Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
Praha : Josef Raabe, c2006
145 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86307-27-1 (brož.)
Nahlížet - nacházet
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie na s. 143-145
000079304
Obtah // Obsah // Úvod 1 // 1. Pohybové činnosti v mateřské škole 2 // 1.1 Vývoj dětí ve vztahu ? pohybovým činnostem 3 // 1.2 Výchova a tělesná výchova 9 // 2. Cíle RVP PV a pohybové činnosti 11 // 2.1 Dítě a jeho tělo 13 // 2.2 Dítě a jeho psychika 17 // 2.3 Dítě a ten druhý 22 // 2.4 Dítě a společnost 23 // 2.5 Dítě a svět 24 // 3. Dítě a jeho svět 26 // 3.1 Rozvíjet hrubou a jemnou motoriku - // metodika nácviku základních pohybových dovedností 26 // 3.1.1 Nelokomoční dovednosti 27 // 3.1.2 Lokomoční dovednosti 32 // 3.1.3 Manipulační dovednosti 41 // 3.2 Rozvíjení smyslů 48 // 3.2.1 Taktilní, vestibulární a proprioceptivní vnímání vlastního těla 49 // 3.2.2 Zrak, sluch a taktilní vjemy při orientaci v prostoru 51 // 3.2.3 Vnímání a rozvíjení vztahů 53 // 3.3 Hudebně pohybová výchova-rytmické a taneční činnosti 55 // 3.3.1 Pohyb a rytmus 55 // 3.3.2 Prostorové útvary a změny 56 // 3.3.3 Rytmický a hudební doprovod 57 // 3.3.4 Rytmus 58 // 3.3.5 Tempo 60 // 3.3.6 Melodie, dynamika a nálada skladby 60 // 3.3.7 Příklady a náměty 61 // 3.4 Základy sportovních dovedností 63 // 3.4.1 Atletické činnosti 64 // 3.4.2 Sportovní hry 67 // 3.4.3 Gymnastické činnosti 68 // POHYBOVÉ ČINNOSTI pro předškolní vzdělávání // 3.4.4 Průprava pro plavání 75 // 3.4.5 Zimní sporty 76 // 4. Dílčí cíl: Rozvíjet pohybové schopnosti 81 // 4.1 Schopnosti silové 81 // 4.2 Schopnosti vytrvalostní 82
// 4.3 Schopnosti rychlostní 82 // 4.4 Schopnosti pohyblivostní (flexibilita) 83 // 4.5 Schopnosti obratnostní 83 // 5. Dílčí cíl: Podpora zdraví a tělesné i psychické zdatnosti dítěte 84 // 5.1 Svalová zdatnost a výchova ke správnému držení těla 84 // 5.2 Aerobní zdatnost 96 // 5.3 Spontánní aktivita 99 // 5.4 Řízené činnosti 99 // 5.5 Hmotnost těla a životospráva 103 // 6. Dílčí cíl: Osvojit si poznatky, hodnoty a návyky ve vztahu // ke zdraví a bezpečnosti 104 // 7. Metody realizace pohybových činností 105 // 7.1 Spontánní aktivity 107 // 7.2 Záměrné vytváření podmínek 108 // 7.3 Řízené pohybové aktivity 109 // 8. Pohybové činnosti ve školním a třídním vzdělávacím programu 114 // 8.1 Činnosti 115 // 8.2 Podmínky 116 // 8.3 Rizika 121 // 8.4 Pohybové činnosti a integrované bloky (IB) - tematické celky, projekty 123 // 8.5 Zpětná vazba, evaluace a hodnocení 124 // 9. Pohybové činnosti v integrovaném bloku 127 // Závěr 142 // Literatura // 143
(OCoLC)124086622
cnb001654729

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC