Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.4) Půjčeno:22x 
BK
2. oprav. a rozšíř. vyd.
Olomouc : FIN, 1996
375 s.

objednat
ISBN 80-7182-030-X (brož.)
Bibliogr. s. 370-371
Slovníček cizích slov s. 372-375
Politologie - učebnice středošk.
Politologie - učebnice vysokošk.
000079144
Obsah // Předmluva...11 // Úvod ...12 // 1. Politologie...15 // 1.1 Název, charakteristika, vývoj a nejvýznamnější představitelé...15 // 1.2 České politické myšlení a jeho představitelé...20 // 1.3 Definice, předmět, disciplíny a metoda politologie...23 // 1.4 Politologie a ostatní vědy...25 // 2. Politika ...29 // 2.1 Politika. Politický program. Politický konflikt ...29 // Karel Čapek: O politice...32 // • Niccoló Machiavelli: Vladař...36 // Václav Havel: Politika a svědomí...39 // Václav Bělohradský: O politice politické a antipolitické ... 42 Petr Pithart: Chvála politiky aneb návod, jak ji ostouzet ... 44 // 2.2 Politický systém. Moc. Autorita . ...47 // 2.3 Politická socializace...47 // 2.4 Politická participace...49 // 2.5 Veřejné mínění. Masová média...50 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...52 // 3. Stát ...54 // 3.1 Pojmenování státu ...54 // 3.2 Vznik státu...54 // 3.3 Podstata státu...55 // 3.4 Vymezení státu podle obyvatelstva...56 // 3.5 Stát jako subjekt mezinárodního práva. Suverenita ...57 // 3.6 Funkce státu...57 // 3.7 Právní stát...58 // 3.8 Sociální stát ...59 // 3.9 Formy státu...60 // Platón: Obec ...62 // Aristoteles: Pojem, vznik, význam a složky obce...64 // Thomas Hobbes: Leviathan...67 // John Locke: O stavu přirozeném...70 // 5 // Jean J. Rousseau: O společenské smlouvě // neboli zásady státního práva...72 // Vladimir I. Lenin: Stát a revoluce...76 // Robert Nozick:
Anarchie, stát a utopie ...78 // Idea české státnosti ...82 // 3.10 Státní symboly...85 // Preambule Ústavy České republiky ...90 // Preambule Ústavy Slovenské republiky...91 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...93 // 4. Demokracie...95 // 4.1 Vymezení demokracie...95 // 4.2 Reálná demokracie...98 // 4.3 Způsoby demokratické kontroly...99 // 4.4 Občan a právo v demokratickém státě...100 // 4.5 Právo na soudní ochranu ... 100 // Tomáš G. Masaryk: Demokracie jako názor na svět a život 101 // Perikles: Epitaphios...105 // Robert A. Dahl: Instituce polyarchie...107 // Alexis de Tocqueville: Tyranie většiny...K09 // Karl R. Popper: Uzavřená a otevřená společnost...111 // Hlava první Ústavy ČR...113 // 4.6 Demokratický ekonomický systém..."...114 // Petr L. Berger: Nejistý triumf demokratického kapitalismu . . 117 Michael Novák: Duch demokratického kapitalismu...119 // 4.7 Kritika demokracie...121 // 4.7.1 Kritika demokracie: Teorie elit ■...122 // Muammar Al-Kaddáfí: Lidové kongresy a lidové výbory . . . 123 Joseph A. Schumpeter: Některé závěry analýzy // demokratického procesu ...125 // Josef L. Fischer: Skladebná demokracie...128 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...131 // 5. Ústava ...134 // • Charles Montesquieu: O anglické ústavě ...139 // Ústava USA ...142 // 5.1 Český ústavní vývoj...145 // 5.2 Ústava České republiky...149 // Hlava II.-IV. Ústavy ČR ... 152 // Vladimír Klokočka: Princip
materiálního právního státu // a hodnotová vázanost Ústavy ...163 // 5.3 Územní samospráva ...165 // 6 // John S. Mill: O místních zastupitelských sborech ...167 // 5.4 Role státu v ekonomické oblasti. // Hospodářská politika...169 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...173 // 6. Svoboda...175 // Erich Fromm: Vyčlenění individua a dvojznačnost // svobody...177 // Isaiah Berlin: Dva pojmy svobody...181 // Fjodor M. Dostojevskij: Velký inkvisitor...183 // Fritz Machlup: Katalog některých důležitých svobod 186 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...189 // 7. Spravedlnost...190 // 7.1 Kritika sociální spravedlnosti...192 // * Platón: O původu a podstatě spravedlnosti...193 // Sofisté ...194 // Aristoteles: Spravedlnost rozdílecí a opravná ...196 // Friedrich A. Hayek: Zásady spravedlnosti ...197 // John Rawls: Hlavní idea teorie spravedlnosti...200 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...202 // 8. Rovnost...■...203 // 8.1 Sociální stratifikace...204 // Jean J. Rousseau: Rozprava o příčinách a původu // nerovnosti mezi lidmi...206 // Alexis de Tocqueville: Politické důsledky společenského // zřízení Angloameričanů...208 // George Orwell: Farma zvířat...210 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...213 // 9. Lidská práva ...214 // Deklarace nezávislosti USA...218 // Prohlášení Charty 77 ...220 // Listina základních práv a svobod...223 // Ludvík Vaculík: Život za život ...229 // Otázky, úkoly a náměty
na eseje ...234 // 10. Politické doktríny a ideologie...236 // 10.1 Liberalismus ...239 // 7 // Friedrich A. Hayek: Principy liberálního společenského // řádu...241 // 10.2 Konzervatismus...243 // Roger Scruton: Konzervatismus ...246 // 10.3 Křesťanská sociální nauka...248 // Jan Pavel II.: Centesimus annus ...249 // 10.4 Socialismus...252 // G. D. H. Cole: Fabiánský socialismus ...254 // 10.5. Komunismus...257 // K. Marx, F. Engels: Manifest komunistické strany...259 // 10.6 Fašismus ...262 // Adolf Hitler: Německé mládeži...264 // 10.7 Rasismus...266 // Charles Beaumont: Vetřelec...268 // 10.8 Nacionalismus...273 // Arnošt Gellner: Poznámky o slabosti nacionalismu ...274 // 10.9 Anarchismus...277 // Petr Kropotkin: Zásady anarchie ...279 // ío.io Feminismus...281 // Simone Beauvoirová: Druhé pohlaví ...282 // ío.ii Environmentalismus ... 284 // Aldo Leopold: Etika země...285 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...288 // 11. Politické strany. Politický pluralismus...290 // u.l Teorie politického pluralismu ...290 // 11.2 Politické strany...291 // Edvard Beneš: Psychologie politického stranictví // jako zjev antidemokratičký...295 // Adolf Müller: Klasické funkce politických stran...299 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...301 // 12. Volby a volební systémy ...303 // 12.1 Volby...303 // 12.2 Formy přímé demokracie: referendum, iniciativa // a odvolání...304 // 12.3 Volební systémy...305 // 12.4 Volební systém ČR ...307
// 12.4. l Volby do Sněmovny ...308 // 12.4.2 Volby do Senátu...309 // Václav Bělohradský: Volební systém a demokracie ...309 // 8 // John S. Mill: O pravé a nepravé demokracii...312 // 12.5 Teorie veřejné volby...314 // Václav Rambousek: Proč si F. Zappa stěžuje // na nedostatek demokracie ...315 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...317 // 13. Mezinárodní vztahy...320 // 13.1 Věda mezinárodních vztahů a její vývoj ...320 // 13.2 Mezinárodní prostředí...321 // 13.3 Mezinárodní politika a její nástroje...324 // 13.4 Mezinárodní ekonomická spolupráce...326 // 13.5 Mezinárodní uspořádání ozbrojených sil ...328 // 13.6 Mírová řešení konfliktů...329 // 13.7 Opatření při ohrožení nebo porušení míru...330 // 13.8 Válečný stav...331 // 13.9 Mezinárodní systém ...332 // 13.10 Organizace spojených národů...336 // Charta OSN, Cíle a zásady...339 // 13.11 Evropská unie ...341 // 13.11.1 Teorie evropské integrace ...344 // 13.11.2 Budoucnost Evropy - měnová unie...346 // 13.11.3 Budoucnost Evropy - rozšiřování EU...346 // Maastrichtské dohody ...348 // 13.12 Organizace severoatlantické smlouvy (NATO) ...350 // Severoatlantická smlouva...352 // Deklarace z Ria (o Životním prostředí a rozvoji)...353 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...357 // 14. Česká republika v čase přeměn ...358 // 14.1 Vyrovnání s minulostí...359 // Karl Jaspers: Čtyři pojmy viny...360 // Vladimír Čermák: K legitimitě
Benešových dekretů...363 // Vojtěch Cepl: Transformace hlav a srdcí ve východní // Evropě...366 // Použitá literatura ...370 // Slovníček cizích slov...372 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC