Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.1) Půjčeno:154x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1994
199 s.

objednat
ISBN 80-210-1009-6 (brož.)
Slovníček cizích slov
Obsahuje bibliografii na stranách 189-193
Pedagogika speciální - učebnice vysokošk.
000077806
Rekat.
Úvod ...6 // A. OBECNÁ ČÁSt ...8 // I. SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA JAKO PEDAGOGICKÁ VĚDNÍ DISCIPLÍNA ...8 // 1. Specifičnosti speciální pedagogiky ...8 // 2. Klasifikace speciální pedagogiky ...12 // 3. Metody speciální pedagogiky ...15 // 4. Přínos speciálně pedagogické prevence ...20 // II. VÝVOJ A VÝCHOVA HANDICAPOVANÝCH ...2l // 1. Determinace vývoje handicapovaných ...21 // 2.Vývojové zvláštnosti handicapovaných ...25 // 3. Speciální výchova a socializace ...28 // 4.Zaměření speciální výchovy ...32 // B. ČÁST SPECIÁLNÍ ...48 // I. CHRONICKÉ NEMOCI ...48 // 1 .Závažnost zdravotní výchovy ...48 // 2. Členění chronických nemocí ...50 // 3. Chronické onemocnění dětí a mládeže ...50 // 4. Chronické nemoci dospělých ...51 // 5. Stárnoucí jedinec a chronické choroby ...52 // 6. Výchovná péče o chronicky nemocné ...53 // II. VADY POHYBOVÉHO SYSTÉMU ...54 // 1. Význam pohybu pro život člověka ...54 // 2. Klasifikace pohybových vad ...55 // 3. Obrny centrální a periferní ...55 // 4. Deformace ...62 // 5. Amputace končetin ...66 // 6. Výchova pohybově postižených ...70 // III. ZRAKOVÉ VADY ...73 // 1. Význam zrakového vnímání ....73 // 2. Struktura zrakových defektů ...73 // 3. Vady refrakce ...74 // 4.Barvosleposta šeroslepost ...77 // 5. Tupozrakost a šilhavost ...80 // 6. Slabozrakost ...83 // 7. Slepota ...85 // 8. Působení na jedince se zrakovými vadami ...88 // IV. POSTIŽENÍ SLUCHU ...89 // 1. Vliv sluchu na rozvoj jedince ...90 // 2. Diagnostikování kvality sluchu ...91 // 3. Klasifikace sluchových vad ...92 // 4. Nedoslýchavost a její stupeň ...93 // 5. Typy nedoslýchavosti ...96 // 6. Příčiny a projevy hluchoty ...97 // 7. Oboustranná a jednostranná hluchota ...98 // 8. Výchovný přístup k neslyšícím ...99 //
V. VADY A PORUCHY ŘEČI ...101 // 1. Význam řeči v životě člověka ...102 // 2. Struktura poruch řeči ...102 // 3. Opožděný vývoj řeči ...103 // 4. Vady výslovnosti ...104 // 5. Huhňavost jako porucha zvuku řeči ...105 // 6. Brebtavost jako porucha tempa řeči ...106 // 7. Neurotické poruchy řeči ...106 // 8. Centrální poruchy řeči ...110 // 9. Péče o jedince s řečovými nedostatky ...112 // VI. MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ ...113 // 1. Vliv duševního vývoje na rozvoj osobnosti ...114 // 2. Členění mentální retardace ...115 // 3. Oligofrenie ...115 // 4. Pseudooligofrenie ...118 // 5. Demence a stařecká demence ...119 // 6. Typy mentální retardace ...120 // 7. Stupně mentální retardace ...120 // 8. Výchova a vzdělávání mentálně handicapovaných ...124 // VII. PORUCHY CHOVÁNÍ ...126 // 1. Podmínky optimálního rozvoje jedince ...126 // 2. Struktura poruch chování ...127 // 3. Zlozvyky ...129 // 4. Neposlušnost a nekázeň ...129 // 5. Vzdorovitost a negativismus ...130 // 6. Lhavost ...133 // 7. Záškoláctví ...134 // 8. Útěkovost a toulavost ...136 // 9. Autoagrese a sebevraždy ...138 // 10. Delikvence mladistvých ...139 // 11. Agresivita a vandalství ...140 // 12. Krádeže a loupeže ...143 // 13. Organizovaný zločin ...144 // 14. Sexuální aberace ...145 // 15. Toxikománie různého druhu ...147 // 16. Převýchova a ochranná výchova dětí a mládeže ...148 // 17. Resocializace dospělých ...150 // VIII. PSYCHICKÉ PORUCHY ...150 // 1. Vznik a příčiny psychických poruch ...151 // 2. Klasifikace psychických poruch ...152 // 3. Jednotlivé psychopatologické projevy ...154 // 4. Neurózy ...156 // 5. Reaktivní stavy ...158 // 6. Psychopatie ...161 // 7. Psychózy ...163 // 8. Péče o jedince s psychickými poruchami ...167 //
IX. KOMBINOVANÉ VADY ...168 // 1. Příčiny vzniku kombinovaných vad ...169 // 2. Členění kombinovaných vad ...169 // 3. Kombinace primárních nedostatků s neurotickými potížemi ...170 // 4. Dvojitě kombinované vady ...171 // 5. Velmi těžká postižení ...171 // 6. Výchova jedince s kombinovanými nesnázemi ...172 // X. PARCIÁLNÍ NEDOSTATKY ...173 // 1. Včasná diagnóza vývojových zvláštností ...174 // 2. Lehká mozková dysfunkce ...175 // 3. Specifické poruchy učení ...176 // 4. Specifické poruchy chování ...181 // 5. Leváctví ...182 // 6. Vytváření speciálně výchovných podmínek ...185 // Literatura ...187 // Slovníček cizích slov ...192
(OCoLC)39562079
cnb000089771

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC