Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xiii,165 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-566-0 (brož.)
Komunikace & sítě
Rychle a jistě
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstřík, údaje o autorech
Sítě počítačové - příručky
000079446
Obsah // Obsah // úvod 7 // PROČ počítačovou SÍT? 1 // Výhody síti -| // Druhy sítí 2 // ZÁKLADNÍ PRVKY SÍTĚ  // Vybavení počítače  // Prvky sítě mimo PC  // Klasické dělení součástí sítí // Kapitola 1 // HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ___3 // KABELY 3 // Koaxiální kabel (coaxial cable) // Kroucená dvojlinka (twisted pair cable) ® // Optický kabel (fiber optic cable) 2 // Srovnání jednotlivých typů kabelů ® // TROCHA TEORIE 9 // Packet 9 // Model ISO/OSI 9 // Topologie sítí tO // Komunikace v sítích 11 // Přístupové metody 11 // AKTIVNÍ PRVKY KABELÁŽE 12 // Zesilovač, opakovač (repeater) 13 // Převodník (transceiver, media konvertor) t3 // Rozbočovač, koncentrátor (Hub) 13 // Most (bridge) 13 // Přepínač (switch) 14 // Směrovač (router) 14 // B’-ána (Gateway) 14 // Počítačové sítě pro začínající správce // STANDARDY SÍŤOVÉHO HARDWARE // ARCnet (Attached Resources Computing network) Ethernet (pro rychlost 10 Mb/s) // Fast Ethernet (Ethernet pro rychlost 100 Mb/s) Gigabitový Ethernet (pro rychlost 1000 Mb/s) // 100VG AnyLAN Token Ring // FDDI (Fiber Distributed Data Interface) // ATM (Asynchronous Transfer Mode) // SÍŤOVÉ KARTY (NIC - NETWORK INTERFACE CARDS) Parametry síťových karet Instalace ovladače Konfigurace sítové karty Informace o sítové kartě Shrnutí STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Huby, Switche BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ LAN (WIRELESS LAN) // Princip Standard Provedení prvků Použití a vlastnosti
// Kapitola 2 // ZÁKLADNÍ POJMY SÍŤOVÉHO SOFTWARE 37 // TYPY SÍŤOVÉHO SOFTWARE 37 // Síť peer to peer (rovný s rovným) 37 // Síť klient - server 37 // SERVER 38 // Hardwarové požadavky na server 38 // Softwarové požadavky na server 41 // Umístění serveru 42 // SÍŤOVÉ PROTOKOLY 42 // Obsah // [ 42 // NetBEUI 42 // IPX/SPX 43 // protokol TCP/IP ethernetové rámce // Kapitola 4 gftWjNDOWS 2000 SERVER // SOUBOROVÝ SYSTÉM Uspořádání pevných disků // 45 // 47 // 47 // 47 // Kapitola 3 //  ___ // načtení klienta // Windows 98 // Windows 2000 48 // SÍŤOVÉ PROTOKOLY 48 // Přidání protokolu - Windows 98 49 // Přidání protokolu - Windows 2000 50 // VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 50 // Zadání jména PC a přiřazení do pracovní skupiny - Windows 98 50 // Zadání jména PC a přiřazení do pracovní skupiny - Windows 2000 50 // NASTAVENÍ SDÍLENÍ 51 // Sdílení v sítích Windows 98 51 // Sdílení v sítích Windows 2000 52 // PŘÍSTUP KE SDÍLENÝM SLOŽKÁM 55 // Přístup ke sdíleným složkám z Windows 98 55 // Přístup ke sdíleným složkám z Windows 2000 56 // Mapování 56 // PŘÍSTUP KE SDÍLENÝM TISKÁRNÁM 57 // PŘIHLÁŠENÍ K SÍTI 58 // Přihlašování do sítě peer to peer ze stanice Windows 98 58 // Přihlašování do sítě peer to peer ze stanice Windows 2000 Professional 59 // 61 // 62 // 62 // Počítačové sítě pro začínající správce // Obnova smazaných dat 63 // Komprimace dat 63 // Atributy 64
// ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SE SERVEREM 65 // Start serveru 65 // Vypnutí serveru 65 // OVLÁDÁNÍ WINDOWS 2000 66 // Přidání funkcí správy počítače do nabídky programy 66 // Konzola MMC (Microsoft Management Console) 66 // DOMÉNA A ADRESÁŘOVÉ SLUŽBY 68 // Active Directory 69 // PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE K SYSTÉMŮM WINDOWS 2000 70 // Přihlašování z Windows 98 70 // Přihlašování z Windows 2000 71 // UŽIVATELSKÉ ÚČTY 72 // Vytvoření účtu 73 // ÚČTY POČÍTAČŮ 74 // SKUPINY 74 // Rozsahy skupin 75 // Předefinované skupiny 75 // Práce se skupinami 77 // SDÍLENÍ SLOŽEK 79 // OPRÁVNĚNÍ KE SLOŽKÁM A SOUBORŮM 80 // Přiřazení oprávnění složce 80 // Oprávnění NTFS 81 // MAPOVÁNÍ 83 // TISKY VE WINDOWS 2000 83 // Terminologie a princip 83 // Možné připojení tiskových zařízení 84 // Konfigurace tiskových služeb 85 // Připojování síťových tiskáren (přesněji tiskových zařízení) 88 // OCHRANA DAT 88 // Obsah // Disková pole 88 // Zálohování (archivace) dat 89 // VZDÁLENÝ PŘÍSTUP 94 // PŘEHLED ČINNOSTÍ WINDOWS 2000 SERVER 94 // Kapitola 5 // SÍŤ NOVELL NETWARE___ 99 // ZÁKLADY SYSTÉMU NETWARE 99 // Start serveru 99 // Programové moduly 100 // Vypnutí serveru 101 // DATABÁZE NDS (NOVELL DIRECTORY SERVICES) 102 // Objekty NDS 102 // Kontext a jméno objektů 104 // UŽIVATELÉ SÍTĚ 105 // Zabezpečení sítě 105 // NetWare administrátor • 106 // SOUBOROVÝ SYSTÉM 108 // Volba souborového
systému 109 // Systémové adresáře 110 // Obnova smazaných souborů 110 // Komprese souborů (file compression) 112 // Informace o souborech na disku 112 // PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K ADRESÁŘŮM A SOUBORŮM 113 // Druhy práv 113 // Trustee (pověřenci) 114 // Inherited rights filters - IRF (filtry děděných práv) 115 // Effective Rights (efektivní práva) 115 // Atributy (attributes) adresářů a souborů 117 // Práce s přístupovými právy a atributy 117 // Adresářová a souborová práva přiřazovaná při instalaci NetWare 5 119 // PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K OBJEKTŮM 119 // Počítačové sítě pro začínající správce // Druhy práv 120 // Vyhodnocování práv 120 // Objektová práva a NetWare Administrátor 121 // Objektová práva přiřazovaná při instalaci NetWare 5 122 // Ekvivalence práv (security equivalence) 123 // MAPOVÁNÍ 123 // SÍŤOVÉ TISKY 124 // Klasický způsob tisku 125 // Tiskové služby NDPS 128 // ARCHIVACE A ZÁLOHOVÁNÍ DAT 129 // Zrcadlení disků (Mirroring) 129 // ARCHIVACE DAT 130 // Obecné zásady archivace 130 // Zálohovací systém Novell NetWare - SMS (Storage Management Services) 132 // Zálohování dat pomocí Enhanced SBACKUP 132 // KLIENT SYSTÉMU NETWARE 136 // Instalace Klienta 137 // Dodatečná změna komponent klienta 138 // Odebrání klienta 138 // Práce s klientem 138 // VZDÁLENÝ PŘÍSTUP 139 // RCONSOLE 139 // RconsoleJ 140 // PŘEHLED ČINNOSTÍ V SYSTÉMU NETWARE 141 // Kapitola 6 // SÍTĚ LINUX___145
// ZÁKLADY LINUXU 145 // Licence 145 // Distribuce 146 // Start systému 146 // Uživatelské účty 146 // Obsah // Přihlášení do systému 147 // Terminálový přístup 147 // Práce v grafickém režimu 148 // Oprávnění k souborům a adresářům 149 // Nastavení přístupových práv 149 // Alternativní metody řízení přístupových práv 150 // SÍŤOVÁNÍ V LINUXU 150 // Síťová rozhraní 150 // Konfigurace sítě 151 // Ověřování funkčnosti síťové komunikace 153 // SDÍLENÍ SOUBORŮ V SÍTÍCH WINDOWS - SAMBA 154 // Konfigurace Samby 154 // Zprovoznění programu Swat 155 // Základní nastavení Samby 155 // Hesla při používání Samby 155 // Konfigurace klienta 156 // Linux jako klient sítě Microsoft 156 // SDÍLENÍ SOUBORŮ V SÍTÍCH NOVELL NETWARE 157 // FIREWALL A DALŠÍ POKROČILÉ MOŽNOSTI LINUXU 158 // DOKUMENTACE 159 // REJSTŘÍK 161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC