Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
1. vyd.
[V Praze] : Melantrich, [1948]
366 s.

objednat
000078687
Vojtěch Martínek
ÚVOD 7 // I. JUNGMANNOVA ÚČAST NA VÝVOJI ČESKÉ PRÓZY 15 // Část první // Jungmannův theoretický postoj k otázkám básnické prózy 17 // Próza na sklonku 18. století a jazyková estetika J. Dobrovského 19 // Literární problémy jazykové v pojetí Jungmannově 29 // Krásná próza v Jungmannově theorii slovesnosti 38 // Jungmannova literární theorie a národní obrození 44 // Část druhá // Překlad Chateaubriandovy Ataly 49 // 1. Ideová tendence Chateaubriandovy Ataly // a Jungmannův překlad 53 // 2. Poetisace lexikální vrstvy jazykové v Atale 62 // Originál Ataly a Jungmannova theorie poetičnosti 63 // „Nová“ slova a jejich funkce v Jungmannově próze 67 // Dobové estetično Jungmannova překladu 74 // 3. Význam Jungmannova překladu Ataly // pro vývoj české prozaické věty a periody 78 // Věta v Atale ve srovnání s tradiční větou // se slovesem na konci 78 // Perioda a její struktura 88 // Perioda v české próze 18. století 92 // Charakteristika českého výkladového stylu na počátku 19. století 95 // Vlastnosti Chateaubriandovy prózy 98 // Věta a perioda v Jungmannově překladu Ataly 101 // Věta v překladu Ataly a situace českého verše 108 // 4. Thematická výstavba Ataly a její hodnoty // s hlediska vývoje české prózy 111 // Popis v epice a Chateaubriandova Atala 111 // Struktura epického thematu a jeho složky 113 // Kontext vnějšího světa v Atale 116 // II. PREROMANTISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE A VLIV JEHO EVROPSKÝCH VZORŮ NA ČESKOU PRÓZU 123 //
III. LINDOVA ZÁŘE NAD POHANSTVEM, PROTOTYP ČESKÉ PRÓZY PREROMANTICKÉ 155 // Proměny v druhovém typu lidové povídkové prózy // obrozenské. Počátky úsilí o domácí thema historické 158 Linda a jeho Záře v literárně historické literatuře 170 // Thema a titul Lindova románu 173 // Vrstvy thematické výstavby Záře nad pohanstvem // a jejich vzájemný vztah 177 // Evokační úsilí jako součást // vypravovatelského umění v Záři 181 // Lexikální ovzduší v Záři 184 // Redukce slovního a zvukového materiálu v kontextu 196 // Zvuková aktualisace slovních spojení 200 // Zvukosledy, jejich tvar a funkce 205 // Lindova věta a perioda 212 // Lindova Záře a Lindův styl v charakteristice a hodnocení současníků 223 // Typické slohové útvary v Záři: popis a přímá řeč 227 // a) Popis, jeho metody a funkce v Záři 228 // b) Přímá řeč (monolog a dialog), její funkce a ráz v Záři 234 // Komposiční a motivická výstavba Záře 240 // Lindova Záře v poměru ke skutečnosti 252 // IV. PRÓZA V LETECH DVACÁTÝCH 259 // 1. Věnceslav Sv. Novotný: Obět 262 // 2. Jan Jindřich Marek: Konvalinky 280 // 3. Klicperovy první prózy a počátky kultu W. Scotta 292 // a) „Pindar a Korinna“ 293 // b) Počátky vlivu W. Scotta a situace české prózy 300 // c) „Točník“ 306 // V. VÝVOJOVÉ POSTAVENÍ ČESKÉ PREROMANTICKÉ PRÓZY 315 // 1. Celková charakteristika preromantické prózy v historické perspektivě 357 // 2. Vertikální členění české prózy beletristické v prvých třech desítiletích 19. století 326 // 3. Krise preromantické prózy, cesty a možnosti dalšího vývoje 335 // 4. K. H. Mácha a česká próza preromantická 349 // JMENNÝ REJSTŘÍK 363
(OCoLC)4688627
cnb000670851

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC