Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.8) Půjčeno:119x 
BK
4. přepracované a rozšířené vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000
448 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-7182-116-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, fotografie, bibliografické citace, předmluvu, úvod, slovníček cizích slov
Bibliografie: s. 441-444
Politologie - učebnice středošk.
Politologie - učebnice vysokošk.
000079145
Obsah // Předmluva ...11 // Úvod...12 // 1. Politologie...13 // 1.1 Politologie jako věda ...13 // 1.2 Disciplíny politologie...17 // 1.3 Metody politologie a politologický výzkum...20 // 1.4 Politologie a ostatní vědy ...22 // 1.5 Vývoj a nejvýznamnější představitelé politického myšlení ...24 // 1.6 Založení a vývoj politologie v USA ...28 // 1.7 Vznik a vývoj politologie v Evropě...30 // 1.8 České politické myšlení a jeho představitelé...31 // David Easton: Politologie ve Spojených státech ...34 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...38 // Rozšiřující literatura...39 // 2. Politika ...40 // 2.1 Politika. Politický program. Politický konflikt...40 // Karel Čápek: O politice... 43 // Niccoló Machiavelli: Vladař ...47 // Václav Havel: Politika a svědomí...49 // Václav Bělohradský: O politice politické a antipolitické...51 // Max Weber: Etika a politika’...53 // Petr Pithart: Chvála politiky aneb návod, jak ji ostouzet ...55 // 2.2 Politický systém. Moc. Autorita ...57 // 2.3 Politická kultura, politická socializace ... 58 // 2.4 Politická participace ...59 // 2.5 Veřejné mínění. Masová média...61 // Gabriel Almond, Sidney Verba: Pocit občanské způsobilosti ...62 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...65 // Rozšiřující literatura...67 // 3. Politické strany. Politický pluralismus ... 68 // 3.1 Teorie politického pluralismu ...68 // .3.2 Politické strany... 69 // 3.3 Levice a pravice ...í 11 // 3.4 Koalice
politických stran ...(75 // 3.5 Systémy politických stran...1 76 // Edvard Beneš: Psychologie politického stranictví // jako zjev antidemokratický...77 // Seymour Lipset, Stein Rokkan: Politická strana: činitel konfliktu // a nástroj integrace...80 // Mancur Olson: Logika kolektivního jednání ...82 // 3.6 Financování politických stran...83 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...88 // Rozšiřující literatura...89 // 4. Volby a volební systémy... 90 // 4.1 Volby ...90 // 4.2 Formy přímé demokracie: referendum, iniciativa a odvolání...93 // Anthony Downs: Základní logika hlasování: Shrnutí...94 // Angus Campbell. Philip Converse, Warren Miller, Donald // Stokes: Formování politických představ a změna politické orientace .95 // 4.3 Volební systémy ...99 // 4.4 Volební systém v CR...103 // 4.4.1 Volby do Sněmovny... 104 // 4.4.2 Volby do Senátu...104 // Václav Bělohradský: Volební systém a demokracie: // K prvnímu výročí svobodných voleb 107 // John S. Mill: O pravé a nepravé demokracii; zastoupení všech // a zastoupení pouze většiny ...109 // Andrew M. Carstairs: Poměrné systémy...111 // 4.5 Teorie racionální volby...116 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...119 // Rozšiřující literatura... 122 // 5. Stát... 123 // 5.1 Pojmenování státu...123 // 5.2 Vznik státu a teorie jeho vzniku ...123 // 5-3 Podstata teorie státu ...124 // 5.4 Vymezení státu podle obyvatelstva ...126 // 5.5 Stát jako subjekt mezinárodního
práva. Suverenita ...126 // 5.6 Funkce státu ...127 // 5.7 Sociální stát ...128 // 5.8 Formy státu...131 // Platón: Obec...134 // Aristoteles: Pojem, vznik, význam a složky obce ...136 // Thomas Hobbes: Leviathan...138 // John Locke: O stavu přirozeném ...140 // Jean J. Rousseau: O společenské smlouvě // neboli zásady státního práva...142 // 6 // Vladimir I. Lenin: Stá! a revoluce... 145 // Robert Nozick: Anarchie, stát a utopie...147 // Idea české státnosti ...149 // 5.9 Státní symboly ...152 // Preambule Ústavy České republiky ...157 // Preambule Ústavy Slovenské republiky ...158 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...158 // Rozšiřující literatura ...160 // 6. Demokracie...161 // 6.1 Teoretické vymezení demokracie ...161 // 6.2 Reálná demokracie ...164 // 6.3 Základní otázky demokracie...165 // 6.4 Způsoby demokratické kontroly ...168 // 6.5 Občan a právo v demokratickém státě...169 // 6.6 Právo na soudní ochranu...170 // Tomáš G. Masaryk: Demokracie jako názor na svět a život 171 // Perikles: Epitaphios ...174 // Robert A. Dahl: Instituce polyarchie ...176 // Alexis de Tocqueville: Tyranie většiny...1.77 // Karl R. Popper: Uzavřená a otevřená společnost...179 // Hlava první Ústavy ČR ...181 // 6.7 Demokratický ekonomický systém ...182 // Petr L. Berger: Nejistý triumf demokratického kapitalismu...184 // Michael Novák: Duch demokratického kapitalismu...186 // 6.8 Kritika demokracie...188 // 6.8.1 Kritika
demokracie: Teorie elit...188 // Muammar Al-Kaddáfí: Lidové kongresy a lidové výbory...189 // Joseph A. Schumpeter: Některé závěry analýzy // demokratického procesu ...191 // Josef L. Fischer: Skladebná demokracie ...193 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...196 // Rozšiřující literatura...198 // 7. Ústava ...199 // 7.1 Ústava a stát...199 // 7.2 Ústava a státnost...201 // 7.3 Teoretický základ ústavy...204 // 7.3. i Teorie suverenity lidu...206 // 7.3.2 Koncepce omezené vlády: vláda práva a právní stát ...208 // 7.3.3 Legitimita...210 // 7.3.4 Princip oddělení moci a systém brzd a rovnováh...212 // 7 // 7.4 Parlament...215 // 7.4.1 Funkce parlamentu... 216 // 7.4.2 Struktura parlamentu ... 219 // 7.5 Výkonné orgány ...222 // 7.5.1 Hlava státu...223 // 7.5.2 Vláda ...224 // 7.5.3 Správa ...225 // 7.6 Soudy...226 // 7.6.1 Vůle většiny, nebo práva jednotlivce?... 227 // 7.6.2 Ústavní soudnictví ...228 // Vladimír Klokočka: Princip materiálního právního státu // a hodnotová vázanost Üstavy...229 // Charles L. Montesquieu: O anglické ústavě...230 // Alexandr Hamilton, James Madison, John Jay: // Federalista č. 78 ... 232 // 7.7 Český ústavní vývoj ...234 // 7.8 Ústava České republiky...240 // Hlava II.—IV. Ústavy ČR...242 // 7.9 Územní samospráva ...253 // John S. Mill: O místních zastupitelských sborech ...256 // Elinor Ostromová: Správa věcí společných ...258 // 7.10 Role státu v ekonomické
oblasti. // Hospodářská politika ... 260 // 7.10.1 Ústřední banka ...262 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...263 // Rozšiřující literatura... 265 // 8. Hodnotový rozměr demokracie a lidská práva...267 // Vladimír Čermák: O hodnotovém řádu ...268 // 8.1 Svoboda...270 // Erich Fromm: Vyčlenění individua a dvojznačnost svobody...272 // Isaiah Berlin: Dva pojmy svobody...275 // Fjodor M. Dostojevskij: Velký inkvisitor ...277 // John S. Mill: O svobodě...279 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ... 281 // 8.2 Spravedlnost ...281 // 8.2. i Kritika sociální spravedlnosti ...283 // Platón: O původu a podstatě spravedlnosti ...284 // Sofisté: Přirozená spravedlnost...285 // Aristoteles: Spravedlnost rozdílecí a opravná ...286 // Friedrich A. Hayek: Zásady spravedlnosti...288 // John Rawls: Hlavní idea teorie spravedlnosti...290 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...291 // 8 // 8.3 Rovnost ...292 // 8.3.1 Sociální stratifikace ...293 // Jean J. Rousseau: Rozprava o příčinách a původu // nerovnosti mezi lidmi...295 // Alexis de Tocqueville: Politické’ důsledky společenského // zřízení Angloameričanů...296 // George Orwell: Farma zvířat ... 298 // Otázky, úkoly a náměty na eseje ...300 // 8.4 Lidská práva - - 301 // Deklarace nezávislosti USA...307 // ProhláSení Charty 77 ...*. ■ 308 // Listina základních práv a svobod ...311 // Ludvík Vaculík: Život za život ...315 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...320
// Rozšiřující literatura ...321 // 9. Politické doktríny a ideologie ...323 // 9.1 Liberalismus ...325 // Friedrich A. Hayek: Principy liberálního společenského řádu ... 327 // 9.2 Konzervatismus’ ...329 // Roger Scruton: Konzervatismus ...331 // 9.3 Křesťanská sociální nauka...332 // Jan Pavel II: Centesimusannus ...334 // 9.4 Socialismus...336 // G. D. H. Cole: Fabiánský socialismus...338 // 9.5 Komunismus... 340 // Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest komunistické strany ...342 // 9.6 Fašismus a nacismus...344 // Adolf Hitler: Německé mládeži...346 // 9.7 Rasismus...347 // Charles Beaumont: Vetřelec... 350 // 9.8 Nacionalismus ...354 // Arnošt Gellner: Poznámka o slabosti nacionalismu ...355 // 9.9 Anarchismus... 357 // Petr Kropotkin: Zásady anarchie ...359 // 9.10 Feminismus... 360 // Simone Beauvoirová: Druhé pohlaví ...363 // 9.11 Environmentalismus ... 365 // Aldo Leopold: Etika země...365 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...368 // Rozšiřující literatura...369 // 9 // 10. Mezinárodní vztahy ...371 // 10.1 Věda mezinárodních vztahů a její vývoj...371 // 10.2 Mezinárodní prostředí... 373 // 10.3 Mezinárodní politika a její nástroje...375 // 10.4 Mezinárodní ekonomická spolupráce...377 // 10.4.1 Globalizace ... 379 // Jan Keller: Globalizace omezuje demokracii ...383 // Stanley Fischer: Obrana Globalizace...386 // 10.5. Mezinárodní uspořádání ozbrojených sil ...389 // 10.6 Mírová řešení konfliktů...390
// 10.7 Opatření při ohrožení nebo porušení míru ...390 // 10.8 Válečný stav ...391 // 10.9 Mezinárodní systém...392 // ío.io Organizace spojených národů...396 // Charta OSN ...399 // 10.11 Evropská unie ...401 // 10.11. i Teorie evropské i ntegrace ...404 // 10.11.2 Evropská měnová unie a budoucnost Evropy...406 // 10.11.3 Budoucnost Evropy - rozšiřování EU ...407 // Maastrichtské dohody...409 // 10.12 Organizace severoatlantické smlouvy (NATO)...410 // Severoatlantická smlouva... 413 // Deklarace z Ria ...415 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...417 // Rozšiřující literatura...418 // 11. Politická transformace... 419 // 11.1 Česká republika...420 // 11.2 Chile...423 // 11.3 Jihoafrická republika...426 // Dagmar Šimková: Byly jsme tam taky...428 // Karl Jaspers: Čtyři pojmy viny... 432 // Vojěch Cepl, Mark Gillis: Transformace hlav a srdci // ve východní Evropě... 434 // Kader Asmal, Louise Asmal, Ronald Suresh Roberts: // Pravdou ke smíření... 437 // Otázky, úkoly a náměty na eseje...439 // Rozšiřující literatura...441 // Sekundární literatura...442 // Slovníček cizích slov ...445 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC