Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:23x 
BK
1. vyd.
Praha : Codex Bohemia, 1997
381 s.

objednat
ISBN 80-85963-22-1 (váz.)
Bibliogr. s. 378-381
Resumé angl. s. 377
Politologie - učebnice vysokošk.
000079149
ÚVODEM // OBSAH // 7 // Část první POLITIKA A POLITOLOGIE // Politika ...9 // Politologie ...27 // Společenskovědní obory související // s politologií ...59 // Ideové směry politiky ...79 // Liberalismus ...79 // Konzervatismus ...83 // Socialismus ...87 // Komunismus ...93 // Anarchismus ...97 // Fašismus ...99 // Nacionalismus ...101 // Metody politologie ...110 // Část druhá ČLOVĚK A SPOLEČNOST // Člověk ve společnosti ...123 // Občan, občanství a občanská společnost ...137 // SUBJEKTY OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI ...140 // Část třetí // VSTUPNÍ KATEGORIE POLITIKY // Politická moc ...145 // LEGITIMITA A LEGALITA POLITICKÉ MOCI ...152 // Politické vztahy ...166 // Politické potřeby...172 // Politické zájmy ...177 // SOCIALIZACE POLITICKÝCH ZÁJMŮ ...184 // VYJADŘOVÁNÍ POLITICKÝCH ZÁJMŮ ...191 // Politické pozice a politické role ...199 // Část čtvrtá POLITICKÝ SYSTÉM // Pojmové vymezení politického systému ...207 // SOUČÁSTI POLITICKÉHO SYSTÉMU ...217 // STÁT ...217 // Problémy sociálního státu ...224 // Formy státu ...236 // Funkce státu ...246 // POLITICKÉ STRANY ...251 // ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A OBČANSKÉ INICIATIVY ...261 // Část pátá DEMOKRACIE // PLURALISMUS - NEZBYTNÁ PODMÍNKA DEMOKRACIE ...267 // SÍLA A SLABOST TEORIÍ DEMOKRACIE ...277 // DISKUSE O PŘÍMÉ DEMOKRACII ...299 // Přímá demokracie ...299 // Referendum jako jedna z forem přímé // demokracie ...303 // Ústavní zakotvení referenda
...308 // Postavení a úkoly samosprávy...315 // Část šestá POLITICKÝ PROCES // Pojmové vymezení politického procesu ...329 // VOLBY V POLITICKÉM PROCESU ...343 // KULTURA A MORÁLKA V POLITICKÉM PROCESU ...355 // Politická kultura ...355 // Politická morálka ...366 // RÉSUMÉ ...377 // VYBRANÁ POUŽITÁ LITERATURA ...378 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC