Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
Praha : Odeon, 1989

objednat
ISBN 80-207-0021-8
000077706
Rekat.
OBSAH // Několik myšlenek o Perských listech 9 // Předmluva 13 // Dopisy: // 1. Uzbek Rustamovi: Pobyt Uzbekův a Ri-zův v Kumu a Tabrízu; důvod jejich cesty. Co se o tom říká v Isfahánu? 17 // 2. Uzbek prvnímu černému eunuchovi: Střežení žen Uzbekových; zábavy, které jim možno popřáti. 18 // 3. Zaši Uzbekovi: Její stesk a vzpomínky u příležitosti odjezdu Uzbekova 19 // 4. Zefis Uzbekovi: Tyranie a pomluvy velkého eunucha 22 // 5. Rustam Uzbekovi: Řeči, ? nimž v Isfahá-nu zavdává podnět odjezd Uzbekův // a Rizův 23 // 6. Uzbek Násirovi: Pobyt v Erzerumu: stesk, který pociťuje Uzbek, vzdaluje se své vlasti a zvláště svým ženám 24 // 7. Fátme Uzbekovi: Vášeň, která ji stravuje za nepřítomnosti Uzbekovy 26 // 8. Uzbek Rustamovi: Nebezpečenství, jimž Uzbek chtěl ujít odchodem z Persie 29 // 9. První eunuch Ibbímu: Bědnost jeho povolání; nenávist, kterou mu vnukají ženy; nestálost přízně pánovy 32 // 10. Mírzá Uzbekovi: Jaký je pramen štěstí? 38 // 11. Uzbek Mírzovi: Dějiny Troglodytů: nespravedlnost prvých Troglodytů byla příčinou jejich záhuby 39 // 12. Uzbek témuž: Ctnosti nových Troglodytů zjednaly jim štěstí 45 // 13. Uzbek témuž: Svými ctnostmi noví Tro-glodyti, šťastní vnitřně, zvítězili i nad vnějšími nepřáteli 49 // 14. Uzbek témuž: Rozhojnivše se Troglodyti si zvolili krále 52 // 15. První eunuch Járánovi: Láska, kterou ? němu chová 54 // 16. Uzbek Mehemmedu
Alímu: Rady, o něž // žádá 56 MífM; // 17. Uzbek témuž: Co rozhoduje o čistotě nebo nečistotě věcí? 57 // 18. Mehemmed Ali Uzbekovi: Podie Mohameda jsou vepř, myš a kočka nečistí, protože se zrodili v špíně archy Noe-movy 59 // 19. Uzbek Rustamovi: Cesta z Tokátu do Smyrny, úpadek říše turecké 62 // 20. Uzbek své ženě Zaši: Prohřešky, kterých se Zaši dopustila proti kázni seráje 65 // 21. Uzbek prvnímu bílému eunuchovi: Provinění, které dopustil svou nedbalostí 68 // 22. Járán prvnímu eunuchovi: Vzrůstající žárlivost Uzbekova 70 // 23. Uzbek Ibbenovi: Pobyt v Livorně; dojem, jaký mohamedán zakouší v křesťanském městě; odjezd Uzbekův do Paříže 71 // 24. Rizá Ibbenovi: Velikost Paříže; pouliční ruch; moc králů francouzských; moc papežova; zmatky vyvolané ve Francii „Ústavou“; obavy Ludvíka XIV. 73 // 25. Uzbek Ibbenovi: Cesta Radího do Itálie; // přátelství Rizovo a Uzbekovo ? Ibbenovi 78 % // 26. Uzbek Roxaně: Protiva, jaká je mezi mra- // vy žen na Východě a na Západě 79 // 27. Uzbek Násirovi: Snadnost spojení z Paříže do Smyrny a Isfahánu; smutek Uzbekův 84 // 28. Rizá . . .ovi: Popis komedie a Opery. Dopis herečky 86 // 29. Rizá Ibbenovi: Pravomoc papežova // a biskupů; náboženské spory; nakládání s kacíři 90 // 30. Rizá témuž: Naivní zvědavost Paříža-nů 94 // 31. Radí Uzbekovi: Poučný pobyt Radího v Benátkách 95 // 32. Rizá . . .ovi: Ustav slepců
Quinze--Vingts 96 // 33. Uzbek Radimu: Požívání vína u křesťanů a mohamedánů; požívání nápojů ? útěše // lidí 98 // 34. Rizá Ibbenovi: Srovnání Francouzek // a Peršanek; vážnost Asiatek; účinky styku orientálců s otroky 100 // 35. Uzbek Džemšídovi: Co bude s křesťany // v den posledního soudu? Vztahy křesťanství a mohamedánství 103 // 36. Uzbek Radimu: Popis pařížských kaváren; spor ve věci Homéra; scholastické hádky 105 // 37. Uzbek Ibbenovi: Stáří Ludvíka XIV.; rozpory v jeho povaze; jeho nádherymilov-nost 107 // 38. Rizá Ibbenovi: Mají být ženy poddány mužům? 110 // 39. Hádží Ibbí Ben Josuovi: Zázraky, které provázely narození Mohamedovo a které ověřily jeho poslání 113 // 40. Uzbek Ibbenovi: Nesmyslnost pohřbů, zármutků a radostí lidských 115 // 41. První černý eunuch Uzbekovi: Plán učini-ti eunuchem otroka, který se vzpírá 117 // 42. Faran Uzbekovi: Muka, která mu první eunuch ze zášti chystá 118 // 43. Uzbek Faranovi: Uděluje mu milost 119 // 44. Uzbek Radimu: Prvenství, jež si osobují Francouzi každého stavu; podobná marnivost ostatních lidí 120 // 45. Rizá Uzbekovi: Bláznovství alchymisty 122 // 46. Uzbek Radimu: V čem záleží podstata náboženství? Modlitba k Bohu 125 // 47. Zaši Uzbekovi: Cesta žen Uzbekových 128 // 48. Uzbek Radimu: Popis svetské společnosti; podobizny finančníka, zpovědníka, básníka, starého důstojníka, člověka, který má
štěstí u žen 131 // 49. Rizá Uzbekovi: Hospic, jejž by v Persii chtěli založit kapucíni 141 // 50. Rizá . . .ovi: Kouzlo skromnosti a drzost marnivosti 142 // 51. Nargúm Uzbekovi: Popis moskevské říše. Dopis moskevské ženy. Tyranie carova 145 // 52. Rizá Uzbekovi: Podobizny starých koke-tek 149 // 53. Zelis Uzbekovi: Manželství bílého eunucha 152 // 54. Rizá Uzbekovi: Rozmluva dvou krasodu-chů 154 // 55. Rizá Ibbenovi: Poměr mezi manžely ve Francii 158 // 56. Uzbek Ibbenovi: Mužští a ženští hráči 161 // 57. Uzbek Radimu: Mniši, zpovědníci a ka-zuisté 163 // 58. Rizá Radimu: Rozmanitost podnikavosti v Paříži 166 // 59- Rizá Uzbekovi: Mrzoutství starců: relativ-nost soudů lidských 168 // 60. Uzbek Ibbenovi: Povaha židů; jejich náboženství; neblahé následky nesnášenlivosti 170 // 61. Uzbek Radimu: Výhody, závady a nebezpečí stavu duchovních 173 // 62. Zelis Uzbekovi: Výchova dívek a postavení žen na Východě 176 // 63. Rizá Uzbekovi: Půvaby francouzské společnosti; povaha žen; laškování, jež se jim líbí 178 // 64. První černý eunuch Uzbekovi: Nepořádky, jež vznikají v seráji Uzbekově; obraz seráje dobře spravovaného; nutnost přísné kázně 180 // 65. Uzbek svým ženám: Osud, který hro- // zí jeho ženám, nebudou-li se lépe chovat 185 // 66. Rizá .. .ovi: Vášeň Francouzů spisovat knihy příliš často zbytečné 186 // 67. Ibben Uzbekovi: Kouzlo přátelství. Příhody Feridúnovy
a Astartiny 188 // 68. Rizá Uzbekovi: Lehkomyslnost a nevědomost úředníků 205 // 69. Uzbek Radimu: Nepochopitelnost povahy Boha. Je Boží předvědoucnost slučitelná se svobodným rozhodováním člověka? 207 // 70. Zelis Uzbekovi: Pohoršení při sňatku Sufisově 212 // 71. Uzbek Zelidě: Pochybnost důkazů panenství 213 // 72. Rizá Uzbekovi: Podobizna rozhodo-vače 214 // 73. Rizá .. .ovi: Směšnost Francouzské akademie 215 // 74. Uzbek Rizovi: Nepravá a pravá důstojnost velmožů 217 // 75. Uzbek Radimu: Nestálost zásad, jež // u křesťanů vyznávají soukromníci i knížata 219 // 76. Uzbek Ibbenovi: Nespravedlnost zákonů trestajících sebevraždu 221 // 77. Ibben Uzbekovi: Důvody, z kterých sebevražda může být trestána 224 // 78. Rizá Uzbekovi: Dopis Francouzův o Španělech a Portugalcích. Soud, jaký by Španěl vynesl o Francouzech 225 // 79. Velký eunuch Uzbekovi: Koupě čerkeské dívky 231 // 80. Uzbek Radimu: Výhody mírnosti a nevýhody přísnosti trestů 232 // 81. Nargúm Uzbekovi: Nesmírnost příliš málo známých výbojů Tatarů 235 // 82. Rizá Ibbenovi: Lidé mlčeliví a mluvkové, kteří nic neřeknou 237 // 83. Uzbek Radimu: Znaky spravedlnosti nezávislé na Bohu a vrozené člověku 238 // 84. Rizá . . .ovi: Invalidovna 242 // 85. Uzbek Mírzovi: Výhody, které plynou z toho, je-li ve státě více náboženství 243 // 86. Rizá .. .ovi: Zasahování soudů do důvěrných záležitostí rodinných 246
// 87. Rizá . . .ovi: Družnost Francouzů; podo- // bizna návštěvníka; jeho náhrobní nápis 249 , // 88. Uzbek Radimu: Velmoži francouzští a velmoži perští 252 // 89. Uzbek Ibbenovi: Vliv, jakým cit cti může působit na Západě a na Východě 253 // 90. Uzbek témuž: Rozpor mezi požadavky cti a trestním zákonem ve Francii 256 // 91. Uzbek Rustamovi: Perský vyslanec v Paříži 258 // 92. Uzbek Radimu: Události po smrti Ludvíka XIV. 259 // 93. Uzbek svému bratru santonovi: Přísnost santonů a poustevníků 261 // 94. Uzbek Radimu: Porušení veřejného práva 263 // 95. Uzbek témuž: Zásady a sankce opravdového práva veřejného 265 // 96. První eunuch Uzbekovi: Koupě žluté ženy; kázeň serájů; nutnost návratu Uzbekova 269 // 97. Uzbek Hosajnovi: Jednoduchost mechaniky, jíž filozofové vysvětlují svět; plodnost jejich principů; zneužívání obrazného slohu v koránu 272 // 98. Uzbek Ibbenovi: Nestálost štěstěny finančníků ve Francii 275 // 99- Rizá Radimu: Nestálost mód a mravů ve Francii 277 // 100. Rizá témuž: Co si Francouzi vypůjčují a co si nevypůjčují od cizinců; // cizí původ, složitost a nedostatky jejich zákonů 279 // 101. Uzbek .. .ovi: Pastýřský list jednoho biskupa o „Ústavě“ 282 // 102. Uzbek Ibbenovi: Státy evropské, neobme-zená moc perských panovníků; hranice moci králů francouzských 284 // 103. Uzbek témuž: Odloučenost panovníků východních na jejich trůnech 288
// 104. Uzbek témuž: Názory Angličanů na práva panovníkova 290 // 105. Radí Uzbekovi: Závady pěstění věd a umění na Západě 292 // 106. Uzbek Radimu: Výhody pěstění věd // a umění na Západě; ruch, jejž podněcují v Paříži; slabost států bez průmyslu 295 // 107. Rizá Ibbenovi: Mladost Ludvíka XV.; zpovědníci a milenky západních králů; vliv žen ve Francii 300 // 108. Uzbek .. .ovi: Posudky knih v novinách 303 // 109. Rizá .. .ovi: Malichernosti, jimiž se zabývá univerzita pařížská a velké sbory vůbec 305 // 110. Rizá .. .ovi: Starosti hezkých žen 307 // 111. Uzbek .. .ovi: Úspěch pamětí o nezletilo-sti Ludvíka XIV. Reč pařížského generála 308 // 112. Radí Uzbekovi: Vylidňování země 310 // 113. Uzbek Radimu: Změny, jimž země podléhá; nakažlivé nemoci; převraty 314 // 114. Uzbek témuž: Mravní příčiny vylidňování země; účinky mnohoženství 317 // 115. Uzbek témuž: Výhoda, kterou Římané těžili ze svých otroků pro vzrůst obyvatelstva 321 // 116. Uzbek témuž: Vliv nerozlučitelnosti manželství na populaci 323 // 117. Uzbek témuž: Vliv kněžského bezženství na populaci; výhody protestantismu 327 // 118. Uzbek témuž: Vliv otrokářství na populaci 331 // 119. Uzbek témuž: Vliv náboženských představ na populaci 332 // 120. Uzbek témuž: Vliv mravů divochů na populaci 334 // 121. Uzbek témuž: Vliv kolonií na populaci 336 // 122. Uzbek témuž: Vliv politických
zřízení a hospodářských poměrů na populaci 342 // 123. Uzbek Mehemmedu Alímu: Pohromy Turků 344 // 124. Uzbek Radimu: Štědrost panovníků ? dvořanům 345 // 125. Rizá .. .ovi: Nesnáz v představách o budoucích odměnách 349 // 126. Rizá Uzbekovi: Vypuzení knížete Cella-mara a zatčení vévody du Maine 351 // 127. Rizá Ibbenovi: Smrt Karla XII. a proces barona Goertze; neblahý vliv ministrů na panovníky 353 // 128. Rizá Uzbekovi: Podobizna geometra; kavárenský rozhovor; hodnota překladů 355 // 129. Uzbek Radimu: Nezpůsobilost většiny zákonodárců; úprava a změny zákonů; užitečnost otcovské pravomoci 359 // 130. Rizá . . .ovi: Drzost novinkám. Dopisy jednoho z nich: o jejich sázkách; o jejich dílech; o jejich schůzkách 361 // 131. Radí Rizovi: Dějiny republik a svobodných států 367 // 132. Rizá .. .ovi: Nestálost majetková ve Francii 371 // 133. Rizá . . .ovi: Návštěva ve veřejné knihovně 375 // 134. Rizá témuž: Knihy teologické 376 // 135. Rizá témuž: Knihy literární a vědecké 379 • // 136. Rizá témuž: Knihy dějepisné 382 // 137. Rizá témuž: Knihy básnické 385 // 138. Rizá Ibbenovi: Účinky soustavy Lawovy 388 // 139- Rizá témuž: Dvě švédské královny, jež se zřekly trůnu 390 // 140. Rizá Uzbekovi: Rozklady parlamentů 392 // 141. Rizá témuž: Perská povídka: Příhody Ibráhímovy a Anáhídiny 393 // 142. Rizá Uzbekovi: Dopis učencův se Zlomkem ze starověkého mytologa
407 // 143. Rizá Nathanaelovi Levimu: Moc amuletů a talismanů. Dopis venkovského // lékaře 415 // 144. Rizá Uzbekovi: Přednost skromnosti před marnivostí 421 // 145. Uzbek Radimu: Znemravnění, jež soustava Lawova způsobila ve Francii 422 // 146. Velký eunuch Uzbekovi: Nepořádek zaviněný nepřítomností Uzbekovou // v seráji 425 // 147. Uzbek prvnímu eunuchovi: Plná moc, kterou Uzbek dává prvnímu eunuchovi ? potrestání svých žen 427 // 148. Narsí Uzbekovi: Smrt prvního eunucha 427 // 149. Uzbek Narsíovi: Rozkaz, aby přísně zakročil 428 // 150. Solim Uzbekovi: Žalostný stav seráje 429 // 151. Narsí Uzbekovi : Věrnost žen a otroků Uzbekových; ztráta jednoho z jeho dopisů 431 // 152. Uzbek Solimovi: Nový rozkaz ? přísnému zakročení 432 // 153. Uzbek svým ženám: Plná moc udělená Solimovi 433 // 154. Uzbek Násirovi: Uzbekovo zoufalství, jeho návrat a pomsta 433 // 155. Roxana Uzbekovi: Solimovo zneužití plné moci 436 // 156. Zaši Uzbekovi: Její potrestání 437 // 157. Zelis Uzbekovi: Její pohana 439 // 158. Solim Uzbekovi: Cizoložství Roxa-nino 439 // 159- Solim Uzbekovi: Krvavé potlačení, jež chystá 441 // 160. Roxana Uzbekovi: Její pravé city ? němu 442 // Dodatek ? Perským listům 445 // Obrany 446 // Dopisy a zlomky dopisů: // Uzbek .. .ovi: Srovnání lidí nadaných a lidí prostředních 448 // Dopis učencův. Bědné postavení učenců 449 Rizá Uzbekovi na venkově: Podobizna po-mlouvače 454
// Hádží Ibbí Džemšídovi: Marnost náboženských sporů 456 Rozmanité zlomky 457 Tibetský král kongregaci propagandy v Římě: Vzájemné soupeřství misionářů 458 Zlomky dopisů 461 Pokračování „Dějin Troglodytů“ 462 Velký eunuch Džánumovi: Správa serájů 466 Rizá Uzbekovi: List staré kokety 471 Uzbek Zelidě: Zelis pomýšlí na rozvod 474 Konec dopisu 143 475 Vysvětlivky 481 // „Perský“ pohled barona de Montesquieu (doslov Jindřicha Veselého) 495

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC