Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:40x 
BK
EB
Vyd. 2.
Praha : Grada, 2008
202 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1696-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-6962-2 (online ; pdf)
Obsahuje fotografie
Obsahuje bibliografie
000077176
1 POHLAVNÍ IDENTITA // I. Procházka, P. Weiss // 1. 1 K historii pojmu // 1. 2 Definice transsexuality // 1. 3 Výskyt transsexualismu v populaci // 1. 4 Situace ve světě // 2 VÝVOJ V OBLASTI TRANSSEXUALITY V ČESKÉ REPUBLICE // P Weiss, H. Fifková, I. Procházka // 3 ETIOLOGIE TRANSSEXUALITY // H Fifková, P. Weiss // 3. 1 Psychologické teorie // 3. 2 Biologické teorie // 4 DIAGNOSTIKA TRANSSEXUALITY // P. Weiss, H. Fifková, I. Procházka // 4. 1 Psychologická diagnostika // 5 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA // I Procházka // 5. 1 Intersexualita // 5. 2 Homosexualita // 5. 3 Porucha pohlavní identity v dětství (F64. 2 dle ICD 10) // 5. 4 Transvestitismus fetišistický (F65. 1 dle ICD 10) // 5. 5 Transvestitismus dvojí role (F64. 1 dle ICD 10) // 5. 6 Psychotická porucha // 5. 7 Syndrom skopců // 5. 8 Organické mozkové léze // 6 PORUCHY POHLAVNÍ IDENTITY V OBDOBÍ DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ // P. T. Cohen-Kettenis, F. Pfáfflin // 6. 1 Terminologie a klasifikace // 6. 2 Epidemiologie // 6. 3 Poměr pohlaví // 6. 4 Souvislost mezi poruchou pohlavní identity v dětství a transsexualitou // 6. 5 Klinické projevy u dětí // 6. 6 Klinické projevy u dospívajících // 6. 7 Etiologie // 6. 8 Léčba poruch pohlavní identity u dětí // 6. 8. 1 Diagnóza // 6. 8. 2 Diferenciální diagnóza // 6. 8. 3 Diagnostický postup // 6. 8. 4 Metody // 6. 8. 5 Léčba // 6. 9 Léčba poruch pohlavní identity u dospívajících // 6. 9. 1 Diagnóza // 6. 9. 2 První (diagnostická) fáze // 6. 9. 3 Druhá fáze: trojitá terapie // 6. 9. 4 Věková hranice podle zákona // 7 ZÁKLADNÍ ETAPY PROCESU PŘEMĚNY POHLAVÍ // H. Fifková // 7. 1 Diagnostika // 7. 2 Fáze rozhodovací // 7. 3 Real life test, Real life experience // 7. 4 Hormonální terapie // 7. 5 Operativní výkony // 7. 6 Pooperační období // 7. 7 Model terapeutického týmu //
7. 8 Kontraindikace přeměny pohlaví // 8 PSYCHOTERAPIE // H. Fifková, P. Weiss // 8. 1 Formy psychoterapeutického působení // 8. 2 Odpovědnost terapeuta // 8. 3 Odpovědnost klienta // 9 ENDOKRINOLOGICKÉ ASPEKTY A HORMONÁLNÍ LÉČBA U TRANSSEXUALISMU // V. Weiss, I. Procházka // 9. 1 Hormonální léčba u transsexuality MtF // 9. 2 Hormonální léčba u transsexuality FtM // 10 CHIRURGICKÉ VÝKONY U FTM // P. Marešová, B. Sehnal, P. Paulis, J. Veselý // 10. 1 Operace na vnitřních ženských pohlavních orgánech u FtM // 10. 2 Mastektomie // 10. 3 Rekonstrukce penisu, uretry a skrota // 10. 3. 1 Historie rekonstrukcí penisu // 10. 3. 2 Standardní způsob našich rekonstrukcí // 10. 3. 3 Rekonstrukce šourku // 11 CHIRURGICKÁ KONVERZE POHLAVÍ U TRANSSEXUALITY MTF // L. Jarolím // 11. 1 Historie chirurgických výkonů MtF // 11. 2 Operační technika přeměny pohlavních orgánu u MtF // 11. 2. 1 Inverze kůže penisu // 11. 2. 2 Rektosigmoidální vaginoplastika // 11. 3 Doplňkové chirurgické zákroky u MtF // 11. 4 Augumentace prsů u MtF // 11. 5 Komplexní hlasová péče u MtF // 12 ROZDÍLY MEZI TRANSSEXUALITOU FTM A MTF // P Weiss, H. Fifková, I. Procházka // 12. 1 Transsexuální chování v dětství // 12. 2 Sociální adaptace // 12. 3 Partnerská a sexuální adaptace // 12. 4 Sexuální život v původních rolích // 12. 5 Sexuální život v rolích psychicky vlastních po dokončení procesu přeměny pohlaví // 12. 6 Sexuální orientace // 12. 7 Psychologické charakteristiky // 12. 8 Psychopatologie // 12. 9 Adaptace na vlastní tělo // 12. 10 Průběh terapie // 13 TRANSSEXUALITA A RODIČOVSTVÍ // H. Fifková // 14 TRANSSEXUALITA A PRÁVO // 0 Pechová, V. Raichlová, I. Procházka // 14. 1 Transsexualita a české právo // 14. 2 Transsexualita v kontextu evropského práva // 14. 2. 1 Rada Evropy //
14. 2. 2 Evropská unie // 14. 2. 3 České právní prostředí // 14. 2. 4 Závěr // 15 TRANSSEXUALITA A NÁBOŽENSKÁ VÍRA // H. Fifková // LITERATURA // PŘÍLOHA 1 // Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association Standardy péče pro poruchy pohlavní identity, šestá verze // 1 Úvodní pojednání // II Epidemiologické hledisko // III Diagnostická terminologie // IV Psychoterapeut // V Diagnostika a léčba dětí a mladistvých // VI Psychoterapie dospělých pacientů // VII Požadavky pro hormonální terapii dospělých // VIII Účinky hormonální terapie u dospělých // IX Zkušenost reálného života (Real Life Experience, RLE) // X Chirurgické zákroky // XI Operace poprsí // XII Operace genitálu // XIII Pooperační sledování // 8 / TRANSSEXUALITA // PŘÍLOHA 2 191 // Výpovědi pacientů // PŘÍLOHA 3 197 // Průvodce matrikou pro transsexuální osoby // PŘÍLOHA 4 199 // Formulář žádosti o změnu jména a příjmení // KONTAKTY 201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC