Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1999
102 s.

objednat
ISBN 80-8050-268-4 (brož.)
Obsahuje bibliografické citace
Filozofie - sborníky
000077571
OBSAH // I. SYSTÉMOVÁ FILOZOFIA // 1. Márton, M.: K vzťahu ekonomického a etického.. 5 // 2. Predanocyová, Ľ.: Fenomén spravodlivosť... 20 // 3. Jakubovská, V.: K niektorým zmenám umeleckých // prístupov vo výtvarnom umení // v moderne a k ich // filozofickým aspektom... 32 // 4. Mandová, T.: Predhistória filozofie dejín... 41 // II. DEJINY FILOZOFIE // 1. Dragúň, E.: Princíp podobnosti v Empedoklovom // učení o poznaní... 51 // 2. Dříza, J.: K niektorým aspektom Descartovej // metafyziky a noetiky... 65 // 3. Jonášková, G.: Násilie a nenásilie v indickej // a slovenskej filozofii... 74 // 4. Jaleczová, M.: Kuchařová, M.: Niekoľko poznámok // k filozofickým východiskám // Maxa Schelera... 86 // 5. Javorská, A.: Optimistický obraz sveta . // Pierra Teilharda de Chardin... 95

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC