Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.1) Půjčeno:57x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
191 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2014-2 (brož.)
Obsahuje poznámky pod čarou, úvod, rejstřík
Bibliografie na s. 185-187
Činy trestné - oběti - pomoc psychosociální - příručky
Oběti - činy trestné - pomoc psychosociální - příručky
000079026
Obsah // Úvod...9 // 1 Psychologie oběti (L Čírtková)...11 // 1.1 Viktimizace primární a sekundární...12 // 1.1.1 Primární viktimizace...13 // 1.1.2 Sekundární viktimizace...16 // 1.1.2 Výskyt a znaky sekundární viktimizace u obětí znásilnění . . 21 // 1.2 Dopad trestného činu na oběť a na její okolí...23 // 1.2.1 Faktory ovlivňující dopad trestného činu na oběť...24 // 1.2.2 Dynamika prožívání újmy...28 // 1.3 Riziko vzniku posttraumatické stresové poruchy...31 // 1.4 Syndrom oběti - mýty a předsudky...36 // 1.4.1 Syndrom oběti...36 // 1.4.2 Mýty a předsudky laické viktimologie...40 // 1.4.3 Mýty a předsudky o obětech znásilnění...42 // 1.4.4 Mýty a předsudky o obětech domácího násilí...43 // 1.5 Hlavní problémy obětí v různých fázích po činu...45 // 2 Zranitelné oběti a svědci (J. Drtilová)...51 // 2.1 Děti ...51 // 2.1.1 Dítě jako svědek a oběť násilí...51 // 2.1.2 Násilí na dětech: charakteristiky násilníka a oběti ...51 // 2.1.3 Důsledky násilného chování pro oběť: akutní reakce na stres // a posttraumatická stresová porucha u dětí a adolescentů ... 53 // 2.2 Senioři (M. Venglářová)...56 // 2.2.1 Senior jako oběť trestného činu...58 // 2.2.2 Senior jako svědek trestného činu...60 // 2.2.3 Týrání seniorů...61 // 2.3 Mnohočetné oběti (L Čírtková)...63 // 2.4 Pozůstalí (TV. Špatenková) ...70 // 2.4.1 Truchlení...71 // 2.4.2 Doporučené zásady pro kontakt
s pozůstalými po obětech // trestných činů...80 // 3 Oběti vybraných deliktů (M. Kloubek)...85 // 3.1 Dopravní nehody ...85 // 3.1.1 Základy trestní odpovědnosti...85 // 3.1.2 Trestné činy související s porušováním pravidel silničního // provozu ...86 // 3.2 Majetkové trestné činy ...95 // 3.2.1 Základy ochrany majetkových práv fyzických osob...95 // 3.2.2 Trestný čin krádeže...95 // 3.2.3 Trestný čin podvodu...98 // 3.3 Násilné a mravnostní trestné činy... 100 // 3.3.1 Ublížení na zdraví... 100 // 3.3.2 Loupežné přepadení... 102 // 3.3.3 Znásilnění... 102 // 3.3.4 Nutná obrana... 104 // 3.3.5 Zásady bezpečného chování... 106 // 3.3.6 Pohlavní zneužívání... 107 // 3.4 Domácí násilí (P. Vitoušová)... 108 // 3.5 Pronásledování (L Čírtková)... 115 // 3.5.1 Stalking: slídění, obtěžování a pronásledování... 115 // 3.5.2 Posuzování nebezpečnosti pronásledování podle typu // pachatele... 119 // 3.5.3 Dopad nebezpečného pronásledování na oběť... 122 // 3.5.4 Pomoc obětem pronásledování... 123 // 4 Pomoc obětem ... 126 // 4.1 Laická pomoc obětem (L. Čírtková)... 126 // 4.2 Psychologická intervence... 130 // 4.2.1 Oběť v akutním stavu těsně po činu... 131 // 4.2.2 Oběť ve stabilizovaném stavu v různých fázích po činu . . 135 // 4.3 Následná psychologická péče... 139 // 4.4 Sociální pomoc (M. Vitoušová)... 141 // 4.4.1 Dotazníkové šetření... 144 // 4.5 Právní
pomoc (J. Matzner)... 149 // 4.5.1 Právo... 149 // 4.5.2 Spravedlnost... 150 // 4.5.3 Osoby a systém ... 150 // 4.5.4 Role právního poradce... 151 // 4.5.5 Obsah a zásady právní pomoci ... 152 // 5 Práva obětí (G. Trnková, P. Vitoušová, M. Kloubek)... 154 // 5.1 Práva poškozeného... 154 // 5.1.1 Právo na informace ... 157 // 5.1.2 Právo na aktivní účast v řízení... 158 // 5.2 Právo na zmocněnce a právní pomoc (§ 50, § 5la, § 154 trestního // řádu)... 164 // 5.3 Náhrada škody a peněžitá pomoc (P. Vitoušová) ... 166 // 5.3.1 Možnosti kompenzace obětí trestných činů... 167 // 5.3.2 Peněžitá pomoc státu ... 168 // 5.4 Ochrana svědka poškozeného (oběti) v trestním řízení // (M. Kloubek)... 171 // 5.4.1 Obecný postup Policie ČR při ochraně svědků // a poškozených v trestním řízení... 172 // 5.4.2 Postup Policie ČR při ochraně svědků a poškozených // v trestním řízení s utajením podoby a totožnosti... 173 // 5.4.3 Postup Policie ČR při ochraně svědků a poškozených // v trestním řízení podle speciálního zákona... 175 // Příloha RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÉ UNIE (2001/220/S V V) ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení... 177 // Závěr... 184 // Literatura... 185 // Rejstřík... 188

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC