Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 1996
159 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7168-301-9 (brož.)
Bibliografie: s. 159
Korespondence - život osobní,veřejný - příklady
Písemnosti - život veřejný,osobní - příklady
000078467
OBSAH // I Kdy, proč, jak... píšeme dopisy... 7 // 1 Kdy pßeme dopisy ... 7 // 1.1 Osobní rozhovor? Telefon? Fax? E-mail? // Nebo dopis, pohled, telegram ? ... 7 // 2 Jak často píšeme dopisy? Jak dlouhé? ... 8 // 2.1 Korespondence jako dialog: střídání partnerů a jeho rytmus ... 9 // 2.2 Musíme na dopis odpovědět? ... 9 // 2.3 Navazujeme na předchozí dopisy ... 10 // 2.4 Dlouhý dopis, nebo stručné sdělení? ... 10 // 3 Jaké dopisy píšeme (druhy a typy dopisů) ... 11 // 3.1 Dopisy formální, oficiální - neformální, neoficiální ... 11 // 3.2 Motivace dopisu ... 12 // 3.3 Hlavní druhy dopisů ... 12 // 3.4 Dopisy v historickém čase. // Soukromé dopisy našich předků a dopisy dnešní ... 14 // 3.5 Současné obchodní a úřední dopisy: mezi formálností a subjektivitou ... 14 // 3.6 Dopisy originální, nebo konvenční? ... 15 // 3.7 Zaměření dopisu na adresáta: možnosti „zlidštění“ úředních dopisů ... 16 // 3.8 Zdvořilost v dopisech ... 18 // 4 Jak pßeme dopisy ... 19 // 4.1 Kompozice dopisu, její základní prostředky ... 19 // 4.1.1 Oslovení ... 19 // 4.1.2 Úvod dopisu ... 21 // 4.1.3 Vlastní obsah dopisu ... 22 // 4.1.4 Závěr ... 22 // 4.1.5 Pozdrav ... 22 // 4.1.6 Podpis ... 23 // 4.1.7 Co ještě může obsahovat konec dopisu ... 23 // 4.2 Které normy při psaní dopisů dodržujeme ... 23 // 4.2.1 Vnější úprava dopisu a její normalizace ... 23 // 4.2.2 Jazykové normy; doporučené publikace ... 24
// Pravopis ... 24 // Slovní zásoba, tvarosloví, skladba ... 24 // 4.2.3 Stylové normy ... 25 // Hromadění podstatných jmen ... 26 // Nevlastní předložky ... 26 // Opisné pasivum ... 27 // Slovosled ... 27 // Vazby ... 28 // Spisovnost a nespisovnost ... 29 // 5 // 4.3 Úprava písemností není jen vnější záležitostí ... 29 // 4.3.1 Dopisní papír ... 30 // 4.3.2 Úprava adres ... 30 // 4.3.3 Co adresa obsahuje ... 32 // 4.3.4 Normalizovaná úprava obchodních písemností (na papír s předtiskem) ... 34 // První pásmo (předtisk) ... 34 // Druhé pásmo (vnitřní adresa) ... 34 // Třetí pásmo (odvolací údaje) ... 34 // Čtvrté pásmo (Věc + vlastní text dopisu) ... 35 // Páté pásmo (podpis, přílohy) ... 36 // Šesté pásmo ... 37 // 4.3.5 Bloková úprava (na hlavičkový papír) ... 37 // 4.3.6 Úprava osobních dopisů... 38 // 4.3.7 Úprava dopisů občanů organizacím a jednotlivcům ... 39 // и Nejčastější typy písemností... 45 // 1 Poptávka ... 47 // 2 Nabídka ... 47 // 3 Objednávka ... 52 // 4 Urgence ... 58 // 5 Reklamace ... 61 // 6 Upomínka ... 65 // 7 Sdělení, oznámení ... 73 // 8 Předvolání ... 77 // 9 Výpověď ... 78 // 10 Plná moc, zplnomocnění, pověření ... 81 // 11 Potvrzení ... 83 // 12 Přihláška ... 84 // 13 Žádost ... 88 // 14 Stížnost, odvolání ... 96 // 15 Doporučující dopis ... 102 // 16 Blahopřání ... 104 // 17 Kondolence ... 107 // 18 Poděkování ... 111 // 19 Omluva ...
115 // 20 Pozvánka, pozvání ... 118 // 21 Odpověď na inzerát ... 126 // 22 Pohledy a drobné vzkazy ... 130 // 23 Telegramy ... 135 // 24 Anonymní dopisy; otevřené dopisy ... 136 // III NĚKOLIKSLOVO DOPISECH ÚPLNĚ JINÝCH ... 139 // Použitá a doporučená literatura ... 159 // 6
(OCoLC)37962869

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC