Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.7) Půjčeno:118x 
BK
5. přepracované a rozšířené vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003
458 s. : il., portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7182-162-4 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 452-454, bibliografické odkazy
000079146
Předmluva // Úvod // 1. POLITOLOGIE // 1.1 Politologie jako věda // 1.2 Disciplíny politologie // 1.3 Metody politologie a politologický výzkum // 1.4 Politologie a ostatní vědy // 1.5 Vývoj a nejvýznamnější představitelé politického myšlení // 1.6 Založení a vývoj politologie v USA // 1.7 Vznik a vývoj politologie v Evropě // 1.8 České politické myšlení a jeho představitelé // David Easton: Politologie ve Spojených státech // Otázky, úkoly a náměty na eseje // Rozšiřující literatura // 2. POLITIKA // 2.1 Politika. Politický program. Politický konflikt // Karel Čapek: O politice // Niccolo Machiavelli: Vladař // Václav Havel: Politika a svědomí // Václav Bělehradský: O politice politické a antipolitické // Max Weber: Etika a politika // Petr Pithart: Chvála politiky aneb návod, jak ji ostouzet // 2.2 Politický systém. Moc. Autorita // 2.3 Politická kultura, politická socializace // 2.4 Politická participace // 2.5 Veřejné mínění. Masová média // Gabriel Almond, Sidney Verba: Pocit občanské způsobilosti // Otázky, úkoly a náměty na eseje // Rozšiřující literatura // 3. POLITICKÉ STRANY. POLITICKÝ PLURALISMUS 70 // 3.1 Teorie politického pluralismu 70 // 3.2 Politické strany71 // 3.3 Levice a pravice 73 // 3.4 Koalice politických stran 77 // 3.5 Systémy politických stran 78 // Edvard Beneš: Psychologie politického stranictví jako zjev antidemokratický 79 // Seymour Lipset, Stein Rokkan: Politická strana: Činitel konfliktu a nástroj integrace 82 // Mancur Olson: Logika kolektivního jednání 84 // 3.6 Financování politických stran 85 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 90 // Rozšiřující literatura 91 // 4. VOLBY A VOLEBNÍ SYSTÉMY 92 // 4.1 Volby 92 // 4.2 Formy přímé demokracie: referendum, iniciativa a odvolání 95 // Anthony Downs: Základní logika hlasování: Shrnutí 96 //
Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller, Donald Stokes: Formování politických představ a změna politické orientace 97 // 4.3 Volební systémy 101 // 4.4 Volební systém v ČR 105 // 4.4.1 Volby do Sněmovny // 4.4.2 Volby do Senátu 106 // Václav Belohradský: Volební systém a demokracie: k prvnímu výročí svobodných voleb 109 // John S. Mill: O pravé a nepravé demokracii; zastoupení všech a zastoupení pouze většiny 111 // Andrew N. Carstairs: Poměrné systémy 113 // 4.5 Teorie racionální volby 118 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 121 // Rozšiřující literatura 124 // 5. STÁT 125 // 5.1 Pojmenování státu 125 // 5.2 Vznik státu a teorie jeho vzniku 125 // 5.3 Podstata teorie státu 126 // 5.4 Vymezení státu podle obyvatelstva 128 // 5.3 Stát jako subjekt mezinárodního práva. Suverenita 128 // 5.6 Funkce státu 129 // 5.7 Sociální stát 130 // 5.8 Formy státu 133 // Platón: Obec 136 // Aristotelés: Pojem, vznik, význam a slozjcy obce 138 // Thomas Hobbes: Leviathan 140 // John Locke: O stavu přirozeném 142 // Jean J. Rousseau: O společenské smlouvě neboli zásady státního práva 144 // Vladimír Il. Lenin: Stát a revoluce 147 // Robert Nozick: Anarchie, stát a utopie 149 // Idea české státnosti 151 // 5.9 Státní symboly 154 // Preambule Ústavy České republiky 159 // Preambule Ústavy Slovenské republiky 160 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 160 // Rozšiřující literatura 162 // 6. DEMOKRACIE 163 // 6.1 Teoretické vymezení demokracie 163 // 6.2 Reálná demokracie 166 // 6.3 Základní otázky demokracie 167 // 6.4 Způsoby demokratické kontroly 170 // 6.5 Občan a právo v demokratickém státě 171 // 6.6 Právo na soudní ochranu 172 // To máš G. Masaryk: Demokracie jako názor na svět a život 173 // Periklés: Epitaphios 176 // Robert A. Dahl: Institucepolyarchie 178 // Alexis de Tocqueville: Tyranie většiny 179 //
Karl R. Popper: Uzavřená a otevřená společnost 181 // Hlava první Ústavy ČR 183 // 6.7 Demokraticky ekonomicky systém 184 // Petr L. Berger: Nejistý triumf demokratického kapitalismu 186 // Michael Novak: Duch demokratického kapitalismu 188 // 6.8 Kritika demokracie 190 // 6.8.1 Kritika demokracie: Teorie elit 190 // Muammar Al Kaddáfí: kongresy a lidové výbory 191 // Joseph A. Schumpeter: Některé závěry analýzy demokratického procesu 193 // Josef L. Fischer: Skladebná demokracie 195 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 198 // Rozšiřující literatura 200 // 7. ÚSTAVA 201 // 7.1 Ústava a stát201 // 7.2 Ústava a státnost203 // 7.3 Teoretický základ ústavy 206 // 7.3.1 Teorie suverenity lidu 208 // 7.3.2 Koncepce omezené vlády: vláda práva a právní stát 210 // 7.3.3 Legitimita 212 // 7.3.4 Princip oddělení moci a systém a rovnováha 214 // 7.4 Parlament 217 // 7.4.1 Funkce parlamentu 218 // 7.4.2 Struktura parlamentu 221 // 7.5 Výkonné orgány 224 // 7.5.1 Hlava státu 225 // 7.5.2 Vláda 226 // 7.5.3 Správa 227 // 7.6 Soudy 228 // 7.6.1 Vůle většiny, nebo práva jednotlivce? 228 // 7.6.2 Ústavní soudnictví 230 // Vladimír Klokočka: Princip materiálního právního státu a hodnotová vázanost Ústavy 231 // Charles L. Montesquieu: O anglické ústavě 232 // Alexandr Hamilton, James Madison, John Jay: Federalista č. 78 234 // 7.7 Český ústavní vývoj 236 // 7.8 Ústava České republiky 242 // Hlava II-IV. Ústavy ČR 244 // 7.9 Územní samospráva 1 255 // John S. Mill: O místních zastupitelských sborech 258 // Elinor Ostromová: Správa věcí společných 260 // 7.10 Role státu v ekonomické oblasti. Hospodářská politika 262 // 7.10.1 Ústřední banka 264 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 265 // Rozšiřující literatura 267 // 8. HODNOTOVÝ ROZMĚR DEMOKRACIE A LIDSKÁ PRÁVA 269 // Vladimír Čermák: O hodnotovém řádu 270 // 8.1 Svoboda 272 //
Erich Fromm: Vyčlenění individua a dvojznačnost svobody 274 // Isaiah Berlin: Dva pojmy svobody 211 // Fjodor M. Dostojevskij: Velký inkvisitor 279 // John S. Mill: O svobodě 281 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 283 // 8.2 Spravedlnost 283 // 8.2.1 Kritika sociální spravedlnosti 285 // Platón: O původu a podstatě spravedlnosti 286 // Sofisté: Přirozená spravedlnost 287 // Aristotelés: Spravedlnost rozdílecía opravná 288 // Friedrich A. Hayek: Zásady spravedlnosti 290 // John Rawls: Hlavní idea teorie spravedlnosti 292 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 293 // 8.3 Rovnost 294 // 8.3.1 Sociální stratifikace 295 // Jean J. Rousseau: Rozprava o příčinách a původu nerovnosti mezi lidmi 297 // Alexis de Tocqueville: Politické důsledky společenského zřízení Angloameričanů 298 // George Orwell: Farma zvířat 300 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 302 // 8.4 Lidská práva 303 // Deklarace nezávislosti USA 309 // Prohlášení Charty 77 310 // Listina základních práv a svobod 313 // Ludvík Vaculík: Život za život 317 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 322 // Rozšiřující literatura 323 // 9. POLITICKÉ DOKTRÍNY A IDEOLOGIE 325 // 9.1 Liberalismus 327 // Friedrich A. Hayek: Principy liberálního společenského řádu 329 // 9.2 Konzervatismus 331 // Roger Scruton: Konzervatismus 333 // 9.3 Křesťanská sociální nauka 334 // Jan Pavel II: Centesimus annus 336 // 9.4 Socialismus 338 // G. D. H. Cole: Fabiánský socialismus 340 // 9.5 Komunismus 342 // Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest komunistické strany 344 // 9.6 Fašismus a nacismus 346 // Adolf Hitler: Německé mládeži 348 // 9.7 Rasismus 349 // Charles Beaumont: Vetřelec 352 // 9.8 Nacionalismus 356 // Arnošt Gellner: Poznámka o slabosti nacionalismu 357 // 9.9 Anarchismus 359 // Petr Kropotkin: Zásady anarchie 361 // 9.10 Feminismus 362 // Simone Beauvoirová: Druhé pohlaví 365 // 9.11 Environmentalismus 367 //
Aldo Leopold: Etika země 367 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 370 // Rozšiřující literatura 371 // 10. EVROPSKÁ UNIE // 10.1 Historie Evropské unie 373 // 10.2 Instituce Evropské unie 375 // 10.3 Teorie evropské integrace 378 // 10.4 Evropská měnová unie 380 // 10.5 Rozšiřování Evropské unie 381 // 10.6 Evropská unie a Česká republika 383 // Návrh Evropské ústavy 384 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 390 // Rozšiřující literatura 390 // 11. MEZINÁRODNÍ VZTAHY 391 // 11.1 Věda mezinárodních vztahů a její vývoj 391 // 11.2 Mezinárodní prostředí 393 // 11.3 Mezinárodní politika a její nástroje 395 // 11.4 Mezinárodní ekonomická spolupráce 397 // 11.4.1 Globalizace 399 // Joseph Stiglitz: Příslib globálních institucí 403 // Stanley Fischer: Obrana Globalizace 407 // 11.5 Mezinárodní uspořádání ozbrojených sil 410 // 11.6 Mírová řešení konfliktů 411 11.7 Opatření při ohrožení nebo porušení míru 411 // li .8 Válečný stav 412 // 11.9 Mezinárodní systém 413 // H.iO Organizace spojených národů 417 // Charta OSN 420 // 11.12 Organizace severoatlantické smlouvy (NATO) 422 // Severoatlantická smlouva 425 // Otázky, úkoly a náměty na eseje 427 // 1 Rozšiřující literatura 428 // I2. Politická transformace 429 // 12.1 Česká republika 430 // 12.2 Chile 433 // 12.3 Jihoafrická republika 436 // Dagmar Šimková: Byly jsme tam taky 438 // Karl Jaspers: Čtyři pojmy viny 442 // Vojtěch Cepl, Mark Gillis: Transformace hlav a srdcí ve východní Evropě 444 // Kader Asmal, Louise Asmal, Ronald Suresh Roberts: Pravdou ke smíření 447 // Otázky, úkoly a náměty na eseje .449 // Rozšiřující literatura 451 // Sekundární literatura 452 // Slovníček cizích slov 455

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC