Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.5) Půjčeno:45x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 2001
167,[65] s.příl.

objednat
ISBN 80-85866-87-0 (váz.)
Pedagogika [ISV]
Bibliografie na s. 160-166
Pedagogika jenská - pojednání
000078031
Úvodem // 1. IDEA PRACOVNÍ ŠKOLY DOBÝVÁ SVĚT // Reformní pedagogické hnutí ve „století dítěte“. // Didaktické modely // Idea pracovní a činné školy v Československu // 2. MYŠLENKOVÝ SVĚT PETERA PETERSENA // * Životní osudy Petera Petersena // Vztah k herbartismu // Vztah ? reformní pedagogice // Vztah ? experimentální pedagogice // e Petersenova systematická pedagogika jako základ jenského plánu...43 // 3. ? MYŠLENKOVÉMU ZÁZEMÍ KONCEPCE JENSKÉHO PLÁNU // Východiska jenského plánu v dobových myšlenkových proudech // Petersenův postup promýšlení pedagogiky jenského plánu // Jenský plán jako organizační model // „Rozpornosti“ pedagogiky jenského plánu // Petersenova interpretace jenského plánu v různých politických systémech // (-TONAKY vyučování podle jenského plánu // Petersenovy představy o vedení vyučování // Teorie a praxe skupinového vyučování // Formy pedagogických situací // Týdenní plán a jeho rytmus // Individualizace učení a vyučování // Škola jako životní a pracovní prostor (obec) // ? efektivnímu projektivnímu řízení v jenské škole // 5. JENSKÝ PLÁN VE SVĚTĚ...115 // Školy jenského plánu v Německu...115 // Prosazováníjenské pedagogiky v Nizozemí...120 // Ohlas jenského plánu v českém prostředí // 6. VÝZNAM PEDAGOGIKY JENSKÉHO PLÁNU... 129 // Jenská pedagogika a současná škola...129 // Jenský plán v budoucnu...135 // Orientace ve světě: Nové kurikulum jenského plánu?...137 // ZÁVĚREM... 151 // LITERATURA... 160 //
PŘÍLOHY... 168 // 1. Malý jenský plán - 1927, (přel. Jan Čapek) // 2. 20 zásadních principů vyučování podle jenského plánu, (přel. K. Rýdl) // 3. Kontaktní adresy institucí pracujících ve prospěch jenského plánu // 4. Adresářškol s jenským plánem v Nizozemí // 5. Adresář škol s jenským plánem v Německu // 6. Tematická čísla časopisu jenské inciativy v Bavorsku „Kinderleben“

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC