Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2003
155 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-359-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, obrazovou přílohu
Bibliografie na s. [143]-152
Pneumonie - příručky
000078674
1 Úvod...9 // 2 Význam plicních zánětů...11 // 2.1 Historické poznámky...1 2 // 2.2 Definice pneumonie...13 // 2.3 Etiopatogeneze pneumonie...1 3 // 3 Epidemiologie pneumonie...16 // 3.1 Epidemiologie ve světě...16 // 3.2 Epidemiologie v České republice...1 8 // 4 Rozdělení pneumonií...22 // 4.1 Etiologické rozdělení...22 // 4.2 Patologicko-anatomické rozdělení...24 // 4.3 Radiologické rozdělení...24 // 4.4 Klinicko-epidemiologické rozdělení...25 // 4.5 Praktické dělení na typické a atypické pneumonie...28 // 4.6 Rozdělení dle závažnosti...28 // 5 Národní standardy o diagnostice a léčbě pneumonií...31 // 6 Komunitní pneumonie...34 // 6.1 Diagnostika...34 // 6.1.1 Klinické vyšetřovací metody...36 // 6.1.2 Laboratorní diagnostika...36 // 6.1.3 Mikrobiologické vyšetřovací metody...38 // 6.2 Diferenciální diagnostika...43 // 6.3 Hodnocení rizika komplikací a mortality...44 // 6.3.1 Fineho skórovací systém...45 // 6.3.2 Kritéria doporučení hospitalizace...47 // 6.3.3 Kritéria hospitalizace na JIP...47 // 6.4 Komplikace pneumonie...48 // 6.5 Léčba komunitní pneumonie...50 // 6.5.1 Ambulantní antibiotická léčba...51 // 6.5.2 Nemocniční antibiotická léčba...52 // 6.5.3 Cílená léčba dle vyvolávajícího agens...55 // 6.5.4 Další komplexní léčba k pneumonii...56 // 6.5.5 Léčba komplikací...56 // 6.6 Prevence pneumonie...58 // 7 Nozokomiální pneumonie...60
// 7.1 Diagnostika nozokomiální pneumonie...61 // 7.2 Léčba nozokomiální pneumonie...62 // 8 Ventilátorová pneumonie...63 // 8.1 Diagnostika ventilátorové pneumonie...63 // 8.2 Léčba ventilátorové pneumonie...64 // 9 Pneumonie ? imunokompromitovaných jedinců...65 // 9.1 Diagnostika pneumonie ? imunokompromitovaných jedinců...66 // 9.2 Léčba pneumonie ? imunokompromitovaných jedinců...66 // 10 Charakteristiky pneumonií dle vyvolávajících agens...67 // 10.1 Bakteriální pneumonie...67 // 10.1.1 Streptococcus pneumoniae...67 // 10.1.2 Mycoplasma pneumoniae...69 // 10.1.3 Chlamydia pneumoniae...70 // 10.1.4 Haemophilus influenzae...71 // 10.1.5 Moraxella catarrhalis...71 // 10.1.6 Staphylococcus aureus...72 // 10.1.7 Legionella pneumophila...72 // 10.1.8 Klebsiella pneumoniae a jiné enterobakterie...73 // 10.1.9 Anaerobní bakterie...73 // 10.1.10 Pseudomonas aeruginosa...74 // 10.2 Virové pneumonie...74 // 10.2.1 Influenza virus...74 // 10.2.2 Respirační viry...75 // 10.2.3 Cytomegalovirus...75 // 10.2.4 Hantavirus...76 // 10.2.5 Herpesviry...76 // 10.2.6 Virus spalniček...77 // 10.2.7 Nově popsané virózy s pneumonií...77 // 10.3 Ricketsiové pneumonie...77 // 10.4 Mykobakteriální pneumonie...78 // 10.4.1 Tuberkulóza...78 // 10.4.2 Mykobakteriózy...78 // 10.5 Mykotické pneumonie...79 // 10.5.1 Candida spp...79 // 10.5.2 Aspergillus spp...79 // 10.5.3 Pneumocystis carinii...79 // 10.5.4 Endemické a jiné mykózy...80 // 10.6 Parazitární pneumonie...80 // 10.7 Jiné infekční nemoci...81 // 11 Dilema dělení na typické a atypické pneumonie...82 // 12 Neinfekční pneumonie...85 // 12.1 Aspirační pneumonie...85 // 1 2.2 Inhalační pneumonie...86 // 1 2.3 Polékové pneumonie...87 // 12.4 Postradiační pneumonie...87 // 12.5 Intersticiální pneumonie...87 // 1 2.6 Ostatní neinfekční pneumonie...88 //
13 Zvláštnosti pneumonie u jiných nemocí a stavů...89 // 13.1 Pneumonie v dětství...89 // 13.2 Pneumonie ve stáří...90 // 13.3 Pneumonie ? chronické obštrukční plieni nemoci (CHOPN)...91 // 1 3.4 Pneumonie ? asthma bronchiale...92 // 13.5 Pneumonie ? karcinomu plic...93 // 14 Charakteristiky nejčastějších antibiotických skupin...94 // 14.1 Peniciliny...94 // 14.2 Cefalosporiny...95 // 14.3 Karbapenemy...95 // 14.4 Monobaktamy...96 // 14.5 Makrolidy...96 // 14.6 Tetracyklíny...97 // 14.7 Fluorochinolony...97 // 14.8 Aminoglykosidy...97 // 14.9 Kotrimoxazol ...98 // 14.10 Jiná antibiotika...98 // 14.11 Antivirotika...98 // 14.12 Antituberkulotika...99 // 14.13 Antimykotika...99 // 14.14 Antiparazitika...99 // 15 Doporučení léčby v zahraničních standardech...100 // 16 Korelace a diskrepance mezi mikrobiologickými nálezy // a klinickým průběhem pneumonie...104 // 17 Ekonomické aspekty pneumonie...107 // 18 Výsledky českých klinických studií...109 // 19 Komentář ? českým standardům diagnostiky a léčby pneumonie...123 // 20 Závěr...136 // 21 Tabulky používaných antibiotik...137 // Literatura...143 // Obrazová příloha...153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC