Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004
158 s. : mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7308-067-2 (brož.)
Opera linguae Bohemicae studentium ; 6
Obsahuje bibliografii na stranách 135-144, bibliografické odkazy
Anglické resumé
000078482
Obsah // 0. Úvod ... 9 // 1. Barvy ve fyzikálním, psychologickém, // kulturněhostorickém a lingvistickém kontextu ... 14 // 1.1 Barvy ve fyzikálním kontextu ... 14 // 1.2 Barvy v psychologickém a // kulturněhistorickém kontextu ... 16 // 1.3 Barvy v lingvistickém kontextu ... 22 // 2. Označení barev a jejich užití // v toponymii Cech... 28 // 2.1 Toponyma podle typu objektu... 28 // 2.1.1 Místní jména... 30 // 2.1.1.1 Jména obcí (osad)... 30 // 2.1.1.2 Jména místních částí... 33 // 2.1.2 Pomístní jména... 34 // 2.1.2.1 Pozemková jména... 35 // 2.1.2.1.1 Jména polí... 36 // 2.1.2.1.2 Jména luk... 37 // 2.1.2.1.3 Jména lesů... 37 // 2.1.2.2 Jména členitostí zemského povrchu... 39 // 2.1.2.3 Jména vod... 40 // 2.1.2.4 Jména cest... 42 // 2.1.2.5 Jména některých dalších objektů... 44 // 2.2 Sémantické hledisko... 46 // 2.2.1 Primární významy označení barev... 46 // 2.2.1.1 Označení základních barev... 47 // 2.2.1.1.1 Černá barva... 47 // 2.2.1.1.2 Bílá barva... 49 // 2.2.1.1.3 Červená barva... 53 // 2.2.1.1.4 Zelená barva... 55 // 2.2.1.1.5 Modrá barva... 55 // 2.2.1.1.6 Žlutá barva... 58 // 5 // 2.2.1.1.7 Šed(iv)á barva... // 2.2.1.1.8 Ostatní „základní“ barvy... // 2.2.1.2 Ostatní označení barev a odstínu... // 2.2.1.2.1 Sémantické pole černé barvy... // 2.2.1.2.2 Sémantické pole bílé barvy... // 2.2.1.2.3 Sémantické pole červené barvy... // Rudý... // Rusý... // Ryšavý... // Ryzí...
// Rezavý... // Zrzavý ... // *Čermný... // 2.2.1.2.4 Sémantické pole žluté barvy... // 2.2.1.2.5 Sémantické pole modré barvy... // 2.2.1.2.6 Sémantické pole šed(iv)é barvy... // 2.2.1.2.7 Označení tmavý a světlý... // 2.2.2 Sekundární významy označení barev... // 2.2.2.1 Sekundární významy označení černé barvy . // 2.2.2.2 Sekundární významy označení bílé barvy ... // 2.2.2.3 Sekundární významy označení červené barvy // 2.2.2.4 Sekundární významy označení zelené barvy. // 2.2.2.5 Sekundární významy označení šed(iv)é barvy // 2.2.2.6 Prostorová symbolika barev a její odraz v // toponymii... // 2.2.3 Nepřímá (metaforická) označení barev... // 2.2.3.1 Nepřímá označení sémantického pole černé // barvy... // 2.2.3.2 Nepřímá označení sémantického pole bílé // barvy... // 2.2.3.3 Nepřímá označení sémantického pole červené // barvy... // 2.3 Formální (slovotvorné) hledisko... // 2.3.1 Nederivovaná jména... // 58 // 59 62 // 63 // 64 66 66 // 67 // 68 // 69 // 70 // 71 // 72 // 74 // 75 // 76 // 77 // 77 // 78 82 84 86 86 // 87 // 95 // 97 // 98 // 99 101 101 // 6 // 2.3.2 Derivovaná jména a jména z derivovaných // apelativ... 101 // 2.3.2.1 Jména z doložených apelativ... 102 // 2.3.2.2 Ostatní jména ve tvaru substantiv... 105 // 2.3.2.3 Shrnutí - formanty u apelativ a // substantivních toponym odvozených od „barevných1* adjektiv... 106 // 2.3.2.4 Derivovaná jména adjektivní...
109 // 2.3.2.5 Jména odvozená z derivovaných apelativ ... 110 // 2.3.3 Kompozita... 111 // 2.4 Geografické hledisko... 113 // 2.4.1 Toponyma a geologické poměry... 113 // 2.4.2 Uzemní rozšíření jednotlivých označení barev 118 // 2.4.3 Uzemní rozšíření jmen odvozených sufixy od // • označení barev... 119 // 2.5 Kvantitativní hledisko... 122 // 3. Závěr... 127 // Summary... 131 // Seznam pramenů a literatury... 135 // Tabulka č. 1 - Přehled primárních a sekundárních významů označení černé, bílé // a červené barvy (příloha ? oddílu 2.2)... 146 // Tabulka č. 2 - Přehled slovotvorných // formantů (příloha ? oddílu 2.3)... 147 // Tabulka č. 3 - Frekvence adjektiv označujících základní barvy v místních a pomístních jménech (příloha ? oddílu 2.5).. 148 // Tabulka č. 4 - Frekvence označení základních barev v odvozených toponymech (a toponymech z odvozených apelativ) // (příloha ? oddílu 2.5)... 148 // 7 // Mapová příloha... 149 // Úvod k mapové příloze, seznam zkratek // použitých na mapách... 149 // Mapa č. 1 - Heslové slovo červený (mapa z připravovaného Slovníku pomístních jmen // v Čechách)... 151 // Mapa č. 2 - Na bílých (Na bílejch)... 152 // Mapa č. 3 - Jména vycházející z označení // *čermný... 153 // Mapa č. 4 - Jména vycházející z označení sémantického pole červené barvy vycházející // z kořene *reudh... 154 // Mapa č. 5 - Jména odvozená sufixy od
// adjektiva černý... 155 // Mapa č. 6 - Jména odvozená sufixy od // adjektiva bílý... 156 // Mapa č. 7 - Jména vycházející z apelativ // zelánka, zelenka, zelinka... 157 // Mapa č. 8 - Jména vycházející z označení šed(iv)é barvy... 158 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC