Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004
87 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7013-405-4 (brož.)
Obsahuje tabulky
Bibliografické citace
Neonatologie - učebnice
Novorozenci - diagnostika ošetřovatelská - učebnice
000078158
Obsah: // 1. Úvod ...7 // 2. Klasifikace a fyzikální vyšetření novorozence...8 // • Hodnocení somatické zralosti ...8 // • Hodnocení neuromuskulární zralosti ...9 // 3. Hodnocení poporodní adaptace podle Apgarové... 21 // 4. Hodnocení stavu vědomí... 23 // • Pediatrické Glasgow Coma Scale ... 23 // • Stavy spánku a bdění ... 24 // 5. Hodnocení chování novorozence ... 30 // • Známky stresu a komfortu... 31 // • Skóre neurologických projevů a adaptačních schopností 32 // • Hodnotící stupnice chování novorozenců... 32 // • Hodnocení chování nedonošených novorozenců ... 33 // 6. Hodnocení poruchy dýchání... 37 // • Silverman skóre... 38 // • Downes skóre ... 39 // 7. Hodnocení projevů bolesti ... 41 // • IBCS - škála hodnotící pohyby novorozence... 46 // • MFCS - škála hodnotící výraz tváře... 47 // • NIPS - škála bolesti novorozence ... 48 // • DSVNI - škála distresu ventilovaného novorozence ... 49 // • PIPP-profil bolesti nedonošených novorozenců... 50 // • CRIES - hodnocení neonatální pooperační bolesti ... 51 // • EDIN - škála dlouhodobé bolesti ... 53 // • SUN - škála bolesti pro novorozence ... 54 // • FLACC Scale - škála pooperační bolesti u dětí ... 55 // • COMFORT Scale - škála komfortu u dětí... 56 // • DAN Scale - škála akutní bolesti ... 57 // 8. Hodnocení abstinenčních příznaků... 62 // • Finnegan skóre ... 65 // • Neonatální
abstinenční skóre... 66 // • Lipsitz skóre... 67 // 9. Hodnocení rizika poškození kůže ... 71 // • Waterlowové škála... 75 // • Dětská škála pro hodnocení rizika poškození kůže // (Bédi scale) ...78 // 5 // • Bradenové škála ... 79 // • Braden Q Scale ... 80 // • Porovnánf jednotlivých hodnotících systémů pro dětí 81 // 10. Seznam použitých zkratek... 85 // 11. Seznam tabulek ... 86 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC