Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002
287 s. : il.

objednat
ISBN 80-902885-7-X (brož.)
Svědectví
Obsahuje ilustrace, mapky, úvod, přílohy, jmenný rejstřík, resumé anglicky a německy, poznámku
Bibliografie: s. 272-275
Armáda československá - prapory technické pomocné - studie a dokumenty
000078944
Obsah // Úvodem... 8 // I. Politické perzekuce v čs. armádě po únoru 1948 ... 10 // II. Systém vyhledávání, označování a povolávání tzv. politicky // nespolehlivých branců, instituce výjimečných cvičení... 15 // Vznik kategorie „politicky nespolehlivý“ 15 // Vytvoření systému prověřování a klasifikace E 18 // Prověrka branců nástupního ročníku 1950 21 // Dotvoření systému 25 // Výjimečná vojenská cvičení 27 // III. Právní aspekty vytvoření a existence pomocných // technických praporů a vojenských pracovních jednotek... 35 // Statut vojenských pracovních jednotek 37 // Způsob výběru ? ??? a délka základní vojenské služby 39 // VPJ z pohledu mezinárodních dohod 40 // IV. Vznik, organizace a výstavba vojenských pracovních // jednotek, jejich typy a počty... 42 // Silniční prapory ženijních pluků 42 // Vznik prvních PTP 44 // Vytvoření prvních těžkých PTP 45 // Další výstavba lehkých PTP 46 // Výstavba těžkých PTP 48 // Vytvoření technických praporů, vznik VPJ 49 // Postupná přeměna PTP v technické prapory, změna charakteru VPJ 50 Reorganizace vojenských pracovních jednotek, konec PTP 53 // V. Orgány řízení a velení, důstojníci a velitelé u pomocných // technických praporů a vojenských pracovních jednotek... 56 // Součást ženijního vojska 56 // Podřízení Stavební a ubytovací správě MNO 57 // Vznik velitelství VPJ 58 // Vojáci z povolání u VPJ // Poddůstojníci
z povolání // Poddůstojníci základní služby a instruktoři // Političtí pracovníci u vojenských pracovních jednotek // VI. Složení pomocných technických praporů a vojenských // pracovních jednotek, prověřování výsledků tzv. převýchovy // Postupná změna složení jednotek Prověrky tzv. politické převýchovy u PTP Prověrka na podzim 1953 // VII. Průběh služby u pomocných technických praporů a vojenských pracovních jednotek, materiální a další // zabezpečení vojáků... // Nástup ? PTP a VPJ // Příchod ? jednotce // Tzv. přijímač // Denní řád // Výcvik a výchova // Ubytování příslušníků PTP a VPJ // Výstroj ní podmínky u PTP a VPJ // Stravování u PTP a VPJ // Lékařská a zdravotnická péče, hygienické podmínky u PTP a VPJ Volný čas, možnosti kulturního, sportovního a dalšího vyžití, vycházky a dovolené, pochvaly a tresty // Vili. Pracovní nasazení a pracovní podmínky u pomocných // technických praporů a vojenských pracovních jednotek... // Jednotky pracující v režii vojenské správy // Lehké prapory a jejich zasazení // Těžké prapory a jejich zasazení // Způsob odměňování příslušníků PTP a TP // Bezpečnost při práci, úrazy a mimořádné události u PTP a TP // Snahy o zvyšování kvalifikace, soutěžení a náborové akce // Vztah spolupracovníků a veřejnosti ? příslušníkům PTP a TP // Výsledky činnosti PTP a VPJ // IX. Osudy příslušníku PTP po
propuštění z armády, snahy // o jejich organizování a rehabilitaci... 154 // První pokus o organizování a rehabilitaci v roce 1968 158 // Vytvoření Svazu PTP a vývoj po roce 1989 160 // X. Zneužití armády ? politické perzekuci v dalších zemích // sovětského bloku... 163 // Báňské a stavební prapory v Polsku 164 // Perzekuční jednotky v Maďarsku 166 // Závěrem... 170 // Přílohy... 172 // Použité prameny a literatura, doporučená literatura... 272 // Seznam zkratek... 276 // Jmenný rejstřík... 280 // Resumé / Summary / Resümee... 284 // Ediční poznámka... 287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC