Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.5) Půjčeno:31x 
BK
Praha : Vyšehrad, 1994

objednat
ISBN 80-7021-150-4
000077748
Rekat.
OBSAH // Úvodem (Karel Vrána) / 7 // I. // DVA USTAVUJÍCÍ POHYBY POSTMODERNÍ DOBY / 13 // 1. Uvolil ován ? od systémových společenských vazeb /14 // 2. Prolamování horizontů moderního rozumu /16 TRANSCENDENCE V EVROPSKÉ FILOZOFII / 19 // 1. Platón - transcendence jako pravé bytí / 20 // 2. Kant-transcendence jako svět svobody / 22 // 3. Jaspers - transcendence jako původ existence / 23 // 4. Lévinas - transcendence neboli Druhý / 25 DOMINANTA POSTMODERNÍ SPIRITUALITY: HLEDÁNÍ / 28 // II. // RELATIVNÍ TRANSCENDENCE / 35 // 1. Transpersonalita /36 // Sekularizace náboženské zkušenosti / 37 Topografie transpersonálních prožitků / 43 Spirituální zvýznamnění spontánních krizí identity / 46 // 2. Transkulturalita / 50 Esoterická asimilace / 51 Dialog mezi náboženstvími / 55 // ABSOLUTNÍ TRANSCENDENCE / 61 // 1. Transuniverzalita /61 Boží svoboda / 62 Temná noc / 67 // 2. Transalterita /70 Lidská svoboda /71 Dialog / 77 // 3. Proexistence /81 // III. // HLAVNÍ ROZCESTÍ POSTMODERNÍ SPIRITUALITY / 87 L Dva způsoby sebeutváření postmoderného imanentismu / 87 // Totalizace / 88 Negace / 92 // 2. Specifické rysy postmodern ilio hledání transcendence / 94 Otevřenost zkušenostem / 94 Potřeba participace / 97 // FILOZOFIE TRANSCENDENCE A POSTMODERNI SPIRITUALITA / 100 Poznámky 103 Literatura 120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC