Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:6x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
398 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7368-209-5 (brož.)
Obsahuje frontispis (černobílou fotografii Evy Mrhačové), poznámky pod čarou, bibliografické odkazy
Část. anglický, polský a ruský text, anglická, německá a ruská resumé
Slavistika - sborníky
000078443
Život jako vůle a představa ... 9 // Publikační činnost ... 21 // I. JAZYK A SPOLEČNOST // Josef Anderš : Větné struktury a jejich typologie (na materiálu slovanských jazyků) ... 27 // Grażyna Balowska : Obraz swiata zwierząt w języku poezji Óndry Łysohorskiego... 31 // Mieczysław Balowski : Czeskie frazeologizmy z komponentem ‘czas’... 43 // Lubomír Bartoš : Srovnávací studie komparací s názvy zvířat v českém a španělském jazyku ...53 // Aleš Brandner : Stylová podoba současné ruské reklamy... 61 // Ivo Buzek : Španělský lexikografický „boom“ 19. století: příčiny a souvislosti... 69 // Barbara Dwiłewicz : Emocje negatywne w gawędach D. Kuziniewicza (na przykładzie gniewu) ...85 // Hana Gladková: Možnosti a meze komparativního studia slovní zásoby slovanských jazyků... 95 // Jaroslav Hubáček: K metaforizaci v sociolektech ... 107 // Stanislav Kavka : A Way of Mastering ‘Idiomatic’ English: How to approximate the ideal? ...111 // Eva Klímová : On the Epistemic mood in Italian and in English... 117 // Stanislav Kolman: O proischoždeniji frazeologizma bez [vsjakich dal’nich] okoličnostej v russkom jazykje ...131 // Igor Lisový : Theofan Prokopovič o epistolografickém umění... 135 // Alena Macurová : Cesty k rozumění? ... 139 // Zofia Matyska : Wybrane zagadnienia z polskiej etykiety językowej... 147 // Jan Miodek : Fleksja nazw własnych we współczesnej polszczyżnie ...153 // Stanislav Rylov: Aktual’nyje problemy istoričeskogo sintaksisa russkogo jazyka (prostoje prodloženije) ...161 // Piotr Sawicki, Jaroslav Reska : Nowe paremie polskie jako wyraz przemian we współczesnej obyczajowości. Rekonesans badawczy z suplementem paremiotwórczym ...173 // Jitka Smičeková : Explicitnost vyjadřování v překladu... 199 //
Aleš Svoboda : Firbasovy sémantické škály a komunikační strategie ... 215 // Jan Šabršula : Označování vidu děje a povahy děje difuzními prostředky a postupy introflexivními... 229 // Lenka Vaňková : „Jezdec na bílém koni“. K českým překladům novely Theodora Storma... 241 // Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská : Ustálená slovní spojení v češtině, polštině a ruštině ... 249 // Jana Veselá : Standardizační proces ve španělštině a její dnešní jazyková politika ... 255 // II. FILOZOFIE, HISTORIE, LITERATURA A UMĚNÍ // Lumír Dokoupil : Prasková Vlastivěda slezská... 263 // Wojciech Gorczyca : Mit scytyjski Walerego Briusowa... 273 // Petr Holý : Esej o krásném a ošklivém ... 285 // Irena Jokiel : W kręgu przyjaciół Adama Mickiewicza - Bogdan Jański ...289 // Karoł Daniel Kadlubiec : O bajce magicznej i jej współczesnym znaczeniu ...299 // Miroslav Mikulášek : „Kardiognósis” ... 307 // Milan Myška : Mozartova první Pamina ...317 // Nina Pavelčíková : K historii, hudební a slovesné kultuře romského obyvatelstva zemí východnich Slovanů a Polska ...325 // Andrej Rogačevskij : Architektura vlasti - vlast’ architektury?, ili em ob’jasnjajetsja rukoprikladstvo rossijskij parlamentarijev? ... 337 // Jiří Svoboda : Básník uvězněný v literárních dějinách (Zastavení nad dílem Jindřicha Hořejšího)... 345 // Jan Štěpán : Hodnoty a logika ... 351 // Ludvík Štěpán : Text v postmodemistické situaci (na příkladech vypravěčských žánrů B. Hrabala, D. Tatarky a V. Někrasova). 357 // Svatava Urbanová : Imprese, proměny, vazby a souvislosti (Úvahy nad fotografiemi Zdeňka Stuchlíka)... 367 //
Jan Vorel : Filozof a básník (K dialogu myšlenkových a uměleckých světů Vladimíra Soloyjeva a Andreje Bělého)... 375 // Aleš Zářický : Eduard Hořovský - tvůrce moderního českého báňského názvosloví ... 395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC