Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2006
83 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-709-7 (brož.)
Odborná léčba v moderní medicíně
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie na s. 74-79
Terapie pohybová - nemoci kardiovaskulární - příručky
000079302
Obsah // Úvod // 1. Trocha teorie nezabije aneb „úvodník poznámkový“ // k problematice ...10 // 1.1 Historie léčby akutních srdečních příhod ... 10 // 1.2 Rizikové faktory ischemické choroby srdeční // (ICHS) ...13 // 1.3 Poznámky ? fyziologii tělesné zátěže...13 // 2. Rehabilitační péče po akutních srdečních // příhodách ...19 // 2.1 I. fáze - nemocniční rehabilitace ...19 // 2.1.1 I. fáze - časná nemocniční rehabilitace — // rehabilitační skupina nekomplikovaných // průběhů ... 22 // 2.1.2 I. fáze - časná nemocniční rehabilitace — // rehabilitační skupina komplikovaných průběhů ... 28 // 2.2 II. fáze - posthospitalizační rehabilitace ... 29 // 2.2.1 Ha. fáze - časná posthospitalizační // rehabilitace do provedení časné ergometrie — rehabilitační skupina nekomplikovaných // průběhů ... 29 // 2.2.2 Časný zátěžový test ergometrie ...30 // 2.2.3 II. fáze - posthospitalizační rehabilitace // (po provedení časného zátěžového testu ergometrie) ...31 // 82 // Obsah // 2.2.4 Vlastní doporučení pro sestavování cvičebních jednotek ve II. fázi rehabilitace . 39 // 2.2.4.1 Volba druhu a intenzity zatížení // v jednotlivých skupinách rehabilitace...40 // 2.2.4.2 Individuální dávkování zátěže . . . . 41 // 2.2.4.3 Volba organizace a výběru rehabi- // litačního programu a fyzické zátěže dle výsledků časné ergometrie skupinově pro jednotlivé funkční rehabilitační
skupiny ...42 // 2.2.3 Rozvržení cvičební jednotky ...45 // 2.2.6 Velikost skupin a personální zabezpečení // rehabilitační skupiny ...48 // 2.2.7 Jak je to s posilováním — izometrickou // zátěží...49 // 2.2.8 Domácí trénink ...51 // 2.2.9 Frekvence cvičení ...56 // 2.2.10 Specifika rehabilitace u pacientů // po otevřených operacích na srdci ... 57 // 2.2.11 Hydrokinezioterapie (cvičení ve vodě) // kardiaků ...57 // 2.2.12 Další součásti rehabilitace - sekundární // prevence ...61 // 2.2.12.1 Změna životního tempa ...61 // 2.2.12.2 Zařazení kardiaků do edukačních // skupin ...63 // 2.2.12.3 Poradenská činnost ve vztahu // socio-pracovnímu návratu kardiaka do společnosti ...64 // Obsah // 83 // 2.2.12.4 Podpora psychologická ...64 // 2.2.13 Lázeňská léčba a další rehabilitační // postupy ...63 // 2.2.14 Celková doba trvání druhé fáze...68 // 2.3 III. fáze rehabilitace...68 // 2.4 IV. fáze rehabilitace...69 // 3. Závěr ...71 // Literatura ...74

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC