Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : Svoboda, 1970

objednat
Toto číslo širší ediční řady je věnováno té části personálního řízení (tj. uskutečňování racionalizace práce s lidmi), která se orientuje v personálních činnostech. Výklad se podřizuje hledisku vedoucího. Je demonstrovánpostup při výběru pracovních sil, při nástupu nových zaměstnanců, při výcviku, při pracovním hodnocení i při výběrové volbě a výchově vedoucích. Jako přílohy jsou do textu vloženy vzorové formuláře a přehledy.
000077088
Rekat.
OBSAH // ¦ // // Předmluva 5 // 1. Personalistika a řízení 5 // 1.1 Systém práce s lidmi 7 // 1.2 Personální řízení 8 . // 1.3 Vedoucí a útvary pro kádrovou a personální práci 9 // 2. Výběr pracovníků 11 // 2.1 Kdo vybírá pracovníky? 11 // 2.2 Poslání a úkoly výběru pracovníků 11 // 2.3 Rozbor pracovního místa 12 // 2.3.1 Současný stav 12 // 2.3.2 Profesiograjie 13 // 2.3.3 Kompletní popisy funkcí 16 // 2.3.4 Kritéria úspěchu 17 // 2.4 Metody zjišťování pracovní způsobilosti 19 // 2.4.1 Dotazník 19 // 2.4.2 Rozhovor 21 // 2.4.3 Zkoušky znalostí a dovedností 30 // 2.4.4 Psychologické metody 32 // 2.4.5 Predikce úspěchu 41 // 2.5 Výběrové řízení 43 // 3. Nástup nových zaměstnanců 51 // 3.1 Nástupní formality 51 // 3.2 Informační brožurka 55 // 3.3 Uvádění na pracoviště 58 // 3.4 Péče o nové zaměstnance 59 // 4. Výcvik 60 // 4.1 Rezerva vyšší produktivity práce 60 4 2 Obecné zásady pracovního výcviku 60 // 4.3 Význam pracovních návyků 61 // 4.4 Výcvik dovedností 62 // 4.5 Výcvik nových metod 63 // 4.6 Zapracování technickohospodářských pracovníků // 4.7 Nástupní praxe absolventů škol 67 // 5. Pracovní hodnocení 71 // 5.1 Podstata pracovního hodnocení 71 // 5.1.1 Vedoucí a pracovní hodnocení 71 // 5.1.2 Účel pracovního hodnocení 72 // 5.1.3 Předpoklady pracovního hodnocení 74 // 5.2 Kritéria pracovního hodnocení 75 // 5.2.1 Hlediska pro jednotlivé účely hodnocení
75 // 5.2.2 Odměňování 76 // 5.2.3 Pracovní způsobilost v zastávané funkci 77 // 5.2.4 Predikce úspěchu v řídící činnosti 78 // 5.2.5 Hodnocení podle výsledků činnosti 79 // 5.2.6 Příklad soustavy hodnocení vedoucích pracovníků // 5.3 Metody hodnocení 82 // 5.3.1 Metoda verbální (popisná) 82 // 5.3.2 Metoda stanovení pořadí 84 // 5.3.3 Posuzovací stupnice 85 // 5.3.4 Metoda kritických případů 97 // 5.3.5 Kombinace několika metod 102 // 5.4 Technika hodnocení 103 // 5.4.1 Kdo má hodnotit? 103 // 5.4.2 Koho hodnotit? 105 // 5.4.3 Jak často hodnotit? 105 // 5.4.4 Postup při hodnocení 105 // 5.4.5 Odvolací řízení 109 // 5.5 Evidence a využití výsledků hodnocení 109 // 5.5.1 Odměňování 110 // 5.5.2 Kvalifikační a funkční růst 110 // 5.5.3 Statistické rozbory výsledků 112 // 6. Výběr a výchova vedoucích 115 // 6.1 Řízení jako profese 115 // 6.2 Výběr kádrových rezerv 116 // 6.2.1 Vedoucí z vlastních nebo z externích zdrojů? 116 // 6.2.2 Co rozumíme kádrovou rezervou 117 // 6.2.3 Zdroj kádrových rezerv 118 // 6.2.4 Postup při výběru kádrových rezerv 119 // 6.3 Plán kádrových rezerv 130 // 6.4 Plán výchovy vedoucích 133 // 6.5 Metody výchovy vedoucích 135 // 6.5.1 Praktická výchova 135 // 6.5.2 Teoretická výchova 145
(OCoLC)41537773
cnb000133463

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC