Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
205 s. ; 24 cm

objednat
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica, Series monographica ; 7
Souběžné ruské, anglické a německé resumé
Obsahuje bibliografii
Vydavatel: Univ. Palackého
000079505
Rekat.
OBSAH // ÚVODEM ... 7 // I. VÝZNAM POČÁTEČNÍHO VYUČOVANÍ RUSKÉMU JAZYKU // A JEHO ŠPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI 11 // 3 Význam a místo 11 // 2. Cíle a úkoly ...14 // 2.1 Komunikativní zaměřenost 16 // 2.2 SpeclfiCnost výuky reálií . . •...19 // 2.3 Zřetel ke zvukové stránce českého Jazyka...21 // 3. Specifičnost podmínek výuky 24 // 3.1 Neurofyziologické předpoklady žáků 24 // 3.2 Psychologické předpoklady žáků ...25 // 3.3 Pedagogické předpoklady učitelů...26 // 4. Vyučovací metody a organizační formy práce ... 27 // 5. Funkce názornosti...29 // II. VÝVOJ METODICKÝCH KONCEPCI POČÁTEČNÍHO // VYUČOVANÍ RUSKÉMU JAZYKU V ČSSR...33 // 1. Metodické koncepce v českých učebnicích ruštiny // z let 1945—1980 33 // 1.1 „Učme se rusky“ K. Hanuše (1945)... 33 // 1.2 „Ruština pro školy I. stupně (1946—1947) ... 36 // 1.3„Květen —Má]“K. HanušeaV. Schmitta (1948) ... 36 // 1.4 „Družba“ E. Cíprové a kol. (1948)... 41 // 1.5 „Russkij jazyk“ F. Malíře a kol. (1950) 44 // 1.6 „Russkij Jazyk“ M. Novotné a kol. (1953)... 46 // 1.7 „Russkij Jazyk“ M. Novotné a F. Malíře (1962) ... 48 // 1.8 „Russkij jazyk“ M. Novotné (1973) 51 // 2. Metodické koncepce ve slovenských učebnicích // ruštiny z let 1955—1980 55 // 2.1 Koncepce uplatňovaná ve 4. ročníku všeobecně // vzdělávacích škol (1955—1960) 55 // 2.2 Koncepce uplatňovaná ve 4. ročníku dvanáctiletých // středních
škol (1960—1962)... 58 // 2.3 Koncepce uplatňovaná ve 4. ročníku základních // devítiletých škol (1962—1980)... 60 // 3. Experimentální koncepce českých autorů...63 // 5 // 3.1 Koncepce V. Cíchy...63 // 3.2 Koncepce M. Hály ...65 // 3.3 Koncepce F. Malíře ...66 // 3.4 Koncepce A. Vinšálka ...67 // 3.5 Srovnání koncepcí sub. 3.1—3.4 ...69 // III. SOUČASNÝ STAV POČÁTEČNÍHO VYUČOVÁNI RUSKÉMU JAZYKU V CSSR A V NĚKTERÝCH SOCIALISTICKÝCH // ZEMÍCH 71 // 1. Metodické pojetí v 5. ročníku československé základní školy a výsledky jeho výzkumného // ověřování 71 // 2. Metodické pojetí ve 3. ročníku škol s třídami // s rozšířeným vyučováním jazyků...91 // 3. Metodická pojetí počátečního vyučování v sousedních // socialistických zemích 97 // 3.1 NDR 97 // 3.2 PLR gg // 3.3 BLR . . . . ‘...102 // 3.4 MLR ...105 // IV. TEORETICKÉ ZÄKLADY POČÁTEČNÍHO VYUČOVANÍ // RUSKÉMU JAZYKU ?9 // 1. Vztah mateřského a ruského jazyka ...109 // 1.1 Aspekty pozitivního transferu 112 // 1.2 Vliv interlingvní interference 114 // 2. Vztah a pořadí zvukové a grafické stránky...117 // 2.1 Tzv. „úvodní ústní kurs“ ...118 // 2.2 Tzv. „ústní anticipace“ 121 // 2.3 Vztah čtení-psaní ...122 // 3. ? otázce teoreticky možných variant 123 // 4. Didaktická podstata nového modelu vyučování (učení) // azbuce a počátečnímu čtení ...125 // 4.1 Základní rysy nového modelu ...126 // 4.2
Hlavní fáze nácviku azbuky ...126 // 4.3 Pořadí a dávkování písmen...128 // 4.4 Úloha čtecích pravidel 129 // 5. Specifika práce na školách s třídami s rozšířeným // vyučováním Jazykům ...130 // Závěry 132 // Literatura ...140 // Resumé 149 // Přílohy 156 // 6
(OCoLC)39410536
cnb000035005

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC