Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
5th ed.
Edinburgh : Churchill Livingstone, 1982
283 s. : il.

objednat
ISBN 0-443-02504-5 (brož.)
Další údaje z titulního listu: 1 The Shoulder -- 2 The Elbow -- 3 The Rotation (Pronation and Supination) -- 4 The Wrist -- The Hand and the Fingers
Obsahuje 500 autorových ilustrací, předmluvu
Bibliografie: s. 282-283
Končetiny horní - fyziologie - učebnice vysokošk.
Ústrojí pohybové - fyziologie - učebnice vysokošk.
000078700
CONTENTS // THE SHOULDER // Physiology of the Shoulder 2 // Flexion and Extension and Adduction 4 // Abduction 6 // Axial Rotation of the Arm 8 // Movements of the Shoulder Girdle in the Horizontal Plane 8 // Horizontal Flexion and Extension 10 // The Movement of Circumduction 12 // Codman’s ‘Paradox’ 14 // Quantitation of Shoulder Movements 16 // Movements for Assessing the Overall Function of the Shoulder 18 // The Multiarticular Complex of the Shoulder 20 // The Articular Surfaces of the Shoulder Joint 22 // Instantaneous Centres of Rotation 24 // The Capsule and Ligaments of the Shoulder 26 // The Intra-articular Course of the Biceps Tendon 28 // The Role of the Gleno-Humeral Ligament 30 // The Coraco-Humeral Ligament in Flexion and Extension 32 // Coaptation of the Articular Surfaces by the Periarticular Muscles 34 // The Subdeltoid ‘Joint’ 36 // The Scapulo-Thoracic ‘Joint’ 38 // Movements of the Shoulder Girdle 40 // The Real Movements of the Scapulo-Thoracic ‘Joint’ 42 // The Sterno-Clavicular Joint: The Articular Surfaces 44 // The Movements 46 // The Acromio-Clavicular Joint 48 // The Role of the Coraco-Clavicular Ligaments 52 // Motor Muscles of the Shoulder Girdle 54 // The Supraspinatus and Abduction 56 // The Physiology of Abduction 60 // The Three Phases of Abduction 64 // The Three Phases of Flexion 66 // Rotator Muscles of the Arm 68 // Adduction and Extension 70 // THE ELBOW // Flexion and Extension // The Elbow: The Joint Which Allows the Hand to Be Moved Towards // or Away from the Body // The Articular Surfaces // The Distal End of the Humerus // The Ligaments of the Elbow // The Head of the Radius // The Trochlea Humeri // The Limitations of Flexion and Extension // Flexor Muscles of the Elbow // Extensor Muscles of the Elbow // Factors Ensuring Coaptation of the Articular Surfaces // The Range of Movements of the Elbow // Position of Function and Position of Immobilisation //
ROTATION (PRONATION AND SUPINATION) // Significance // Definitions // The Usefulness of Pronation-Supination (Rotation) // General Anatomical Relationships // Functional Anatomy of the Superior Radio-Ulnar Joint // Functional Anatomy of the Inferior Radio-Ulnar Joint // Dynamics of the Superior Radio-Ulnar Joint // Dynamics of the Inferior Radio-Ulnar Joint // Axis of Pronation-Supination // The Two Radio-Ulnar Joints Are Co-congruent // Muscles of Pronation and Supination // Mechanical Disturbances of Pronation-Supination // The Position of Function and Compensatory Movements // THE WRIST // Significance // Movements of the Wrist Range of Movements of the Wrist The Movement of Circumduction The Articular Complex of the Wrist // The Articular Surfaces of the Radio-Carpal and Mid-Carpal Joints // The ligaments of the Radio-Carpal and Mid-Carpal Joints // The Stabilising Function of the Ligaments // The Dynamics of the Carpus // The Scaphoid-Lunate Couple // The Geometrically Variable Carpus // Abnormal Movements // The Motor Muscles of the Wrist // The Actions of the Muscles of the Wrist // THE HAND // Its Role 164 // Topography of the Hand 166 // The Architecture of the Hand 168 // The Carpal Bones 172 // The Hollowing of the Palm 174 // The Metacarpo-Phalangeal Joints 176 // The Ligaments of the Metacarpo-Phalangeal Joints 180 // The Range of Movements of the Metacarpo-Phalangeal Joints 184 // The Interphalangeal Joints 186 // The Tunnels and Synovial Sheaths of the Flexor Tendons 190 // The Tendons of the Long Flexors of the Fingers 192 // The Tendons of the Extensor Muscles of the Fingers 196 // The Interosseous and Lumbrical Muscles 198 // Extension of the Fingers 200 // Abnormal Positions of the Hand and Fingers 204 // The Muscles of the Hypothenar Eminence 206 // The Thumb 208 // The Geometry of Opposition of the Thumb 210 // The Trapezo-Metacarpal Joint 212 //
The Metacarpo-Phalangeal Joint of the Thumb 228 // The Interphalangeal Joint of the Thumb 236 // The Motor Muscles of the Thumb 238 // The Action of the Extrinsic Muscles of the Thumb 242 // The Action of the Intrinsic Muscles of the Thumb 244 // Opposition of the Thumb 248 // Opposition and Counteropposition 254 // The Modes of Prehension 256 // Percussion — Contact — Gestures 274 // Positions of Function and Immobilisation 276 // Fictional Hands 278 // The Human Hand 280 // REFERENCES // 282

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC