Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Libri, 2002
555 s. : il.

objednat
ISBN 80-7277-096-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, tabulky, mapky, předmluvu, slovník odborné terminologie, rejstřík
Bibliografie: s. 535-550
Pevnosti - Česká republika - průvodce
000077632
Obsah // Předmluva... // Pravěké a raně středověké fortifikace v českých zemích // (V. Čtverák, M. Lutovský) ... // Fortifikace ... // Dějiny bádání o pravěkých a raně historických fortifikacích ... // Stavba ... // Počátky defenzivních prací... // Mladší doba kamenná (6. a 5. tisíciletí př. Kr.) ... // Pozdní doba kamenná (4. a 3. tisíciletí př. Kr.) ... // Doba bronzová (2000 až 750 př. Kr.)... // Starší doba železná - halštatská (750 až 450 př. Kr.) ... // Mladší doba železná - laténská (450 až 20/10 př. Kr.)... // Doba římského císařství a stěhování národů (20/10 př. Kr. // až 500/550 po Kr.) ... // Raný středověk (6. až 12. století po Kr.)... // České fortifikace vrcholného středověku (T. Durdík)... // Úvod... // Hradiště... // Hrady... // Komendy rytířských řádů ... // Tvrze ... // Rezidenční dvory... // Městská opevnění ... // Klášterní opevnění... // Vesnice ... // Opevněné kostely... // Zemská opevnění... // Polní opevnění... // Obléhací opevnění... // Obecný vývoj evropského pevnostního stavitelství v období // od 16. do 19. století (V. Kupka)... // Rondelové opevnění ... // Bastionové opevnění 1. část ... // Klešťové opevnění ... // Bastionové opevnění 2. část ... // Polygonálni opevnění ... // . 12 .12 .13 .18 .20 .20 // .23 // .26 // .29 // .34 // .35 // .43 // .43 // .43 // .46 // .56 // .60 // .65 // .66 // .72 // .74 // .76
// .79 // .79 // .82 // .87 // .87 // .92 // 117 // 119 // 127 // Fořtové opevnění...136 // Pevnostní výstavba na území dnešní České republiky // v období od 16. do 19. století (V. Kupka) ...155 // Charakteristika nejdůležitějších pevností postavených // na území dnešní České republiky v 17. až 19. století (V. Kupka)...172 // Brno...172 // České Budějovice...183 // Hradec Králové ...186 // Cheb...195 // Jihlava ...204 // Josefov...209 // Olomouc...218 // Praha ...231 // Terezín...244 // Uherské Hradiště...254 // Pevnostní stavitelství v období mezi oběma světovými // válkami (V. Kupka)...260 // Československý pevnostní systém z let 1935-38 (E. Stehlík) ...268 // Těžké opevnění...272 // Izolované pěchotní sruby...278 // Pěchotní sruby velkého typu - „římany“...289 // Objekty malého typu - „araby“ ...297 // Výzbroj pěchotních rubů ...301 // Zbraně ve střílnách pod betonem ...304 // Těžké kulomety...304 // Protitankové kanóny ...308 // Minomety...315 // Pancéřová bojová stanoviště...317 // Kopule...324 // Pěchotní zvony...327 // Dělostřelecké pozorovací zvony ...331 // Otočné kulometné věže...332 // Čelní polokopule ...336 // Pomocné zbraně pod betonem...337 // Lehké kulomety...337 // Granátové skluzy...339 // Osobní zbraně osádek...339 // Světlomety...340 // Dělostřelecké tvrze...340 // Vchodové objekty...344 // Dělostřelecké sruby ...348 // Dělostřelecké věže
...354 // Minometné sruby (věže) ...358 // Tvrzové pěchotní sruby...362 // Dělostřelecké pozorovatelny ...363 // Podzemí tvrzí ...365 // Izolované dělostřelecké objekty...366 // Izolované dělostřelecké sruby ...366 // Izolované minometné sruby...368 // Pokusné a cvičné objekty těžkého opevnění ...371 // Velitelská stanoviště, úkryty, pozorovatelny...374 // Spojovací prostředky československého opevnění ...375 // Lehké opevnění...382 // Kulometné objekty lehkého opevnění...382 // Objekty lehkého opevnění vz. 36...382 // Objekty lehkého opevnění vz. 37...387 // Výzbroj a vnitřní vybavení kulometných objektů LO vz. 37 ...398 // Objekty lehkého opevnění pro KPÚV...401 // Objekty lehkého opevnění vz. 37 F, G, H...401 // Objekty lehkého opevnění typu ?...403 // Pokusné a cvičné objekty lehkého opevnění...404 // Překážky ...405 // Závěr...414 // Slovník odborné terminologie a dalších opevněných // lokalit (V. Kupka, V. Čtverák, M. Lutovský)...416 // Literatura ? pravěkým a raně středověkým fortifikacím // v českých zemích (výběr) (V. Čtverák, M. Lutovský)...535 // Výběr základní literatury ? českým fortifikacím // vrcholného středověku (T. Durdík)...541 // Seznam pramenů a použité i doporučené literatury // ? období od 16. do 20. století (V. Kupka)...546 // Rejstřík...551

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC