Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
4. nezměněné vyd.
Praha : Informatorium, 1994
311 s. : il.

objednat
ISBN 80-85427-48-6 (brož.)
Obsahuje úvod, tabulky
Bibliografie: s. 279 - 280
Počet pravděpodobnosti - příklady řešené - sbírky - příručky
000078725
OBSAH // Úvod . // 1 Náhodné jevy // a jejich pravděpodobnosti // 1.1 Náhodné jevy a vztahy mezi nimi... // 1.2 Klasická a statistická definice pravděpodobnosti // 1.3 Pravidla pro počítání s pravděpocřobnostmi . . // Příklady // 2 Náhodné veličiny... // 2.1 Pojem náhodné veličiny... // 2.2 Popis rozdělení jedné náhodné veličiny . . . // 2.3 Popis rozdělení dvou a více náhodných veličin // Příklady... // 3 Funkce náhodných veličin... // 3.1 Funkce jedné náhodné veličiny... // 3.2 Funkce dvou a více spojitých náhodných veličin // Příklady...?... // 4 Charakteristiky náhodných veličin... // 4.1 Význam a druhy charakteristik... // 4.2 Charakteristiky jedné náhodné veličiny . . . // 4.3 Charakteristiky vícerozměrné náhodné veličiny // 4.4 Charakteristiky lineárních forem... // 4.5 Momentová vytvořující funkce... // Příklady... // 5 Některá rozdělení nespojitých náhodných veličin . . // 5.1 Binomické rozdělení... // 5.2 Poissonovo rozdělení... // 5.3 Geometrické a negativní binomické rozdělení. // 5.4 Hypergeometrické rozdělení... // Příklady... // 7 // 9 // 9 // 13 // 15 // 18 // 38 // 38 // 38 // 43 // 48 // 69 // 69 // 71 // 73 // 103 // 103 // 104 108 110 112 113 // 141 // 141 // 145 // 147 // 149 // 152 // 6 Některá rozdělení spojitých náhodných veličin...172 // 6.1 Rovnoměrné rozdělení . . . ...172 // 6.2 Exponenciální rozdělení...173 // / 16.3 Normální rozdělení...174
// 6.4 Speciální rozdělení...178 // Příklady...181 // 7 Zákon velkých čísel a centrální limitní věta...200 // 7.1 Čebyševovy nerovnosti...200 // 7.2 Zákon velkých čísel...200 // 7.3 Centrální limitní věta...203 // Příklady... 205 // 8 Markovovy řetězce...218 // 8.1 Definice stochastického procesu...218 // 8.2 Markovovy řetězce...219 // 8.3 Absorpční řetězce... 222 // 8.4 Regulární řetězce... . 225 // Příklady ...227 // 9 Úlohy z matematické statistiky...244 // 9.1 Náhodný výběr a výběrové charakteristiky...244 // 9.2 Bodový a intervalový odhad...246 // 9.3 Testování statistických hypotéz...249 // Příklady... . 253 // Literatura...279 // Tabulky...281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC