Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
2., aktualizované vyd.
Praha : Grada, 2003
356 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0545-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, rejstřík
Bibliog-347rafie: s. 344
Sítě počítačové - aplikace - příručky
000079445
Obsah // Předmluva... .14 // 1. Klasifikace a oblasti aplikaci počítačových sítí...18 // 1.1 Základní pojmy a zkratky...18 // 1.2 Historie počítačových sítí a jejich postupný vývoj...21 // e // 1.2.1 Rámcový vývoj komunikace mezi počítači...21 // 1.2.2 Distribuovaná komunikace...23 // 1.3 Klasifikace počítačových sítí...24 // 1.4 Základní oblasti aplikací počítačových sítí...24 // 1.4.1 Aplikace počítačových sítí v oblasti informačních // systémů...24 // 1.4.2 Místní sít v průmyslových aplikacích...26 // 1.5 Konvergentní sítě...26 // Obecný model architektury počítačové šitě...30 // 2.1 Základní požadavky kladené na architekturu počítačových // sítí...30 // 2.2 Typické architektury počítačových sítí...31 // 2.1.1 Architektura RM-OSI...31 // 2.1.2 Architektura TCP/IP...35 // Počítačové sítě v informačních systémech...39 // 3.1 Základní služby a uplatnění PS V IS...41 // 3.2 Systém komunikace uzlů PSIS...41 // 3.3 Používané typy uzlů PSIS...43 // 3.3.1 Pracovní stanice...43 // 3.3.2 Server...44 // Souborový server... 45 // Databázový server...46 // Poštovní server...47 // Prezentační server, Terminálový server...48 // WWW server...49 // // OBSAH // Počítačové sítě a jejich aplikace // Počítačové sítě a jejich aplikace // Aplikační server...50 // Pomocné servery IS...51 // 3.4 Architektury PSIS...52 // 3.4.1 Architektura Host-Terminal...52 // 3.4.2 Architektura
File-Server...52 // 3.4.3 Architektura Klient-Server...53 // 3.4.4 Architektura NOC, intranet...54 // 3.5 Multimediální služby v rámci PSIS...54 // 3.5.1 Přenos hlasu v rámci PSIS...55 // 3.5.2 Přenos obrazu v rámci PSIS...56 // Normalizované sítě LAN / MAN podle IEEE 802...58 // 4.1 Sítě Ethernet podle normy IEEE 802.3...60 // 4.1.1 Rámce podvrstvy MAC pro síť Ethernet...60 // 4.1.2 Přístupová metoda MAC sítí Ethernet CSMA/CD..62 // 4.1.3 Specifikace fyzické vrstvy sítí Ethernet...65 // 4.1.4 Sběrnicové sítě Ethernet 10 Base 5, 10 Base 2..67 // 4.1.5 Sítě Ethernet 1 O Base T...69 // 4.1.6 Sítě Ethernet 1 O Base FX...70 // 4.1.7 Konfigurace multisegmentových sítí Ethernet...71 // 4.1.8 Sít 100 Base T, Fast Ethernet...74 // 4.1.9 Gigabitový Ethernet...80 // 4.2 Sítě Token Ring IEEE 802.5...84 // 4.2.1 Základní charakteristika sítě Token Ring...84 // 4.2.2 Rámce podvrstvy MAC pro sítě Token Ring...85 // 4.2.3 Přístupová metoda Token Passing...89 // 4.2.4 Specifikace fyzické vrstvy v síti Token Ring...91 // 4.3 Sítě Token Bus podle IEEE 802.4...92 // 4.4 Sítě MAN [DQDB] podle IEEE 802.6...93 // 4.5 Síť 1 OOVG-AnyLAN IEEE 802.12...93 // OBSAH // 4.6 Sítě FDDI podle ANSI X3T1 2...95 // 4.6.1 Charakteristika sítě FDDI...95 // 4.6.2 Linková vrstva sítě FDDI...96 // 4.6.3 Fyzická vrstva sítě FDDI...97 // Standardy IEEE pro sítě LAN / MAN...102 // 5.1 Transparentní mosty a přepínače, IEEE 802.1d... 103 // 5.1.1 Architektura,
princip činnosti a služby // transparentního mostu... 103 // 5.1.2 Algoritmus výběru kostry STA... 105 // 5.1.4 Přepínaný Ethernet... 1 07 // 5.1.5 Protokol GARP... 109 // 5.1.6 Protokol GMRP... 111 // 5.1.7 Stanovení priority v přenosu rámců, IEEE 802.1 p... 113 // 5.2 VLÁN sítě, IEEE 802.1 q... 114 // Podpora vytváření sítí VLÁN v přepínaných sítích... 114 // Identifikace virtuálních sítí VLÁN...‘..115 // Filtrační tabulky s podporou VLÁN ID... 115 // 802.1 q tagging... 115 // Rozšířená filtrace [Ingress/Egress]... 116 // Protokol GVRP... 117 // 5.3 Protokol řízení přístupu na úrovni portů, IEEE 802.1 x.. 117 // 5.4 Podvrstva LLC, IEEE 802.2... 1 20 // 5.4.1 Rámce podvrstvy LLC... 121 // 5.4.2 Použití rámců LLC na řízení linkové vrstvy... 1 22 // Bezdrátové sítě WLAN / WPAN...124 // 6.1 Charakteristika sítí WLAN, IEEE 802.11... 1 24 // 6.2 Linková vrstva sítí WLAN, IEEE 802.11 ... 1 26 // 6.2.1 Rámce IEEE 802.11 ... 126 // 6.2.2 Přístupová metoda CSMA/CA, IEEE 802.11 ... 130 // 6.3 Fyzická vrstva sítí WLAN, IEEE 802.11 a.b... 131 // 6.4 Zabezpečení komunikace v sítích IEEE 802.11 ... 132 // 4-3 // OBSAH // Počítačové sítě a jejích aplikace // 6.5 Bezdrátové personální sítě WPAN, IEEE BQ2.15...133 // 6.6 Charakteristika sítí IEEE 802.15...134 // 6.6.1 Protokolová architektura Bluetooth...135 // 6.6.2 Profily sítě Bluetooth...•...136 // 6.7 Protokoly linkové vrstvy, IEEE BÜ2.15...137
// 6.7.1 Protokol LMP...137 // 6.7.2 Protokol L2CAP...139 // 6.8 Protokoly fyzické vrstvy Bluetooth...141 // 7. Základni protokoly vyšších vrstev...148 // 7.1 // 7.2 // Návaznost protokolů vyšších vrstev na fyzickou a linkovou vrstvu...(... // Specifikace rozhraní linkové vrstvy... // 7.2.1 Protokolová sada TCP/IP... // 7.2.2 Protokol IP v. 4, RFC 791... // ( Adresace uzlů a sítí v IP intersiti... // Vytváření IP paketů z paketů protokolů vyšší vrstvy ... // Směrování a přenos datagramu přes intersit... // Přenos paketů IP směrovači sítě... // Fragmentace paketů... // 7.2.3 Protokol IP v. 6. RFC 1 B83... // Základní vlastnosti protokolu... // 7.2.4 Protokol ARP, RFC 826... // 7.2.5 Protokol ICMP, RFC 777 ... // 7.2.6 Protokol DDP, RFC 76B... // 7.2.7 Protokol TCP, RFC 962... // Adresování aplikačních procesů v síti... // Vytváření a rušení transportních spojení... // Řízení přenosu dat transportním spojením... // Aplikační protokoly sítí TCP/IP... // 7.3.1 Rozhraní BSD Socket/Winsock... // 7.3.2 Protokol DHCP, RFC 2131... // 149 // 150 // 150 // 151 151 // 154 // 154 // 156 // 156 // 157 // 158 160 161 162 // 164 // 165 // 166 167 169 169 171 // OBSAH // 7.3.3 Protokol DNS, RFC 1035... 1 73 // 7.3.4 Protokol Telnet, RFC 854... 175 // 7.3.5 Protokol FTP, RFC 959... 178 // 7.3.6 Protokol SMTP. RFC 821... 1 80 // 7.3.7 Protokol HTTP, RFC 2068... 181 // 7.3.8 Protokol SNMP, RFC 1 901...1 83 // 7.4 Protokoly NetWare [IPX/SPX]...
184 // 7.4.1 Protokol IPX ... 185 // Adresace v IPX intersiti... 1 85 // Směrování a prenos paketů IPX... 1 86 // 7.4.2 Protokol SPX... 1 87 // Řízení toku paketů protokolem SPX... 188 // 7.4.3 Aplikační protokoly implementované OS NetWarel 89 // 7.5 Protokoly sítí Microsoft... 189 // 7.5.1 Protokol NetBEUI... 190 // 7.5.2 Programové rozhraní NetBIOS... 193 // 7.5.3 Protokol SMB... 195 // I 8 Spec’alizo’/ane protokoly vyšších vrstev...200 // " 8.1 Protokoly pro audio a video komunikaci v prostředí sítí LAN .. 200 // 8.1.1 Protokol H.323... 200 // 8.1.2 Protokol H.245... 202 // 8.1.3 Protokol H.225... 203 // 8.1.4 Transportní protokoly sítí LAN využívané v prostředí // H.323... 205 // 8.2 Protokoly s podporou kvality služby QoS... 205 // 8.2.1 Model integrovaných služeb Int-Serv, RFC1633 207 // 8.2.2 Protokol RSVP, RFC 2205... 208 // 8.2.3 Model DIFF-SERV, RFC 2475...210 // 8.3 Protokoly pro bezpečnou komunikaci...213 // 8.3.1 Komunikační bezpečnost v rámci protokolů TCP/IP217 // 8.3.2 Protokol RÁDIUS, RFC 2865... 219 // // OBSAH // Počítačové sítě a jejich aplikace // Počítačové sítě a jejich aplikace // 8.3.3 Protokol IPSec. RFC 2401 -12...220 // 8.3.4 Protokol SSL/TSL, RFC 2246...224 // Rozlehlé sítě WAN...230 // 9.1 Propojovací prvky sítí LAN / WAN...231 // 9.1.1 Směrovač...232 // 9.1.2 Směrovací protokoly...234 // 9.1.3 Protokol RIP, RFC 1058...235 // Princip činnosti protokolů RIP...236 // 9.1.4 Protokol OSPF,
RFC 1 247...237 // 9.1.5 Protokol BGP, RFC 1 771 ...240 // 9.2 Protokoly WAN pro propojovací prvky...242 // 9.2.1 Protokoly fyzické vrstvy na rozhraní DTE-DCE... 242 // 9.2.2 Protokoly fyzické vrstvy na rozhraní DCE-DCE... 244 // Protokoly pro pronajaté okruhy a komutované telefonní linky...244 // Protokoly pro vysokorychlostní digitální přenosové linky...245 // Protokoly fyzické vrstvy ISDN I.430 / 1.431 ...246 // Protokoly pro digitální účastnické linky xDSL..247 // Optický přenosový systém SONET/SDH...248 // Optické systémy DWDM...’...249 // Mikrovlnná rádiová spojení...251 // Využití sítí GSM...253 // 9.2.3 Protokoly linkové vrstvy na rozhraní WAN...254 // 9.2.4 Protokol linkové vrstvy HDLC LAP-B...254 // Formát rámce LAP-B...254 // Adresace koncových zařízení na lince DTE-DCE.. 255 // Definice řídících příkazů a odpovědí...255 // Detekce chyb při přenosu...256 // Řízení linkových spojení...256 // Přenos informace...257 // (10) // OBSAH // 9.2.5 Protokol linkové vrstvy PPP... 258 // Architektúra protokolu PPP... 259 // Zapouzdření paketů do rámců PPP... 259 // Význam jednotlivých polí:... 259 // Protokol LCP... 260 // Protokol NCP... 262 // 9.3 Sítě WAN s linkovým protokolem Frame Relay... 262 // 9.3.1 Protokoly fyzické vrstvy... 264 // 9.3.2 Protokol linkové vrstvy Q.922... 264 // Rámce linkové vrstvy sítě Frame Relay... 264 // Řízení toku dat na linkové úrovni... 265 // 9.3.3 Virtuální okruhy
Frame Relay a signalizace LMI .. 266 // 9.3.4 Aplikace sítí Frame Relay... 268 // 9.4 Sítě WAN na bázi protokolu IP... 270 // 9.4.1 Přenos IP paketů optickými systémy... 270 // 9.4.2 Virtuální privátní sítě VPN... 273 // 9.4.3 Tunelovací protokoly...274 // 9.4.4 Protokol L2TP... 274 // 9.4.5 Sítě MPLS... 277 // 9.4.6 Signalizace v síti MPLS... 280 // 9.4.7 Signalizační protokoly MPLS... 281 // 10. Technologie ATM...286 // 1 0.1 Princip činnosti ATM... 286 // 1 0.1.1 Architektura sítě... 286 // 10.1.2 Šunková komunikace... 287 // 1 0.1.3 Asynchronní přenosový mód... 288 // 10.1.4 Virtuální okruhy... 290 // 10.1.5 Přepínače ATM... 291 // 10.2 Třídy služeb a jejich kvalita v síti ATM... 292 // 0) // u // ? // a co // -S // ? // ? // co // * // OBSAH // Počítačové sítě a jejich aplikace // 10.3 Architektura ATM...294 // 10.3.1 Vrstva AAL...294 // 10.3.2 Vrstva ATM...296 // 10.3.3 Vrstva PHY... 297 // 1 0.4 Signalizace v síti ATM...29B // 1 0.4.1 Signalizační protokoly DNI...299 // 10.4.2 Signalizační protokoly NNI...302 // 10.4.3 Signalizační protokoly P-NNI...303 // 10.5 Využití sítí ATM...306 // 10.5.1 Využití sítí ATM v oblasti sítí WAN...306 // 1 0.5.2 Využití ATM v sítích LAN...309 // 11. Počítačové sítě v průmyslových aplikacích...318 // 11.1 Požadavky na průmyslové počítačové sítě...316 // 11.2 Používané typy uzlů průmyslových sítí...31 9 // 11.3 Způsoby komunikace uzlů průmyslových
sítí...320 // 11.4 Architektury průmyslových sítí...322 // 11.4.1 Hierarchická architektura průmyslových sítí...322 // 11.4.2 Protokolová architektura průmyslových sítí...323 // 11.4.3 Profily zařízení...324 // 11.5 Architektura MAP/MMS...325 // 11.5.1 Protokol MMS, ISO 9506...326 // 11.5.2 Architektura protokolu MMS...326 // 11.5.3 Objekty MMS...326 // 11.5.4 Formát výměny zpráv v rámci protokolu MMS...329 // 11.6 Průmyslové sítě s protokoly Ethernet TCP/IP...330 // 11.6.1 Fyzická a linková vrstva průmyslového Ethernetu 331 // 11.6.2 Protokoly vyšších vrstev průmyslového Ethernetu332 // « // OBSAH // 11.7 Architektura CAN/CAL podle ISO 11898...333 // 11.7.1 Fyzická vrstva sítí CAN... 334 // 11.7.2 Linková vrstva sítí CAN... 335 // 11.7.3 Protokoly aplikační vrstvy [CAL/CANopen]...337 // Literatura ... 344 // Rejstřík...350 // OBSAH // Počítačové sítě a jejich aplikace

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC