Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996
330 s. : il.

objednat
ISBN 80-211-0220-9 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, předmluvu, úvod
Školství - OECD - r.1991-1992 - ročenky
000079165
Obsah // ÚVOD...9 // PRŮVODCE ČTENÁŘE...14 // I. PROSTŘEDÍ Demografické prostředí // CO 1: Vzdělanost obyvatelstva...19 // C02: Pohlavní rozdíly ve vzdělávání...24 // C03: Mládež a populace...30 // Sociální a ekonomické prostředí // Cil: Podíl ekonomicky aktivních a jejich vzdělání...33 // K12: Nezaměstnanost mezi mládeží a dospělými...40 // K13: Hrubý domácí produkt na hlavu...45 // Veřejné mínění a očekávání // C21: Význam vyučovacích předmětů na školách...48 // C22: Význam vlastností a schopností...52 // C23: Důvěra veřejnosti ke školám...56 // C24: Odpovědnost škol za vzdělávání...59 // C25: Prestiž učitelů... 62 // C26: Priority v práci školy...65 // C27: Rozhodování na školní úrovni...68 // II. NÁKLADY, ZDROJE A VYUČOVACÍ PROCES Finanční zdroje // Výdaje na vzděláváni // F01: Výdaje na vzdělávání vzhledem k HDP...75 // F02: Výdaje veřejných a soukromých vzdělávacích institucí...82 // F03: Výdaje na vzdělávací služby pro jednoho studenta (žáka)...90 // F04: Přidělování fondů na úrovně vzdělávání...99 // F05: Investiční a neinvestiční výdaje...106 // Zdroj fondu na vzdělávání // F11: Veřejné a soukromé fondy...112 // F12: Veřejné fondy podle úrovně správních orgánů...119 // F13: Podíl vzdělávání na veřejných výdajích ...125 // Účast na vzdělávání // PO 1: Účast na formálním vzdělávání...128 // P02: Preprimární
vzděláváni...134 // P03: Účast na sekundárním vzdělávání...139 // P04: Charakteristik)’ přechodu mezi sekundární a terciární úrovni...147 // P05: Přístup k terciárnímu vzdělávání...156 // P06: Účast na terciárním vzdělávání...159 // P08: Pokračování vzdělávání a přípravy v dospělosti...164 // Organizace výuky a pracovníci Doba výuky // Pil: Čas věnovaný vyučovacím předmětům...172 // P12: Počet hodin vyučování...176 // Organizace výuky // P21: Dělení třiď do skupin...181 // Lidské zdroje // P31: Zaměstnanci ve školství...184 // P32: Počet žáků na učitele...188 // P33: Úvazek učitele...191 // P34: Vzdělávání učitelů...194 // P3 5: Platy učitelů...197 // P36: Charakteristiky učitelů...203 // Vzdělávací výzkum a vývoj // P41: Pracovníci výzkumu a vývoje ve vzdělávání...208 // P42: Výdaje na výzkum a vývoj ve vzděláváni... 212 // Obsah // K. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Výsledky studentu // R04: Zlepšování znalostí ve čtení...217 // R05: Četnost četby...221 // Výsledky systému // R11: Absolventi vyššího sekundárního vzdělávání...224 // R12: Absolventi univerzitního vzdělávání...228 // R14: Oborová struktura absolventů univerzitního vzdělávání...231 // R15: Osoby s přírodovědným a technickým vzděláním...235 // Dopady na pracovní trh // R21: Nezaměstnanost a vzdělání... 238 // R22: Vzdělání a výdělky...243 // R23: Nejvyšší dokončené
vzdělání pracovníků...250 // R24: Zaměstnanost absolventů...259 // IV. DODATKY // Dodatek 1 - Poznámky...265 // Dodatek 2 - Prameny...283 // Dodatek 3 - Technické poznámky’...295 // Dodatek 4 - Glosář...308 // Dodatek 5 - Indikátory z minulého vydání ročenky...313 // P18: Stupně rozhodování...313 // P19: Rozhodování na úrovni školy...316 // P20: Oblasti rozhodování...319 // P21: Způsoby rozhodování...322 // Dodatek 6 - Spolupracovníci projektu INES...328

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC