Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:26x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2002
77 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7044-412-6 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglická resumé
000079363
Úvodní slovo - Milan BURSA, Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem // Přeshraniční spolupráce v česko-rakouském pohraničí - Tomáš HAVLÍČEK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha // Výrobní a nevýrobní sféra Euroregionu Elbe/Labe ve druhé polovine 90. let 20. století - Milan JEŘÁBEK, Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem // Specifika česko-polských euroregionů na príkladu příhraničí Moravskoslezského kraje - Miroslav HAVRLANT, Katedra sociálni geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita Ostrava // Trh práce v Těšíně pohledem jeho obyvatel - Petr WILAM, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita Ostrava // Některé aspekty Přeshraniční spolupráce České republiky a Spolkové republiky Německo (anketní výzkum názorů lokálních elit v euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge) - Václav HOUŽVIČKA, Sociologický ústav AV ČR, Praha / Ústí nad Labem // Přeshraniční společenství na česko-nčmecké hranici - František ZICH, Sociologický ústav AV ČR, Praha / Ústí nad Labem // Zaniklá sídla pohraničních okresů Ústeckého kraje - Jiří ANDĚL, Sáva SUCHEVIČ, Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem // Regionální identita obyvatel (české části) euroregionu Nisa 1 - Ondřej ROUBAL, Sociologický ústav AV ČR, Praha / Ústí nad Labem // Diferencující aspekty zkoumání hraničního efektu (na příkladu česko-bavorského a česko-slovenského pohraničí) - Jaroslav DOKOUPIL, Katedra geografie, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita Plzeň

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC