 4.4 Ochrana proti chorobám a škůdcům // 5 Zelenina a léčivé rostliny (V. Hrdličková) // 5.1 Význam zeleniny // 5.2 Hlavní skupiny zeleniny, jejich charakteristika // 5.2.1 Ekologické nároky a hlavní zásady pěstování // 5.3 Zásady pěstování vybraných druhů zeleniny . // 5.3.1 Kořenová zelenina // 5.3.2 Listová zelenina // 5.3.3 Lusková zelenina // 5.3.4 Plodová zelenina // 5.3.5 Košťálová zelenina // 5.4 Méně známé zeleniny // 5.4.1 Listová zelenina // 5.4.2 Košťálová zelenina // 5.4.3 Kořenová zelenina // 5.5 Choroby a škůdci zeleniny a ochrana proti nim // 5.6 Léčivé rostliny // 5.6.1 Význam a využití léčivých rostlin // 5.6.2 Základy pěstování a sběru léčivých rostlin // 6 Cvičení // 6.1 Bezpečnost a hygiena práce při pěstitelských pracích (S. Koupil) // 6.2 Cvičení z agroekologie a výživy rostlin // 6.2.1 Odběr a úprava půdních vzorků // 6.2.2 Stanovení objemové a měrné hmotnosti a vlhkosti půdy // 6.2.3 Stanovení propustnosti půdy // 6.2.4 Stanovení vodostálosti půdních agregátů // 6.2.5 Vliv vápníku a sodíku na půdní strukturu // 6.2.6 Stanovení půdního druhu // 6.2.7 Stanovení půdní reakce indikátorovými papírky // 6.2.8 Potenciometrické stanovení výměnné půdní reakce // 6.2.9 Orientační stanovení obsahu uhličitanů v půdě // 6.2.10 Stanovení obsahu uhličitanů Jankovým vápnoměrem // 6.2.11 Obsah organických látek a humusu v půdě // 6.2.12 Zpracování půdy na školním pozemku a úprava záhonů //
6.2.13 Poznávání a určování hnojiv // 6.2.14 Stanovení potřeby živin // 6.2.15 Stanovení potřeby vápnění // 6.2.16 Příprava živných roztoků a založení hydroponického pokusu // 6.2.17 Zakládání kompostů // 6.2.18 Měření teploty // 6.2.19 Měření vlhkosti vzduchu // 6.2.20 Předpověď nočních mrazíků // 6.2.21 Měření srážek // 6.2.22 Měření slunečního svitu // 6.2.23 Měření směru a rychlosti větru // 6.2.24 Meteorologická dokumentace // 6.2.25 Fenologická pozorování // 6.3 Cvičení z rostlinné výroby (J. Vodáková) // 6.3.1 Práce se semeny a plody kulturních rostlin v koutku přírody, orientační určení // klíčivosti 129 // 6.3.2 Poznávání osiva kulturních rostlin 132 // 6.3.3 Pokus s vlivem teploty na rychlost klíčení osiva 133 // 6.3.4 Orientační určení vzcházivosti osiva 134 // 6.3.5 Pokus s vlivem ošetření osiva před výsevem na rychlost vzcházení a na další růst // rostlin 135 // 6.3.6 Výsev osiva do nádob v koutku přírody 137 // 6.3.7 Předpěstování sazenic zeleniny a květin 138 // 6.3.8 Poznávání sadby pěstovaných rostlin 139 // 6.3.9 Příprava herbáře plevelů 141 // 6.3.10 Pracovní list k polním plodinám 143 // 6.4 Cvičení z okrasných rostlin (K. Podoláková, J. Vodáková) 144 // 6.4.1 Průběžné ošetřování pokojových rostlin 144 // 6.4.2 Přesazování pokojových rostlin 147 // 6.4.3 Rozmnožování pokojových rostlin 148 // 6.4.4 Pokusy s vlivem různých faktorů na zakořeňování řízků pokojových rostlin 152 // 6.4.5 Hydroponické pěstování pokojových rostlin 154 // 6.4.6 Aranžování a vazba květin 157 // 6.4.7 Plán výsadby květinových záhonů 163 // 6.4.8 Setí, sázení a ošetřování letniček a dvouletek 166 // 6.4.9 Pěstování květin v oknech a na balkónech 167 //
6.4.10 Pěstování cibulnatých a hlíznatých květin 168 // 6.4.11 Rychlení cibulnatých a hlíznatých květin 170 // 6.4.12 Rychlení letorostů dřevin 171 // 6.4.13 Pěstování okrasných dřevin a jejich poznávání 172 // 6.5 Cvičení ze zeleniny a léčivých rostlin (V. Hrdličková) 173 // 6.5.1 Osevní plán, sestavování zelinářského osevního plánu 173 // 6.5.2 Přímý výsev osiva na záhony 179 // 6.5.3 Vliv hloubky setí osiva na vzcházení rostlin 182 // 6.5.4 Výsadba zeleninové sadby 187 // 6.5.5 Určování klíčních rostlin zeleniny 190 // 6.5.6 Ošetřování zeleniny během vegetace 190 // 6.5.7 Jednocení zeleniny pěstované z přímého výsevu na stanoviště 194 // 6.5.8 Přihnojování zeleniny během vegetace 194 // 6.5.9 Zjištění vlivu nastýlání polyetylénovou fólií na růst zeleniny — raného kedlubnu 195 // 6.5.10 Rychlení zeleniny za použití porofólie 196 // 6.5.11 Rychlení rajčat v klimatizačních buňkách 197 // 6.5.12 Rychlení zeleniny v různých stavbách, založení pařeniště 198 // 6.5.13 Sklizeň a uskladnění vybraných druhů zeleniny 201 // 6.5.14 Určování rozlišovacích znaků odrůd mrkve seté 206 // 6.5.15 Určování rozlišovacích znaků rostlin petržele zahradní a pastináku 206 // 6.5.16 Určování rozlišovacích znaků povolených odrůd ředkvičky 208 // 6.5.17 Rozlišení odrůd kedlubnu 208 // 6.5.18 Stanovení obsahu dusičnanů v zelenině 209 // 6.5.19 Rychlá orientační metoda ke stanovení obsahu dusičnanů 211 // 6.5.20 Orientační zjišťování obsahu vitamínu C v zelenině kapkovými testy pomocí činidla TZ 212 // 6.5.21 Pěstování léčivých rostlin 213 // 7 Kalendářní přehled hlavních prací při pěstování zeleniny a okrasných rostlin na zahradě (J. Vodáková) 215 // Seznam literatury použité a doporučené 219 // Výkladový slovník 221 // Česko-slovenský slovník 224 // Rejstřík 230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC